Збірка ігор на уроках української мови для 1-4 класів"Гра по-новому,навчання по-іншому"

Опис документу:
Коли діти залучені до виконання завдань у грі — вони розвивають: • Мовленнєві вміння описувати детально свої дії, надавати чіткі і зрозумілі інструкції, пояснювати свої міркування, розповідати історії, які допомагають спілкуватися з іншими і виражати власні думки. • Уміння вирішувати проблемні завдання, що включає в себе вміння зосередитись і запам’ятати завдання, вміння ставити цілі і розробляти план дій, уміння творчо мислити і розмірковувати над тим, що і як робити.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх і внутрішніх справ

Грицівської селищної ради

Ол

Крачанівська гімназія

Вчитель початкових класів

Семенюк А.О.

2019 р.

-

Що таке «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК»? «ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» — це практичний інструмент для навчання, це технологія навчання. Виконуючи веселі завдання і граючись набором з шести різнокольорових цеглинок LEGO® DUPLO®, діти тренують пам’ять, розвивають моторику і мислять творчо. Крім того, використання цієї технології дає можливість адаптувати і, звичайно, створювати власні завдання відповідно до вмінь та інтересів дітей. Чого діти навчаються? Коли діти залучені до виконання завдань у грі — вони розвивають:

Мовленнєві вміння описувати детально свої дії, надавати чіткі і зрозумілі інструкції, пояснювати свої міркування, розповідати історії, які допомагають спілкуватися з іншими і виражати власні думки.

Уміння вирішувати проблемні завдання, що включає в себе вміння зосередитись і запам’ятати завдання, вміння ставити цілі і розробляти план дій, уміння творчо мислити і розмірковувати над тим, що і як робити.

Уміння співпрацювати, що виражається у вмінні працювати в парах чи групах, умінні ділитися матеріалами, вмінні вчитися у своїх однолітків, дослухаючись до їхніх ідей та пропозицій, умінні розподіляти ролі та обов’язки.

З чого почати? Кожна дитина і дорослий повинні мати набір з шести цеглинок DUPLO. У будь-який час дня оберіть завдання або дайте можливість вибору дитині. Спочатку дайте можливість дітям познайомитися з цеглинками, виконуючи прості, недовготривалі завдання, наприклад, з розділу «ЗНАЙОМТЕСЬ: ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК» чи «ВІДПОЧИНОК З ЦЕГЛИНКАМИ». Коли діти навчаться вправлятися з цеглинками, можна переходити до більш складних групових завдань з розділу «ІГРИ» чи «ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ КОМАНД».

За допомогою конструктора ЛЕГО вирішуються завдання освітньої діяльності початкової школи за наступними напрямками:

 • Розвиток дрібної моторики рук, стимулюючи в майбутньому загально мовленнєвий розвиток і розумові здібності.

 • Навчання правильному і швидкому орієнтуванню в просторі.

 • Ознайомлення з математичними поняттями, розв’язування математичних та логічних задач.

 • Розширення уявлень про навколишній світ, архітектуру, транспорт, ландшафт.

 • Розвиток уваги, пам’яті, творчого мислення.

 • Формування навички діалогічного мовлення, розширення словникового запасу.

 • Вміння працювати у групі, спілкуватися, бути толерантними один до одного.

 • Створення атмосфери змагання.

ВСТАВ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ

ст…пи

г…ри

л…кар

б…ряки

дол…ни

п…м'ять

ос…ка

гр…ша

ч…й

з …мля

ліл…я

т…ждень

Із розсипу слів склади речення і запиши.

стиглою, на, горбах, пахне, полуницею, лісових.

грабів, загули, вершини, і, кленів, високі

дарує, гриби, ягоди, ліс, горіхи, нам

аер…дром

гард…роб

гв…нтівка

пром…ння

ч...с

фарт…х

м…сяць

д…ржава

д…сципліна

п…ртрет

п…сня

с…мка

Постав розділові знаки в кінці речень.

А що за ранок в степу От зайнялася зоря

Та чи й можна їх не любити

Запиши прізвища в алфавітному порядку.

Марченко, Златів, Ковалів, Білик, Журба, Дмитренко.

Познач відмінок іменників.

 1. Дивимось на озеро.

 1. Моя Батьківщина.

 1. До нашої річки.

м…жа

сор…ка

мр…я

яр…на

трамв…й

м…ха

інж…нер

с…гнал

с…н

р…нок

л…с

с…ниці

УСТАВ СЛОВА

Навесні діти будують для пташок хатинки. А наше завдання —
вставити необхідні слова, щоб розвісити ці хатинки на деревах.

а) ______ рецептом на базарі

Дятел вибрав окуляри.

Натягнув собі __ ніс,

Полетів трудитись __ ліс.

б) Змайстрував мій братик Гриць

Гарну хаточку ___ птиць.

Он __ дереві вона,

садку_____ вікна.

ДОПОМОЖИ ЗАЙЧИКОВІ

Маленьке зайченя просить допомоги, воно розгубило всі прийменники із речень.

Запиши речення. Встав пропущені прийменники.

а) Туман яром ... долині,

лист червоний ... калині.

б)Щебетала пташечка ... віконечком.

Сподівалась пташечка весни ... сонечком.

юнн…т

г…ктар

т…ша

сн…данок

авт…бус

б…дильник

м…ханік

л…фт

кр…са

д…би

с…нь

вог…нь

Утвори двоскладові слова з розсипаних складів. Яке слово зайве? Чому?

кілом…тр

м…зинець

зам…к

ком…р

м…ло

в…ж

ок…ан

рев…люція

респ…бліка

б…лка

пт…шка

ял…ця

Запиши речення в такому порядку, щоб вийшла зв’язна розповідь. Добери заголовок.

Раптом вони почули шелест між кущів.

Хлопчик поклав жовторотого у гніздо і пішов далі.

Що ж це може бути?

Ішли Сашко і Петро лісом.

Хлопці злякались, зупинились від несподіванки.

А Петрик розсунув густі малинові кущі й витяг звідти маленьке пташеня, що випало з гнізда.

Склади текст. Добери заголовок.

Як тільки спаде надвечір’я , солов’ї тут змагаються співочим хистом.

Зійди у травні на Тарасову гору.

І слухають цю солов’їну хвалу Кобзареві Дніпро, українське широке поле і вся Україна.

І тебе зачарують співом солов’ї.

З кожного гаю лине своя полум’яна пісня.

Склади і запиши із розрізнених речень текст .

1) Навесні вбирається калина у смарагдове листя з білим мереживом квіток .

2) Стоїть при дорозі калина .

3) Гарна вона кожної пори року .

4) Згодом на місці суцвіть з’являються важкі кетяги .

5). Духмяні запашні квіти милують око .

6) Калина

тел…грама

телеф…н

темпер…тура

с…мка

рад…сть

бр…лик

тр…лейбус

фан…ра

ф…тбол

м…ма

покр…вало

п…дручник

Виклади речення з цеглинок.

ц…мент

ковб…са

кол…на

стр…на

гр…би

дом…вка

з…лений

вел…кий

з…лотий

давн…й

см…чний

п…хкий

Прочитай вірш. Визнач, скільки прикметників у вірші.


Синім джерельцем з синіх снігів

синій струмочок задзюркотів.
Синьою піснею день привітав,
синьою стрічкою гай заквітчав.
Щедро розсипав скрізь у долині,
наче намисто, проліски сині.

Прочитай речення. Випиши дієслова та слова, з якими вони зв’язані .

Стежинка босоніж біжить левадою в городи.

Біжить (що?) _______________________________________.
Біжить (як?) ________________________________________.
Біжить (чим?) ______________________________________.
Біжить (куди?) ______________________________________.

До поданих дієслів добери залежні іменники за питаннями.
1. Слухаю (кого?)
2. Почув (що?)
3. Цікавлюся (чим?)
4. Напишу (кому?)
5. Говоритиму (про що?)
6. Розповідаю (кому?)

гл…няний

поль…вий

г…ркий

ласк…ва

г…сте

мал…нька

ч…рвоний


довг…й


д…вній

ранн…й


бол…тний


пр…дкий

Знайди слово – підпис до малюнка.

блиск…ча

с…рі

вол…хаті

пухн…ста

нев…лича

мал…й

г…сті


зим…вий

коротк…й

вес…лі

віт…льна

всесв…тня

 «Відгадай займенник»


1. ...люблю свою Батьківщину.


2. ...знаєш, яка велика рідна Україна?


3. ...любить читати книжки.

Запиши займенники у потрібній формі.

 1. Дякую (ти )―

 2. усміхнувся до (я) ―

 3. зустрівся з (ви) ―

 4. відвідала (вона) ―

 5. погостюю у (він) ―

 6. сподіватися на (ми) ―

Визнач , у якому відмінку вжито прикметник у реченні.

У тихому небі ще блищали зорі.


Встанови відповідність між словосполученнями та їх відмінками
А
у глибокому озері

Б веселому хлопчикові 1 3

В серпневих днів 2 4
Г темною ніччю

А

Б

В

Г

бл…китний

акт…вний


чар…вна

д…рогий


добл…сний

в…сняний

ж…вті

ласк…ві 

св…жий

п…шнобарвний

м…дра

Встанови порядок абзаців так, щоб вийшов текст.

(…) Посеред копанки безпомічно борсався їжак. Хлопці наввипередки швиргали в нього грудками землі, не давали пристати до берега. Вони кричали і реготали.

(…) Він зовсім не відчув, що на їжачкові повнісінько гострих колючок.

(…) У Славка з очей бризнули сльози. Хлопчик стиснув кулаки і кинувся на тих, хто розважався.

(…) Славко глянув на темнувату воду, і йому забракло повітря.

(…) Оговтався по шию у воді. Схопив нещасного їжака, притис до грудей.

Добери фразеологізми, подані в довідці, до названих значень і запиши їх парами.

Уникати зустрічі – …. Ключ-відгадка

наживатися на чужому – …

дбати лише про власні інтереси – …

із якоїсь неприємності потрапляти в ще гіршу – …

позбавляти життя – …

бігти швидко – …

Довідка:зводити зі світу, дбати про свою шкуру, гріти руки, десятою вулицею обходити, з вогню та в полум'я, землі під ногами не чути.

Поєднай вислів із його тлумаченням.

1.Бачили очі, що брали - .2.Пекти раків - ...

3.Товкти воду в ступі - ...

4.Шукати кістки в молоці - ...

5.Як з цапа молока - ...

6. Провалитись крізь землю –

Довідка: не мати ніякої користі; дарма витрачати час; пізно жалкувати; червоніти; прискіпуватись, засоромитись.

с…м


д…в`ятий

с…рок в…сьмий

чотирн…дцять

шост…й

др…гий

п…рший

тр…дцятий

м…льйон

пятс…тий

шістн…дцять

четвертом…

До слів з ліва добери слова, зєднай їх.


Хмара
Вітер
Листя
Дощ
Звірі
Пташки

Правильно побудуй кожне речення. Напиши їх у такій послідовності, щоб вийшло оповідання. Добери до нього заголовок.

На, шпаки, день, там, господарювати, другий.

Ключ-відгадка Наступати, весна.

Діти, прикріпляти, їх, дерева, на парки, в, і, сквери.

Скоро, повернути, з, пернаті, теплі, краї.

У, шкільна, майстерня, шпаківня, учні, виготовляти.

Утвори речення і запиши текст. Придумай заголовок.

з’явився, ось, перший, на ньому, хрестик.

навчитись, Мар’янка, вишивати, мріяла.

братикові, Іванку, чудову, а згодом, вишиванку, подарувала.

дівчинка, простенький, потім, візерунок, вишила.

дала, голку, якось, бабуся, нитки, клаптик, тканини, дівчинці, та.

наука, це, - вишивання, важка.

Доберіть слова – синоніми до фразеологізмів

Байдики бити

Правити теревені

Одним махом

Як дві краплі води

Тримати язик за зубами

З хвилини на хвилину

До виділених слів добери антоніми.

Свіжа квітка - ______________ квітка

Свіжий калач - ______________ калач

Свіжа газета - _______________ газета

Свіже листя - _______________ листя

Чисте джерело - _____________ джерело

Тиха річка - ______________ річка

 Заміни словосполучення одним словом:

- колекція засушених рослин;

- заклад, де виготовляють та продають ліки;

- сильний дощ;

- топлене сало;

- багато птахів;

- перший весняний місяць.

Замінити сполучення слів іншими, близькими за значенням.

Сніжинки танцюють –

Сонце сміється –

Струмок співає –

Туман лягає –

Ліс шумить –

Хмара пливе –

Добери протилежні за значенням слова з ненаголошеними [е], [и]. Запиши з ними словосполучення.

Вузький

Літо

Холод

Мілкий

Низький

Дзвінкий

Поєднай за змістом початок прислів’я з його закінченням.

Де господар добре робить,… щоб з криниці води напитись.

Хто рано підводиться, … за тим і діло водиться.

Що ранком не зробиш,… там і поле буйно родить.

Треба нахилитись,… не сиди на печі.

Хочеш їсти калачі - … того увечері не наздоженеш.

Пташка красна пір’ям,… а людина знаннями.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Сучасні проблеми адаптації та соціалізації особистості»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.