завдання для самоперевірки

Опис документу:
різнорівневі завдання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
 1. Літеру с треба писати в усіх словах рядка

А бе..коштовний, ..казати, ..керований;

Б ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати;

В ..плетений, ..питати, ..шити;

Г ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний;

Д ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити.

 1. Літеру е треба писати в усіх словах рядка

А ст..хати, ст..повий, квіт..нь;

Б зал..вати, майст..р, леб..диний;

В пригв..нтити, чер..да, шел..стіти;

Г ос..литися, к..шеня, л..дацюга;

Д д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати.

 1. Допущена помилка в правописі особових закінчень дієслів у рядку

А шлють, варють;

Б біжать, відчувають;

В глянемо, мовчимо;

Г сушите, будуєте;

Д гоїш, сивієш.

 1. М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший;

Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина;

В безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..сю;

Г ін..ший, жен..шень, спіл..чанський;

Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо.

 1. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку

А нет..о, інтел..ект, шас..і;

Б нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний;

В ем..іграція, ім..іграція, ап..еляція;

Г барок..о, коміс..ія, тер..ор;

Д ва..на, кор..ектура, грам...

.

 1. Закінчення у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

А Крим, Львів, Миргород;

Б десяток, нарцис, маневр;

В Харків, вольт, язик;

Г фонтан, кір, займенник;

Д квартал, табун, хліб.

7. Розв’язкою комедії«Мина Мазайло» Миколи Куліша є

А приїзд до Харкова тьоті Моті

Б зміна прізвища Миною Мазайлом

В звільнення Мини Мазайла з роботи

Г промова дядька Тараса

8. З-поміж перелічених поетів до«празької школи» належав

А Павло Тичина

Б Євген Маланюк

В Володимир Сосюра

Г Іван Драч

9. Заклик «Всім серцем любіть Україну свою– і вічні ми будемо з нею!» належить

А Павлові Тичині

Б Дмитрові Павличку

В Василеві Симоненку

Г Володимирові Сосюрі

Д Ліні Костенко

10. Персонаж, який розповідає про театр: «На комедії одні виходять– поговорять, поговорять та й

підуть; другі ж вийдуть те ж роблять; деколи під музику співають, сміються, плачуть, лаються…»,

це

А Злотницький(«Хазяїн» Івана Карпенка-Карого)

Б Василь(«Маруся» Григорія Квітки-Основ’яненка)

В Петро(«Наталка Полтавка» Івана Котляревського)

Г Інститутка(«Інститутка» Марка Вовчка)

Д Максим Ґудзь(«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

20б.

2 рівень

1. Поясніть значення фразеологізмів, доберіть до них антоніми. З 1 скласти речення:

як на долоні

як камінь під гору котити

як бджіл у вулику

як дві краплі води

10б.

2. Односкладне речення

Приклади

 1. означено-особове

 2. неозначено-особове

 3. узагальнено-особове

 4. безособове

  1. З гармат по горобцях не стріляють.

  2. Кругом гомоніли, вешталися, лагодилися до чогось.

  3. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати.

  4. Довго спали вітри у ярах на припоні.

  5. Буду хлібом і цвітом ділитись, відчиняти ворота гінцям.

10б.

3. Ідейно-художній аналіз поезії

1Автор 1бал

2Назва твору 1бал

3Тема 1бал

4 Ідея 1бал

5. Основна думка 1бал

6 Жанр 1бал

7 Розмір 1бал

8 Римування 1 бал

9Художні засоби 2бали

Коли  мене  питають:  "Любиш  ріки,
річки,  і  річечки,  і  потічки?"  -
відмовчуюсь:  вони  в  мені  навіки,
а  для  мого  народу  на  віки...

Коли  мене  запитують:  "Народу
чи  зможеш  прислужитись,  як  і  де?"  -
мовчу:  на  ясні  зорі,  тихі  води
хай  випадкове  слово  не  впаде...

Коли  мене  питають:  "Любиш  землю,
степи,  озера,  яблуні  в  саду?"  -
я  знов  мовчу:  від  них  не  відокремлю
себе  й  тоді,  як  в  землю  перейду...

Коли  мене  питають:  "Рідну  мову
чи  зміг  би  поміняти  на  чужу?"  -
моя  дружина  сину  колискову
співає  тихо...  Краще  не  скажу...

Коли  мене  питаюють:  "Батьківщину
чи  зможеш  ти  забуть  на  чужині?"  -
кричу:  "Кладіть  отут  у  домовину
живим!..  Однаковісінько  мені..."
10б.

3рівень

1.Зробити синтаксичний розбір речення, поставити розділові знаки, визначити частини мови, накреслити схему.

Над притомленим завороженим степом стояла така тиша що було чути як знизу дихає колос а згори випадають роси і місячна обніж.

25б.

2.Напишіть твір на одну з тем:

«Не любить серце, не бачачи краси».

«Щасливий той, хто хоча б тінь доброї дружби зумів здобути»

«Наталка – ідеал для сучасної дівчини?» (за твором І.Котляревського «Наталка Полтавка»)

25 б.

Ключі:

1 РІВЕНЬ

1.Б,2.Д,3.А,4.В,5Г,6.В,7.В,8.Б,9.Г,10.В.

2рівень

як на долоні

як камінь під гору котити

як бджіл у вулику

як дві краплі води

як у тумані

як Сірку муху з’їсти

як у кота сліз

як свиня на коні

2 . Правильна відповідь: 1 – Д, 2 – Б, 3 – А, 4 – В.

3

1. Підпалий Володимир

2«Тиха елегія»

3. Тема:відтворення щирих особистих почуттів в людини у невід’єм­

ному зв’язку з мовою, народом, рідною землею, Батьківщиною.

4. Ідея:возвеличення любові до всього святого, що пов’язано з жит­

тям кожної людини.

5. Основна думка:особистість — це та людина, яка поважає культу­

ру, мову, традиції рідного краю, вболіває за долю України, її сучас­

не і минуле.

6. Жанр:елегія.

7. Віршований розмір:ямб.

8.Римування:перехресне.

9. Художні особливості поезії.

Повтори: «Коли мене питають... любили...».

Метафори: «випадкове слово не впаде».

Епітет: «ясні зорі», «тихі води».

Риторичний оклик: «кладіть отут у домовину живим!..».

Риторичні запитання: «Любити річки, і річки, і річечки, і потіч­

ки?», «Народу чи зможеш прислужитись, як і де?», «Любиш землю,

степи, озера, яблуні в саду?», «Рідну мову чи зміг би поміняти на чу­

жу?», «Україну чи зможеш ти забуть на чужині?».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.