Тест для самоперевірки з теми: " Художні засоби".

Українська література

Для кого: 11 Клас

29.10.2018

29685

986

3

Опис документу:
Запропонований тест для того, щоб перевірити власні знання та підготуватися до ЗНО. 12. Укажіть, який троп виділено в поданому уривку: А в ніженьках коник плаче. А. порівняння Б. персоніфікація В. епітет Г. метафора Д. гіпербола
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тест для самоперевірки з теми «Художні засоби»

1. Укажіть художньо-виражальний засіб, використаний у рядках твору «Чи не той то хміль»:

Не пий, Хмельницький, дуже той Жовтої Води:
Іде ляхів сорок тисяч хорошої вроди.

А) Порівняння;
Б) метафора;
В) антитеза;
Г) гіпербола;
Д) алегорія.

2. Укажіть засіб поетичного синтаксису, використаний у фрагменті народної пісні «Із-за гори вітер віє…».

Із-за гори вітер віє,
А в долині тихо,
Добре було на Вкраїні,
А тепера лихо.

А) патетичне запитання;
Б) риторичне звертання;
В) антитеза;
Г) безсполучниковість (асиндетон);
Д) анафора.

3. Укажіть художньо-виражальний засіб, використаний у рядках пісні «Віє вітер на долину»:

Ой привикла, мій братику,
Поміж ворогами,
Яку полі криниченька Поміж ворогами.

А) Порівняння;
Б) гіпербола;
В) епітет;
Г) метафора;
Д) оксиморон.

4. Укажіть засіб поетичного синтаксису, використаний у фрагменті народної думи «Хмельницький і Барабаш»:

Нащо нам королевські листи читати?
Нащо нам, козакам, козацькі порядки давати?
Нащо нам за віру християнську Достойно-праведно стояти?

А) Риторичне запитання;
Б) риторичне звертання;
В) антитеза;
Г) багатосполучниковість (полісиндетон);
Д) епіфора.

5. Установіть відповідність між засобами поетичного синтаксису, використаними в уривках народних пісень, та їхніми назвами:

1) «А в головах ворон кряче,
в ніженьках коник плаче…»

2) «Біжи, коню, дорогою
Степовою, широкою…»

3) «Порубаний, постріляний,
Китайкою покриваний…»

4) «Засідаєм при дорозі
Ждать подорожнього»

5) «Повернувся я з Сибіру,
Та не маю долі,
Хоч, здається, не в кайданах,
А все ж не на волі»

А) анафора;
Б) антитеза;
В) тавтологія;
Г) безсполучниковість;
Д) риторичне звертання.

6. У рядках «Слова о полку Ігоревім»:

О, стогнати руській землі,
Спом’янувши давнішню годину і давніх князів! —

використано художньо-виражальний засіб:

А) гіперболу;
Б) порівняння;
В) персоніфікацію;
Г) синекдоху;
Д) метонімію.

7. Укажіть троп, використаний в описі природи (епізод «Слова о полку Ігоревім» після поразки війська князя Ігоря):

«Никне трава жалощами, а дерево з тугою к землі приклонилося»:

А) порівняння;
Б) літота;
В) персоніфікація;
Г) епітет;
Д) гіпербола.

8. Укажіть, яка синтаксична фігура є переважною у фрагменті твору Т. Шевченка «Плач Ярославни»:

Святий, огненний господине!
Спалив ecu луги, степи.
Спалив і князя, і дружину.
Спали мене на самоті! —

А) антитеза;
Б) анафора;
В) симплока;
Г) інверсія;
Д) патетичне ствердження.

9. Укажіть назву стилістичного прийому, застосованого І. Вишенським у рядках «Послання до єпископів»:

«Єпископи в достатках буржуазних…, а сироти… голодні, і спрага їх мучить»

А) антитеза;
Б) анафора;
В) тавтологія;
Г) епіфора;
Д) інверсія.

10. Укажіть художньо-виражальний засіб, який є визначальним у рядках твору Г. Сковороди «Розмова, звана Алфавіт, чи Буквар світу»:

«Кіт охочий до риби; та води боїться».

А) метафора;
Б) алегорія;
В) епітет;
Г) символ;
Д) порівняння.

11. Який художньо-виражальний засіб ужито в характеристиці Марусі «веселенька, як весіння зіронька»?

А) антитеза;
Б) порівняння;
В) оксюморон;
Г) метафора;
Д) символ.

12. Укажіть, який троп виділено в поданому уривку: А в ніженьках коник плаче.

Начало формы

А. порівняння

Б. персоніфікація

В. епітет

Г. метафора

Д. гіпербола

Відповіді на питання:

1. Г; 2. В; 3. А; 4. А; 5. 1. А, 2. Д, 3. Г,4. В, 5. Б; 6. В; 7. В; 8. Б; 9. А; 10. А; 11. Б; 12. Г.

Конец формы

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.