ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Опис документу:
Розвиток творчих здібностей в учнів (певне, як жоден інший напрям педагогічної діяльності) потребує концептуальності, продуманої, злагодженої, цілісної системи роботи зі школярами. Таку роботу потрібно прова¬дити послідовно й систематично - тільки за таких умов вона даватиме результат.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Неодмінним складником формування національно-мовної свідомості молоді є процес становлення й розвитку мовної особистості з урахуванням ставлення до себе, суспільства, природи, мотивів соціальної поведінки та орієнтацій у певній ідеологічній і суспільній системі, конкретних психофізіологічних якостей, рівня інтелекту та ін. Серед головних ознак мовної особистості слід передовсім виділити національно-свідоме ставлення до мови, глибоке знання її, розвинені мовлення, мислення, інтелект, емоційну сферу, емоційно-естетичне сприйняття мови й мовлення, чутливість до слова, здатність відчувати й розуміти всі відтінки його значення, красу рідної мови, виразність, бажання засвоїти її багатство. Проте все-таки досконале володіння словом в усій його багатогранності й багатофункційності, уміння ним користуватися в різноманітних ситуаціях спілкування, вільно творити засобами рідного слова слід визнати найголовнішими рисами сформованої мовної особистості.

Розвиток творчих здібностей в учнів (певне, як жоден інший напрям педагогічної діяльності) потребує концептуальності, продуманої, злагодженої, цілісної системи роботи зі школярами. Таку роботу потрібно провадити послідовно й систематично - тільки за таких умов вона даватиме результат.

Творчі ресурси кожної дитини величезні, тож завдання педагогів-словесників - створити належні умови для якісної реалізації їх, привчити дитину до систематичного творчого осягнення дійсності засобами рідного слова. Певне, стандартних творчих завдань (навіть за найбільш нестандартними темами) недостатньо, аби вповні розвинути мовні й мовленнєві здібності школярів, привчити їх до словотворчості й збагатити їх успішним власним досвідам використання мови, а також потшіувати творчі запити креативних дітей, реалізувати їхні можливості. Тож самий арсенал творчих робіт у мовно-літературній освіті школярів потребує якісного оновлення. Пропоновані моделі творчих завдань спрямовані на вироблення цілісної системи плекання творчих здібностей школярів у цариш слова. Ці завдання мають універсальний характер, тобто їх можна використовувати на уроках за будь-якою темою й у будь-якому класі. Певна форма такої роботи може розвивати якусь рису обдаровання дитини або ж цілісно формувати її творчі здібності. Вони легкі в підготовці та проведенні, спираються в основному па інтерактивні форми й методи навчання, реалізують діяльнісний принцип навчання, прийнятні для вивчення як мови, так і літератури.

"Німий диктант"

Учням пропонуються картинки з малюнками або світлинами. Вони мають записати слова, що називають зображене. Додаткові завдання: поставити наголоси в записаних словах, пояснити їхнє значення чи орфограми в них тощо.

"Ланцюжок" Учні складають ланцюжок слів, пов'язаних із певними поняттями: 1) логічний; 2) образний.

"Малюю музику словами" Прослухавши фонограму, учні мають описати мелодію за допомогою словесних засобів (2-3 речення).

"Я бачу слово" Учитель читає текст (можна віршовий), учні заплющують очі, слухають, а потім описують (усно чи письмово) зорові картини, що постають в їхній уяві.

"Я - фотограф" Учні мають описати самих себе або когось з-поміж присутніх, наманювати портрет словами, тобто "сфотографувати" певну особу.

"Збирачі скарбів" Учні складають словничок із якнайбільшої кількості визначених компонентів (антонімів, синонімів, слів певних тематичних груп, лексико-граматичних класів тощо).

"Будівничі"

Учні будують слова з певною значущою частиною (наприклад, з префіксом роз-, суфіксом -я- тощо).

"Мислитель" Учні дістають завдання скласти сенкан до певного поняття. Потім обмінюються творчими роботами в парах чи групах з подальшим аналізом та оцінюванням їх.

Від теплого слова (і лід розмерзає). Слово старше (за гроші). Менше слів (більше діла).

"Слово в малюнку" Завдання: фарбами зобразити почутий поетичний фрагмент.

У мові - чари барвінкові, Аж сяють барви веселкові.

Д.Білоус Ти наше диво калинове, Кохана українська мово.

Як парость виноградної лози, Плекайте мову.

М.Рильський

"Розфарбую слово"

Учні мають дібрати якнайбільшу кількість епітетів до запропонованих слів.

Мова, слово, пісня, Україна, мрія, думка, віра, правда, добро, радість, щастя, любов, надія.

"Урок людяності" У тактовній формі учень має вказати на неправильну поведінку уявному скупому (ледачому, вередливому) співрозмовникові.

"Наші імена" Учень повинен пояснити, яке ім'я він хотів би мати й чому, а також записати пестливі форми цього імені.

"Неповторність поезії" Робота у групах. Учням треба скласти за аналогією акровірші про зиму і літо.

Високе небо кличе журавлів. Останнє листя сумно так жовтіє. Самотня квітка сяє на вікні. Елегій час, і суму, і надії. На землю дощ спускає пелену. І в холод йдемо, та ждемо весну. Весело й дзвінко продзвенів струмок. Енергій сонця й квітів не зловити. Співає все, трава - немов вінок. Надіється, кохає, хоче жити, Окрилюється серце і співа. Юнь трав і неба знову розцвіла.

"Ми - поети" Учні мають скласти поезії за поданими римами (роботу можна виконувати в парах).

"Ювеліри"

Завдання: написати твори-мініатюри або побудувати речення, які складалися б: 1) лише з граматичних основ; 2) лише з дієслів; 3) лише з підметів тощо.

"Детективи" За накресленими на дошці схемами учні мають побудувати речення, виконати синтаксичний розбір їх.

"Заговори, щоб я тебе побачив" Учні обмінюються думками, мріями, побажаннями, враженнями - на певну тему. Завдання можна виконувати з використанням методу "Незакінчене речення".

"Хто більше" Протягом обумовленого часу учні повинні скласти із запропонованими словами якнайбільше самостійних речень.

Земля, дорога, мама, сонце, небо, краса, диво, душа, серце.

"Об'єднай"

Учням треба побудувати міні-текст (3-4 речення), у який увести слова ліс, ялини, дуби, мешканці, а під час перевірки виконання завдання "позичити" в сусіда по парті найцікавіше речення й прилучити до і змістом і граматично.

"Поясни"

За визначений час учні мають пояснити лею значення поданих слів.

Орбіта, земля, Земля, горизонт, обрій, небо краєвид, крайобраз, крайнебо, виднокіл, вир, вирій.

"Шукачі пригод"

Учні мають вигадати й описати якнайбільші пригод, які передували б поданому закінченню тексту боту виконують у малих групах.

...І ось, нарешті, берег. Усі, хто був у човні, погляде словами підтримували один одного. Здавалося, все закп лось.

"Похвалімося"

Кількома реченнями учні повинні описати щ таке, чим вони пишаються, можуть похвалити* Потім обмінюються записами з сусідами по пари аналізують роботи.

"Оптимісти й песимісти"

Про названі предмет чи явище учні мають скласти речення, які були б відповіддю на діаметрально протилежні запитання: "Чим це добре?" і "Чим це погано?

"Оповідання-ланцюжок"

У групах перший учасник придумує речення, кожний наступний додає своє, щоб разом утворилось коротке змістовне оповідання. Теми оповідань пропонує вчитель.

"Словникові сходинки"

До поданого слова учні добирають кілька інших так, щоб кінцевий звук попереднього став початком наступного й утворився своєрідний словесний ланцюжок, наприклад: школа - альбом - метро - олівець цирк - кишеня - яблуко - озеро... Час гри обумовлюється.

"Пошукова робота"

У записаному на дошці тексті або реченні учні мають назвати частини мови, яких бракує, скласти з ні і ми власні речення або доповнити ними запропоновані матеріали.

Припорошений пилюкою степ збігає на південь і стипі там голубим маревом.

"Асоціації"

Учитель диктує слова, учні добирають до них слова асоціації, наприклад: школа - діти, ялинка - Новий рік, пташка - небо тощо.

Село, літо, хліб, канікули, мелодія, квітка, клас, сонце сад, хмарина, соловейко, дівчина.

"Проклади місток"

Учні мають об'єднати між собою пропоновані групи понять, що допоможе уявному казковому персонажеві перейти через річку:

чесний подовження

боротьба вживання апострофа

спросоння подвоєння

обов'язок уподібнення

осінній спрощення

"Хто більше"

Учитель швидко читає слова, учні протягом визначеного часу записують ті, які їм удалося запам'ятати, потім пояснюють правопис цих слів.

Серпанок, веселка, ясир, небокрай, берегиня, марево, вірність, водограй, сніговій, подаяння, сумління, суцвіття.

"Я знаю, що я знаю"

Піл час словникового диктанту учні записують слова у три колонки відповідно до власної зорієнтованості щодо правопису їх: 1) знаю; 2) не знаю; 3) вагаюся.

По-нашому, силоміць, абихто, де-не-де, хтозна-куди, якось-то. рік у рік, дещо, сам на сам, кінець кінцем, віч-на-віч.

"Конструктор"

Завдання: з літер запропонованого вчителем або однокласником слова утворити якомога більше нових слів. За початкове слід брати слово, що містить велику кількість букв, наприклад: селянство, непереможність, бібліотека, гідроелектростанція тощо. Завдання учні виконують парами або малими групами.

"Зігріймо слово"

Серед записаних на дошці слів учні повинні назвати "теплі", тобто ті, що викликають позитивну асоціативність.

Посмішка, неспокій, сонечко, квітка, хитрість, погорда, ромашка, неприязнь, доброта, допомога, зрада, любов, мелодія, ненависть.

"Початківці"

Учні мають визначити, які прикметники (або слова інших частин мови) пропущено у віршованих рядках, записавши свій варіант поезії.

Ой, була в лелеки

Хата.

Та спиляли люди Явора на дрова.

Як палало

тіло,

Із очей

Дві сльози злетіло.

І. Дикань

"Вдячність"

На основі прослуханої "Молитви до мови" Катерини Мотрич учні складають власне звернення-подяку до рідної мови. Вид письмової роботи довільний: с міні-твір, діалог тощо.

"Знайди сусіда"

До поданих фразеологізмів учні мають записати синонімічні слова, дібравши їх із довідки:

пекти раки за тридев'ять земель

зарубати на носі прикусити язика

кров з молоком замилювати очі

пускати півня як риба у воді

Довідка. Підпалювати, добре, здоровий, запам'ятати, замовкнути, червоніти, обманювати, далеко.

" Дешифрувальник'"

Завдання полягає в тому, щоб розшифрувати закодовані методом переставляння букв прикметники, записати їх, визначити "зайве" між ними слово (яке за котроюсь із ознак випадає з ряду інших). Роботу найдоцільніше проводити в парах. Для вправи можна брати прикметники в різних формах роду, числа, відмінка тощо.

ясен, езанел, овтаж, икшора, ирйищ, елнезі, насрек, іелб, аранг, катар, ашовд, чужда.

" Будівельники"

Завдання: утворити дієслова, використовуючи подані префікси й суфікси; вказати спосіб творення їх.

Ви , пере , на , воз ,

а-ти, я-ти, ну-ти, ся,

від ся, по ува-тії, роз ся.

"Майстри слова"

Завдання: написати міні-твір на визначену тему, який складався б тільки зі слів певної частини мови, наприклад дієслів. Учні на власний розсуд обирають жанр твору, працюють у довільно створених групах.

Смачна картопля Скопала, посадила, пополола, обгортала, викопала, раділа, зібрала, сховала, дістала, начистила, варю, пахне, обідаємо, смакуємо, наїлися.

"За вікном"

Урок починається вступним словом учителя про красу довкілля, особливості певної пори року, картини якої школярі можуть спостерігати за вікном. Словесник декламує поетичні рядки, що можуть служити ілюстрацією до побаченого краєвиду, і пропонує учням написати твір-мініатюру, скажімо про осінь: "Стою собі, задивлена в природу", "Самі на себе дивляться ліси, розгублені від власної краси", "Заплакали дощі над світом посивілим", "Спасибі, земле, за твої щедроти".

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чисто, незрадливо,

Усе, як є - дорога, явори,

Усе моє, все зветься - Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

Що хоч спинись і з Богом говори.

Л.Костенко

"Подумай"

Учні записують слова, виходячи з поданого вчителем їхнього лексичного значення або граматичних характеристик.

Прислівник, який означає день, коли відбувається розмова.

Прикметник чоловічого роду, що є антонімом прикметника твердий.

Неозначена форма дієслова, синонім до дієслова забувати.

Дієслово доконаного виду, утворене за допомогою префікса від дієслова їхати.

Присвійний прикметник чоловічого роду, утворений від іменника рибалка.

"А ти знаєш?"

Учні мають пояснити значення запропонованих слів і скласти з ними речення на будь-яку тему.

Абориген, бра, ностальгія, аграрний, табу, фауна, фатальний, агресивний, юриспруденція, тераріум, сфера.

"Чарівні рядочки"

Завдання: вписати в горизонтальні рядки сполучники, що закінчуються на -о. Вправу можна варіювати відповідно до теми уроку та навчальної мети.

З'ясувальний __ -о

Розділовий - -о

Умовний - - -о

Часовий - - - -о

Порівняльний - - - - -о.

"Павучки"

Слова з протилежним значенням учні мають з'єднати пунктирною лінією, а слова, близькі за значенням, - звичайною.

безсердечність доброта шлях хата

жорстокість чуйність ліс дорога

байдужість сердечність кам'яниця діброва

"Пограємось у слова"

Робота в парах. Один учень записує іменник, а другий добирає до нього прикметник тощо. Можна розширити кількість учасників групи, що передбачатиме добір або інших прикметників, або слів інших частин мови.

"Єдинопочаток". Робота в малих групах. Учні складають тексти, в яких усі слова починаються з тієї самої літери.

"Археологи" До запропонованих понять учні мають дібрати такі синоніми або асоціативні слова, які належать до пасивної лексики (історизми чи архаїзми).

"Подаруй мені слово" До поданого тексту учням треба дібрати якнайбільшу кількість заголовків.

"Запитання в подарунок" Учні мають сформулювати щонайбільшу кількість запитань за темою уроку, потім обмінюються запитаннями й готують на них відповіді.

"Розмалюй речення" Непоширені речення учні повинні доповнити другорядними членами.

"Мовний етикет" Робота у групах. Завдання: в коротких діалогах озвучити вітання з друзями, прощання з батьками, запрошення на день народження тощо.

"Народна мудрість" Учні мають доповнити прислів'я, розкрити значення їх (можна використати метод "Мікрофон"). Слово - не горобець (вилетить - не піймаєш). Гостре словечко (коле сердечко). І від солодких слів (буває гірко).

-10-

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
2
міс.
2
9
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!