Заняття з фізичної культури. Методичні рекомендації. "Впровадження інноваційних технологій"

Опис документу:
Впровадження інноваційних технологій на заняття з фізичної культури. Розкриємо суть поняття "інновація", досліджуємо діячів минулого і сучасності хто досліджував дане питання у розвитку інноваційних технологій.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Впровадження інноваційних технологій на заняттях з фізичної культури в закладах дошкільної освіти

Відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру» одним із пріорітетних напрямків освітнього процесу в закладах дошкільної освіти залишається фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення опірності і захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, на своєчасне формування у малюків життєво важливих умінь і навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості та фізичної культури взагалі: на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових "переможних методик", які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.

Поняття "технологія" виникло у світовій педагогіці також як протиставлення існуючому поняттю "метод". Недолік методу полягає в його негнучкості та статичності. Широкого поширення термін "технологія" ("технологія в освіті") набув у 40-х рр. і був пов'язаний із застосуванням нових аудіовізуальних засобів навчання. У 60-х рр. поняття "технологія освіти" розглядалося під кутом зору програмного навчання і використання обчислювальної техніки у навчанні.

З початку 80-х рр. все більше вживається термін "педагогічні технології". У визначенні Їхньої суті немає єдиного погляду: одні розуміють це як певну систему вказівок щодо використання сучасних методів і засобів навчання; інші цілеспрямоване застосування прийомів, засобів, дій для підвищення ефективності навчання; треті - цілісний процес визначення мети, обґрунтування плану і програми дій та навчальних методів. Кожний з цих підходів має право на існування, бо охоплює різні сторони навчального процесу. Тому існує велика кількість педагогічних технологій.

Отже, "інноваційні технології" – це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів.

Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка (“Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей”). Автор – Єфименко М. Суть технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет (“пластик-шоу”), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька міні-ігор, ігор-вправ. 12. Методика розвитку творчих здібностей

Визначальним чинником, що впливає на розвиток дітей, є соціальне середовище й умови, в яких вони виховуються з раннього дитинства, і що раніше дитина відчуває правильний педагогічний вплив, то успішно засвоюватиме знання про власне здоров’я. У процесі життєдіяльності дітей у закладах дошкільної освіти використовується комплекс різних засобів:

  • фізичні вправи: гімнастика, ігри, елементи спорту і туризму;

  • природне середовище: повітря, сонце, вода;

  • гігієнічні чинники: режим харчування, сну, занять і відпочинку і т. п.

У своїй науковій роботі більш докладніше розкриємо сутність вирішення свого питання впровадження інноваційних технологій, адже поряд з традиційними засобами фізичного виховання ідуть інноваційні, які в свою чергу оздоровлюють дошкільників у практичній роботі закладів дошкільної освіти. Метою впровадження інноваційних технологій є покращення всіх складових здоров’я – психічного, фізичного і соціального, які забезпеченні системою сучасних форм фізкультурно-оздоровчої роботи.

Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку в ЗДО слід виокремити: фітболгімнастику, художню гімнастику, пальчикову, дихальну та звукову гімнастику, імунну гімнастику, гідроаеробіку, психогімнастику. Для зміцнення фізичного здоров’я дітей і формування в них упевненої красивої постави, створення позитивних емоцій і оптимістичного світовідчуття, як нетрадиційні методи оздоровлення використовують також елементи хатхи-йоги, релаксації, масажу і самомасажу. У своїй практичній діяльності розкриємо ряд переваг цих сучасних інноваційних технологій серед інших видів фізичної активності. Крім цього, доведемо, що східна гімнастика є чудовим засобом естетичного і морального виховання: завдяки таким вправам не тільки покращується здоров’я. а й формується красива фігура, правильна постава й енергійна хода, поліпшується координація рухів, виробляється сила волі, витримка і впевненість у собі.

Працюючи з дітьми поставила перед собою мету впроваджувати в практику роботи з дітьми нові нетрадиційні інноваційні технології.

У своїй роботі розкриємо елементи методики М.М. Єфименка, яка розрахована на дітей дошкільного та молодшого віку та спирається на об’єктивні закони розвитку дитячого організму, а також розкриємо сутність для дитячого організму такої педагогічної технології, як «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» - «Пластик-шоу», як форма фізичної активності – горизонтальний пластичний балет.

У процесі фізичного виховання формувати в вихованців відповідальне ставлення до техніки виконання фізичних вправ, фізичних рухів.

Перспективу подальшого дослідження бачимо у пошуку нових сучасних інноваційних технологій для активної фізичної підготовленості та активного оздоровлення дітей дошкільного віку. Такий підхід, на наш погляд, дозволить індивідуалізувати фізичну підготовку вихованців, підвищити ефективність виховного процесу.

Література

  1. Денисенко Н.Ф. Оздоровчі технології в освітньому процесі / Н.Ф.Денисенко // Дошкільне виховання.- 2004.- №12.- с.4-6

  2. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник./ Т.І. Поніманська.- К.: Академвидав.- 2006.- с.455

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.