і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Взаємодія сім’ї та школи у формуванні особистості школяра

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Взаємодія сім’ї та школи у формуванні особистості школяра

Н.О. Кучерява, заступник директора з виховної роботи;

Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої

школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів

гуманітарно-естетичного профілю

Черкаської обласної ради

Співпраця школи та батьківської громадськості забезпечує створення для дитини в школі позитивного природного середовища, в якому розвиваються вміння, творчі здібності, нахили дитини.

Досвід роботи школи з батьками дає можливість стверджувати, що: ознайомлення батьків із змістом та методикою навчально-виховного процесу, психолого-педагогічна освіта батьків, залучення батьків до спільної діяльності, допомога батьківської громадськості та школи родинам, які потрапили в складні життєві обставини, залучення до співпраці різних установ, організацій – це шлях до створення міцної шкільної родини, яка здатна забезпечити дітям щасливе дитинство, відкриття талантів, здійснення мрій, спрямування молодого покоління на шлях особистого успіху.

Відповідно до проведеної діагностики, індивідуальної роботи з батьками, на основі отриманих результатів відвідування сімей учнів, вивчення документальних даних та поведінки дитини в сім’ї – школа забезпечить визначення оптимальних засобів, форм, методів соціально-педагогічного супроводу сімейного виховання, підвищення педагогічної освіти батьків.

Сьогодні в суспільстві багато говорять і пишуть про сімю та школу, визнаючи їх як найголовніші джерела розвитку дитини. Дитина для сімї – неоціненний скарб, для школи – основа діяльності.

«Всі ми вийшли із дитинства», - цей знаменитий вислів Сент-Екзюпері говорить про те, що сім’я дає можливість засвоїти основні норми моралі, опанувати навички спільної праці, сформувати життєві плани, естетичні смаки. Споконвічно в сім’ї формується індивідуальність дитини.

Батьки – найголовніші вихователі і вони найперші, хто відповідає перед власним сумлінням, народом, державою, за якість виховання своїх дітей.

Діти – продовжувачі не тільки батьківського роду, а й соціального ладу. І від того, які духовні та моральні цінності закладуть у їхні душі сім’я та суспільство, залежатиме майбутнє всього народу.

У сімї та школи спільна мета – виховати всебічно розвинену, гармонійну особистість, здатну реалізувати себе в професійному, громадському і сімейному житті.

Кінцевий результат спільної виховної діяльності сім‘ї та школи – сформовані в дитини потреби в здоровому способі життя, розвинений інтелект, широкий усебічний розвиток, інтелігентність у спілкуванні, естетичне сприйняття світу, розуміння відповідальності за подальшу долю суспільства та держави.

Досягти цього можливо лише за умови, коли в школі створене і належно функціонує єдине виховне середовище, коли педагоги і батьки поділяють всю відповідальність за майбутнє дитини, коли сім‘я та школа діє за принципом єдності слова і діла.

Саме єдності, взаєморозуміння, взаємодії нерідко сьогодні досягти сім‘ї та школі досить важко. Протиріччя цієї проблеми походять із того, що загальний освітній рівень батьків неухильно підвищується, а це спричиняє впевненість у непогрішності їхньої педагогічної позиції. Однак практична діяльність педагогів та психологів постійно зустрічається з низьким рівнем психолого-педагогічної культури батьків.

У нашій школі накопичений багатий і цікавий досвід педагогічного всеобучу батьків. Своє завдання ми вбачаємо у тому, щоб вся діяльність школи викликала в батьків довіру, сприяла налагодженню між школою та батьками тісних партнерських стосунків. Хоча реалії сьогодення говорять про те, що в родинах погіршується морально-психологічний клімат, часто в сім‘ях панує відчуженість між дітьми та батьками, сімейні негаразди стають причиною замкнутості дитини, соціального сирітства, переживань, відчуття власної провини.

Тому завдання соціально-психологічної служби школи є конкретне вивчення стану дитини, її внутрішнього світу та налагодження входження дитини в класний колектив, в творчий колектив та загальношкільний, створення навколо дитини такого простору, в якому вона буде відчувати себе впевнено, комфортно, який сприятиме її творчому росту та розвитку.

І як би не складалась атмосфера в сім‘ї, в якому б статусі сім‘я не перебувала, саме позитивне ставлення до дитини педагогів, підтримка в навчанні, визнання та схвалення її досягнень в мистецькій діяльності, дружні відносини в класі - є шляхом до подолання невпевненості, подальшого утвердження особистості та налагодження співпраці з сім‘єю.

Якщо батьки бачать, що дитина в школі стає успішною, що розкриваються здібності дитини, що дитина задоволена, життєрадісна, то і відношення до школи стає доброзичливим, зникає відчуття напруги та непорозуміння. Звичайно, що так відбувається не з усіма сім‘ями. Іноді не один рік клопіткої педагогічної діяльності потрібно пройти, щоб достукатись до батьківських сердець та спрямувати їх на шлях взаєморозуміння.

В основі нашого педагогічного та психологічного навчання батьків лежать такі основні правила:

 • кожна дитина має власні здібності, обдарування і ми зможемо їх розвинути;

 • ніколи не порівнювати дітей в їх успіхах чи невдачах, кожна дитина неповторна і індивідуальна;

 • опиратись на принцип досягнення успіху, не згадувати того, що вже в минулому, рухатися вперед до поставлених цілей;

 • учень, вчитель - сім‘я – рівноправні партнери впродовж всіх років навчання дитини в школі.

Вся робота з батьками учнів відбувається в тісній взаємодії педагогів школи та соціально-психологічної служби. Звичайно, що найбільш тісно в умовах школи-інтернату співпрацюють соціально-психологічна служба школи, вихователі, класні керівники.

Ми вважаємо, що найбільш дієвими напрямками в роботі з батьками учнів є:

 1. Ознайомлення з умовами життя сім‘ї, її психологічними кліматом, особливостями поведінки дитини.

 2. Вивчення рівня педагогічної культури батьків.

 3. Виявлення труднощів, які відчувають батьки.

 4. Ознайомлення з позитивним досвідом сімейного виховання з метою його поширення.

 5. Здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу.

6.Допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного життя як джерела самовиховання дитини.

7. Залучення батьків до участі, організації цікавої та змістовної позакласної діяльності.

8.Участь батьків в управлінні школою, збагаченні матеріальної бази закладу.

9.Поширення досвіду роботи з батьками.

10.Створення банків науково-методичної інформації з проблем сім‘ї, сімейного виховання.

Соціально-психологічна служба школи постійно працює над тим, щоб мати найточніші дані про умови виховання дитини в сім‘ї, а тому в її арсеналі такі методи дослідження сім‘ї:

 • спостереження;

 • бесіда;

 • тестування;

 • анкетування;

 • діагностика;

 • ділові ігри;

 • аналіз дитячих малюнків про сімю;

 • аналіз робіт дітей на творчих виставках;

 • аналіз побажань дітей із скриньки «Довіри»;

 • аналіз творів про сімю;

 • індивідуальні співбесіди;

 • демонстрування відеоматеріалів, слайдів, інтернет-сайтів.

Для педагогічного колективу, зокрема для вихователів, які в школі-інтернаті для дитини є мамою і татом, допомога соціального педагога, практичного психолога є неоціненною. Адже діти протягом навчального періоду приходять в різні класи, поповнюють учнівські колективи з першого по десятий клас. І як важливо мати рекомендації спеціалістів по організації роботи з учнями, які вливаються в класний колектив, як потрібно знати умови проживання дитини в сім‘ї, її характер, звички, уподобання. Навіть в школах для обдарованих дітей, де в основному діти виховуються в благополучних, хороших сім‘ях, педагоги зустрічаються із дуже складними долями дітей. Нерідко дитина пережила розлучення батьків, трагічну загибель рідних, ув’язнення, від’їзд батьків за кордон по причині відсутності працевлаштування і т.п. Всі ці причини, без сумніву, впливають на внутрішній світ дитини, і, навіть, при загальному благополуччі – доброму навчанні, активності в житті класу, школи, виконанні всіх доручень, успішності в творчій діяльності, в дитини нерідко глибоко в очах тривога, сум, що не може не хвилювати вихователів, класних керівників.

Саме завдячуючи роботі соціального педагога та практичного психолога, такі діти не відчувають своєї обділеності, не комплексують, повертаються в дитинство, відчувають свій захист, знають, що дорослі, які їх оточують, це їхні захисники.

Часто батьки, які з різних життєвих обставин розлучаються, навіть не здогадуються, яку травму наносять своїм дітям, особливо, якщо це діти-підлітки чи юнаки. В цьому віці діти набагато важче переносять такі ситуації в сім’ях. З одного боку вони страждають, бо не можуть вплинути на батьків, а з другого намагаються вести себе в школі так, як нічого не трапилося, їм соромно сказати про це будь-кому з однокласників. Мудрий вихователь, класний керівник тісно співпрацюючи з соціально-психологічною службою, завжди знайдуть шляхи виходу з такої життєвої ситуації з найменшими потрясіннями для внутрішнього світу дитини.

В таких складних випадках педагоги школи на чолі із фахівцями соціально-психологічної служби керуються правилами:

 • педагог – це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, пробуджує в дитячому серці прагнення до життя, вселяє віру у власні сили, налаштовує на позитив;

 • педагог немає права дозволити прорости в своєму серцю почуттю зневіри в дитину;

 • учитель завжди має захищати дитину, поважати її почуття;

 • учитель має бути доброзичливим, мудро вирішувати різні життєві ситуації в класі;

 • перш ніж прийняти рішення, що торкається особистості дитини, порадься з фахівцем, дирекцією школи;

 • класний колектив – це вимір мудрості і професіоналізму класного керівника, в класному колективі комфортно має бути всім учням.

Однією з традиційних форм роботи з батьками учнів залишається відвідування сім’ї школяра. Вдаючись до цієї форми роботи ми дотримуємося ряду вимог: відвідування сім’ї має бути плановим (2 рази на рік); відвідувати сім’ї всіх учнів, а не лише тих, хто має певні складності в навчально-виховному процесі, завчасно попереджувати та узгоджувати день, час візиту до сім’ї, бути якісно підготовленим до зустрічі з батьками, завжди розпочинати розмову із позитивних сторін дитини, а вже потім з дотриманням тактовності говорити про труднощі, вести мову про спільні дії у подоланні цих труднощів.

До відвідування сімей найчастіше залучаються вихователі, соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники, вчителі.

Батьківські збори – і сьогодні залишаються дієвою формою роботи школи та родини. Проведення батьківських зборів забезпечує згуртування батьківського колективу, виховує соціально-правову відповідальність батьків за виховання дітей, сприяє забезпеченню єдності виховних впливів школи і сім’ї на вихованців, сприяє підвищенню авторитету як школи, так і батьків. Звичайно, коли батьківські збори проходять нетрадиційно, це зближує педагогів і батьківську громадськість, а тому ми практикуємо такі форми проведення батьківських зборів:

 • творчі звіти учнівського колективу перед батьками;

 • родинні зустрічі учнів та батьків відповідно до обраної теми;

 • батьківські збори на лоні природи, батьківський куліш;

 • батьківські збори у формі презентацій сімей, їх традицій, сімейних реліквій, умінь;

 • батьківські збори татусів;

 • батьківські збори у формі прес-конференцій вчителів-предметників із подальшого проведення індивідуальних консультацій по підготовці учнів до закінчення школи.

Досить важливою ланкою успішної взаємодії сім’ї та школи є дієвий батьківський комітет та його лідер – голова батьківського комітету. Коли в школі дієвий батьківський осередок, то багато важливих питань життєдіяльності школи вирішуються позитивно і якісно. Батьки нашої школи є учасниками всіх загальношкільних урочистостей та повсякденних справ. Дякуючи розумінню та небайдужості всіх батьків, дієвості батьківського комітету в школі з’явились дві мультимедійні системи, школа бере участь в благодійних акціях, облаштовується шкільна територія.

Батьки беруть активну участь у створенні належних умов навчання, проживання учнів у гуртожитку, відгукуються на доброчинні акції, які проходять у школі, сприяють поїздкам дітей на Всеукраїнські та Міжнародні конкурси, підтримують школу в її прагненні бути однією з кращих шкіл регіону. Ми радіємо за успіхи наших батьків в їх професійній діяльності, за зміцнення добробуту, поповнення родин. Склались добрі шкільні традиції під час проведення першовересневого свята: мами і тата над голівками першокласників створюють вишиваний оберіг із українських рушників,як символ мудрості, наступності та єдності поколінь. А в кінці кожного навчального року під час урочистостей з нагоди закінчення навчання, вручення відзнак та номінацій учням, вчителям, переможцям конкурсів, олімпіад в присутності широкої громадськості вручаються престижні відзнаки кращим з кращих батьків в номінації «Кращий батько року» та «Краща матір року». Школа горда тим, що з кожним роком все більше батьків учнів розуміють значення, важливість отримання учнями міцних знань, розвитку творчих обдарувань, формування широких комунікаційних здібностей.

В кожному класі діють класні батьківські комітети. Як правило, члени батьківського комітету школи, класів користуються визнаним авторитетом серед батьків, володіють організаторськими здібностями, є хорошими вихователями своїх дітей, добрими сім’янинами. Члени батьківських комітетів класів завжди у вирі життя в класі, тісно співпрацюють із соціальним педагогом, практичним психологом, дирекцією школи. Коли в класі готують цікаві виховні заходи, свята, зустрічі, відбувається облаштування шкільного подвір’я у весняно-літній період – батьківський комітет не лише надає підтримку, а часто бере участь в усіх шкільних справах. За участі саме батьківських комітетів з ранньої весни до пізньої осені на подвір’ї школи квітують чудові, запашні троянди, радують різнобарв’ям піонії, іриси, хризантеми.

Наші батьки зажди активні учасники спортивних змагань «Тато, мама, я – спортивна сім’я». А особливо хвилюючою сторінкою співпраці школи та батьків є заходи, які присвячуються вшануванню воїнів-інтернаціоналістів. Традиційно в день 15 лютого, річницю виведення радянських військ з Афганістану, до школи поспішають батьки учнів, яким довелося пройти цими смертельно небезпечними дорогами, а ще вони на зустріч із учнями запрошують своїх героїв-побратимів. Ці незабутні події формують духовний стержень особистості, вчать школярів бути захисниками рідної землі, розуміти важливість єдності поколінь.

Серед інших форм роботи з батьками практикуємо:

 • конференції;

 • колективні, групові, індивідуальні консультації;

 • участь в районних заходах по взаємодії школи, батьків, громадськості;

 • перегляд фільмів на педагогічні теми;

 • дні відкритих дверей;

 • виставки робіт дитячої творчості;

 • відкриті уроки для батьків;

 • роботу «Школи молодих батьків»;

 • заняття з елементами тренінгу;

 • оформлення куточка для батьків;

 • підготовку папок з конкретної проблеми для батьків;

 • сімейні вечори;

 • вечори української пісні, поезії;

 • проведення соціологічних досліджень;

 • складання родинних дерев.

Окрема сторінка співпраці з батьками – це проведення за участю батьків проектно-пошукової роботи, яка зближує дітей та дорослих, наповнює роботу класів цікавим змістом, залучає батьків учнів до пошуку матеріалів, вивчення з дітьми історичних джерел, архітектурних пам’яток місцевості, де проживають учні, а також написанні творчих робіт та участь в Міжнародному конкурсі «Мій рідний край».

Серед найцікавіших проектів: «Виростиш ти, сину, вирушиш в дорогу», «Пам’ятки культури та історії рідного краю», «Квіти України – її оберіг», «Черкащина – козацький край».

Ми переконалися і в тому, що встановлювати зв’язки з батьками потрібно ще до того, як їхні діти прийдуть до першого класу. Уже з цього періоду школа бере на себе турботу про формування педагогічної культури батьків. Роботу з батьками проводять учителі, яким з вересня наступного року доручать вести 1-й клас. Саме в початковій школі завданням педагога стає не лише створення колективу учнів, класного колективу, а й колективу батьків, здатних бути активними учасниками класного та шкільного життя.

Батькам необхідно допомогти стати гарними батьками, тому просвітництво з питань психології, педагогіки є головним змістом роботи педагогів у цьому напрямку. Без тісної співпраці із шкільним психологом, соціальним педагогом самому педагогу впоратися важко. Намагаємось психолого-педагогічне просвітництво організовувати так, щоб воно мало випереджувальний характер, відповідало на питання не лише сьогодення а й ті, які виникнуть у батьків на певному періоду розвитку дитини. Звичайно, що для цього потрібно не лише пропонувати теми для обговорення, виступу спеціалістів, а й враховувати побажання батьків у доборі теми.

Ще один аспект у роботі школи та сім’ї має надзвичайно важливе значення. Педагоги мають розуміти, що так само, як для батьків їх дитина є найдорожчою і найкращою, так і для дитини її сім’я, тато, мама є ні з ким незрівнянними, найріднішими, а тому недопустимо дозволити собі будь-яку нетактовність у ставленні до батьків дитини. Дитина яка відчула зверхнє ставлення до її сім’ї, неповагу з боку педагога, ніколи цього не забуде, не відкриє свого внутрішнього світу, тож дбати про авторитет сім’ї, розуміти сімейні труднощі покликані всі шкільні педагоги, щоб не втратити довіри вихованців.

Отже, ефективною та результативною роботу школи із батьківською громадськістю можна вважати тоді, коли:

 • між школою та батьками склалась атмосфера співробітництва, взаєморозуміння в досягненні кінцевої мети;

 • коли спілкування педагогів і батьків – це партнерська взаємодія: спільно радимось, розмірковуємо вирішуємо;

 • коли батьки впевнені в професійності педагога, його знаннях;

 • коли склались добрі, довірчі стосунки на основі доброзичливості, щирості, взаємодопомоги та взаємоповаги;

 • коли школа, сім’я, громадськість регіону – це одна шкільна родина.

Список використаної літератури

 1. Криницька Р.Я. Родинне виховання та його вплив на особистісний розвиток. – http://ukrkniga.org.ua/ ukrkniga-text/806/1/

 2. Фалькович Т.А. Нетрадицыйны форми робот из батьками. – М., 2005

 3. Спілкуємося й діємо: Навч.-метод. посіб./ Ж.В. Савич, О.В. Безпалько. – К.: Наш час, 2006.

 4. Мерзлякова О. Інтерактивні заняття з батьками. – К.: Шкільний світ, 2008.

 5. Ляльчук Г.Д. Мандруємо в сімейній спільноті// Психологічна газета. – 2007. - № 16.

 6. Нижник Г. Стежиною батьківської мудрості// Психолог довкілля. – 2010. - № 10.

Адреса електронної пошти – kucherjavano@meta.ua

Контактний телефон 096 685 74 08 – Кучерява Наталія Олександрівна

Додаток 1

Зміст, форми, методи роботи школи з батьками

Підвищення рівня психолого-педагогічних знань

Залучення батьків і громадськості до навчально-виховного процесу

Участь батьків і громадськості в управлінні школою

Модель роботи

соціально-психологічної служби школи з батьками

Метод документалістики звернення до документальних даних про дитину, сім’ю (це можуть бути: медична карта дитини, відомості про перебування в дошкільному закладі, у початковій школі, особова справа, характеристики і класні журнали за попередні роки).

Методи роботи з батьками

Діагностична робота:

спостереження,бесіда, тестування,анкетування,

діагностика, корекційна робота з дітьми з сім’ями різних категорій, соціально-педагогічні консультації батьків з різних питань, контроль за умовами життя дитини в сім’ї та школі.

Напрямки роботи з батьками

Індивідуальна та групова робота з батьками:

- індивідуальна: консультації, бесіди, відвідування вдома;

- групова: тренінги, семінари,лекторії, виставки, проведення свят, тематичні вечори, концерти .

метод опосередкованого вивчення сім’ї

увага спрямовується на учня як члена сім’ї. Враховується поведінка дитини, характер, темперамент, її стосунки з батьками, членами сім’ї, з ровесниками, також враховуються учнівські здібності, захоплення, уподобання.

метод спостереження і прямого вивчення сім’їспрямовується робота на конкретне вивчення сімейного оточення дитини, стосунків між батьками і дітьми, атмосфери в сім’ї з метою визначення засобів, форм і методів соціально-педагогічного впливу на батьків, для виявлення не лише вразливих місць, а й можливості для недопущення, попередження помилок в сімейному вихованні.

Просвітницька робота:

- інформаційні стенди ;

- куточки;

- пам’ятки;

- буклети.

Додаток 2

Діагностичний інструментарій для вивчення проблем взаємодії навчального закладу і сім'ї

АНКЕТА для батьків „Батьківські збори з погляду тат і мам»

 • Чи відчуваєте Ви потребу в оволодінні педагогічними знаннями?

 • Чи задоволені Ви організацією і змістом батьківських зборів?

 • Які збори були б для Вас найбільш корисними?

 • Що Ви дізналися нового завдяки батьківським зборам?

 • Що Ви взяли для себе практично в результаті відвідування батьківських зборів?

 • Чи читаєте Ви педагогічну літературу?

 • Яка Ваша позиція як вихователя сина (доньки)?

АНКЕТА

«Взаємодія сім'ї та школи щодо розвитку особистості дитини»

1.Як Ви думаєте, розв'язання яких завдань передбачає взаємодія сім'ї та навчального закладу?

2.Які форми взаємодії школи з батьками є найбільш ефективними?

3.Що Ви можете сказати про рівень готовності батьків до співпраці із школою?

АНКЕТА для батьків „Виховання дітей у сім'ї»

   1. Як Ви думаєте, чи здатна сім'я реалізувати функцію повноцінного виховання дітей в сучасних умовах?

   2. Що, на Вашу думку, є перешкодою для повноцінного виховання дітей батьками?

3.Що, на Вашу думку, є причинами низького рівня готовності сім'ї до виконання виховної функції?

4.Які методи виховного впливу Ви застосовуєте у практиці виховання дитини?

5.Які форми батьківського контролю Ви використовуєте у своїй сім'ї?

6.Які проблеми сприяють виникненню непорозуміння між батьками та дітьми?

7.Чи є у Вашій родині сімейні правила?

8.Чи залучаєте Ви дитину до участі у плануванні родинних справ?

9.Які у Вас є сімейні традиції?

Додаток 3

Психолого-педагогічна просвіта батьків

1-й клас

 • Світ дитинства в просторі світу дорослих

 • Мистецтво бути батьками

 • Особливості ігрової та навчальної діяльності першокласника в школі та вдома

 • Вплив на розвиток позитивної мотивації до навчання

 • Розвиток пам'яті дитини

 • Розвиток творчої уяви дитини

 • Розвиток мислення дитини

 • Гра в житті першокласника. Створюємо ігротеку для дітей

 • Позитивна самооцінка як умова успішного розвитку особистості

 • Психологічний клімат у сім'ї та його вплив на формування особистості дитини.

2-й клас

 • Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах

 • Розвиток самостійності у дітей

 • Заохочення й покарання дітей у сім'ї

 • Телебачення й діти

 • Дозвілля в колі сім'ї

 • Мистецтво організації дитячого свята

 • Сімейні традиції та їх роль у вихованні дітей

 • Як любити дітей

 • Труднощі та помилки сімейного виховання

 • Умови успішного виховання дітей у сім'ї

3-й клас

 • Батькам про права дитини

 • Комп'ютер, телевізор та виховання дитини

 • Розвиток пізнавальної активності дітей у сім'ї

 • Здоров'я дитини - майбутнє родини

 • Приклад і авторитет батьків у вихованні дітей

 • Виховання духовності дитини

 • Насильство щодо дітей. Як йому запобігти?

 • Помилки батьків у вихованні дітей. Чи можна їх уникнути?

 • Стилі виховання дітей в сім'ї

4-й клас

 • Значення сімейних традицій в дитячо-батьківських відносинах

 • Як запобігти появі у дітей шкідливих звичок

 • Духовна атмосфера і стилі сімейного виховання

 • Взаємодія сім'ї і школи щодо організації дозвілля дітей

 • Сімейне неблагополуччя як фактор девіантної поведінки дитини

 • Що скеровує поведінку дитини?

 • Як оцінювати шкільні успіхи дітей

 • Громадянин формується з дитинства

 • Реалізація прав дитини в сім'ї

5-й клас

 • Адаптація п'ятикласників до нових умов навчання

 • Молодші підлітки і тактика сімейного виховання

 • Особливості формування позитивної «Я»концепції у підлітковому віці

 • Коли скінчилися уроки: дозвілля підлітків

 • Правове виховання дітей у сім'ї

 • Характер спілкування і взаємин у родині, їх вплив на виховання дитини

 • Роль сім'ї у формуванні художньо-естетичних потреб підлітків

 • Виховання доброти та милосердя в сім'ї

 • Проблеми спілкування батьків і дітей. Педагогічний такт батьків

 • Виховання бережливості. Діти та сімейний бюджет

6-й клас

 • Основи формування у дітей навичок здорового способу життя

 • Взаємодія сім'ї й навчального закладу в створенні виховного простору

 • Що робить підлітка „важким»?

 • Спілкування батьків з друзями дітей

 • Роль сім'ї у формуванні позитивної самооцінки підлітка

 • Дисгармонія батьківсько-дитячих стосунків та її наслідки

 • Естетичне виховання дітей у сім'ї

 • Виховання відповідальності в дітей в умовах сім'ї

 • Роль сім'ї у запобіганні негативному впливу ЗМІ на особистість дитини

7-й клас

 • Профілактика проявів насилля, агресії в підлітковому середовищі

 • Взаємини підлітка і дорослого

 • Профілактика тютюнопаління серед неповнолітніх

 • Проблеми підліткового віку

 • Формування духовної культури дітей у сім'ї

 • Виховання моральних основ культури поведінки підлітків у сім'ї

 • Дитячі громадські організації та сім'я

 • Як батьки можуть допомогти своїм дітям досягти кращих успіхів у навчанні?

 • Формування емоційної культури підлітків

 • Особливості формування позитивної «Я» - концепції у підлітковому віці

 • Розвиток самоповаги і почуття власної гідності у дітей

8-й клас

 • В сім'ї росте син

 • В сім'ї росте донька

 • Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх

 • Підліток і закон. Виховання правової культури

 • Кохання й дружба підлітків

 • Економічне виховання підлітків

 • Статеве виховання підлітків

 • Як уникнути баталій з підлітками, або спілкування без конфліктів

 • Роль сім'ї у соціалізації підлітків

 • Роль сім'ї у вихованні почуття самоцінності у дитини

 • Роль сім'ї у формуванні в підлітків оптимістичних життєвих перспектив

 • Формування громадської активності дітей в сім'ї

 • Професійна орієнтація і до профільна підготовка учнів

 • Самооцінка у дітей: її адекватність, наслідки неадекватності самооцінки

9-й клас

 • Старший підлітковий вік та його особливості

 • Профілактика наркоманії серед неповнолітніх

 • Наші діти на порозі кохання

 • Вільний час: корисно й цікаво

 • Духовні потреби юнацтва та їх розвиток

 • Професійна орієнтація та вибір професії

 • Роль сім'ї у розвитку соціальної компетенції молоді

 • Виховання громадянина у сім'ї

 • Формування тендерної культури молоді

 • Соціалізація особистості в ранньому юнацькому віці

10-й клас

 • Молодіжна субкультура і ставлення до неї батьків

 • Роль сім'ї у профілактиці ВІЛ/СНІДУ

 • Роль сім'ї в підготовці молоді до сімейного життя

 • Виховання життєвих перспектив старшокласників у сім'ї

 • Компетентність батьків у контексті викликів XXI століття

 • Роль сім'ї в формуванні життєвої компетентності молоді,

 • Виховання громадянського обов'язку в молоді

 • Любов і дружба в юнацькому віці

11-й клас

 • Сім'я і професійне самовизначення молоді

 • Розвиток життєвої компетентності молоді у сім'ї

 • Підготовка юнацтва до відповідального батьківства

 • Формування здорового способу життя молоді

 • Економічне виховання в сім'ї

 • Наукова організація навчальної праці випускників

 • Як створити сприятливі умови для підготовки до державної підсумкової атестації

Додаток 4

Тематика батьківських днів у навчальному закладі

 • Зміст, форми і методи сімейного виховання

 • Провідні напрями родинно-сімейного виховання

 • Реалізація виховного потенціалу сім'ї та забезпечення розвитку особистості в сучасних умовах

 • Педагогічна система виховання дитини в сім'ї

 • Педагогічна культура сучасних батьків

 • Компетентнісне батьківство як запорука гармонійних відносин у сім'ї

 • Правова відповідальність батьків за виховання дітей

 • Єдність сім'ї та навчального закладу в створенні виховного простору

 • Взаємодія сім'ї та навчального закладу у формуванні особистості дитини

 • Як допомогти дитині успішно вчитись

 • Як оцінювати шкільні успіхи своїх дітей

 • Активне слухання дитини

 • Дозвілля в колі сім'ї

 • Світ дитинства: дошкільник у сім'ї

 • Світ дитинства: молодший школяр у сім'ї

 • Світ дитинства: підліток у сім'ї

 • Світ дитинства: старшокласник у сім'ї

 • Роль сім'ї в формуванні у дітей основ естетичної культури

 • Формування духовності й духовної культури дітей у сім'ї

 • Трудове виховання дітей у сім'ї

 • Економічне виховання дітей у сім'ї

 • Екологічне виховання дітей у сім'ї

 • Статеве виховання дітей у сім'ї

 • Фізичний розвиток дітей у сім'ї

 • Психічний розвиток дітей у сім'ї

 • Соціальний розвиток дітей у сім'ї

 • Засвоєння морально-етичних правил поведінки у сім'ї

 • Розвиток професійних інтересів старшокласників у сім'ї

 • Формування культури здоров'я в дитини в сім'ї

 • Як навчити дітей безпечної поведінки

 • Збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я підлітків: потенціал сім'ї

 • Місце і роль народних звичаїв і традицій у вихованні дітей в сім'ї

 • Значення у вихованні дітей дат родинного календаря

 • Мистецтво створення дитячого свята в сім'ї

 • Реалізація прав дитини в сім'ї

 • Роль сім'ї у вихованні громадянськості дітей та молоді

Додаток 5

Тематика дискусій

 • Батьки і діти: давня проблема в сучасному забарвленні

 • Тілесні покарання є неефективним методом у вихованні дітей

 • Уникнути проблем з дітьми можливо

 • Телебачення шкодить здоров'ю дітей

 • Проблеми дітей в неблагополучних родинах

 • Як уникнути баталій з підлітком, або спілкування без конфліктів

 • Пріоритети сімейного виховання в контексті викликів XXI століття

 • Взаємодія сім'ї і школи: врахування специфіки нової доби

 • Дитина у кризовому соціумі: як її розуміти і виховувати

 • Пріоритети сімейного виховання в контексті викликів XXI століття

 • Взаємодія сім'ї і школи: врахування специфіки нової доби

 • Трикутник «діти-батьки-педагоги»: позиції сторін і гострі кути

Додаток 6

Тематика консультацій для батьків

 • Адаптація дітей до школи

 • Як навчити дитину самостійно робити уроки?

 • Що перешкоджає батькам чути дитину

 • Темперамент молодшого школяра

 • Дитячі страхи. Як їм запобігти?

 • Шкільні страхи та їх подолання

 • Як підтримувати відчуття безпеки своєї дитини

 • Важкі дитячі питання. Як на них відповідати?

 • Насильство щодо дітей. Як йому запобігти?

 • Помилки батьків у вихованні дітей. Чи можна їх уникнути?

 • Увага дитини та успішність

 • Розвиток пізнавальних інтересів дитини в сім'ї

 • Заохочення і покарання у вихованні дитини

 • Формування позитивної самооцінки в сім'ї

 • Як любити дитину

 • Сім'я в долі обдарованої дитини

 • Спілкуватися з дитиною. Як?

 • Гіперактивна дитина. Як бути? Що робити?

 • Діти розведених батьків: між травмою і надією

 • Ефективна взаємодія з агресивними дітьми

 • Як реагувати на вияви агресії у дітей?

 • Девіантна поведінка у підлітків

 • Батькам про права дитини

 • Підліток в світі шкідливих звичок

 • Профілактика наркоманії в сім'ї

 • Профілактика дитячих неврозів

 • Тоталітарна сім'я як джерело насильства над дітьми

 • Рухаємося до партнерської сім'ї

 • Як допомогти дитині в приготуванні уроків

 • Підготовка до екзаменів. Як протистояти стресу?

 • Як допомогти дитині подолати сором'язливість?

 • Чому діти вдаються до брехні?

 • Питання самореалізації та вибору професії

 • Як уберегти дітей від насилля

 • Як розвивати таланти у дітей

Додаток7

Тематика батьківських конференцій

 • Стратегія виховання дітей в сім'ї в контексті вимог XXI століття

 • Взаємодія школи і сім'ї: нове бачення, стратегії і практика

 • Сучасна роль батьківської громадськості у державно-громадській моделі управління в освіті

 • Зміни у суспільстві та процес виховання дітей у навчальному

 • Партнерство сім'ї і навчального закладу: нові ідеї для розвитку

 • Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах

 • Партнерство школи і сім'ї в ім'я творчого розвитку дитини

 • Школа і сім'я. Як співпрацювати ефективно?

 • Партнерство сім'ї і навчального закладу в створенні виховного простору

 • Компетентнісне батьківство як умова повноцінного розвитку дитини

 • Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді - пріоритет школи і сім'ї

 • Виховання культури здоров'я через освіту

 • Формування культури здоров'я, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учасників навчально-виховного процесу

 • Спільна діяльність сім'ї, школи, закладів охорони здоров'я, соціальних служб та громадських організацій з питань формування здорового способу життя дітей та молоді

 • Виховання дітей в сім'ї: із скарбниці видатного педагога і батька - В. О. Сухомлинського

 • Національне виховання в сім'ї

 • Захист прав дитини як пріоритет політики сім'ї і школи

 • Школа XXI століття: погляд старшокласників, батьків, вчителів

 • Роль і місце батьків в освітній політиці навчального закладу

 • Сім'я в системі координат навчального закладу

 • Роль сім'ї у процесі формування духовних потреб дітей

 • Проблеми в організації дозвілля як чинник поширення негативних проявів поведінки дітей

 • Батьківське оточення та ставлення до дітей як основа формування особистості

 • Політика сім'ї і школи в сфері профілактики девіантної поведінки учнівської молоді

 • Батьки - «соціальні архітектори» способу життя дитини

Помилки батьків. Чи можна їх уникнути?

 • Як спілкуватися з дитиною

 • Якщо дитину принижують однолітки

 • Особливості характеру підлітків

 • Особливості поведінки підлітків

 • Протиправна поведінка підлітків

 • Вплив підліткового віку на формування особистості

Додаток

Тематика опитувань з проблем сімейного виховання

 • Батьківські збори з погляду тат і мам

 • Сім'я очима дітей

 • Перешкоди для повноцінного виховання дітей у сім'ї

 • Ставлення молоді до своїх батьків

 • Організація батьківського контролю

 • Взаємини між дітьми та батьками

 • Пріоритети, якими батьки сьогодні надають перевагу у вихованні дітей

 • Якості, які необхідно виховувати в дітей у сім'ї

 • Методи сімейного виховання

 • Співпраця батьківської громадськості та адміністрації навчального закладу

 • Права дитини: погляд батьків

 • Педагогічна культура батьків

 • Організація дозвілля в сім'ї

 • Спілкування батьків з дітьми

 • Співпраця школи і сім'ї в процесі виховання дітей

 • Взаємодія школи та сім'ї у формуванні особистості дитини

 • Друзі у житті дитини

 • Заохочення і покарання дітей в сім'ї

 • Виховання дітей у сім'ї

 • Формування позитивної мотивації у дітей на здоровий спосіб життя

 • Роль сім'ї у процесі формування духовних потреб дітей

 • Виховний потенціал сім'ї

 • Стиль виховання дітей в сім'ях

 • Рівень готовності сім'ї до реалізації виховного потенціалу

 • Традиції сім'ї

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня щкола-інтернат

з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетисного профілю

Черкаської обласної ради

0

Взаємодія сім’ї та школи

у формуванні особистості школяра

Підготувала:

соціальний педагог

Кучерява Н.О.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Досвід роботи школи з батьками дає можливість стверджувати, що: ознайомлення батьків із змістом та методикою навчально-виховного процесу, психолого-педагогічна освіта батьків, залучення батьків до спільної діяльності, допомога батьківської громадськості та школи родинам, які потрапили в складні життєві обставини, залучення до співпраці різних установ, організацій – це шлях до створення міцної шкільної родини.
 • Додано
  26.02.2018
 • Розділ
  Виховна робота
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  7250
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  78
 • Номер матеріала
  CT453217
 • Вподобань
  2
Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь