ВСТУП. Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок №1

ТЕМА. ВСТУП. Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів.

Мета: розкрити роль книги в житті людини; поглибити знання про оригінал і переклад,

переспів; роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх

взаємин між народами; основні відомості про розвиток української

перекладацької традиції; спонукати учнів до читання художньої літератури,

прилучати їх до фундаментальних цінностей культури; сприяти всебічному

розвитку, духовному збагаченню, активному ставленню й самореалізації

особистості; виховувати любов до слова; шанобливе ставлення до книги, до

освіти, естетичні смаки.

Хід уроку

І.Мотивація навчальної діяльності

 1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

 1. Актуалізація опорних знань. Бесіда

 • Що ви знаєте про книжки?

 • Які існують різновиди книжок?

 • Чи любите ви читати?

 • Хто ваші улюблені письменники?

 • Назвіть ваші улюблені твори?

ІІ. Вступне слово вчителя

У ранньому дитинстві ми вперше знайомимося з книгою. Перші казки, вірші, оповідання… Книга з’явилася тому, що люди завжди прагнули зберегти і передати для нащадків свою мудрість, знання, красу художнього слова.

Сьогодні важко уявити наше життя без книг. Вони допомагають нам здобувати освіту, дізнаватися більше про навколишній світ, життя інших людей. Друковане слово нерідко стає порадником у різних життєвих ситуаціях.

Книги – це справжня скарбничка мудрості. Недаремне здавна люди збирали книжки, створювали бібліотеки, щоб зберегти ту інформацію, яка міститься у книгах.

Народна мудрість каже, що книга вчить, як на світі жить. І це дійсно так. Вона розкриває нам цікавий світ, допомагає мандрувати різними країнами та століттями і розуміти сьогодення.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.Робота над темою уроку

 • Які твори американських, французьких, німецьких, російських письменників ви знаєте?

 • Якою мовою ви їх читали?

 • Завдяки чому можливо зрозуміти художні твори, написані мовами, яких ми не вивчали?

Будь­ яка освічена людина прагне долучитися до культурної спадщини різних народів світу. Проте не всі володіють мовами, якими написано видатні твори світової літератури. Доступними широкому загалу ці скарби красного письменства роблять перекладачі. Та чи спадало вам колись на думку, що книжки зарубіжних авторів ви здебільшого читаєте інакше, ніж твори української літератури? Скажімо, вірші Т. Шевченка — в оригіналі (тобто тією мовою, якою їх написав автор), а хайку Мацуо Басьо (якщо не опанували японську) — у перекладі. Тим­ то література відрізняється від інших видів мистецтва: на відміну від живопису, архітектури чи музики вона розкривається лише через слово і, коли нам бракує мовних знань, потребує допомоги перекладача.

2.Робота з літературно-критичними матеріалами.

Оригінал — авторський твір.

Переклад — відтворення тексту іншою мовою.

Переспів — вірш, написаний за мотивами іншого поетичного твору. Переспів загалом наслідує поетичні елементи оригіналу, але водночас містить чимало відмінностей від нього. Наприклад, автор переспіву може запозичити з оригіналу тему й основну думку, але вибудувати свою систему образів; зберегти в переспіві загальний сюжет і образи, але використати інший ритм та принципи римування тощо. У будь­-якому разі переспів відрізняється від звичайного перекладу тим, що є самобутньою «літературною варіацією» на тему оригіналу.

3.Слово учителя

Можливо, хтось скаже: «Хоч в оригіналі, хоч у перекладі — зміст тексту залишається незмінним. Тож чи не однаково, у якому вигляді читати твір?». Насправді не однаково. Перекладання будь­-якого тексту — доволі копітка праця. Однак найбільших зусиль і творчого пошуку вимагає текст художній — образний, багатий на тропи, з глибоким емоційним і змістовим навантаженням кожного слова. Особливо це стосується віршів, у яких перекладач має зберегти римування, ритм, мелодику, виразність поетичного мовлення. Про складність художнього перекладу побіжно свідчить існування таких творів, які ніколи не було перекладено. Мета перекладу полягає аж ніяк не в механічному копіюванні оригіналу. Справжній майстер цієї справи відтворює рідною мовою і самобутній художній світ, народжений уявою іноземного письменника, і авторські художні засоби. Окрім того, перекладений твір має якомога повніше передати красу звучання оригінального тексту. Для такої роботи замало ґрунтовно знати мови. Перекладач повинен добре орієнтуватися у вітчизняній і зарубіжних літературно­культурних традиціях, уміти відчувати багатозначність слів і зв’язок між ними, зрештою — мати письменницький хист. Саме тому майстерний переклад завжди є результатом напруженої творчої праці. Не випадково чимало талановитих письменників натхненно перекладали твори іноземних братів по перу.

Залежно від точності, адекватності перекладу виокремлюють такі його види: точний, або адекватний, переклад, вільний переклад, переклад-наслідування, переспів тощо.

Прямий (дослівний) переклад - це відтворення тексту іншою мовою шляхом механічної підстановки на місце іншомовних слів їх абсолютних відповідників із мови, якою здійснюється переклад, зі збереженням чужомовних конструкцій.

Прямий (дослівний) переклад, своєрідна «фотографія» ори гіналу, може слугувати початковим етапом для розшифрування складних місць першоджерела. Утім, прямий переклад не завжди буде достатнім для розуміння художнього смислу твору, адже дуже часто мови різних народів відрізняються своїми лексичними, граматичними чи синтаксичними особливостями.

Нерідко прямий переклад плутають із точним перекладом. Однак це різні поняття. Точний переклад має на меті відтворення не лише змісту, а й формальних ознак першоджерела, дає повне уявлення про систему художніх засобів і стиль оригіналу. Однак, на відміну від дослівного, точний переклад є вже пристосованим до мови, якою він здійснюється, відповідаючи її літературним нормам. Точний переклад художнього твору відтворює, крім змісту та формальних ознак, його образність, емоційну атмосферу, нюанси смислу. А неточний переклад має відхилення як від змісту, так і від форми оригіналу.

Повний переклад — це переклад усього обсягу тексту до найменших дрібниць і нюансів. А неповний переклад — відтворення лише основних положень тексту, його окремих частин, елементів.

Вільний переклад — це відтворення загального змісту іншомовного тексту без збереження деталей і емоційно-експресивних відтінків

4.Обговорення опрацьованого матеріалу за питаннями

 • Дайте визначення понять «оригінал» і «переклад». Доповніть відповідь прикладами.

 • Знайдіть у підручнику прізвища перекладачів художніх творів. Які із цих прізвищ ви знали раніше?

Будь­ яка освічена людина прагне долучитися до культурної спадщини різних народів світу. Проте не всі володіють мовами, якими написано видатні твори світової літератури. Доступними широкому загалу ці скарби красного письменства роблять перекладачі. Та чи спадало вам колись на думку, що книжки зарубіжних авторів ви здебільшого читаєте інакше, ніж твори української літератури? Скажімо, вірші Т. Шевченка — в оригіналі (тобто тією мовою, якою їх написав автор), а хайку Мацуо Басьо (якщо не опанували японську) — у перекладі. Тим­ то література відрізняється від інших видів мистецтва: на відміну від живопису, архітектури чи музики вона розкривається лише через слово і, коли нам бракує мовних знань, потребує допомоги перекладача.

5. Аналіз перекладів літературних творів

М. Лермонтов «Парус». Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом. —

Что ищет он в краю далёком?

Что кинул он в краю родном? (…)

М. Лермонтов

Біліє парус в самотині

На морі синьому у млі…

Чого шука він на чужині?

Що в рідній кинув він землі? (…)

Переклад М. Чернявського

Біліє парус одинокий

В морськім тумані голубім…

По що пливе він в світ широкий?

Що кинув він в краю своїм? (…)

Переклад М. Терещенка

Нічна пісня мандрівника

На всі вершини

Ліг супокій…

Вітрець не лине

В імлі нічній.

Замовк пташиний грай.

Не чути шуму бору.

Ти теж спочинеш скоро, —

Лиш зачекай.

Переклад М. Бажана

Нічна пісня мандрівника

Тиша над верхами

Тягне нить,

Дихає вітками,

Ще й бринить.

Замовкли вже й гурти

Лісових пташинок…

Зачекай: спочинок

Знайдеш тут і ти.

Переклад Ю. Шкробинця

Из Гёте

Горные вершины

Спят во мгле ночной;

Тихие долины

Полны свежей мглой;

Не пылит дорога,

Не дрожат листы…

Подожди немного,

Отдохнёшь и ты.

Переклад М. Лермонтова

ІУ. Підсумок уроку.

«Мікрофон»

Сьогодні на уроці я дізнався про….

У. Домашнє завдання: вивчити конспект у зошиті

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
2
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!