і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Впровадження інноваційних технологій навчання у розвитку творчих здібностей учнів

Впровадження інноваційних технологій навчання у розвитку творчих здібностей учнів

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Впровадження інноваційних технологій навчання у розвитку творчих здібностей учнів

Сучасний урок літератури не уявляю без новітніх технологій, які сягають корінням у далекоглядні праці педагогів В. О. Сухомлинського, Є. Ільїна. Вже зовсім звичними на моїх уроках стали прийоми інтерактивного навчання. У своїй практиці впроваджую роботу в групах та парах: складання порад «Як знайти справжнього друга», тлумачення афоризмів із повісті - казки А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Групи виконують інформаційні, творчі, дослідницькі завдання. Такими видами робіт вчу дітей співпраці в команді, допомагаю усвідомити власний внесок у спільну справу. Участь кожної дитини в роботі групи учні оцінюють спільно або індивідуально, що сприяє критичному ставленню до себе, відповідальності, вдосконаленню та соціалізації.
Щоб заохотити до активності і почути думку кожного учня, впроваджую прийоми «Мікрофон», «Продовж речення», «Мозковий штурм».
Для формування читацької культури і компетентності учнів, розвитку їхніх творчих здібностей, навичок самостійного аналізу прочитаного застосовую елементи технології критичного мислення:
— гронування;
— діаграма Вена;
— асоціації;
— вільне письмо дає змогу висловити всі свої враження від знайомства із творчістю письменника;
— сенкан є своєрідним узагальненням роботи над тим чи іншим твором або образом, тому його доцільно проводити після аналізу твору (образів): «Антуан де Сент Екзюпері», «Маленький принц», «Земля» (6 кл.). Такі завдання допомагають учням зафіксувати свої думки та емоції, розвивають творчу уяву.
Викликають зацікавленість художнім твором такі творчі завдання: «Залиши останнє слово для мене», «Продовж художній твір», «Доповни сюжет», «Запитання до автора (героя)», «Лист вдячного (обуреного) читача», «Лист до самого себе», вітальні листівки, заповнення анкети героїв.
Такі прийоми сприяють розумінню специфіки мови художнього твору, оволодінню основними видами мовленнєвої діяльності, розвиткові здібностей до написання письмових робіт різних жанрів та висловленню власної точки зору щодо порушених у творі проблем.
Одним із ефективних засобів залучення учнів до читання є гра. Навчання у грі покликане реалізувати, крім основної дидактичної мети, ще й комплекс цілей: вивільнення емоцій, можливість самовизначення, надихання і допомога розвитку творчої уяви, зростання навичок співробітництва, висловлювання власних думок.
«Гра — шлях дітей до пізнання світу», — справедливо зазначав Максим Горький. Впроваджую як загальновідомі — «Три речення», «Переплутані пелюстки», «Вгадай героя за його словами», «Разок намиста», «Веселий олівець», кросворди, так і власно розроблені нижчеподані ігри.
«Літературний двобій». Два учні біля дошки по черзі обирають номер із питанням та відповідають на нього, намагаючись обрати питання з одного вертикального, горизонтального або діагонального ряду. Виграє той, хто швидше утворить «ряд» правильних відповідей. На питання, що залишилися, відповідають учні класу.
«Будь уважним». Учням треба обрати лише ті речення або факти, які стосуються життя та творчості певного письменника.
«Ланцюжок запитань». Учні ставлять по одному питанню з власно складених за прочитаним твором ланцюжком один одному. Якщо відповіді немає або неправильна, учню на допомогу приходить експерт-рятівник (учень, який знає відповідь), щоб не був розірваний «ланцюжок».
Рольові ігри дають змогу вжитися в емоційний стан героя, зрозуміти причини його вчинків, а через них — себе, розвивають акторські здібності: «Вживання в емоційний стан героя», «Цікаво дізнатися». На уроці за казкою Г. К. Андерсена «Снігова Королева» проводила рольову гру «Зустріч, якої не було», під час якої діти у ролі Снігової Королеви та Герди розкрили погляди героїв на сенс життя та відповіли на питання учнів класу щодо висловленої позиції. Такі ігри створюють умови для спілкування, вчать вести дискусію, аргументувати власну точку зору, розвивають критичне мислення.
З великою зацікавленістю учні беруть участь в інсценізації творів або уривків з них. Для цього обираю невеликі, але важливі для сприйняття змісту епізоди. Після інсценізації обов’язково проводжу аналіз побаченого: Які герої були представлені? Як вони себе поводили? Чому ? Це сприяє мотивації саморозвитку, залученню та збагаченню власного досвіду, зумовлює потребу набуття нових знань.

У своїй педагогічній практиці апробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання :

Проектне навчання;

Інтерактивна технологія;

Особистісно орієнтоване навчання

Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх уроках залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку та навчального предмета.

Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. Яким же повинен він бути? Сучасний урок – це урок демократичний. Для такого уроку характерними ознаками є :

підготовка не мовознавців-теоретиків, а гуманних освічених людей;

навчання не словом, а справою;

проведення його не для учнів, а разом з ними;

спрямовування діяльності не на клас в цілому, а на особистість кожного учня;

забезпечення повного засвоєння навчального матеріалу на уроці.

Саме уникненню багатьох недоліків у підготовці до уроку допомагає чітке використання методики тієї чи іншої технології, суттєвою особливістю якої є протиставлення довільних дій чіткому алгоритму, системі логічно вмотивованих дій, послідовному переходу від одного елемента до іншого.

Складові ефективності й успішності уроку можна зобразити так:

Постійно поглиблюю свої знання, опрацьовую додаткову літературу, привчаю до цього і своїх учнів. Прагну донести до них таку аксіому – підручник не являється єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників.

Взявши за основу створення психологічного комфорту та активну взаємодію в процесі навчання, керуюся такими принципами:

 • головним є не предмет, якому я навчаю, а особистість, яку формую;

 • кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її планів;

 • кожна думка, висловлена учнем, має право на існування й варта уваги.

Ідеал сучасного навчання – особистість із гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями. Тому вважаю, що такі форми роботи, як рольові ігри, вільне письмо, словесне малювання, дослідницька діяльність, захист проектів, представлення презентацій сприяють загальному розвитку учнів, здатних комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови.

На мою думку, види уроків, які я впроваджую у своїй роботі, допомагають відійти від стандарту, підштовхнути учня до власного, неповторного, індивідуального, особливого погляду на життя. Це, як правило,

 • уроки – відкриття;

 • уроки-ярмарки;

 • уроки - ділові ігри;

 • уроки – подорожі;

 • уроки - погляди в історію;

 • уроки - практикуми;

 • уроки - вибори;

 • уроки - лінгвістичні проекти;

 • уроки - роздуми.

На таких уроках створюється ситуація довіри та успіху, і за таких обставин дитина розкривається, може повірити у свої можливості, реалізуватися як творча особистість, сміливо продемонструвати свої здібності.

І як результат: учень-випускник не тільки володіє знаннями, уміннями та навичками з предмета, але й уміє формулювати власну точку зору, відстоювати свою позицію, співпрацювати в групі, колективі, мати коло однодумців, бути комунікабельною, толерантною особистістю.

Вивчення художнього твору не закінчується на уроці, а продовжується і в позакласній роботі. Разом із учнями створюємо проекти, тематичні та ювілейні газети, готуємо літературно-музичні композиції, різноманітні ігри, конкурси, усні журнали, відвідуємо вистави драматичного театру.
Така система роботи допомагає мені виявити неординарних, творчих особистостей. З ними шліфуємо навички аналізу літературних творів, написання власних віршів та прози.
Проводжу моніторинг навчальних досягнень учнів та вивчаю їхні читацькі інтереси. Це дає змогу побачити прогалини у знаннях учнів, провести відповідне коригування, а також підвищити мотивацію щодо читацького інтересу.
Запровадження досвіду формування компетентної особистості сприяє формуванню інтелектуально розвиненої, високодуховної людини та розвитку її творчих здібностей, що підтверджується високим рівнем навчальних досягнень: середній бал — 8,8.
Разом з тим існуюча система викладання зарубіжної літератури містить ряд недоліків, які ускладнюють процес формування компетентної особистості:
— навчальні програми лише предметно зорієнтовані, регламентують зміст предметного матеріалу, перелік вимог до засвоєння предмета, формування умінь та навичок;
— традиційна система оцінювання успішності не дає змоги зробити висновок про рівень сформованості компетентиостей особистості.
Формування компетентної особистості повинно відбуватися не лише на уроках зарубіжної літератури, а й під час вивчення інших предметів, у їх тісному взаємозв’язку. Також слід розробити систему оцінювання сформованості компетентностей особистості.
Отже, успішною і результативною, на мою думку, робота вчителя-словесника буде за умови дотримання таких правил:
* Учитель і учень — партнери, рівні у процесі навчання. Поважайте один одного.
* Кожен учень — унікальна обдарована особистість. Відкрий її.
* Не марнуй жодної хвилини уроку. Використай їх максимально.
* Знання — це скарб. Наповни ними себе.
* Позитивні емоції — запорука якісного навчання. Створи ситуацію успіху.
Я впевнена, що зацікавити, повести за собою спроможний лише той педагог, який сам перебуває у постійному пошуку, адже:
«Вчитель – провідник знань у душі дітей».

Ретельно готуюсь до кожного уроку, продумуючи хід заняття, добираючи ефективні методи та прийоми. Допомагають у цьому сучасні технології.

Так, новий матеріал з мови я подаю дітям у вигляді блок-схем, таблиць, малюнків, пірамід і т.п. Починаючи вивчення теми, ми з учнями індивідуально, в групах чи фронтально обговорюємо, аналізуємо навчальний матеріал. Основні поняття з теми фіксуємо в опорних конспектах, а потім засвоюємо шляхом неодноразового повторення, добираємо приклади.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  26.02.2018
 • Розділ
  Зарубіжна література
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  338
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  FL474779
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь