Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

власний метод Робоча програма вибіркової дисципліни «Графічні техніки»

Інноваційні технології навчання

Для кого: Дорослі

11.10.2021

26

1

0

Опис документу:

З метою забезпечення якості освітньої діяльності профільної освітньої програми «Художнє оформлення» початкового рівня вищої освіти напрямку підготовки 02 Культура і мистецтво, за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація, кваліфікація випускників художник - оформлювач, викладач початкових спеціалізованих мистецьких начальних закладів, мною розроблена навчальна програма «Графічні техніки» для 3-4 курсів. Впродовж апробації дисципліни успішно реалізована програма майстер-класів за участю здобувачів освіти, які виявили бажання поглиблено вивчати графічні техніки, техніку друку в поєднанні з практикою роботи у якості наставника та вчителя.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ВЛАСНИЙ МЕТОД .

Робоча програма вибіркової дисципліни «Графічні техніки»З метою забезпечення якості освітньої діяльності профільної освітньої програми «Художнє оформлення» початкового рівня вищої освіти напрямку підготовки 02 Культура і мистецтво, за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація, кваліфікація випускників художник - оформлювач, викладач початкових спеціалізованих мистецьких начальних закладів, мною розроблена навчальна програма «Графічні техніки» для 3-4 курсів. Впродовж апробації дисципліни успішно реалізована програма майстер-класів за участю здобувачів освіти, які виявили бажання поглиблено вивчати графічні техніки, техніку друку в поєднанні з практикою роботи у якості наставника та вчителя.

Задля здійснення цього задуму започаткована дієва публічна платформа майстер - класів, яка успішно випробовується з травня-червня 2016 року. За звітний період 2016-2021рр. проведено більше 10 м.- к. у ході проведення різноманітних заходів, мистецьких майданчиках, у ході проведення фестивалів, пересувних виставок тощо.

Власний педагогічний метод полягає у комплексному підході до навчання у коледжі, а саме: окрім аудиторних та самостійних занять, які виконуються за робочою програмою, успішно використовується дієва платформа майстер-класів у ході пересувних виставок графіки, різноманітних мистецьких акцій, флешмобів та презентацій за межами учбового закладу.

Розповсюдження власного методу відкрило нові освітні можливості, збагатило всіх учасників цього творчого процесу в продовж звітного періоду. Цікаві напрацювання у ході активної роботи постійно діючого мистецького проекту «Мамай мандрує», автором ідеї та куратором, якого я є в продовж 5 років можуть бути корисним досвідом для учасників творчого експерименту.

У 2019 році мною започатковано ще один, наступний проект «Мозаїка Чумацького шляху». Обидва напрямки дослідницької роботи передбачають вивчення матеріальної культурної спадщини України, історії власного народу, який населяв і діяв у сиву давнину на території нашого регіону.

Здобувачі освіти, які навчаються за освітньою програмою «Художнє оформлення», в майбутньому художники - оформлювачі отримують знання зі спеціальності та необхідні професійні фахові компетентності: з оформлення інтер’єру, екстер’єру; вивчають поліграфічний дизайн, а саме: вже з першого курсу на заняттях по композиції навчаються мистецтву плаката, а на заняттях з предмету «Технології (шрифти)» опановують різні види шрифтів та основи графічного дизайну.

Важливе місце в навчальному процесі на старших курсах займає такий напрямок, як комплексне оформлення книги. Книга демонструє органічне поєднання фахівців різних професій. Це симбіоз спільної роботи дизайнерів, ілюстраторів, авторів, редакторів, консультантів, коректорів, упорядників, друкарів, видавців. Художник у цьому ланцюжку створення художнього поліграфічного продукту, який справедливо саме так і називається - мистецтво книги, важлива і дорогоцінна ланка. Адже від нього залежить естетичне сприйняття читацькою аудиторією книги: її зовнішнє оформлення так і те, як виглядатиме безпосередньо книжковий блок і композиція книги в цілому цілком залежить від майстерності та культурного рівня дизайнера.

Книга - це складний організм, чий образ, візуалізація та культура подачі матеріалу, де художник - оформлювач виступає в ролі посередника, який повинен допомогти автору. Допомога полягає в наступному - щоб до слова друкованого знайти влучний і відповідний візуальний образ і додати до тексту ( в пластичній формі еквівалент художнього образу). Але, щоб втілити свій задум у життя, художник повинен знайти такий влучний графічний прийом і гармонійно поєднати в композиції книги такі компоненти, як текст і зображення - та й оформлення в цілому, враховуючи (що є дуже важливим і суттєвим) вік читацької аудиторії.

Особливо цікаві напрацювання здобувачів знань освітньої програми «Художнє оформлення» слід відмітити на теренах дитячої книги – книги для самих маленьких читачів: це книжки-розмальовки, казки тощо. Декілька років плідної співпраці з одеськими авторами, які пишуть для малечі та школярів молодших класів дало можливість на практиці закріпити досягнуті результати навчальної роботи з дитячими авторами. Таким чином з’явилась прекрасна нагода продемонструвати на публіку збірку кращих книжок у якості прикладу, як методичний матеріал вдалого проведення підсумкового завдання «Дитяча книжка». Кращі макети супроводжують наші майстер-класи у якості виставки навчальних посібників методичного матеріалу, являючи собою мобільну пересувну виставку для учасників флеш - мобів. Це своєрідна виїзна творча лабораторія: для «греківців», так і для школярів: юних художників ілюстраторів, аматорів, початківців – дизайнерів книги, книжкового оформлення, самвидаву та авторської книги для дітей.

Авторська методика у вивчені предмету «Графічні техніки» полягає в наступному: для кращого та продуктивного засвоєння учбового матеріалу, здобувачі освіти повинні засвоїти системний підхід до вивчення предмету. Усвідомлюючи міжпредметні зв’язки, пропорційно поєднуючи як теорію і практику графічного мистецтва так і засвоєння учбового матеріалу в комплексі фахових компетентностей, старшокурсники проявляють ініціативу у навчанні та в практиці. Актуальний аспект навчального процесу для здобувачів знань - усвідомлення всіх етапів професійної підготовки. Це розуміння кінцевої мети вивчення курсу, аудиторних занять графічними техніками, а саме: навчитися образно мислити, грамотно поєднувати і використовувати досвід з академічного рисунку, живопису, композиції, професійної майстерності, а також вміти застосовувати на практиці набутий досвід у вивченні різноманітних технік друку, вдосконалюючи свій особистісний рівень у власній творчості та у навчанні.

Запорука успіху полягає у здібності старшокурсниками усвідомити принцип ступеневої освіти, важливим сегментом якої є міжпредметні зв’язки. Набутий багаж знань за роки навчання у коледжі достатній для того, щоб здобувач знань визначився, де він зможе повною мірою використати свою обдарованість, розкрити свій творчий потенціал, ствердитись у своїх намірах стати компетентним фахівцем. Бути наполегливим і цілеспрямованим в професійній підготовці як майбутній дизайнер. Важливо знайти свою нішу в творчій праці, у мистецтві, в професії, пробувати себе у власній творчій роботі, у виставковій діяльності та педагогічній практиці - пріоритетна задача вмотивованого випускника художнього коледжу. Необхідно в процесі навчання краще розуміти та усвідомлювати сучасні поліграфічні процеси, використовувати на практиці знання грамотної перед макетної підготовки дизайнерських проектів до друку - необхідний багаж знань та компетентностей для майбутніх художників - оформлювачів, які освоюють графічний дизайн. Для старшокурсників потрібно бути: вмотивованими і вдумливими та системними щодо власної професійної підготовки, щоб стати конкурентоспроможними та затребуваними як майбутні фахівці на сучасному ринку праці.

Для оформлювачів, котрі планують, закінчивши навчання в коледжі, зайнятися графічним дизайном, поліграфією, важливо усвідомити наступну тезу: щоб краще розумітися на технічних процесах створення друкованої продукції та ефективно оперувати знаннями, корисно займатися графічними техніками. Різноманітні техніки друку та поєднання їх у роботі з традиційними видами гравюри допоможуть здобувачам знань вийти на шлях активних пошуків щодо створення власного методу - авторської графічної техніки, власного авторського почерку, особистого бачення, художнього методу, прийому тощо. Але творча лабораторія не може працювати постійно в ізольованому інтер’єрі майстерні, у форматі так званої «робочої кухні». У творчому середовищі побутує серед представників художньої праці притаманний вираз: «працювати в стіл».

Потрібен вихід на зовні. Кожен майстер розуміє, яка велика користь від спілкування з публікою, адже це ніщо інше, як пошук своїх однодумців у мистецтві, можливість і себе як творчу особистість краще зрозуміти через діалог з глядацькою аудиторією. Адже, основне завдання художника полягає в місіонерстві, функція митця полягає у вихованні смаку у глядача, призване викликати у нього емоції чи філософські роздуми, вчить співчувати і бути не байдужим до нашого довкілля, до близького оточення людей, які навколо нас, до всього живого, а також до пам’яті, до історії власного народу, власної держави, міста, громади, населеного пункту де народився і мешкає сьогодні.

Кожен митець, як і кожна інша людина завжди живе в соціумі. Сам по собі, без реакції ззовні, глядацької проекції на результат своєї праці, без критики чи, навпаки, без схвальної реакції колег з професійного середовища, а також широкого кола поціновувачів мистецтва, замовників, роботодавців тощо. А насамперед, головна задача діячів культури це - естетичне виховання підростаючого покоління. Зворотній зв'язок у тандемі «художник – глядач»: як незалежної особистості, як одиниці так і в складі творчої спілки чи мистецького об’єднання з одного боку, так і територіальних громад в цілому-з іншого боку. На вернісажах, поціновувачі та любителі художніх витворів, перед якими звітують час від часу митці, влаштовують так званий, глядацький суд, від вироку якого залежить подальша доля художника (в хорошому сенсі слова): адже кожен автор підсвідомо розраховує на розуміння та підтримку його творчих пошуків з боку глядача.

Тому, безпосередньо, сольна програма (персональна виставка), у складі творчої групи подібна публічна практика, яка отримує рецензію, критику чи подяку від учасників процесу, відгук глядацької аудиторії запорука професійного зростання майбутнього фахівця. Такий цінний досвід допомагає засвоїти тезу, що навчання - це не, лише формальна процедура, аби отримати оцінку за пройдений курс, а це комплексний живий динамічний процес становлення майбутнього сучасного художника, майстра своєї справи і не тільки, а й виховання цілісної натури, особистості: комуні кабельної, культурної, освіченої патріотично налаштованої та вихованої людини.

Саме молодим представникам творчої інтелігенції належить достойно нести прапор вітчизняного мистецтва, презентувати в недалекому майбутньому мистецтво сучасної України як в мистецьких богемних, елітарних колах, музейних практиках, галерейній справі та суспільних майданчиках для громад, як у власній країні так і за її межами.

Тільки в живій практичній роботі здобувачі освіти на різноманітних платформах, поза стінами учбового закладу: в сольних публічних виступах, а також в проведенні тематичних майстер-класів, на вернісажах пересувних виставок, які є підсумком, звітом після успішного завершення м.- к.

Виставка естампів та ексклюзивних авторських дитячих книжок, виконаних в єдиному екземплярі, у виконанні здобувачів освіти художнього коледжу вже стала візитівкою. Старшокурсники, котрі засвоюють знання з предмету за програмою «Графічні техніки», вивчаючи різні техніки друку в умовах майстерні, під час аудиторних практичних занять, потім закріпляють пройдений матеріал на різних майданчиках поза учбовим закладом, у вільний від занять( за основним розладом - час), з метою набуття педагогічного досвіду в роботі з дітьми, даючи уроки майстерності любителям і початківцям - дітям, що інтуїтивно тягнуться до естетики прекрасного, до художньої праці.

Звісно, що така позакласна робота є дуже корисною, оскільки освітня програма «Художнє оформлення» має два вектори компетентнотей випускників закладу мистецтва, а саме: працевлаштування здобувачів знань нашої освітньої програми у якості художників – оформлювачів, а також викладачів образотворчого мистецтва для дитячих мистецьких закладах шкіл. Учасники майстер-класів – це в основному, школярська аудиторія. Часто це діти, які мають бажання займатися творчістю, але ще пройшли з різних причин підготовку в спеціалізованих дитячих закладах, позашкільних гуртках, мистецьких школах, творчих студіях тощо. Школярі, учасники подібних мистецьких заходів відкривають для себе нові обрії профорієнтації .

Здобувачі освіти отримують необхідну, корисну педпрактику, мобілізуються, стають зібраними, відповідальними і вмотивованими. Вони роблять гарну і корисну справу - дають можливість відчути себе по справжньому причетними до цікавої і нової справи. Для когось зовсім нової відповіді і поради дітям, які можливо вперше беруть уроки графіки у справжніх художників, які у віці 16, 17 років вперше стають самі вчителями-практикантами. Головне, що подібне навчання проходить у невимушеній атмосфері свята, гри і позитиву. Діти без примусу можуть спробувати себе в графічних практиках і при бажанні, за браком часу можуть покинути майстер-клас. А залишаються учні, кого вихователі - наставники змогли зацікавити власною харизмою вчителя та викладацькою майстерністю. Вчаться наші здобувачі освіти працювати командою: і одне в одного, підтримуючи перед багатолюдною аудиторією, щоб не розгубитися на людях, яких бачать вперше і повинні ставитись толерантно і коректно до всіх бажаючих поспілкуватися з молодими художниками, які пробують свої сили у якості вчителів. Тому доводиться відповідальніше ставитись до навчання за фахом: ретельно опановувати рисунок, живопис, технології, пластичну анатомію історію мистецтв тощо. Окрім всього, переборюють свої перестають соромитись працювати на публіці, набувають практику комунікації з учнями, краще починають розуміти з точки зору психології потреби дитини, яка мріє стати художником.

Сама ідея роботи режимі онлайн), у ході святкового дійства, під час проведення масового дійства, передбачає вміння імпровізувати,творчо підходити до справи. Зазвичай учнями стають одночасно і малеча, котрій виповнилось лише 5 рочків, і вже дорослі, поважні люди, які вперше знайомляться з професійними художниками, знайомляться з таким видом графічного мистецтва, як естамп та тиражна техніка. Метод випробуваний на протязі 5-тьох років. По - за межами учбового закладу на фестивалях, вернісажах пересувних виставок в рамках мистецьких проектів, ярмарках, на святах тощо. Долучаємо традиційно до співпраці одеських дитячих письменників, популяризацію дитячих книжок, створення живої книги,тощо. Маємо дошки, які з пейзажем, натюрмортом, Показуємо різні прийоми, роботу на різних сортах паперу, різні види фарб та безпечних розчинників. Поряд з майстернею під відкритим небом влаштовуємо імпровізовану виставку щойно надрукованих на очах доброзичливої публіки, гостей та учасників бліц - уроків друкарської майстерності на свіжому повітрі в атмосфері свята і загального позитиву і хорошого настрою від отриманого задоволення від спілкування з художниками .

Мобільна майстерня-друкарня на пленері - чудова творча лабораторія для викладача та його вихованців . Уроки майстерності потребують від учасників м-к розробки самого майстер класу, але доводиться часто імпровізацію використовувати, але завжди на допомогу прийде наставник, який завжди тут поруч зі своїми учнями біля друкарського верстату і підбадьорить і дасть слушну пораду у роботі та й у спілкуванні з учасниками м-к. мандруємо з нашим портативним друкарським верстаком, долучаючись до локації масових заходів у місті або виїжджаємо в область. Все наше майно настільки мобільне, що не потребує багато місця в транспорті, а тому можемо за різних обставинах виїжджати малою групою: утрьох,у двох, а коли команда більше п’яти чоловік і більше, в такому випадку вони готують власну програму майбутнього майстер - класу.

ОБЛАДНАННЯ: портативний саморобний друкарський верстак та станина ( стіл з отворами по середині), струбцини для кріплення, валики для розкачування фарби, мастихіни, шпателі тощо.

Олійні або друкарські фарби, розчинники, не шкідливі для здоров’я, ганчірки, шкарпетки ( х/б, або одноразові пластикові чи гумові) набір інструментів для ліногравюри, Канцелярські ножі, ножиці, лінолеум, пластик ПФХ, полікарбонат, картон різної фактури, різної товщини.

Попередньо здобувачі освіти розробляється сценарій майбутнього м. к. ( після обговорення з викладачем та затвердження) проходить репетиція майбутнього заходу чи мистецької акції. Як правило в майстер-класах беруть участь старшокурсники в якості помічників або й вчителів, здобувачі освіти, які добре засвоїли теорію та практику на заняттях предмету «Графічні техніки».

Суттєвим є той факт, що участь у флеш-мобах, м.- к. як правило відбувається у вільний від занять час і тому ці публічні виступи проходять винятково за власним бажанням здобувачів освіти, які прагнуть закріпити свої набуті знання на практиці. Крім професійної підготовки молоді люди вчаться комунікації в соціумі (з різними громадами), спілкуванню з однолітками.

А також бути й ввічливими, коректними, привітними, а це вже стосується не тільки психології стосунків вчителя та учня, а й взагалі ввічливого культурного ставлення до кожної окремої людини і до тієї громади, перед якою виступають у складі групи чи презентують свій власний мистецький проект. Творчі зустрічі незнайомими люди і можуть, як кажуть українці, подивитися одне одному в очі. здобувачі освіти під час поїздок в глибинку набували досвіду з педагогіки, популяризуючи графічне мистецтво і профорієнтація дуже важлива складова таких творчих відряджень - адже місія відповідальна – представляти «Грековку»

В 2020р. ОХФК ім. М. Б. Грекова відзначив свій славний ювілей -155років, професію художника - оформлювача.

Проводячи м.- к. для дітей - мешканців сіл, невеличких містечок і райцентрів Одеської області, здобувачі освіти коледжу знайомили охочих з мистецтвом естампу. На подібних мистецьких заходах надають можливість хлопчикам і дівчаткам, які не мають можливості навчатися в школах мистецтв або ізостудіях, але люблять малювати, спробувати відчути себе причетними до створення графічного твору. Як знати, можливо, саме така подія і зустріч та спілкування з майбутніми професійними художниками може стати важливим етапом на шляху вибору та становлення майбутньої творчої особистості .

Майстер-клас у ході етнографічного фестивалю «Чумацький шлях» у рамках Всеукраїнського проекту «Малі міста - великі враження, с. Корсунці, вересень 2019р. біля Куяльницького лиману в умовах природнього середовища, облаштувавши станок на тюках соломи. Організатори фесту збудували цілу вулицю з невеличких наметів для майстрів. Це стало нашим мистецьким простором, де була розгорнута пересувна виставка студентської графіки. Здобувачі освіти виконали естампи, присвячені чумацькому промислу. Поряд проходив м.-к. з каліграфії під орудою викладача, а здобувачі освіти, за власною програмою, щоб урізноманітнити палітру заходів для гостей фестивалю, навчали дітей ілюстрації, показували, як виготовляється лялька - мотанка, а також модні напрямки графічного мистецтва, популярні для сучасної молоді та дітей - це і малювання хною «Bodi art» і створення об’ємних композицій «Ловці снів».

Зазвичай, такі майбутні фахівці отримують не тільки впевненість у власних силах стосовно професії, а також набувають цінний досвід комунікації з оточуючим світом, стають вихованими, ввічливими, уважними до старших людей, однолітків, колег зі свого оточення, виказуючи шанобливе ставлення до історії та матеріально-культурної спадщини свого краю, своєї країни та за її межами.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили