Вивчення залежності опору провідника від їх геометричних розмірів.

Опис документу:
Сьогодні на уроці ми виконаємо лабораторно-практичну роботу за темою " Вивчення залежності опору провідника від їх геометричних розмірів". Під час проведення лабораторно-практичної роботи ми повинні навчитись визначати питомий опір провідника, який виготовлений з нікелю.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема програми: ЕРОЕ-3.1. Нескладний монтаж,ремонт, наладка та технічне обслуговування електроустаткування, електромонтажні роботи кабельних мереж, виконання нескладних регламентних робіт.

ЕРОЕ-3.1.1.Виконувати нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях, проводити ревізію трансформаторів, вимикачів, роз’єднувачів і приводів до них.

Тема уроку: Вивчення залежності опору провідника від їх геометричних розмірів.

Мета уроку: визначити питомий опір провідника і порівняти його з табличним значенням;

 • розвивати в учнів політехнічний кругозір з професійною спрямованістю;мислення, увагу, вміння працювати самостійно в поєднанні з колективною працею.

 • виховувати інтерес до навчання, любов до професії, почуття відповідальності.

Тип уроку: урок закріплення знань

Вид уроку: лабораторно-практична робота

Ключові компетентності: спілкування державною мовою; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, уміння вчитися впродовж життя; інформаційно-цифрова компетентність; здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми,здатність до пошуку, оброблення та аналіз з різних джерел, здатність працювати в команді, здатність працювати автономно.

Методи та прийоми навчання: розповідь з елементами бесіди, пояснення, фронтальне опитування

Наочність: презентація

Технічні засоби навчання: комп’ютер

Міжпредметні зв’язки: Читання креслень:«Схеми», читання креслень та схем електрообладнання: «Монтажні схеми», елетроматеріалознавство: «Провідникові матеріали з великим питомим опором», виробниче навчання «Розгляд схем та підключення електричних вимірювальних приладів»

Хід уроку:

I.Організаційна частина:

-перевірка наявності учнів;

-перевірка готовності учнів до уроку.

II. Актуалізація знань:

- повідомлення теми програми , уроку;

- мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми виконаємо лабораторно-практичну роботу за темою " Вивчення залежності опору провідника від їх геометричних розмірів". Під час проведення лабораторно-практичної роботи ми повинні навчитись визначати питомий опір провідника, який виготовлений з нікелю.

А тепер давайте пригадаємо основні поняття, які допоможуть виконати роботу.

 1. Що таке електричний опір?

Електричний опір — властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму.

 1. Як позначається і в яких одиницях вимірюється електричний опір?

Позначається латинською літерою {\displaystyle R}R, одиниця опору  — Ом.

 1. Яким електровимірювальним приладом вимірюють електричний опір?

Опір вимірюється за допомогою приладів, що називаються омметрами.

 1. А якщо ми не маємо омметра, як тоді можна виміряти опір?

Вимірюємо напругу за допомогою вольтметра, а силу струму - амперметром. Потім обчислюємо за формулою R=

 1. Що таке питомий опір провідника?

Пито́мий опір — питома фізична величина, яка кількісно характеризує здатність речовини створювати опір проходженню електричного струму.

Позначається  грецькою літерою ρ. Одиниця вимірювання питомого опору  Ом {\displaystyle \cdot }

м.

 1. Для чого нам потрібен питомий опір?

Питомий опір використовується для характеристики провідників і напівпровідників в умовах, коли виконується закон Ома.

 1. Який матеріал є найкращим провідником?

Срібло - питомий опір 1,59 x 10−8Ом {\displaystyle \cdot }

м.

мідь - 1,75 x 10−8Ом {\displaystyle \cdot }

м.

III. Формування нових знань:

Відкрили зошити, записали назву роботи, мету, накреслили схему і таблицю.

Сьогодні лабораторну роботу будемо виконувати за допомогою електронного симулятора

Electronic Workbench програми "Початки електроніки"

Відкрили програму "Початки електроніки".

На екрані ви бачити монтажний стіл, з лівої сторони знаходяться все необхідне для того щоб зібрати схему. Подивіться на схему і скажіть що нам потрібно?(батарейка,пружина,дроти, вольтметр та амперметр). Замість вольтметра і амперметра ми будемо використовувати мультиметр.

Порядок виконання роботи.

Зберіть на монтажному столі електричну схему, показану на малюнку:

Завдання №1.

1. Виберіть матеріал провідника - нікель, встановіть значення довжини L=100 м: s=0,1 .

2.Визначте експериментально за допомогою мультиметра напругу на провіднику. Для цього необхідно підключити паралельно провіднику мультиметр в режимі вимірювання постійної напруги, дотримуючись полярності. Запишіть показання мультиметра.

3.Визначте експериментально за допомогою мультиметра силу струму в ланцюзі. Увімкніть мультиметр в режимі вимірювання силу струму постійного струму послідовно в коло, дотримуючись полярності. Запишіть показання мультиметра.

4. Розрахуйте опір провідника за формулою: R=

5. Визначте питомий опір нікелю за формулою ρ= Rs/L ρнік.=0,087 Ом /м

6. Виконайте пункти 2-5 змінюючи довжину, але не змінюючи площу поперечного перерізу і матеріал провідника.

7. Результати вимірювань занесіть в таблицю:

№ досліду

Довжина, м

Напруга, В

Сила струму,А

Опір, Ом

Питомий опір,Ом

1

100

2

200

3

500

8. Знайдіть середнє значення питомого опору .

9. Виміряйте опір провідника безпосередньо за допомогою омметра. Порівняйте отримані результати.

Який висновок ми можемо зробити по першому завданню?

Очікуваний результат.

Провівши досліди, приходимо до висновку: чим довший провідник, то більший його електричний опір. Тобто, у довшому провіднику частинки, що рухаються напрямлено, зазнають на своєму шляху більшої протидії.

Завдання №2.

1. Виберіть матеріал провідника - нікель, встановіть значення довжини L=100 м: s=0,3 .

2.Визначте експериментально за допомогою мультиметра напругу на провіднику. Для цього необхідно підключити паралельно провіднику мультиметр в режимі вимірювання постійної напруги, дотримуючись полярності. Запишіть показання мультиметра.

3.Визначте експериментально за допомогою мультиметра силу струму в ланцюзі. Увімкніть мультиметр в режимі вимірювання силу струму постійного струму послідовно в коло, дотримуючись полярності. Запишіть показання мультиметра.

4. Розрахуйте опір провідника за формулою: R=

5. Визначте питомий опір нікелю за формулою ρ= Rs/L ρнік.=0,087 Ом /м

6. Виконайте пункти 2-5 змінюючи площу поперечного перерізу, але не змінюючи довжину і матеріал провідника.

7. Результати вимірювань занесіть в таблицю:

№ досліду

Площа поперечного переріз,

Напруга, В

Сила струму, А

Опір, Ом

Питомий опір,

Ом

1

0,3

2

0,5

3

0,7

8. Знайдіть середнє значення питомого опору.

9. Виміряйте опір провідника безпосередньо за допомогою омметра. Порівняйте отримані результати.

Який висновок ми можемо зробити по другому завданню?

Очікуваний результат.

Переконаємося: чим товщий провідник, тим менший його електричний опір. Збільшення товщини провідника рівнозначне «розширенню русла», яким рухаються заряди, тому й опір провідника зменшується.

А зараз підіб'ємо підсумки нашого уроку: ми повинні були за допомогою дослідів визначити питомий опір нікелю і порівняти його з дійсним(табличним). Як ви думаєте ми досягли мети чи ні?

IV. Закріплення нового матеріалу:

Контрольні питання.

 1. Що називають питомим опором провідника?

 2. Як залежить опір провідника від його довжини?

 3. За якою формулою можна розрахувати питомий опір провідника?

 4. В яких одиницях вимірюється питомий опір провідника?

V. Підбиття підсумків

- повідомлення домашнього завдання: скласти звіт.

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00