Виступ "Особливості ознайомлення дошкільників з декоративно – прикладним мистецтвом України"

Опис документу:
Виступ "Особливості ознайомлення дошкільників з декоративно – прикладним мистецтвом України" можна включити для розгляду на педагогічну раду чи засідання методичної структури дошкільного закладу. Також, може стати в нагоді педагогам при створенні курсової чи випуснкої роботи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Особливості ознайомлення дошкільників

з декоративно – прикладним мистецтвом України

Однією з дійових засобів для всебічного розвитку дітей визнано декоративно-прикладне мистецтво, що є частиною народної культури. Народне мистецтво - це унікальний світ духовної цінності, де втілена духовна енергія народу. Українське народне декоративно-прикладне мистецтво набуло широкого визнання у нашій країні та за кордоном. У його предковічних образах, зручних утилітарних формах і динамічних образах орнаменту містяться символи втаємниченої чарівної природи, складні перипетії нашої історії, особливості побуту українського народу. Народні художні промисли - одна з історично зумовлених організаційних форм народного декоративно-прикладного мистецтва. Сьогодні декоративно-прикладне мистецтво розглядається як важлива художня цінність, що виконує численні функції - пізнавальну, комунікаційну. Життя підтверджує, що декоративно-прикладне мистецтво збагачується новими аспектами філософсько-естетичного звучання, його змістовна краса потрібна людині, в наш час зростає його художньо-культурна цінність. Декоративно-прикладне мистецтво - предметно-духовний світ людини включає в себе численні види художньої практики. Це плетіння і ткання, розпис і вишивка, різьблення і виточування тощо. Декоративно-прикладне мистецтво є складовою частиною традиційної народної культури, яка включає крім того музичне, поетичне, театральне, танцювальне, образотворче мистецтво, народне будівництво тощо. Так кожен вид вносить до скарбниці світової художньої культури щось своє, нове, ориґінальне. Багатство, колоритність, високий рівень розвитку української традиційної культури та народного мистецтва є справді вражаючими. І одним з найбільш цікавих видів, що з прадавніх часів живе й розвивається на основі спадковості традицій - є народне декоративно-прикладне мистецтво. Воно щонайповніше поєднує здобутки традиційної матеріальної та духовної культури народу, заторкуючи також і сфери знань, естетичних поглядів, смаків, етичних переконань, звичаїв. Характерною рисою творів декоративно – прикладного мистецтва є кольористість і декоративність. Сміливі, часто контрастні колірні поєднання, відрізняють твори народного майстра, роблять їх надзвичайно привабливими. Великого значення має орнамент. Орнамент – це навмисно створений візерунок, елементи якого ритмічно повторюються. Основною властивістю орнаменту є ритм. Декоративно – прикладне мистецтво є джерелом творчої діяльності. Ретельна вивіреність форм та змісту орнаментальних композицій змушує нас постійно шукати і визначити в декоративно – прикладному мистецтві яскраві та доступні образи до застосування їх в практиці естетичного й морального формування особистості дошкільника. Добираючи мотиви народних розписів і орнаментів на відтворення в дитячих роботах, враховується доступність техніки зображення, ступінь виразності образів у візерунках. Виконуючи роботи з мотивів народного орнаменту, діти навчаються розуміти принципи художнього узагальнення, пізнають прийоми декоративних образів, навчаються співставляти форми, величини, розташування елементів на площині предмета. Особливості ознайомлення дошкільників з декоративно – прикладним мистецтвом. Дітей дошкільного віку знайомлять з різними формами народного мистецтва, навчаючи розрізняти їх за змістом матеріалу, засобам виразності, характерним ознаками. Протягом року вихователь знайоме дошкільників з різними видами декоративно-прикладного мистецтва, щоб показати дітям геометричні орнаменти, рослинні та ін. Добирає наочний матеріал: репродукції, листівки, слайди, відеофільми. Це позитивно впливає на емоційне сприйняття дітей. З іншого боку, сприйняття знайомих предметів переходить на новий рівень, виділяючи загальне, діти помічають те, на що раніше не звертали увагу. У геометричному орнаменті виділяють знайомі елементи та його прикраси. Приділяється увага закономірностям кольору та чергуванню елементів, ритмічності, побудові симетричного візерунка. Важливо показати геометричні елементи, що входять у зображення рослинних елементів – ягід, квітів, листя. Поєднуючи кола, овали, рисочки, майстер створює незвичні квіти, листя, ягоди, не копіюючи у своїй роботі навколишню природу. На заняттях діти розглядають предмети декоративно-прикладного мистецтва та його зображення, репродукції, листівки. Вихователь знайомить дітей із народним промислом – назва, його місцезнаходження, визначає разом із дітьми утримання і призначення предметів. З метою емоційного виховання розгляд предметів супроводжується художнім словом, потішками, примовлянками, образними словами, що використовують народні майстри, звучанням народної музики, пісень. Різні форми занять, використання наочного матеріалу, художнього слова, музики, зроблять ці заняття живими і цікавими. Це наче екскурсія до казки. Знайомлячи дітей з одним із видів народного мистецтва виділяють деякі прийоми, доступні дітям: узагальнені способи ліплення, швидке виконання окремих елементів і скоропис, заповнення простору аркуша у певній послідовності, виконуючи спочатку однакові елементи, потім прикраси тощо. Ритмічне заповнення форми одним кольором дозволяє дитині чіткіше виконувати елементи, виробляються навички та темп малювання без пауз. Отже, знайомство дітей із декоративно-приладним мистецтвом дозволяє показати особливості кожного виду розпису, варіативність візерунків, деякі прийоми майстрів і спонукає до виникнення бажання створювати композиції, розвинути творчі здібності дошкільників.

Розвиток творчості повинен починатися з раннього дитинства і здійснюватися різними засобами, серед яких особливе місце належить художньо-творчої діяльності. Однією з таких діяльностей є декоративно-прикладне мистецтво. Воно рано починає привертати увагу дітей. На заняттях з декоративно-прикладного розпису розвиваються естетичне сприйняття, уявлення. Накопичується сенсорний досвід, збагачується мова. У дітей розвиваються розумові процеси: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення. Діти поступово звикають до того, що потрібно порівнювати та встановлювати схожість та різницю між елементами узору, які повторюються, визначати правильність у формі елементів (наприклад: прямокутник, коло, риска визначеної довжини та інше). В силу цього декоративне малювання становиться засобом тренування рук та очей; воно розвиває вміння координувати роботу руки та ока, які в подальшому набувають все більше та більше значення в малюванні. Крім того, малювання узору потребує вдумливого відношення та акуратності в праці. Останнім часом підкреслюється важливість занять з декоративно-прикладної розпису в дошкільному закладі для формування колективних форм роботи, вміння працювати разом, діяти злагоджено, спільно, допомагати товаришам. Навчання декоративно-прикладної розпису містить в собі великі потенційні можливості всебічного розвитку дитини. Однак ці можливості можуть бути реалізовані лише тоді, коли діти будуть поступово опановувати цю діяльністю відповідно до вікових особливостей і будуть отримувати задоволення від неї. Якщо ж діти не відчують радості від створеного ними, якщо у них процес творчості не викличе гарного настрою, а навпаки, діти будуть відчувати незадоволеність, смуток від того, що не виходить задумане, то поступово це призведе до втрати інтересу до розпису, і тоді її вплив на всебічний розвиток особистості виявиться не зі знаком плюс, а зі знаком мінус. У зв'язку з цим перед нами стоїть завдання знайти шляхи оптимізації діяльності з метою збільшення її впливу на всебічний розвиток особистості дитини. Виключно важливе значення у духовному розвитку дошкільників, в їх трудовому і естетичному вихованні, у підготовці їх до праці у народному господарстві має декоративно-прикладне мистецтво . Значення декоративного малювання в загальному процесі навчання дуже велике, в особливості в перших класах, в яких діти вперше починають систематично займатися малюванням під керівництвом вчителя. Перших та в слідуючих класах учні, в процесі користуються олівцем та пензлем, отримують технічні навички, які поступово ускладнюються з кожним роком в міру того, як діти оволодівають певною сумою навичок. Декоративне малювання при умові правильно організованої планомірної роботи розвиває наряду з технічними навичками, які мають, безумовно, велике значення в малюванні, і творчі здібності. Таким чином , декоративне малювання здійсненює завдання : 1) розвиток творчих здібностей учнів, почуття кольору, ритму і композиції - розміщення малюнку на площині. 2) розвиток технічних навичок. Завдання вихователя - направляти творчий процес дошкільнят, орієнтуючи їх на вивчення зразків народного декоративно-прикладного мистецтва. Принцип орієнтації на народне мистецтво повинен бути закладений в основу змісту занять з дошкільниками. Залучення народного декоративного мистецтва як активного засобу естетичного виховання в системі декоративного малювання в дитячому садку має свої переваги. Головні з них - широкі горизонти естетичного пізнання і різноманітні аспекти виховного впливу народного мистецтва на процес гармонійного розвитку особистості дошкільника. Генератором поступальних перетворень у формуванні особистості виступають ігри й іграшки. Українська іграшка стала цінним надбанням не тільки національної, а й світової культури. Веселі ляльки, фігурки тварин, птахів, музичні інструменти, знаряддя праці та чимало інших предметів, виготовлених з найрізноманітніших матеріалів, оздоблених розписом, рельєфним декором, приваблюють і дітей, і дорослих. Слід поповнити ігротеки дитячих садків достатньою кількістю ігрового матеріалу, виготовленого народними майстрами з Опішні, Яворова, Одеси, Києва та інших міст України. Обов’язково сподобаються малечі гуцульськісопілки й знамениті яворівські візочки, пташки на гойдалках та театральні іграшки Г. Карнаук, зокрема чудовий набір театральних ляльок “Ходить гарбуз по городу”, ляльки М. Грибанової, Г. Моринської, Т. Світлицької. Вважаю за необхідне звернути увагу на ще один важливий момент: наявність фабричних іграшок аж ніяк не повинна призвести до забуття тардиційної народної саморобки. Барвиста палітра народного декоративно-прикладного мистецтва розкривається перед дошкільнятами на заняттях з декоративного малювання, аплікації, художній творчості. Високий результат дає ця робота, коли вона має підсумкові витоки у вигляді фольклорних дитячих свят та фестивалів. Тут найбільш повно та яскраво пропагуються серед їх учасників народні пісні, ігри та розваги. До програм дитячих розваг входить також народний гумор. Значний інтерес у дітей викликають ранки “Казка за казкою”, участь у самодіяльному ляльковому театрі за мотивами народних казок, зустрічі із знавцями фольклору, народними оповіданнями, майстрами

ЛІТЕРАТУРА

  1. Макрідіна Л. Технологія ТРВЗ – сучасна технологія навчання творчості / Л. Макрідіна // Завуч. – 2004. - №34. - С. 6 -7.

  2. Сучасні аспекти розвитку творчої особистості // Дайджест педагогічних ідей особистості та технологій «Школа-парк». - 2002. - №3.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
1
міс.
2
6
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!