Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

ВИКОРИСТАННЯ СІНКВЕЙНУ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Опис документу:
У статті розглянуто поняття інноваційної технології «Сінквейн», визначено його історію розвитку та мету. Означено доцільність використання "Сінквейну" на мовленнєвих заняття з дітьми дошкільного віку. Окреснено правила складання вірша - Сінквейну та поради для педагога щодо поетапного створення даного вірша з дітьми дошкільного віку. Також подані приклади сінкейнів-загадок, як різновиду роботи над зв'язним мовленням дошкільнят.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Бойко Інна Федорівна

ВИКОРИСТАННЯ СІНКВЕЙНУ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ЗВЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У статті розглянуто поняття інноваційної технології «Сінквейн», визначено його історію розвитку, мету, правила його складання та поради для педагога щодо його складання.

Ключові слова: інноваційна технологія, зв’язне мовлення, сінквейн, мета сінквейну.

Вступ. Щорічне зростання кількості дітей з порушеннями мовлення спонукає логопедів до активного пошуку шляхів вдосконалення, оптимізації навчального процесу та розвитку дітей різного віку. Сучасні логопеди в своїй практиці використовують багато технологій спрямованих на своєчасну діагностику та ефективну корекційну роботу. Проблема розвитку мови дітей є однією з найважливіших, адже дошкільний вік є сензитивним періодом розвитку мовлення дитини. Мовленнєва компетенція – це вміння адекватно і доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях, використовувати як мовні, позамовні, так і інтонаційні засоби виразності мовлення. Провідну роль у процесі мовного розвитку дошкільника відіграє розвиток зв’язного мовлення, оскільки речення є одиницею мови. Сучасними логопедами активно впроваджуються в корекційно-розвиваючий використання різних моделей та символів. Однією з новітніх технологій розвитку зв’язного мовлення, і мовлення в цілому є технологія Сінквейн.

Аналіз основних досліджень і публікацій з обраної теми.

Уперше цей вид літератури почали застосовувати на практиці в американських школах. Це, так званий, дидактичний синкейн. Від інших видів синквейнів, він відрізняється тим, що не вимагає точного підрахунку складів у кожній сходинці. В його основі лежить смислове навантаження кожного окремо взятого рядка. Дослідженням даного питання займалися К. Крутій, Н. Трофименко, Н. Алексеев, Л.Соколова, Н. Махінка, В. Акименко, Н.Терентьева, Н. Душка.

Метою статті є висвітлення доцільності використання інноваційних технологій на корекційно-розвивальних заняттях, розкриття поняття, правил та вимог до складання Сінквейну.

Основна частина. Історія виникнення технології «Сінквейн»

На початку XX століття форму сінквейна розробила американська поетеса Аделаіда Крепсі. Вона спиралася на знайомство з японськими силабічними мініатюрами хайку і танка. Сінквейни увійшли в її посмертне зібрання віршів, видане в 1914 році. В подальшому ця форма стала використовуватися на території України [з 1997р.] в дидактичних цілях, як ефективний метод розвитку образної мови, який дозволяє швидко отримати результат. Ряд практиків вважають, що сінквейни корисні в якості інструменту для синтезування складної інформації, також в якості зрізу оцінки понятійного і словесного запасу дітей. [4.c.15]

Сінквейн з французької мови перекладається як «п’ять рядків», п’ятирядкова строфа вірша. Він є одним з ефективних методів розвитку зв’язного мовлення дітей. [2.c.35]

«Автомобіль.

Вантажний, великий.

Іде, везе, сигналит.

Вантажний автомобіль везе цеглу на будівництво.

Транспорт»

«Заєць

Стрибучий, біло-сірий, боязкий.

Стрибає, ховається,їсть корінці.

Стрибучий зайчик їв корінці під ялинкою.

Дика тварина»

Ця технологія не потребує великих зусиль її застосування і органічно вписується в роботу з розвитку як лексико-граматичних категорій так і розвитку зв’язного мовлення у цілому, сприяє збагаченню та активізації словника, уточнює зміст понять, дає можливість педагогу оцінити рівень засвоєння дитиною вивченого матеріалу, носить характер комплексного впливу, не тільки на розвиток мовлення дитини, а й сприяє розвитку психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення), дозволяє дитині бути активним, творчим учасником освітнього процесу.

Мета сінквейну – навчити дітей коротко і логічно правильно висловити власні думки відповідно заданій темі. [8.c.124]

Правила складання сінквейну:

 • перший рядок – одне слово, зазвичай іменник, що відображає головну ідею.

 • другий рядок – два слова, прикметники, які описують основну думку.

 • третій рядок – три слова, дієслова, що описують дії в рамках теми.

 • четвертий рядок – фраза із декількох слів, яка відображає відношення до теми.

 • п’ятий рядок – слова, пов’язані із першим, що відображають головну думку теми. [7]

Дана технологія призначена для роботи з дітьми дошкільного віку, починаючи з середнього дошкільного віку. Це зумовлено тим, що діти п’ятого року життя вже оперують поняттями «слово-предмет», «слово-ознака», «слово-дія». Тобто їх словниковий запас має сприятливу кількість іменників, прикметників та дієслів для подальшої роботи над складом поширених речень. А вже старший дошкільний вік є найсприятливішим для розвитку зв’язного мовлення дитини. В процесі складання сінквейну, діти вправляються у підборі дій і ознак до предмету, удосконалюючи можливість спілкуватися, розширювати та уточнювати словниковий запас, складати логічно та граматично правильні речення. [6.c.54]

Використовувати технологію сінквейн можливо в різних варіаціях. А саме:

 • Складання короткої розповіді за готовим сінквейном (використовувати наочні графічні зображення – схеми. Рекомендовано на початку роботи)

 • Складання сінквейну з прослуханої розповіді

 • Корекція і удосконалення готового сінквейну

 • Аналіз неповного сінквейну для зясування відсутніх частин

 • Складання сінквейну з власного досвіду.

Слід зазначити, що складання сінквейну корисне для виробки у дітей можливості самоаналізу. Використання дидактичного сінквейну на заняттях дозволяє гармонічно поєднувати в роботі елементи трьох основних освітніх систем: інформаційної, продуктивної та особистісно-орієнтованої, що особливо актуально в умовах навчання і виховання дітей дошкільного віку.[5.c.14]

Поради педагогу щодо складання сінквейну на заняттях з мовленнєвого спілкування:

 • поповнювати словник дітей словами-назвами, словами-діями, словами-ознаками;

 • перш ніж розпочати роботу над складанням сінквейну, запропонуйте дітям готовий зразок (схематично зображений) сінквейну;

 • необхідно повязати раніше закріплені слова з їх схематичним зображенням, поясними поетапність зображення сінквейну;

 • на перших заняттях пропонуйте складати сінквейни до найбільш знайомих тем;

 • бажано пропонувати складати сінквейни наприкінці тижня, задля засвоєння лексичної теми, та підведення підсумків вивченого. [7]

Також пропонується складати сінквейни – загадки, задля більш розширеного використання даної технології на заняттях з мовленнєвого розвитку.

Наприклад:

- зелений, овальний, росте, можна їсти,

купувати; овочі? (огірок)

 • кругле, солодке, росте на дереві, дає користь людям, можна робити сік, фрукт.(яблуко)

Висновок. Таким чином, можна зробити висновок, що технологія «Сінквейн» ефективно впливає на розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку, впливає на логічне та образне мислення, збагачує лексичний словник дитини, та в цікавій формі спонукає до співпраці з однолітками. Є сучасною інноваційною технологією в освітньому процесі дошкільного навчання і виховання.

Література:

 1. А. Богуш / Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Монографія. 2-е видання. – К: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 374 с.

 2. А. Богуш / Методика розвитку рідної мови.

К: «Вища школа», 1992. – 415с.

 1. Н. Махінка / Мовні перлинки для кожної дитинки. – Т: «Астон», 2013. – 138с.

 2. Н.Терентьева / Синквейн по «Котловану»

// Первое сентября № 4, 2006. – 14-21с.

 1. Н. Душка «Синквейн в работе с дошкольниками», - //Логопед № 5, 2005.

 2. В. Акименко «Развивающие технологии в логопедии». Ростов н/Д., 2011

 3. Електронна стаття К. Крутій: http://ukrdeti.com/tag/didaktichnij-sinkvejn/

 4. С. Конопляста, Т. Сак; за ред. М. Шеремет. Логопсихологія: навч. посіб. /– 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2012. – 293с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.