і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Використання роздаткового матеріалу на уроках трудового навчання під час вивчення тем із обробки металів

Використання роздаткового матеріалу на уроках трудового навчання під час вивчення тем із обробки металів

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Миколаєнко Андрій Євгенович

ВИКОРИСТАННЯ РОЗДАТКОВОГО МАТЕРІАЛУ

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМ ІЗ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ

Навчання і виховання молоді на сучасному етапі розвитку суспільства передбачає необхідність нових підходів у підготовці підростаючого покоління до трудової та професійної діяльності. Вибір професії, або професійне самовизначення - основа самоствердження людини в суспільстві, одне з головних рішень у житті. Тому випускник середньої загальноосвітньої школи повинен бути морально, психологічно, теоретично і практично підготовлений до життя та праці в системі ринкових відносин. А це неможливо без чіткого усвідомлення ним, що його майбутнє залежить від обсягу та якості набутих знань і вмінь, обгрунтованого вибору сфери професійної діяльності, працьовитості та ініціативи, компетентності та творчості, підприємливості та діловитості. Правильно обрана професія сприяє досягненню найбільш високих показників у трудовій діяльності, а задоволеність процесом праці і його результататами дає можливість максимального прояву творчості, кращого емоційного настрою, більш повного здійснення всіх життєвих планів як однієї людини, так і суспільства в цілому [1, с. 3].

Як показують дослідження вітчизняних педагогів і психологів, уявлення школярів про майбутню професію дуже неясне: слабкі уявлення про труднощі, відповідальність, соціальну значимість.

Так відомо, що один із основних атрибутів ринку є конкуренція. А вона безперечно вимагає від виробництва не лише більшого залучення фізичних і розумових здібностей робочої сили, а й творчих обдарувань особистості, її організаторських здібностей, духовних компонентів, що знаходиться в прямій залежності від вірного професійного самовизначення. Однак, слід обов’язково враховувати те, що послаблення ролі духовних компонентів в особистості працівника, призводить до посилення споживацької психології, що негативно впливаючої на розвиток суспільства [1, с. 4].

Безперервне поглиблення знань стає важливою і невід’ємною рисою сучасного робітника, але без базових знань із школи в галузі технології не можливо обійтися.

При вивченні тем з обробки металів, слід познайомити учнів з історією розвитку металургійної галузі з давніх часів до наших днів, підкріплюючи свою розповідь, вирізками з газет, переглядом документального кінофільму даної теми, тощо.

Особливо важливо навчити майбутніх робітників застосовувати на практиці принципи наукової організації праці, прививати інтерес до передової техніки, науковим досягненням, щоб вони не тільки розуміли суть вивчаючих положень, але і тенденції їх подальшого розвитку.

Вивчаючи теми з обробки металів, зокрема про допуски і посадки, технології конструкційних матеріалів, матеріалознавству, металообробних верстатах, слід впроваджувати міжпредметних зв’язки, щоб уроки були цікавими, потрібно залучати знання учнів з різних предметів загальноосвітнього циклу, зокрема хімії, фізики, математики. Так, наприклад, при вивченні основних вузлів металообробних верстатів, повторються типи посадок, або розглядаючи принцип роботи шпинделя повторюється основні закони з галузі фізики (обертовий рух, обертовий момент і т.д.). Міжпредметні зв’язки необхідні і тоді, коли явище повинно бути вивчено з різних сторін, для чого потрібні знання по кількох навчальних предметах (наприклад, робота окремих машин, механізмів, вузлів розглядається в світлі законів фізики і технічної механіки, при ознайомленні з конкретними технологічними процесами необхідні знання по матеріалознавству, допусках, хімії, математиці). Досвід показує, що суттєві міжпредметні зв’язки розширюють розумовий кругозір учнів, сприяють формуванню в них пізнавальних інтересів і підвищенні активності в одержанні нових знань і умінь.

В майстернях можна використовувати фронтальну та індивідуальну перевірку знань в учнів. У майстернях створюються особливо сприятливі умови для індивідуальної перевірки, щоб опитування одного з учнів не відвертало уваги інших. Для опитування звичайно використовують час фізичного відпочинку учня. Фронтальну перевірку застосовують, коли треба перевірити, наскільки правильно оволоділа вся група будь-яким складним трудовим прийомом, засвоїла теоретичне положення (звичайно при оцінюванні готового виробу) [2, с. 130].

Перевірка знань може бути усною і письмовою. Усною перевіркою можна встановити рівень і міцність засвоєння знань учнів. Письмову перевірку знань застосовують порівняно рідко – переважно в тих випадках, коли треба встановити, з якими знаннями підходять учні до вивчення певної теми, наскільки ці знання поповнилися після її вивчення та ін. [2, с. 130-131].

Особливе місце в трудовому навчанні займає практична перевірка, бо діяльність учнів на заняттях у майстернях полягає головним чином у виготовленні суспільно корисних речей [2, с. 130-131].

Під час опитування учнів, потрібно перевіряти їх знання по пройденому матеріалу взагалі, а не по одному-двох останніх уроках, практикою підтверджено, що учні так краще знають увесь матеріал, не забороняти користуватися робочим зошитом, конспектом. Враховуючи користь зорового сприйняття і так зване “привикання” до зошита та конспекту. Наприклад, при опитуванні тем “Чавуни” можна роздати частині учнів (або усім учням групи) різноманітні металеві вироби щоб вони визначили (приблизно) марку чавуну, її термообробку, призначення, спосіб виготовлення і т.д. Для підтвердження своїх знань чи гіпотези про дану марку чавуну використовувати ту чи іншу таблицю, які виготовлялися учнями.

Систематично при опитуванні доцільно використовувати картки-завдання, різноманітні тести.

Досвід роботи викладачів матеріалознавства Тернопільського СПТУ №9 Василіва В. І., викладача спецпредметів Коломийське ВПУ №17. Том’юк В. В. їхні елементи викладання та розробки можна впроваджувати в своїх уроках.

Для кращого засвоєння та урізноманітнювання тем: “Метали і сплави”, “неметалічні матеріали” можна застосувати ігровий метод – “Гра в доміно”.

Суть гри полягає в тому, що на спеціальних картках, розбитих на дві частини, позначена марка якогось сплаву сталі чи мінералу, а на другій половині назва сплаву чи металу(Наприклад, див. Додаток. А). Учні повинні прикласти назву даного сплаву до марки ідентичного сплаву. Хто це вправніше зробить, той і виграв, команда яка перемогла -заслуговує оцінки (грають 6 учнів 2Х3).

Така гра вносить загальне пожвавлення, розрядку, особливо коли суддями виступають учні.

Придаючи велике значення застосуванню наочності в навчанні, в то й же час не потрібно її переоцінити, тому що чутливе сприйняття являє собою тільки початкову ступінь пізнання. Наступний етап пізнання – абстрактне мислення. Ще видатний педагог Я. А. Коменський попереджував, що якщо почуття не направляються розумом, то вони будуть доставляти пустий матеріал: “…замість зерна і муки – м’якину, солому, пісок, опилки і що попало”.

При використанні роздаткового при проведенні уроків потрібно дотримуватися методичних вимог: відбір тих чи інших видів наочних посібників повинен вестися з врахуванням мети уроку; при роботі наочними посібниками потрібно керуватися процесом сприйняття та доступністю їх учнями, направляю їх (учнів) увагу на найбільш суттєві сторони предмета, що вивчається, створюючи умови для прояву максимальної активності і самостійності враховую індивідуальні особливості учнів; не перевантажувати урок наочними посібниками, використовувати їх в кількості, необхідній для досягнення навчальнольної мети; якщо на уроці потрібно показати декілька посібників, то демонструвати їх по мірі необхідності, але не всі одразу.

Одним із засобів успішного засвоєння матеріалу являється робота з підручником, практикувати можна самостійне опрацьовування різноманітних тем та написання рефератів. Написані учнями реферати можна використовувати при опитуванні їх та подачі нового матеріалу.

При опитуванні учнів і поясненні нового матеріалу використовувати слід плакати, та стенди, які учні виготовили власноручно, цим створюється серйозний підхід до вивчення даного предмету.

З метою свідомого і активного засвоєння учнями знань, навичок і умінь потрібно підтримувати постійний зв’язок з вчителями трудового навчання та майстрами виробничого даного регіону. Вважається вища формою свідомості і активності учнів це їх творча активність, яка проявляється при оволодінні теоретичним матеріалом, виконанню завдань і творчих робіт в майстерні, і у виробничих умовах.

Учні школи в майстерні повинні приймати участь одночасно у двох видах діяльності – теоретично-пізнавальній і виробничо-практичній, при цьому пред’являються особливі вимоги до характеру і засобів реалізації дидактичних принципів і вимог сучасної педагогіки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Жерноклеєв І.В. Педагогічні умови забезпечення професійного самовизначення учнів основної школи на уроках трудового навчання : Дис.. к– та пед. наук. – Т., 2003. – 212 с.

 2. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання. – К.: - Вища школа, 1973. – 350 с.

ЦМ-332

Швидкорізальна

сталь

Р-16

Інструментальна

вуглецева

сталь

Додаток А

У8А

Металокераміка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
ВИКОРИСТАННЯ РОЗДАТКОВОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМ ІЗ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ
 • Додано
  24.02.2018
 • Розділ
  Трудове навчання
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  5568
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  NY471403
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь