Зараз в ефірі:
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Використання ритму і рими на уроках іноземної мови.

Опис документу:
В наш час, перенасичений різноманітною інформацією, непередбачуваними подіями і суперечливими викликами, дуже важливо створити підчас навчально-виховного процесу таке середовище, в якому діти відчували би себе емоційно захищеними. Одним з елементів, який забезпечував би таке відчуття захищеності дитини, передбачуваності і стабільності на уроці є використання ритму і рими на всіх уроках в навчальному закладі, в тому числі, на уроці іноземної мови
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Використання ритму і рими на уроках іноземної мови.

В наш час, перенасичений різноманітною інформацією, непередбачуваними подіями і суперечливими викликами, дуже важливо створити під час навчально-виховного процесу таке середовище, в якому діти відчували би себе емоційно захищеними. Одним з елементів, який забезпечував би таке відчуття захищеності дитини, передбачуваності і стабільності на уроці є використання ритму і рими на всіх уроках в навчальному закладі, в тому числі, на уроці іноземної мови. Ритм пронизує наше життя на всіх рівнях. «А життя, в самому широкому сенсі, має ритм. Це виявляється, як завжди, в повсякденних речах ... вся людина схильна до ритмічності. Тому, розглядаючи загальний хід життя - а ви маєте справу саме з ним, якщо виховуєте і навчаєте дітей, - важливо зуміти побачити ритмічне повторення. Тому важливо продумати, як щорічно повертатися до певних виховних мотивів. Відбирайте те, що ви будете проходити з дітьми, робіть позначки і щороку повертайтеся до чого-небудь подібного. Цього можна дотриматися, навіть говорячи про більш абстрактні речі. Скажімо, ви навчаєте складанню- так як це відповідає дитячій душі, - ви знову повертаєтеся до складання у 2-му класі, щось додаючи, так само і в 3-му класі. Так що, розігрується одне і те ж дійство, але тільки в наростаючих повторах» Рудольф Штайнер *.

*Рудольф Штайнер- засновник Вальдорфської педагогики

За принципом циклічного наростаючого повторення відбувається і навчання іноземній мові. Наприклад, тема «Школа» та ряд інших сфер спілкування викладаються у 1 класі, повертаючись до них знову і знову протягом усіх років навчання в школі, але при цьому додаючи до вже вивченого матеріалу в кожному наступному класі нову лексику і все більш складний граматичний матеріал. За принципом спіралі, яка з кожним новим витком збільшує діаметр своїх обертів.

Кожен урок іноземної мови має певну структуру, певний ритм і певні ритуали. Все це дозволяє вчителю більш швидко включати учнів в роботу, а самим учням, більш впевнено і спокійно почувати себе на уроці. Вони знають, що після organisatorischen Moment (організаційного моменту), Begrüßung, (вітання) і Mundgymnastik (фонозарядки) буде Zielbestimmung (визначення мети уроку). Що в середині уроку обов'язково буде Sportpause (физкультпауза). А закінчиться урок організовано з Verabschiedungslied (прощальною песесенькою) для молодших школярів або з Verabschiedungsspruch (прощальним словом) для середньої школи.

Іншим різновидом ритму, що використовується при вивченні іноземної мови, є римування, лічилки і пісеньки, що супроводжуються танцювальними рухами, ритмічним руко плесканням та ритмічними постукуваннями. Їх значення у використанні на уроках іноземної мови важко переоцінити.

Ще в школах давньої Греції багато текстів учулися співом, а в початковій школі Індії абетка і арифметика вивчаються співом і зараз. У деяких країнах видаються пісні для навчання найбільш поширеним конструкціям. Вони написані в сучасному ритмі, супроводжуються текстом з пояснювальними коментарями, а також завданнями, мета яких перевірка розуміння та обговорення. Дослідження, проведене вченими з Північно-Західного Університету Чикаго, показало, що розвинене почуття ритму сприяє також і розвитку навичок вивчення іноземної мови. Зокрема, експерименти показали, що діти, здатні відтворити серію ритмічних звуків під мірний відлік метронома, краще сприймають на слух і читають тексти на іноземній мові.

Встановлено також, що музичний слух, слухова увага і слуховий контроль знаходяться в тісному зв'язку з розвитком артикуляційного апарату.

Розучування і виконання коротких, нескладних за мелодійним малюнком пісень з частими повторами допомагають закріпити правильну артикуляцію і вимову звуків, правила фразового наголосу, особливості ритму, тощо. Прикладом може слугувати пісенька "Drei Chinesen mit dem Kontrabas".

«Drei Chinesen mit dem Kontrabass

saßen auf der Straße und erzählten sich was.

Da kam die Polizei, fragte, was ist denn das?

Drei Chinesen mit dem Kontrabass.»

Ця нехитра пісенька допомагає чітко вимовляти слова і звуки, тому що у кожному куплеті міняється голосна, на якій співається пісня. Спочатку співаємо на голосну «а», потім -- на «е», потім—на «і», на «о», тощо. Наприклад:

«Dra Chanasan mat dam Kantrabass

saßan af dar Straßa and arzahltan sach was.

Da kam da Palaza, fragta, was ast dann das?

Dra Chanasan mat dam Kantrabass»

Отже, повторюючи одну й ту ж голосну у всіх словах пісні, діти навчаються правильно її артикулювати. В свою чергу, повторюючи одні й ті ж слова з різними голосними у кожному куплеті, діти досить легко запамятовують слова пісеньки. Римування і пісні допомагають зняти психологічний бар'єр при необхідності висловлювання іноземною мовою. Учень може бути не дуже винахідливим в ситуації, яка потребує від нього словесних дій. В той же час, він чудово впорається із комунікативним завданням в аналогічній ситуації, якщо їй надати ігрове забарвлення, використовуючи вивчені римування та пісеньки, слова яких римуються, що саме по собі, є суттєвою опорою для запам'ятовування. Так, для програвання ситуації вручення подарунка допомагає римування:

"Ich gratulier, ich gratulier

Und wünsche alles Gute dir

Ich gratulier, ich gratulier

Und eine Puppe schenke dir Замість ляльки кожен учень називає свій подарунок, той, який зображений на картці, що демонструє учитель. Може бути використана також предметна наочність. Учень, якому «зробили подарунок» дякує і «робить сам подарунок» наступному учневі.

Успішно допомагає впоратися з комунікативним завданням в ситуації «Продавець-Покупець» римування:

"-- Was wünschen Sie, was wünschen Sie?

--Ich wünsch mir eine Hose.

-- Die haben wir, die haben wir,

ganz kleine und ganz große. "

Замість штанів «покупці» «бажають придбати» інші предмети одягу, список яких додається до римування. Вправа може виконуватися в режимі «учень-учень» або в режимі «учень-клас».

В піснях і римуваннях повторення є природними і не втомлюють учнів. Включаючи в собі нові слова і вирази, вони є засобом міцного засвоєння і розширення лексичного запасу. Так, наприклад у пісні "Und wer im Januar geboren ist tritt ein, tritt ein, tritt ein ..." міняються у кожному куплеті лише назви місяців, самі ж слова і мовні зразки повторюються із куплета в куплет:

« Und wer im Januar geboren ist,

tritt ein, tritt ein, tritt ein!

Er macht im Kreis einen tiefen Knicks,

recht fein, recht fein, recht fein

Heidi, heidi, hop-sa-sa-sa! (2)»

Отже, учням буде досить легко засвоїти ці слова і мовні зразки.

У піснях вже знайома лексика зустрічається в новому контекстуальному оточенні, що допомагає її активізації.

Так, при вивченні підтеми "Kochrezept" пісенька "Backe, backe Kuchen" може допомогти не тільки швидко вивчити лексику і мовні зразки з теми "Essen", але і дізнатися про рецепт приготування пирога та навіть приготувати його.

Kuchen, Kuchen back, back

Kuchen, back, back

Kuchen, Kuchen back, back

Kuchen, back, back

Backe, backe Kuchen,

Der Bäcker hat gerufen!

Wer will gute Kuchen backen,

Der muss haben sieben Sachen:

Eier und Schmalz,

Butter und Salz,

Milch und Mehl,

Safran (шафран) macht den Kuchen gel'! (gelb)

Schieb(2) in den Ofen rein.

Kuchen, Kuchen back, back

Kuchen, back, back

Kuchen, Kuchen back, back

Kuchen, back, back.”

До речі, її можна виконувати як канон у дві, або навіть у три партії.

Пісні та римування можуть також використовуватися як релаксація в середині уроку, коли діти втомилися і потрібна розрядка, що знімає напругу. Як правило, це римування або пісенька, яку діти вже добре знають. Наприклад, при вивченні теми "Der Mensch" («Людина»). На першому ж уроці можна вивчити пісеньку "Kopf, Schulter, Knie und Fuß" і потім використовувати її підчас фізкультхвилинок протягом усіх уроків за цією темою:

"Kopf, Schulter, Knie und Fuß,

Knie und Fuß

Kopf, Schulter, Knie und Fuß,

Knie und Fuß

Augen, Ohren, Nase, Mund

Kopf, Schulter, Knie und Fuß,

Knie und Fuß“

Це може бути також нове римування, але деякі елементи якого, вже знайомі дітям. Наприклад, якщо вивчається тема «Школа. Дії на уроці », використовується римування:

"1-2-3-4 in die Schule gehen wir

1-2-3-4 in der Schule schreiben wir

1-2-3-4 in der Schule turnen wir

1-2-3-4 in der Schule malen wir "und so weiter.

Учні проговорюють і показують рухами, що вони роблять в школі.

Якщо вивчається тема "Die Wohnung", учні промовляють і показують рухами свої дії в різних кімнатах квартири: на кухні -готовлять, в спальні-сплять, в їдальні - їдять і п'ють і т.д.

1-2-3-4 in der Küche kochen wir

1-2-3-4 im Schlafzimmer schlafen wir

1-2-3-4 im Esszimmer essen und trinken wir

1-2-3-4 im Arbeitszimmer scheiben wir“ u.s.w.

Коли вивчається підтема "Der Winter" учні проговорюють і показують рухами свої дії на вулиці в сніжну погоду.

1-2-3-4 im Winter rodeln wir

1-2-3-4 im Winter Schlittschuh laufen wir

1-2-3-4 im Winter Ski laufen wir

1-2-3-4 im Winter einen Schneemann bauen wir

1-2-3-4 im Winter eine Schneeballschlacht machen wir“

Спільне в усіх цих римівках є те, що вони починаються з рахування 1-2-3-4, а закінчуються займенником першої особи множини wir, який римується з 4 (vier), а отже, не будуть надто складними для дітей. Дуже часто такі римівки виконують не тільки роль релаксації після повторення пройденого матеріалу та перевірки домашнього завдання, а й передують введенню в нову тему, оскільки в них міститься лексика і мовні зразки, які будуть вводитися учителем на основній частині уроку.

Використання римованих текстів і текстів з мелодикою диференціюються в різних вікових групах. Робота в молодшій ланці носить в основному фонетичний характер і передбачає вправи на репродукцію: "Kettenspiel" («Ланцюжок»), коли учні по черзі промовляють один рядок куплету; "Lawinespiel" ("Снігова куля"), коли кожен наступний учень повторює фразу попереднього і додає свою; "Ergänze den Satz" ( «Закінчи фразу»), коли вчитель вимовляє початок фрази, а учні її закінчують.

У старших класах, це визначення проблемного змісту пісні, вірша, вислову. Це можуть бути лексичний аналіз і відпрацювання навичок аудіювання, тощо. Так, працюючи з піснею або віршем можна запропонувати вправу"Ordne die Linien." («Розстав рядки»). Учні слухають пісню або вірш та проговорюють за вчителем слова без опори на текст. Потім вони отримують текст із порушеною послідовністю рядків і розставляють рядки в правильному порядку. Або можна дати текст з пропускамиLückentext і запропонувати вставити пропущені слова. В залежності від того, слабкий чи сильний клас, пропущені слова можуть додаватися нижче, або ні. (вправи на аудіювання).

Загальним для всіх вікових груп при роботі з піснями і римуваннями є те, що цей матеріал повинен вплітатися в канву уроку. Щоб використовувалися лексика і граматичні структури, що вивчаються за темою уроку. Таким чином не тільки формуються фонетичні навички, але й паралельно здійснюються інші аспекти навчання, в тому числі і ті, що забезпечують реалізацію цілей уроку.

.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.