Бібліотека

Використання на уроках основ здоровя інформаційно-комунікаційних технологій у поєднанні з інтерактивними методами навчання

Опис документу:
Дана робота містить матеріали про використання на уроках основ здоровя інформаційно-комунікаційних технологій у поєднанні з інтерактивними методами навчання. Розкрито суть інтерактивного навчання. Запропоновані види інтерактивних вправ., а також переваги використання ІКТ на уроках з основ здоровя.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.остроградського

Відділ природничо-математичних дисциплін

Випускна робота

Тема

Використання на уроках основ здоровя інформаційно-комунікаційних технологій у поєднанні з інтерактивними методами навчання

Виконала : Чиркова Оксана Іванівна

Гадяцький район, Краснолуцька

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

ім. Героя Радянського Союзу

В.В.Овсяннікова

ПОЛТАВА

2019

ЗМІСТ

І

Вступ

3

ІІ

Інтерактивні методи навчання як складові уроку з основ здоровя

4

2.1.

Суть інтерактивного навчання

4

2.2.

Актуальність запровадження інтерактивних методів

4

2.3.

Види інтерактивних вправ на уроках з основ здоровя

6

2.3.1.

Проблемні ситуації

6

2.3.2.

Здоровязбережувальні технології

7

2.3.3.

Музичний супровід

7

2.3.4.

Дихальна гімнастика та фізкульхвилинка

8

2.3.5.

Пальчикова гімнастика

8

2.3.6.

Психогімнастика

8

2.3.7.

Казкотерапія

8

2.3.8.

Тренінг

10

2.3.9.

Рольова гра

11

2.3.10.

Проекти

12

ІІІ

Використання ІКТ на уроках з основ здоровя як засіб підвищення мотивації та якості навчання учнів

14

3.1.

Переваги використання ІКТ

14

3.2.

Принципи мультимедії на уроках

15

3.3.

Впровадження інформаційних технологій на уроках з основ здоровя

18

ІV

Висновок

21

V

Список використаної літератури

22

VІ

Додатки

23

ВСТУП

Здоров’я – це найвище благо, дароване людині природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. Здоровим потрібно бути з раннього дитинства. Не можна розраховувати на те, що можна залишатися здоровим, не докладаючи до цього ніяких зусиль. Здоров’я в усі часи вважалося найвищою цінністю, що є важливою складовою активного творчого життя, радості та благополуччя людини.

У Національній доктрині зазначено що, найважливішим завданням сучасної шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров’я людини. Школа має навчити школярів використовувати резервні сили свого організму, оволодіти життєвими навичками здорової та безпечної поведінки, спілкуватись з людьми, передбачати наслідки своєї поведінки та вміти приймати своєчасні рішення, а також формувати цінності і переконання, які сприяють свідомому вибору здорової поведінки та наміру дотримуватись її протягом життя.

Вирішення цього завдання покладено на новий інтегрований курс “Основи здоров’я”, який за своїм змістом об’єднує питання здоров’я та безпеки життєдіяльності на основі діяльнісного підходу.

Метою його є формування в учнів свідомого ставлення до свого життя та здоров’я, формування здоров’язберігаючих компетентностей. Тому на відміну від традиційних уроків, коли вчитель переважно говорить, а учні слухають, на заняттях з основ здоров’я слід використовувати інтерактивні методи навчання, що базуються на активній участі самих учнів у процесі набуття знань.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету.

РОЗДІЛ І

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВІ УРОКУ З ОСНОВ ЗДОРОВЯ

2.1 Суть інтерактивного навчання

Слово “інтерактив” походить від англійського слова “interakt”, де “inter” – взаємний і “act” – діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання у співнавчанні, взаємонавчанні(колективному, груповому, у співпраці), де і учень і вчитель рівноправні,рівнозначні суб’єкти навчання. При інтерактивному навчанні не може бути домінування одного учасника навчального процесу над іншими, однієї думки над іншою, а учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення, спілкуватися з іншими людьми.

2.2 Актуальність запровадження інтерактивних методів

Сьогодення вимагає кардинальної зміни самого процесу навчання, його форм і методів. Актуальності набуває не засвоєння окремих умінь і навичок, а розвиток індивідуальних особливостей; не педагогічні вимоги, а педагогічна підтримка, співробітництво і діалог учителя з учнем; не об’єм знань, а цілісний розвиток, саморозвиток особистості учня, його включення у значиму діяльність та орієнтація на успіх.

Конкретним результатом навчання є розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів, зокрема таких, як вміння прийняття рішень, вирішення проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності.

Для того, щоб підтримувати мотивацію навчання школярів, необхідно постійно знаходити сучасні засоби і методи навчання. Традиційні прийоми роботи потрібно доповнювати інноваційними. Це активізація мислення, мотивація навчання. Необхідно використовувати стимулювання учнів до вільного висловлювання думки, самостійної пошукової роботи з підручником та додатковими джерелами. Підвищення пізнавальної активності, успішне засвоєння навчальної програми, гарний рівень засвоєння теоретичного матеріалу можна здійснювати шляхом проведення різних видів уроків: уроки-тренінги, урок-ділова гра, урок-свято, урок-вікторина, урок-КВК, урок-подорож. Вони поведуть учнів у захоплюючий світ вивчення предмета про вміння бути здоровим. Обов’язковими на уроках мають бути питання типу: Що буде, якщо...? Як би ви діяли...? Звідки з’явилося...? Запропонуй свій вихід із ситуації, що склалася... Як ви гадаєте, чому...? Як ви ставитеся до...? Як ви розумієте...? Для чого, на вашу думку, ...?

Необхідно якомога частіше використовувати різні інтерактивні вправи як під час вивчення нового матеріалу, так і при його закріпленні і повторенні. З практики можна сказати, що найбільш ефективними методами навчання на уроках з основ здоров’я вважаються:

• “мозковий штурм”, або брейнсторм;

обговорення великою групою (“спрямована дискусія”);

робота та виконання вправ у малих навчальних групах;

рольова гра;

дебати, дискусії;

розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій;

виконання проектів;

перегляд і обговорення тематичних відеофільмів;

уроки-тренінги

Використання таких методів забезпечує творчу співпрацю між учнями та вчителем.

2.3 Види інтерактивних вправ на уроках з основ здоровя

Для того, щоб поближче познайомитись з використанням інтерактивних технологій на уроках з основ здоров’я, розглянемо деякі з них.

2.3.1 Проблемні (життєві) ситуації

Місія школи полягає у тому, щоб адаптувати дитину в соціальному середовищі. Нові життєві умови, в яких опинилися всі ми, висувають свої вимоги до формування молодих людей, які вступають у життя. Вони повинні бути не лише обізнаними, але й мислячими, ініціативними, самостійними. Ростити саме таких людей – замовлення нашого сучасного суспільства. Саме використання проблемних ситуацій дозволяє ефективно вирішувати задачі розвитку творчості, передачі знань за допомогою активізації пізнавальної діяльності. Проблемне навчання на уроках основи здоров’я грунтується на системі проблемних ситуацій – це постановка перед учнями певного пізнавального завдання, яке містить у собі суперечку, викликає дискусію, спонукає до роздумів, пошуків і висновків. Мета створення проблемної ситуації – це засвоєння програмового матеріалу, розвиток розумових здібностей.

2.3.2 Здоров’язбережувальні технології

Невід’ємною умовою уроків основ здоров’я є продовження впровадження здоров’язбережувальних технологій, тому що вони передбачають зміну видів діяльності, чергування інтелектуального, емоційного, рухового видів діяльності, групової і парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій; нестандартних та інтегрованих уроків.

До здоров’язбережувальних технологій можна віднести ігри та ігрову терапію.

Гру традиційно пов’язують з дитинством. Переступаючи шкільний поріг, дитина починає процес навчання. Але ігрова діяльність продовжується, хоча змінюється її характер. Тепер гра допомагає розв’язати задачі різної важкості, формувати нові необхідні вміння та навички. Види ігор дуже різноманітні: сюжетно-рольова, театралізована, рухлива, розважальна, гра-фантазія, психогімнастична, розвиваюча.

2.3.3 Музичний супровід уроку.

Лікувальний ефект музики відомий давно. Піфагор вважав лікування музикою універсальним засобом для тіла і душі. Доведено, що точно дозоване застосування музики справляє добрий фізіологічний і психічний вплив на людський організм. Наш емоційний стан, процеси сприйняття, запам’ятовування, розуміння залежить від того, що ми слухаємо. Звук – це енергія. А дослідження серед вказують на те, що будь які дії, приклади, розповіді під музичний супровід залишаються у пам’яті дитини набагато довше. Крім того, учень, випадково знов почувши цю музику, згадає про цікавий урок.

2.3.4 Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка.

Оздоровчі хвилини під час уроків Основ здоров’я, як і всіх інших уроків, повинні комбінувати в собі фізичні вправи для постави, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість. Такі вправи можна досить успішно надавати проводити учням або поєднувати з елементами ігор. Так, наприклад, цікавими є ігри – руханки. (Додаток 1)

2.3.5 Пальчикова гімнастика.

Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери китайські мудреці знали, що існує взаємозв’язок між рухами пальців, кисті та розвитком мислення. Це підтверджують дослідження фізіологів. Кожен з пальців руки має своє представництво у корі великих півкуль головного мозку. Мовлення перебуває у прямій залежності від розвитку дрібної моторики руки. Іграми з пальчиками досить доречно користуватись у початковій школі, але можна продовжувати і з учнями 5 класу.

2.3.6 Психогімнастика.

Її завданням є збереження психічного здоров’я, запобігання емоційним розладам у дитини. Такі вправи можуть проводитись у вигляді ігор, де потрібно зобразити певні емоції (пантоміми).

2.3.7 Казкотерапія.

Загальна ідея цього прийому полягає у тому, що дитина бачить себе на місці головного героя, живе разом з ним, вчиться на його помилках. Дитина з раннього віку вчиться приміряти на себе різні ролі, вчиться правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Особливо, якщо це казки придумані, перероблені на новий лад. (Додаток 2)

Дитячі казки навчають дитину співчувати горю інших, розділяти радість з іншими, розрізняти, де дійсність, а де вигадка, формуючи, таким чином, критичне ставлення як до казкових, так і до життєвих ситуацій. Казка дає можливість навчатись на чужих помилках. Процес придумування казок благотворно впливає на психічне здоров’я дітей, розвиває здатність бачити навіть у найскладнішій ситуації позитивну сторону, сприяє розвитку мовлення, фантазії, твочості. У казці можуть бути фантастичні герої, вони можуть творити неймовірні речі. В результаті створення казок діти задумуються про власне здоров’я, про те, що треба робити для того, щоб жити в гармонії з собою і оточуючим світом.

Сьогодні казкотерапія – це

- лікування казкою;

- процес пошуку сенсу життя, розшифровки знань про світ і систему взаємозв’язків у ньому;

- процес створення зв’язку між казковими подіями та реальним життям.

Казки вчать берегти здоров’я, ще раз допомагають зробити наголос на загальнолюдських цінностях, на тому, без чого людина навряд чи зможе відчути себе щасливою.

Казки можна об’єднати у три блоки:

1. спрямовані на формування загальнолюдських цінностей;

2. спрямовані на попередження негатинних явищ;

3. спрямовані на формування здорового способу життя.

2.3.8 Тренінг

Ефективним методом групової роботи, що можна використовувати на уроках основи здоров’я є тренінг. Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем. Хоча тренінг є формою організації навчального процесу, він не схожий на класичні уроки.

Тренінг – це

- нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність);

- нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення);

- позитивні цінності, ставлення, ідеали;

- нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю, лідерства, роботи в команді; уміння надавати і отримувати допомогу, аналіз ситуацій і прийняття рішень).

На тренінгу втрачають силу багато правил, яких учні звикли дотримуватись в школі (вставати, коли відповідаєш, сидіти за партою, не пересідати). Однак ця форма роботи передбачає власні правила. Ці правила можна художньо оформити, записавши на намальованих сонячних променях чи пелюстках квітки.

Учні не сидять за партами, а сідають півколом або колом, щоб добре бачити один одного і вчителя, який сидить поруч.

Педагог, якого найчастіше називають тренером, не домінує, а лише спрямовує діяльність групи. Тренінг як форма педагогічного впливу передусім передбачає використання активних методів групової роботи (наприклад, рольових ігор). Саме тому вони дуже подобаються дітям і створюють у них відчуття свята, хоча під час тренінгу можна навчитися і збагнути набагато більше, ніж під час класичного уроку.

2.3.9. Рольова гра

Рольова гра – неформальна постановка, у процесі якої учасники без попередньої підготовки розігрують сценки або ситуації. Вони уявляють себе вигаданими персонажами, які моделюють реальні життєві історії та ситуації.

Під час рольової гри учасники діють не від свого імені, а демонструють поведінку та висловлюють почуття умовного персонажа. Зазвичай це набагато легше, ніж діяти від себе особисто. Рольова гра є ефективним методом апробації нових моделей поведінки. Вона дає змогу «відчути на собі» всі емоції, які можуть виникнути під час такої ситуації, та відпрацювати найбільш оптимальну модель поведінки у безпечних умовах. Це також допомагає краще зрозуміти почуття уявного персонажа і розвинути навички емпатії (співпереживання).

Крім того, завдяки рольовій грі учасник має змогу краще зрозуміти і висловити свої почуття без побоювання розкритися і бути висміяним. Це – чудова можливість для практичного відпрацювання навичок у ситуаціях близьких до реальних. Рольова гра вимагає певних навичок від тренера і від учасників тренінгу. Щоб добре її організувати треба:

описати модельну ситуацію, яку треба інсценувати;

розказати учасникам, як вони мають діяти, запропонувати сценарій або вони можуть навести свій варіант сценарію;

відібрати охочих або розкутих енергійних учасників, щоб вони продемонстрували сценку перед класом. Оберіть і для себе одну з провідних ролей;

використовувати допоміжний реквізит: капелюшки, картки з іменами, костюми, маски – усе, що можна виготовити на місці або приготувати заздалегідь;

якщо можливо, обіграти ситуацію з гумором;

після закінчення сценки обов’язково обговорити її;

об’єднати клас у групи, нехай вони зіграють між собою цю чи подібну сценку. Таким чином можна уникнути ніяковості, спричиненої необхідністю виступати перед усім класом.

Прикладом рольової гри можуть бути такі завдання: розіграти певні ситуації

2.3.10. Проекти

Учні на уроках основ здоров’я беруть участь у дослідницьких проектах індивідуально або у складі невеликих груп. Проектна технологія – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, оскільки створює умови творчого саморозвитку і самореалізації учнів, формує уміння здобувати знання, систематизувати їх, уміння орієнтуватись в інформаційному просторі. Під час використання проектної технології формуються компетенції, яких потребує життя:

- соціальні (вміння працювати в групі)

- комунікативні (вдосконалення спілкування)

- інформаційні (вміння самостійно здобувати інформацію)

- саморозвиток та самоосвіта

Дослідницькі проекти є дуже ефективними для розвитку творчих умінь і навичок. Дуже важливо, щоб у процесі навчання учні знаходити інформацію, яка стосується здоров’я. Можна назвати деякі теми дослідницьких проектів: «Здорове харчування», «Здоров’я людини – найважливіша цінність життя», «Вітаміни і здоров’я», «Спорт у нашому житті», «Дружна родина», «Про корисні і шкідливі звички», «Здоров’я – найдорожчий скарб». (Додаток 3)

РОЗДІЛ ІІІ

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ З ОСНОВ ЗДОРОВЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ

Специфіка викладання Основ здоров’я поставила на вимогу часу впровадження не тільки нових форм і методів роботи, а й використання новітніх технічних засобів. Зараз суспільство стає на вищий щабель соціального та психологічного розвитку – інформаційного. Тому для актуалізації роботи потрібно використовувати саме нові технології інформаційного та комунікаційного характеру. Комп’ютер та всесвітня мережа займає чітку позицію у навчально – виховному процесі, а, отже, використання в практиці ІКТ є доцільним і актуальним. Використання комп’ютера дозволяє зробити урок більш наочним і цікавим. Фактичне сприйняття демонстраційного матеріалу є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо.

3.1 Переваги використання ІКТ

Головними перевагами пропонованих технологій полягають в тому, що вони дозволяють інформатизувати учбовий процес, більш відповідають вимогам сучасної школи в порівнянні з класно-урочною моделлю. Цілі такого навчання спираються на потенційні можливості комп'ют ера як засобу пізнавально-дослідницької діяльності, забезпечують особистісно-орієнтований підхід до навчання, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів. Об'єднання в комп'ютері текстовою, графічною, аудіо-відеоінформації, анімації різко підвищує якість учбової інформації, що підноситься школярам, підвищує і успішність їх вчення. Тому сьогодні в традиційну схему "вчитель – учень – підручник" вводиться нова ланка – комп'ютер, а в шкільну свідомість – комп'ютерне вчення.

Комп’ютер на будь-якому уроці допомагає створити високий рівень особистої зацікавленості учнів за допомогою інформації, виведеної на екран. Структура уроку з використанням комп’ютера є багатоваріантною, однак він має не лише формувати знання, а й сприяти розвиткові учнів.

Активна робота з комп'ютером формує в учнів більш високий рівень самоосвітніх навичок і вмінь, аналізу та структурування отриманої інформації. При цьому нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісно - орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Сьогодні впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес є невід'ємною частиною шкільного навчання. Загальновизнано, що використання комп'ютерних технологій в освіті неминуче, оскільки істотно підвищується ефективність навчання, якість знань і умінь.

Крім того, впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій направлене на інтенсифікацію процесу вчення, реалізацію ідей розвиваючого вчення, вдосконалення форм і методів організації учбового процесу, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння ними уміннями самостійно набувати нових знань.

3.2 Принципи реалізації мультимедії на уроках

У процесі викладання основ здоров’я, інформаційні технології можуть використовуватися в різних формах. Використання ІКТ можна представити у вигляді таких основних блоків:

мультимедійні сценарії уроків;

перевірка знань на уроці;

позаурочна діяльність.

Одна з переваг використання ІКТ є різке збільшення часу самостійної роботи. Такий процес навчання дозволяє розвивати мислення, активізувати розумові процеси. Робота буде творчою, якщо в ній проявляється власний задум учнів, ставляться нові завдання і самостійно вирішуються за допомогою знову видобуваються знань.

Використання на уроках мультимедіа реалізує такі принципи:

Принцип наочності. Дозволяє використовувати на будь-якому уроці ілюстративний матеріал, аудіоматеріал, ресурси рідкісних ілюстрацій. Наочність матеріалу підвищує його засвоєння учнями, тому що задіяні всі канали сприйняття учнів - зоровий, механічний, слуховий і емоційний.

Принцип природодоцільності. Використання матеріалів Інтернет викликає інтерес учнів старших класів. Використання мультимедійних презентацій доцільно на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку. Подача навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей.

Принцип міцності. Використання уроків-презентацій технічно дозволяє неодноразово повертатися до вивченого або матеріалу, що вивчається. Використання навчальних програм дозволяє на одному уроці викликати матеріал попередніх уроків.

Принцип науковості: перетворення цього принципу при мультимедіа навчанні отримує більш фундаментальну основу.

Принцип доступності: дана технологія інтегрується з технологією диференційованого навчання і дозволяє одночасно на уроці виводити на монітор або екран різнорівневі завдання, контрольно-тестові завдання, завдання підвищеної складності.

Принцип системності: використання уроків-презентацій дозволяє розробити систему уроків з однієї теми, а також виводячи на екран елементи попередніх уроків, пояснювати нове.

Принцип послідовності: як і на традиційних уроках, навчальний матеріал запам'ятовується в більшому обсязі і міцніше.

Контроль знань на уроці реалізується за принципом принцип доступності, комп'ютер виступає в ролі робочого інструменту як засіб підготовки та зберігання завдань і тестів та оцінюванні знань учнів. При тестування з використанням комп'ютера учитель заздалегідь вводить в комп'ютери тест і пропонує учням виконати. Учень працює самостійно протягом 5-10 хвилин. Обсяг і характер завдань дозволяють виявити знання за 5-10 хвилин. Подібну роботу на дошці або в зошиті учень здатний виконати протягом 15-20 хвилин. При виконанні завдання де є кілька варіантів відповідей в разі помилкової відповіді учня з'являється підказка: відповідне правило і приклади. При повторній помилці з'являється правильна відповідь. Послідовність помилкових дій учня супроводжується виведенням на екран коментарів. Робота закінчується висновком на екран статистичної інформації про кількість помилок і виставленої оцінки. У підсумку, вчитель бачить реальні знання, а в учнів немає претензій до вчителя за виставлену оцінку.

Процес організації навчання школярів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє:

зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів;

ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;

індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;

самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;

здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

3.3 Впровадження інформаційних технологій на уроках з основ здоровя

Використання інформаційних технологій на уроках основ здоров’я може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких такі: потреби конкретного уроку, рівень володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Серед зазначених технологій доцільне використання таких видів:

- Інформаційні технології;

- Електронні підручники;

- Окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації;);

- Розроблені авторські уроки (інтеграція різних об’єктів в один формат – презентації, web-сторінки).

Найефективнішу дію на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття, вона засвоюється тим краще і міцніше, чим більше видів сприймання активізовано. Отже, очевидною є та роль, яка відводиться мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерних систем навчання.

Працюючи в класах, де використовуються мультимедійні технології, навчально-виховний процес відзначається такими перевагами: краще сприймається учнями матеріал, зростає зацікавленість, відбувається індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення школярів до створення уроків, проектів, презентацій), скорочуються види робіт, що стомлювали учня. Використання різних аудіовізуальних засоби (музика, графіка, анімація) сприяє підвищенню активності дітей, уможливлює динамічне подання матеріалу, забезпечує умови для формування самооцінки учня.

Форми й місце використання мультимедійної презентації на уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку, мети. Тим не менше, можна виділити деякі загальні, найбільш ефективні прийоми застосування. Вони можуть використовуватися на наступних етапах (з відповідною метою і наповненням):

1. При вивченні нового матеріалу. Дозволяє подавати дидактичний і навчальний матеріал різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку будь-якого процесу.

2. При закріпленні навчального матеріалу. Для учня – це засіб самоперевірки, стимул до навчання. Для вчителя – засіб якісного контролю засвоєних знань.

3. При перевірці і проведенні самостійних та контрольних робіт. Поряд з усним – забезпечує і візуальний контроль результатів (тестування).

4. При вирішенні завдань навчального характеру. Допомагає виконати малюнок, скласти план рішення і контролювати проміжні і остаточний результати самостійної роботи за цим планом.

5. Для поглиблення знань. Використовується як джерело додаткового матеріалу до уроку.

6. Для виготовлення дидактичного матеріалу. Використовується при обмеженні матеріальних носіїв інформації.

ВИСНОВОК

ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення. Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери повсякденної діяльності суспільства, тому широке запровадження комп’ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів.

Впровадження та застосування мультимедіа технологій в навчальний процес - важлива дидактична умова формування особистісних якостей учнів. Це дозволяє вчителеві отримати ефективний інструмент педагогічної праці, що підсилює реалізацію її функцій, сформувати в учнів міцні знання шляхом активізації інтересу до навчання.

Таким чином, використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках основ здоров’я дозволяє розвивати пізнавальні навички учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватись в інформаційному просторі. А під час групової роботи над проектами створюються умови для формування толерантності та уміння спілкуватись, а також формуються навички і знання про безпечний і здоровий спосіб життя.

На уроках з основ здоров’я можна використовувати велику кількість нових нетрадиційних форм і методів роботи з учнями. Застосування інтерактивних, нетрадиційних форм і методів є ефективним, привабливим та цікавим. Завдяки цьому підвищується як інтерес до уроків основ здоров’я, так і до мотивації вести здоровий спосіб життя, запобігати небезпечним ситауціям, що оточують людину, застосовувати набуті знання на практиці, цінувати і берегти своє здоров’я і здоров’я оточуючих.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках: Качинська Г. В. 2012 рік, labtv. at. ua/load/0-0-0-77-20. 7.

2. Досвід роботи «Використання ІКТ на уроках з основ здоров’я як засіб підвищення мотивації та якості навчання учнів» Автор Турянська Олена Миколаївна.

3. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс] / С. Дишлєва. Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804

4. Науково-методичний журнал « Основи здоров’я» : ВГ « Основа», 2012 ,2013

5. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2006.

6. http://pedvistavka.at.ua

7. http://umanstudy.at.ua/

8https://infourok.ru/mfysterklas-kazkoterapiya-osnovi-zdorovya-1245534.html

9. http://test.teacherjournal.in.ua/index.php/shkilni-predmeti/osnovi-zdorov-ya/5399-urok-kazka-kazka-za-zdorovy

ДОДАТОК 1

Гра – руханка «Молекули».

Уявіть себе атомами, які хаотично рухаються в просторі. Потім по команді «Об’єднайтесь в молекули по двоє!» учасники якомога швидше стають у пари. Знову вільний рух і команда «Молекули – по троє!» Діти об’єднуються в трійки. Зупиняють гру, коли вчитель вважає за потрібне.

Гра – руханка "Іван каже" (до 5 хвилин)

Учні встають з-за парт, повертаються обличчям до центру класу так, щоб усі могли бачити одне одного. Вчитель (наприклад, його звуть Іван) каже: "Я – Іван. Іван каже підняти праву руку". Усі піднімають праву руку. Учениця, яка стоїть праворуч від учителя (наприклад її звуть Оля) каже: "Іван каже підняти праву руку, Оля каже підняти ліву руку". Потім наступний учень каже свою команду. Такий ланцюжок із команд має тривати до тих пір, поки всі учні у класі не показали свою вправу.

Ця руханка примушує працювати не тільки руки і ноги, але і мізки (потрібно тримати у голові послідовність усіх команд).

Гра – руханка «Полювання на лева» (5 хв)

Учасники стають у коло один за одним. Ведучий промовляє слова, які супроводжуються певними рухами, а учасники повторюють за ним:

- Ми йдемо полювати на лева. (Впевнений хід по колу)

- На боїмося ми нічого! (Відображаємо рухами)

- Ой, а це що?

- Болото! Чав! Чав! Чав! (Обережний хід, високо піднімаючи коліна)

- Ой, а це що?

- Море! Буль! Буль! Буль! (Плавальні рухи)

- Ой, а це що?

- Поле! Топ! Топ! Топ! (Тупотіння ногами)

- Ой, а це що?

- Це дорога навпростець! (Впевнений хід)

- Ой, а це хто? Такий великий! (Показуємо) Такий пухнастий! (Немов погладжуємо)

- Ой, та це ж лев! (Показуємо, як злякалися)

- Побігли додому! Через поле! Топ! Топ! Топ!

- Через море! Буль! Буль! Буль!

- Через болото! Чав! Чав! Чав!

- Прибігли додому! Сховалися! (Присіли)

- Які ми молодці! (Погладжуємо себе по голові)

- Які ми хоробрі! (Легенько стукаємо кулачком по грудях)

- Ми нічого не боїмося! (Заперечливо похитуємо вказівним пальчиком)

Гра –руханка «Ураган» (5 хв)

Учасники сідають у коло, а ведучий залишається стояти у центрі. Він пропонує помінятися місцями всім, хто має певну спільну ознаку (любить математику, має сірі очі, народився влітку тощо). При цьому, якщо учасник має названі ознаки, він повинен помінятись місцем з іншим учасником, який теж має ці ознаки. Той, хто в центрі кола, називає тільки ту ознаку, яку він на цей час має. Коли учасники міняються місцями, він повинен зайняти чиєсь місце. Учасник, який залишається без стільця, стає в центрі кола. Якщо ведучий довго залишається стояти, він може сказати: «Ураган», і тоді всі без винятку встають і міняються місцями.

ДОДАТОК 2

РІПКА

Спорудив Дід будинок та зробив там євроремонт. Не будинок, а хороми. Жив наш Дід не один, а з Бабкою своєю. І ось одного разу... повертається Дід додому. І що він бачить? Бабки вдома немає, а кухня палає.

Дід Ой, рятуйте, поможіть,

Бабко, Бабко, все горить!

Що ж ти, Бабко, наробила,

Де тепер ми будем жить?

Бабка Годі, Діду, голосити.

Треба кухню нам гасити.

Ведучий Дід відеречко схопив, Бабка – за лопату.

Гасять, гасять, а погасити не виходить.

Бабка Нам вогонь не подолати.

Треба Внучку викликати.

Ведучий Онучки номер набирає,

Їй про все розповідає.

Бабка Люба, йди на допомогу,

Вогонь скотився на підлогу!

(Онучка бере сокиру і допомагає гасити пожежу)

Ведучий Дід – відеречком,

Бабка – лопатою,

Онучка – сокирою.

Гасять, гасять – погасити ніяк не вдається.

Онучка Не виходить щось у нас.

Треба Мурку викликать.

Бабка Киць – киць – киць, мерщій сюди,

Тут пожежа хоть куди.

Ведучий Мурка хитрою була і багор собі взяла.

Дід – за відеречко, Бабка – за лопату,

Внучка – за сокиру, Мурка – за багор.

А вогонь наш не згасає,

І все дужче він палає.

Дід Нікого нам більше звать.

Як будинок рятувать?

Ведучий Тихенька і непомітна

До них мишка завітала.

Вогнегасник ухопила

І пожежу загасила.

Тут і казочці кінець

Хто побачив – молодець.

Ведучий Мораль цієї казки є такою:

Якщо ти дуже любиш прати –

Не розвішуй білизну

Біля плити у хаті.

Хто правила безпеки виконує постійно,

У тих життя і спокій збережено надійно!

КОЛОБОК

До нас сьогодні завітав Колобок.

- Я веселий Колобок, по доріжці приг та скок

зарум'янений бочок, по доріжці я кочуся

у пилюці замащуся, і ніхто не з'їсть дружочка

замазуру-колобочка.

Виходить Зайчик:

- Хто це котиться назустріч? Наче пахнеш смачно ти,

А чому ж такий брудний?

Колобок:

- По доріжці я котився і увесь так забруднився

Схочеш з'їсти замазуру — будеш пить гірку мікстуру

Зайчик:

- Ти по лісі не котися, до бабусі повернися.

- Не послухав Колобок, та все далі приг та скок.

З’являється Вовк:

Хто це в лісі так співає, вовку спати заважає

з'їм тебе дивину - незвичайну звірину!

Колобок:

Як візьмеш мене у ротик — заболить в тебе животик

По доріжці я котився і в болоті замастився

Як не хочеш мать турботи — не клади мене до рота.

Вовк:

Ти по лісі не котися, до бабусі повернися

Не послухав Колобок — покотивсь через місток.

З'являється Ведмідь:

- Що тут робиш Колобок — зарум'янений бочок?

Заберу тебе до хати, в молоці пополощу

Медом трішки помащу, з’їм тебе я на обід,

Щоб не біг, куди не слід!

Колобок:

- Ти мене не зачіпай, а хутчіше утікай

Бо коли, мене з’їси - захворієш, дружок, ти.

Ведмідь:

- Ти по лісі не котися, до бабусі повернися

Не послухав Колобок, та й забрів десь у лісок.

Назустріч йому Лисичка:

- Колобочку, рум'яненький, запашненький, солоденький

Хочу дуже тебе з'їсти - подивлюся де б це сісти!

Колобок:

- Ти не їж мене, Лисичко, дуже брудне в мене личко,

Не рум'яний вже бочок - я бруднуля-колобок!

Пожалій мене, Лисичко, та відмий моє ти личко.

Поскликай звірят до хати - піду з ними я гуляти!

А мораль, малечо мила, у цій казочці така –

Для здоров’я і для дружби - необхідна чистота.

Казка «Ріпка»

Автор.

Весною ранньою дід ріпку посадив,

Водою старанно з відра її полив.

На осінь ріпка виросла в землі –

Тепер зусилля треба немалі,

Щоб ріпку витягнуть і урожай зібрати –

Потрібно дідові лиш рукавиці взяти.

(виходить під музику)

Дід ( кашляє, в рукавицях)

Оце учора я у кума був,

Кваску холодного із ним я « потягнув».

Тепер от горло трохи щось болить,

Та все одно я ріпку вирву вмить.

Автор.

Гуп, гуп, взяв дід ріпку за чуб…

Тягне , потягне,

А витягнути не може…

Дід ( рве, не може витягнути)

Ей, бабо, на лежанці не сиди,

Ріпку рвати на город іди!

Автор.

Насилу баба із лежанки встала –

Надворі вона майже не бувала.

Повітрям свіжим дихала нечасто,

А болі в спині – не поможе й «фастум».

Баба (помалу заходить під музику)

Автор

Гуп, гуп, взяв дід ріпку за чуб,

Баба діда за сорочку…

Тягнуть, потягнуть,

А витягнути не можуть.

Баба

Ей, внучко, за комп’ютер не сідай,

Ріпку нам тягнути помагай!

(виходить під музику)

Внучка (в окулярах)

За комп’ютером до ночі я сиджу

З подружками гуляти не ходжу,

Гру завершить успішно хочу я,

Аж болить головонька моя!

Автор.

Гуп, гуп, взяв дід ріпку за чуб,

Баба діда за сорочку,

Внучка бабу за торочку.

Тягнуть, потягнуть,

А витягнути не можуть…

Внучка

Друже Шариков, ганяєш цілий день,

Поможи, бо ріпка у землі – як пень!

(виходить під музику)

Шариков (крутий)

Я дорослий, я курити вже почав, ав-ав.

Я крутий – учора школу прогуляв, ав-ав.

Дружбани не будуть з мене кепкувать,-

Бо я з ними можу в барі «зависать»!

Автор.

Гуп, гуп, взяв дід ріпку за чуб,

Баба діда за сорочку,

Внучка бабу за торочку,

Собачка внучку за спідничку.

Тягнуть , потягнуть,

А витягнути не можуть.

Шариков

Є у мене подружка – кицюня,

Модна вся, блондиночка гарнюня.

- Гей, Кицюню, сухарики не гризи,

Ріпку витягнути нам допоможи.

Кицюня (виходить під музику)

Я сухарики гризу,

і цукерками хрумчу.

Все все хрумчу і хрумчу, -

Зубки скоро вже сточу!

Автор.

Гуп, гуп, взяв дід ріпку за чуб,

Баба діда за сорочку,

Внучка бабу за торочку,

Собачка внучку за спідничку,

Киця собачку за ніжку.

Тягнуть , потягнуть,

А витягнути не можуть.

Кицюня ( гукає)

Мишко, поки я тебе не зїла,

Узялась би ти за діло, -

В нірці щось тебе не чути, -

Поможи врожай добути!

( виходить під музику)

Мишка ( з гантелями)

Змалку звична до порядку

Вранці я роблю зарядку,

Умиваюсь, чищу зубки,

Доглядаю сіру шубку.

Алкоголь я не вживаю,

Цигарки не підбираю.

Кожен день ходжу до школи,

Не хворію я ніколи.

Автор.

Гуп, гуп, взяв дід ріпку за чуб,

Баба діда за сорочку,

Внучка бабу за торочку,

Собачка внучку за спідничку,

Киця собачку за ніжку,

Мишка Кицюню за хвостик.

Як потягнули і витягнули ріпку!

Дід

Спасибі, Мишко,

Ти нам помогла.

Скажи, ну як ти це змогла ?!

Автор

У Мишки добре самопочуття, -

Веде вона здоровий спосіб життя!

Усім потрібно про здоров’я дбати, -

Лише тоді ти будеш сильним і завзятим!

КАЗКА

Жили собі на світі Здоров’я і Хвороба. Здоров’я було добрим, сильним, щодня робило зарядку. Хвороба була кістлявою та злою. Здоров’я жило у світлому і чистому замку, а Хвороба – в темній хаті, в якій зі стелі звисало густе павутиння, літали кажани та бігали щури під ногами. Одного разу вони зустрілись і засперечались, хто з них найдужчий. Думали, думали і вирішили свою силу перевірити так: знайти хлопчика. З ким він потоваришує, той і сильніший.

Пішли до міста, зупинились біля школи і чекають, коли діти повертатимуться додому. Продзвенів дзвоник, вибігли діти, а Здоров’я з Хворобою тут як тут. Вибрали хлопчика і пішли за ним.

Повернувся хлопчина додому, а Хвороба давай йому нашіптувати:

- Вмикай швидше комп’ютер.

Кинув хлопчик портфель і чимдуж до комп’ютера. Здоров’я йому прошепотіло

- Відпочинь, пообідай, погуляй на свіжому повітрі. Але хлопчина тільки відмахнувся. Так і просидів він за монітором до самого вечора. А Хвороба знову нашіптує:

- Вмикай швидше телевізор, новий фільм жахів показують.

Наступного дня все повторилось.

- От бачиш, - говорить Хвороба Здоров’ю. – Я сильніша за тебе.

- Рано радієш. Настане і мій час, - відповідає Здоров’я.

Почав хлопчик помічати, що навчається гірше, комп’ютер його все більше захоплює, став кволим, радість кудись поділась.

- Досить! –вирішив він.

А Здоров’я вже тут:

- Побігли на ковзанку!

Схопив хлопчик ковзани і чимдуж надвір. Повернувся додому, поїв і за уроки. Зробив, а Здоров’я:

- Розімнись, зроби зарядку, з’їж яблучко. І роби так щодня.

Помітив хлопчик, що навчатись став краще і друзі у нього з’явилися, і настрій завжди гарний, і часу на все вистачає. А комп’ютер – тільки у вихідні дні.

- Ну і хто з нас сильніший? – запитало Здоров’я.

Нічого не відповіла Хвороба, тихо пішла в свою хатину і зачинилась зсередини.

Ось і казки кінець, а хто слухав – молодець.

ДОДАТОК 3

Однією з легенд, що діти віднайшли при підготовці проекту є легенда про те, як утворились слова «табак» і «тютюн».

ЛЕГЕНДА

Летів чорт. Та кудись задивився.

Й на вербу суху животом настромився.

Помер. Може правда, а може брехня –

Посипалась з чорта його порохня.

Ішли мужики, порохню знайшли –

Вони недалечко там поле орали.

Кишені діряві були, як на зло,

Тож чортове зілля повсюди зійшло.

Понюхали – листя духмяним здалося,

Комусь до смаку воно дуже прийшлося.

«Ти ба!» - мовив хтось, і від цього «ти ба»

З’явилася назва у зілля – табак.

Багато з тих пір табаку розвелося.

Пізніше курити його повелося.

А хтось, кажуть, сплюнув і вигукнув: «Тю!»,

З’явилась у зілля ще й назва тютюн.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.