До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
6
міс.
0
2
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Використання методу проектів на уроках інформатики»

Опис документу:
Метод проектів завжди передбачає вирішення якоїсь проблеми, але вирішення багатьох завдань на заняттях інформатики важко назвати проблемними. Студенти, виконуючи завдання на заняттях інформатики, вирішують не проблему, а виконують певні алгоритми дій, вправи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Зараз досить літератури, де можна знайти повну інформацію про метод проектів. Починаючи з історії виникнення методу проектів і закінчуючи технологіями використання, питаннями і проблемами, що виникають при його впровадженні і використанні. Тому немає сенсу ще раз висвітлювати теоретичний матеріал з цієї теми – я  хочу поділитися з Вами практичними наробками із застосування даної теми, яким чином метод проектів упроваджується в нашому коледжі, зокрема на заняттях інформатики, і які результати це дає.

Якщо повернутися на декілька років назад, у той час, коли я лише починала  працювати в галузі інформатики, мені пригадується вивчення програми Pci  або Лексикон. Кожене заняття підносити порцію теоретичного матеріалу, а потім закріплювати отримані знання на комп'ютерах і відпрацьовувати навички та  вміння.

 На сьогоднішній день навіть вивчення графічного і текстового процесора можна провести набагато цікавіше, не говорячи вже про улюблену тему студентів – «Презентації».

І все це завдяки новим методам навчання, зокрема Методу проектів на заняттях і в поза навчальний час.

Перевагами методу проектів  є :

1. Самостійне здобування знань.

      2. Досвід пізнавальної й комунікативної діяльності.

      3. Висловлювання власних думок, відчуттів.

      4. Залучення до реальної діяльності.

      5. Особиста відповідальність за виконання роботи.

Які результати ми бачимо  в ході виконання проектів. 
Для студента.

1.Формуються і відпрацьовуються: 

 • Навички збору, систематизації, класифікації,  аналізу інформації.

 • Навички публічного виступу (ораторське мистецтво).

 • Уміння представити інформацію в доступному, естетичному вигляді.

 • Уміння виражати свої думки, доводити ідеї.

 • Уміння працювати в групі, у команді.

 • Уміння працювати самостійно, робити вибір, приймати рішення.

2. Розширюються і поглиблюються знання з різних наочних галузей.

3. Підвищується рівень інформаційної культури, що включає роботу з різною технікою     

    (принтер, сканер, мікрофон тощо).

4. Студент досить ґрунтовно вивчає ту комп'ютерну програму, в якій створює проект і навіть більше, - програми, які допомагають краще представити свою роботу.

5. Студент має можливість втілити свої творчі задуми.

6. Стосунки  з викладачем переходять на рівень співпраці.

7. Підвищується самооцінка тих студентів, які з тієї або іншої причини вважали себе неуспішними.

Усе вищезазначене дає студенту можливість, вийшовши зі стін коледжа стати успішною, самодостатньою особою.

Для викладача. 

1. Стосунки  з студентом   переходять на рівень співпраці.

2. Викладач має можливість створити банк студентських робіт, які можуть застосовуватися в  поза навчальній роботі, на заняттях, під час заходів.

3. Підвищується рівень викладача як ентузіаста, фахівця, консультанта, керівника,  

    координатора, експерта.

4. Викладач перестає бути «наочником», а стає педагогом широкого профілю.

Усе  вищезазначене призводить до підвищення професіоналізму викладача.

На мій погляд, інформатика саме той предмет, де найбільшою мірою можливе вживання методу проектів. Навчання для студентів перетворюється на захопливу діяльність.

        Уживання методу проектів на заняттях інформатики продиктоване особливістю предмета: виконання практичних завдань на комп'ютері в ході уроку, що є невід'ємною частиною заняття.

Стимулюючи інтерес до предмета, метод проектів формує правильні уявлення про місце інформатики в житті сучасної людини.

Для того, щоб студент сприймав знання, які дійсно потрібні, йому необхідно пройти 5 «П»:    

 • Постановка реальної, життєвої проблеми, яка має значущість для студента.

 • Пошук інформації з конкретної теми.

 • Планування роботи та застосування сформованих та набутих у процесі досягнення поставленої мети знань, умінь і навичок.

 • Продукт - реальний результат творчої, дослідницької або пошукової діяльності.

 • Презентація - підбиття підсумків виконаної роботи, представлення  свого результату.

   У результаті ми одержуємо:   

Зовнішній результат - його можна побачити, осмислити, застосувати на практиці,  (презентації, плакати, підручники, пам'ятки)

Внутрішній результат - досвід діяльності, який з'єднає в собі знання і вміння, компетенції і цінності.

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в інформаційному просторі.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність студентів - :    індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізку часу.

 На занятті найчастіше доводиться використовувати групову форму роботи, оскільки діти рідко сидять за комп'ютерами поодинці, тому студентам доводиться вирішувати, окрім освітнього, комунікативне завдання - необхідно дійти загальної думки, намітити й погодити план роботи, виконати її. Це ще один плюс методу проектів. Оскільки він органічно поєднується з формами групової роботи на заняттях.

 Метод проектів завжди передбачає вирішення якоїсь проблеми, але  вирішення багатьох завдань на заняттях інформатики важко назвати проблемними. Студенти, виконуючи завдання на заняттях інформатики, вирішують не проблему, а виконують певні алгоритми дій, вправи. Виходить, що завдання одне (припустимо виконання малюнка), а варіанти його вирішення залежать від особливостей мислення, бачення світу, міри інформаційної компетентності студента, використання сукупності різних методів і засобів навчання, інтеграції знань і вмінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей.

Саме тому на заняттях інформатики корисно застосовувати елементи проектної діяльності. Не звичне вирішення завдань, а виконання творчих проектів, де оформлення, спосіб реалізації залежать від студента і його можливостей.

Вибір методу проектів як доповнення до традиційної форми навчання  спрямований перш за все на повторення і закріплення вивченого матеріалу.

         Уже починаючи з першого курсу, студенти виконують різні проекти, такі, наприклад, як: Проект «Новорічна ялинка».   Даний проект проводився на останньому занятті семестру. Попереду - Новий рік, і ми з студентами вирішили прикрасити ялинку для мешканців «Комп'ютерної долини».

Але іграшки були не звичайні. Як прикраси ми використовували різні пристрої комп'ютера: клавіатуру, процесор, мишку, лазерні диски, дискети, оперативну пам'ять.

 Тим самим було досягнуто відразу декілька цілей: повторення теми «Пристрій комп'ютера», контроль знань з цієї теми, підвищення пізнавального інтересу до предмета і розвиток творчих здібностей студентів.

Зараз з студентами ми працюємо над проектом «Вплив ПК на здоров’я дитини». Я звернула увагу на те, що коли даєш студенту завдання – наприклад, при вивченні текстового редактора MS Word набрати текст і оформити його красиво , вони розгублюються і на екрані монітора з'являється зовсім не те, що я чекаю. Тому я вирішила на перших етапах проектної діяльності надавати студентам шаблони. А вже після декількох занять з шаблонами, вони починають розуміти, як можна реалізувати і свої ідеї на аркуші паперу, тобто на екрані монітора (декілька сторінок і шаблони

При цьому під творчим проектом мається на увазі самостійна творча робота, виконана під моїм керівництвом. Якість же виконання творчого проекту залежить від того, наскільки міцні знання, уміння і навички студента, які він придбав на заняттях інформатики.  

Я бачу, що на заняттях інформатики вивчається достатня кількість тем, де студент може проявити свою творчість.

 Наприклад, при вивченні теми «Растровий редактор Paint» студенти  отримують завдання (короткостроковий проект) - створити святкову листівку, запрошення. Тут акцент робиться на творчі здібності студентів.

У старших групах метод проектів, безумовно, є дослідницьким методом, здатним сформувати в студента досвід творчої діяльності. Робота над проектом виробляє стійкі інтереси, постійну потребу в творчих пошуках.

Наприклад, при вивченні теми «Електронні таблиці» пропоную студентам оформити накладну. Студенти самостійно підбирають інформацію про продукцію, що їх цікавить.

Інформатика та інформаційні технології інтегруються з будь-яким навчальним предметом. Таким чином, уміння та навички при використанні програмного забезпечення, отримані на заняттях інформатики, студент може і повинен використовувати в своїй діяльності.

Добрі результати в творчій проектній діяльності студентів дає і спільна робота з викладачами-предметниками.

Класифікація проектів (за Коллінгсом):

 • Проекти ігор

 • Екскурсійні проекти

 • Оповідні проекти

 • Конструктивні проекти

За результатами роботи  я зробила наступний підсумок:

 • Досягнення високих результатів у вивченні інформаційних технологій.

 • Підвищення інтересу студентів до предмета «Інформатика та інформаційні технології».

        Підбиваючи підсумок, хочу навести слова Віталія Біанки: «Щоб дитина творила – треба її навчити: бути цікавою і допитливою, дивуватися всьому, ніби бачиш усе вперше, навчити бачити із закритими очима (як обличчя своєї матері), оскільки  джерело художньої творчості - пам'ять, навчити мріяти, навчити володіти технікою створення “довершеного витвору”.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи комунікативної компетентності молодшого школяра. Практичні матеріали»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн