Використання картки пам’яті та опорних конспектів на уроці інформатики

Опис документу:
Сьогодніші учні – це покоління візуалів. Побачене поглинається набагато швидше, ніж прочитане. Це може бути опорні конспекти (згідно системи, яку запропонував педагог В.Ф.Шаталов) Або використання «карт розуму» («карт пам’яті» «інтелект-карти»), яку запропонував Тоні Б’юзен.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ

Методична розробка уроку

Використання картки памяті та опорних конспектів на уроці інформатики

2019р.

ЗМІСТ

 1. Характеристика і навчально-виховне значення теми..............3-4

 2. Методика проведення уроку.......................................................5

 3. План уроку....................................................................................6-8

 4. Картка памяті................................................................................9

 5. Додатки.........................................................................................10

  • Тест ...............................................................................................11

  • Картка самооцінки........................................................................12

  • Опорний конспект........................................................................13

  • Джерела ........................................................................................14

Характеристика і навчально-виховне значення теми.

Сьогодніші учні – це покоління візуалів.

Побачене поглинається набагато швидше, ніж прочитане. Висока швидкість переключення між кліпами. Інший тип мислення –сприйняття не текстове, не послідовне, а цілісне. Тому потрібно знаходити нові підходи для запам’ятовування великої кількості інформації по темі уроку, як під час класної роботи, так і при виконанні домашнього завдання.

Це може бути опорні конспекти (згідно системи, яку запропонував педагог В.Ф.Шаталов)

Викладач будує свою роботу з унями за таким алгоритмом:

1) розгорнуте пояснення вчителя;

2) стислий виклад навчального матеріалу по опорним схемам,малюнкам, плакатам;

3) вивчення листів із опорними сигналами (зменшені копії опорних схем, малюнків і плакатів);

4) роботу з підручником і листом опорних схем за домашніх умов;

5) письмове відтворення опорного конспекту на цьому уроці;

6) відповідь на запитання чи прослуховування усних відповідей товаришів.

Або використання «карт розуму» («карт пам’яті» «інтелект-карти»), яку запропонував Тоні Б’юзен — професор Вестмінстерського університету, провідний спеціаліст з питань розвитку інтелекту.

Суть карти в тому, що основна ідея розташована в центрі аркуша і стає фокусом уваги. Записують не речення, а ключові слова, які передають суть усієї фрази, слова-асоціації. Ці слова розташовують на гілках, що відходять від центральної теми. Зв’язки (гілки) мають бути представлені у вигляді малюнків, символів, абревіатур, коротких фраз.

Вивчаючи тему: «Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві. Системи електронного урядування» є доречним застосування «карти розуму» так, як візуально побачене і осмислене, відпрацьоване та досліджене за допомогою Інтернет, дає розуміння учню і, звичайно, краще запам’ятовується матеріал по темі уроку.

На вивчення цієї теми відведено 1 година. Учні вже ознайомились з такими поняттями, як інформація, повідомлення, дані. Тому доречно буде почати урок з короткого тесту на тему: «Інформаці, повідомлення, дані»

Такий прийом зосередить увагу учнів на вивченні нових понять.

Нові поняття учитель пояснює, дає визначення, акцентує увагу; учні в свою чергу, приймають участь у розмові та задають запитання по ходу опанування нового матеріалу.

Коли основні поняття опрацьовані і записані, доречно переключити увагу на «карту розуму»

Викладач пропонує переглянути і пояснити кожний елемент схеми.

Учні розбиваються на команди, дають обґрунтовану відповідь до кожного елементу, уточнюючи та досліджуючи конкретне питання через Інтернет.

За відведений час учні мають оформити конспект та знайти відповіді на запитання «Концепції розвитку електронного урядування в Україні».

Викладач консультує учнів на робочих місцях за комп’ютером, допомагає знайти необхідну інформацію.

Цей урок, завдяки візуалізації, урізноманітнює сприйняття інформації, дає можливість кращому її запам’ятовуванні.

Виховною метою даного уроку є прищеплення учням навичок уважності, ретельності, самостійності, сумлінності, відповідальності, ініціативи при виконанні завдання за комп’ютером в команді та роботі з «картою пам’яті».

Методика проведення уроку.

Враховуючи те, що в навчальну програму цього року було внесено багато змін.

Дана тема по новому трактує визначення про інформаційні технології та системи а також з’явився новий елемент для вивчення - система електронного урядування.

Так, на почату уроку по темі: «Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві. Системи електронного урядування», для активізації та зацікавленості учнів доцільно застосувати тест на тему: «Інформаці, повідомлення, дані»

 • Учням потрібно за 4 хв. вибрати правельні відповіді на запитання (виправлення не допускаються);

 • Після озвучення викладачем, виставити оцінки за тест.

Загальний бал за правельні відповіді з тестового завдання становить «3» бали (1, 3, 4, і 5 – оцінюється в «0,5» бала, а 2е завдання – «1» бал)

Оцінювання займає 1хв.

Викладення навчального матеріалу (використання інтерактивної дошки, ноутбука та проектора):

викладач пояснює, дає визначення, акцентує увагу; учні в свою чергу слідкують за екраном, приймають участь у розмові та задають запитання по ходу опанування нового матеріалу.

Важливим етапом уроку є командна робота учнів – безпосередньо дослідницька за комп’ютером.

Робота в малих групах дає змогу учням набувати навичок, необхідних для спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу в команді. Ідеї, вироблені в групі, допомагають учасникам бути корисним одне одному. Висловлювання думок допомагає їм відчути особисті можливості та зміцнити їх.

Оцінки виставляються вмотивовано, відповідно до критеріїв оцінювання.

Домашне завдання може бути підготовлено як на комп’ютері так і підготовлено вручну.

План уроку

Тема програми: «Інформаційні технології в суспільстві»

Тема уроку: «Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві. Системи електронного урядування»

Мета уроку:

Навчальна: ознайомлення з поняттями інформаційні технології, системи та концепцією розвитку електронного урядування в Україні.

Розвиваюча: розвиток раціонального мислення та творчості; пізнавальної активності й самостійності; критичного, аналітичного та логічного мислення; вмінь і навичок самовдосконалення в обраній професії; звички планувати й контролювати свою працю.

Виховна: виховання культури навчального процесу, поваги до праці, обраної професії, дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативи.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Спосіб спілкування та навчання: демократичний, співпраця.

Стиль викладання: координатор пошукових дій учнів.

Міжпредметні зв’язки: Інформаційні технології.

Інтерактивні методи та прийоми уроку

колективна робота

самооцінка

робота викладач – учні

опорні конспекти

робота в малих групах

“Тест”

Карта розуму:«Електронне урядування»

оформлення конспектів

знаходження відповіді на запитання

Структура заняття.

 1. Організаційний момент.

 2. Повідомлення теми, мети і завдання уроку.

 3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 4. Пояснення нового матеріалу.

 5. Самостійна робота:

  1. Оформлення конспектів.

 1. Робота в малих групах за комп’ютерем.

 2. Підведення підсумків уроку.

 3. Домашнє завдання.

Хід уроку.

 1. Організаційний момент.

Побажання гарного настрою, позитивного спілкування, активної роботи.

Перевірка присутності учнів.

1.1. Перевірка логічних навиків:

 • Вирішення тесту «Інформаці, повідомлення, дані»

Для вирішення завдання учняв відводиться 5хв.

1.2. Підготовка до вивчення нового матеріалу:

2. Повідомлення нової теми і мети уроку.

Викладач

Учні

Тема уроку: «Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві. Системи електронного урядування»

Метою заняття є: ознайомлення з поняттями інформаційні технології, системи та концепцією розвитку електронного урядування в Україні.

Уважно слухають.

План уроку.

 1. Поняття «інформаційні технології». Еволюція інформаційних технологій

 2. Поняття «інформаційна система».

 3. Форма організації державного управління – електронне урядування.

3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Викладач

Учні

Ми постійно чуємо: «Сучасні «інформаційні технології», «інформаційні системи».Сьогодні обговоримо і з’ясуємо, в чому їх спорідненість і яка особливість. А також обговоримо концепцією розвитку електронного урядування в Україні, основні її напрямки.

Уважно слухають та осмислюють почуте.

4. Викладення навчального матеріалу.

(бесіда)

Викладач пояснює, дає визначення, акцентує увагу; учні в свою чергу, приймають участь у розмові та задають запитання по ходу опанування нового матеріалу.

Питання на закріплення.

 1. Що являє собою інформаційна технологія ?

Бажана відповідь:

Інформаційна технологія – процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки, зберігання та передачі даних для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища

2. Охарактеризуйте ручний етап інформаційних технологій.

Бажана відповідь:

Ручний етап – почався з винаходу писемності.

Форми запису даних, властиві цьому етапу: наскальні малюнки, ієрогліфи на глиняних табличках, символи алфавіту на пергаменті або папері.

Уживані знаряддя праці: стило (металева паличка), кисть, гусяче перо. Існуючі способи запису даних – нанесення запису на носій інформації вручну.

3. Дайте визначення поняттю «інформаційна система».

Бажана відповідь(відповіді):

Інформаційна система (ІС) являє собою поєднання технічного, організаційного та програмного забезпечення, призначене для своєчасного забезпечення потрібною інформацією. Крім того мається на увазі наявність навченого персоналу для обслуговування цієї системи.

Міжнародний стандарт ISO/IEC 2382-1 трактує наступне визначення ІС: «Інформаційна система – система обробки інформації, що працює спільно з організаційними ресурсами, такими як люди, технічні засоби та фінансові ресурси, які забезпечують та розподіляють інформацію».

4. Що таке електронне урядування?

Бажана відповідь (відповіді):

Електронне урядування — форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян.

(демонстрація карти розуму: «Електронне урядування» та висування ідей учнів)

Викладач пропонує переглянути і пояснити кожний елемент схеми.

Учні розбиваються на команди, дають обґрунтовану відповідь до кожного елементу.

5. Самостійна робота учнів.

5.1.Оформлення конспектів.

6. Робота в малих групах за компютером.

Викладач

Учні

Орієнтує учнів як оформити конспект.

Оформлюють конспекти.

Консультує учнів, як швидко знайти інформацію про Концепцію розвитку електронного урядування в Україні

Знаходження інформації малими групами (2-3чол.)

7. Підведення підсумків уроку.

8.Пояснення домашнього завдання.

Вивчити конспект та підготувати ілюстрації на А4 до певних аспектів концепції.

Картка – пам’яті

Додатки

Додаток1

Тема: «Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси»

Вибрати із списку потрібні слова чи речення для отримання правильної відповіді

1. Інформація — це динамічний об'єкт, що утворюється в ході…

 1. математичних дій;

 2. хірургічних операції;

 3. інформаційного процесу;

 4. процесу інтеграції;

 5. процесу реставрації.

2. Дані можуть бути зареєстровані у вигляді…

 1. списку;

 2. таблиці;

 3. ієрархічної схеми;

 4. рядочку запису;

 5. зафіксовані усно.

3. Повідомлення передають у формі сигналів:

 1. звукових;

 2. електромагнітних;

 3. текстових;

 4. графічних;

 5. складних.

4. Основною одиницею збереження даних є файл. Файл являє собою послідовність байтів, що має власне ім'я. Сукупність файлів утворює файлову структуру, що, як правило, відноситься до ієрархічного типу. Повна адреса файлу у файловій структурі є унікальною і містить у собі…

 1. власне ім'я файлу;

 2. шлях пунктуації;

 3. шлях доступу до файлу;

5. Інформатика —технічна наука, що займається питаннями систематизації прийомів і методів стосовно даних засобами обчислювальної техніки, а саме:

 1. створення;

 2. збереження;

 3. відтворення;

 4. обробки;

 5. передачі .

Додаток2

Оціни свою роботу на уроці, виставивши бали за кожним з критеріїв.

Тип завдання

Загальний бал

Бал учня

І. Вирішення тестового завдання.

3, 5

ІІ. Участь у спілкуванні під час обговорення нової теми.

1, 5

ІІІ. Швидкий пошук інформації по темі та знаходження правильних відповідей.

3

ІV.Обґрунтована відповідь про кожний елемент

4

Загальна кількість

12

Прізвище, ім’я ___________________________________

№ компютера ___________________________

Опорний конспект

«Сучасні інформаційні технології та системи»

Інформаційна технологія – процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки, зберігання та передачі даних для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища.

Історичні дані:

Ручний етап – почався з винаходу писемності: ═> наскельні малюнки

═> ієрогліфи на глиняних табличках

═>символи алфавіту на пергаменті або папері.

Механічний етап – книгодрукування:

Єгипетські ієрогліфи

Електричний етап – почався з винаходу телеграфу, телефону та радіо:

Комп’ютерний етап – почався з винаходу електронної обчислювальної машини.

Джерела:

1. Ривкінд Й.Я., Андреев О.Ю. Інформатика 10 клас.: електронна версія;

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250 “Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 97, ст. 3443).

3Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2011 р. № 1014 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні”.

4Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 1072 “Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні”.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!