Використання інтерактивних вправ на уроках української мови професійного спрямування

Українська мова

Для кого: 11 Клас

10.10.2019

963

5

0

Опис документу:
Однією із задач загальноосвітнього закладу є профорієнтаційна діяльність. Уроки мови професійного спрямування - один із дієвих способів реалізації поставленої задачі. А засобом реалізації вважаємо за доречне обрати інтерактивні вправи.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Використання інтерактивних вправ на уроках української мови професійного спрямування Підготувала Новікова Л.О. заступник директора з виховної робот...
Слайд № 1

Використання інтерактивних вправ на уроках української мови професійного спрямування Підготувала Новікова Л.О. заступник директора з виховної роботи МЗЗ “Школа №119 м.Донецька”

Що таке професійна компетентність? Професійна компетентність – рівень сформованості психологічної і операційної готовності виконувати професійну ді...
Слайд № 2

Що таке професійна компетентність? Професійна компетентність – рівень сформованості психологічної і операційної готовності виконувати професійну діяльність, адекватно реагувати на ситуації, пов’язані з професійною діяльністю, удосконалювати її та себе в процесі виконання професійних обов’язків.

Складові професійної компетентності Мотиваційна (бажання працювати і чітке уявлення мети діяльності) Операційна (вміння виконувати професійні опера...
Слайд № 3

Складові професійної компетентності Мотиваційна (бажання працювати і чітке уявлення мети діяльності) Операційна (вміння виконувати професійні операції і дії) Загальна обізнаність (обізнаність у сферах, пов’язаних з професійною діяльністю) Термінологічна обізнаність (володіння професійною лексикою) Здоров’язберігаюча (моделювання поведінки в умовах виконання професійних обов’язків, що спрямована на збереження здоров’я) Адаптаційна (уміння адекватно реагувати на ситуації в професійній діяльності, вимоги соціуму) Творча (уміння і бажання нешаблонно виконувати професійні дії з метою удосконалення професійної діяльності) Здібність до самовдосконалення (потреба у постійному підвищенні професійного рівня) Затребуваність на ринку праці (обізнаність з вимогами ринку праці та коригування власної діяльності відповідно до цих вимог)

4 лінії мовного розвитку Комунікативна (уміння налагоджувати професійні зв’язки) Культурологічна (загальна обізнаність в сферах і галузях, пов’язан...
Слайд № 4

4 лінії мовного розвитку Комунікативна (уміння налагоджувати професійні зв’язки) Культурологічна (загальна обізнаність в сферах і галузях, пов’язаних з професійною діяльністю) Лінгвістична (сформованість навичок адекватного використання мовних засобів, знарядь, лексики) Діяльнісна (сформованість навичок мовної діяльності, що супроводжує професійну діяльність)

Мотиваційна готовність Вправа “Вислови очікування від уроку” (перехід від загального уявлення до професійно спрямованого – навчитися переконувати к...
Слайд № 5

Мотиваційна готовність Вправа “Вислови очікування від уроку” (перехід від загального уявлення до професійно спрямованого – навчитися переконувати клієнта у доречності обраного методу ремонтування авто, навчитися презентувати свою компетентність при прийомі на роботу, навчитися доречно оперувати власною лексикою у роботі)

Операційна готовність Вправа “Озвучити зображений процес” (складання-розбирання частин авто, встановити часову відповідність) Вправа “Аукціон запит...
Слайд № 6

Операційна готовність Вправа “Озвучити зображений процес” (складання-розбирання частин авто, встановити часову відповідність) Вправа “Аукціон запитань” (у процесі закріплення опрацьованого групами текстового матеріалу) Вправа “Виправлення технологічних карт” (виправити мовні помилки, встановити послідовність дій) Вправа “Добери інструмент” (встановити за зовнішніми проявами несправність, скласти план дій по її усуненню, дібрати необхідний інструмент, озвучити процес усунення несправності)

Загальна обізнаність Вправа “Асоціативний кущ” (до поняття дібрати слова-асоціації, пояснити їх правопис, ввести їх у речення) Вправа “Аудіювання т...
Слайд № 7

Загальна обізнаність Вправа “Асоціативний кущ” (до поняття дібрати слова-асоціації, пояснити їх правопис, ввести їх у речення) Вправа “Аудіювання тексту” (теми добираються про винахідників у сфері автомобілебудування, автомобільні концерни, новації в автослюсарній справі) Вправа “Добери чи створи крилатий вислів “ Завдання “Твір-роздум про визначного представника своєї професії” (висвітлити його внесок у розвиток професійної сфери)

Термінологічна обізнаність Вправа “Словникар” (пояснити значення терміну, спосіб словотвору, ввести у речення, перекласти текст професійної тематик...
Слайд № 8

Термінологічна обізнаність Вправа “Словникар” (пояснити значення терміну, спосіб словотвору, ввести у речення, перекласти текст професійної тематики з російсої на українську мову ) Вправа “Такі схожі і такі різні” (знайти терміни /назви деталей/ які мають омоніми в інших сферах застосування, скласти речення , які б ілюстрували цю різницю) Вправа “Телеграф зламався” (у тексті пропущені терміни , їх потрібно відновити, виходячи із контексту)

Здоров’язберігаюча компетентність Вправа “Інструктаж” (скласти інструкцію з безпеки праці при виконанні різних видів професійних дій і операцій) Вп...
Слайд № 9

Здоров’язберігаюча компетентність Вправа “Інструктаж” (скласти інструкцію з безпеки праці при виконанні різних видів професійних дій і операцій) Вправа “10 заповідей” ( дібрати 10 правил з охорони праці, яких має обов’язково дотримуватися працівник при здійсненні професійної діяльності) Вправа “Німий диктант” (послідовно демонструється ілюстративний матеріал , який діти описують власноруч)

Адаптаційна компетентність Вправа “Діалог” (розігрування діалогів на професійну тематику) Вправа “У форматі 3D” (озвучення, опис, характеристика пе...
Слайд № 10

Адаптаційна компетентність Вправа “Діалог” (розігрування діалогів на професійну тематику) Вправа “У форматі 3D” (озвучення, опис, характеристика переглянутого відео з тривимірними моделями ) Вправа “Рекламне агенство” (створення реклами СТО, певного виду продукції із урахуванням запитів споживачів)

Креативність і творчість Вправа “Поштар” (написання листа конструктору автомобілів) Вправа “Великі вуха” (оцінити несправність у роботі авто за зву...
Слайд № 11

Креативність і творчість Вправа “Поштар” (написання листа конструктору автомобілів) Вправа “Великі вуха” (оцінити несправність у роботі авто за звуком, довести свою думку) Вправа “Мріяти не шкідливо” (міні-твір про своє майбутнє робоче місце) Вправа “Антирецепт” (у підгрупах :неправильно скоригувати дії при усуненні несправностей, а потім інша група правильно описує послідовність дій) Виставка художніх робіт (озвучення параметрів їх групування за схожістю чи відмінностями)

Результати і перспективи Поглиблення, узагальнення і систематизація знань + Активізація мислення+ Інтеграція навчальних дисциплін = якісна підготов...
Слайд № 12

Результати і перспективи Поглиблення, узагальнення і систематизація знань + Активізація мислення+ Інтеграція навчальних дисциплін = якісна підготовка фахівця високого рівня Необхідно створити календарне планування уроків мови за професійним спрямуванням, аби навчальна діяльність була систематичною, послідовною і відповідала вимогам дидактики

Дякую за увагу!
Слайд № 13

Дякую за увагу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.