ВІЙНА МІЖ ЛІЛІПУТІЄЮ ТА БЛЕФУСКУ: ЇЇ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Світова література, 7 клас

_________

УРОК № _______

ТЕМА: ВІЙНА МІЖ ЛІЛІПУТІЄЮ ТА БЛЕФУСКУ: ЇЇ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Мета: поглиблювати уміння учнів аналізувати текст; розвивати логічне мислення, навички переказу, виразного читання; виховувати у школярів негативне став­лення до конфліктів та тих, хто їх породжує.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

Відомо, що Дж. Свіфт був спокійною людиною. Він стра­шенно не любив усіляких конфліктів, чвар, розбрату. Як свяще­ник, Свіфт завжди намагався примирити ворогуючі сторони. Він був і противником війни, яку вважав найжорстокішою справою у світі. У своїх численних памфлетах письменник засуджує війни, які вела Англія. Проблему війни він порушує і на сторінках свого роману «Мандри Гуллівера».

Бесіда за учнями

1. Що вам відомо про Ліліпутію? (Ліліпутія — це велика дер­жава, що має свого імператора, армію, флот.)

2. Що собою являє острів Блефуску? (Це друга велика держава світу, майже така сама велика і могутня, як і Ліліпутія.)

3. Скільки триває війна між сусідніми державами? (Тридцять шість місяців.)

4. Якою була причина війни? (Конфлікт виник через те, що володарі країн розбивали яйця з різного боку. З тупого кінця розбивали яйця у Блефуску, а з гострого — у Ліліпутії.)

5. Як цю проблему подавали імператори Блефуску? (Вони зви­нувачували імператорів сусідньої держави у релігійному розколі та порушенні основного догмата великого пророка Ластрога.)

6. Якими були втрати Ліліпутії в цій війні? (Сорок великих ко­раблів, набагато більше малих, тридцять тисяч найкращих солдатів і моряків.)

7. Якими були плани блефускуанського двору? (Ворог збуду­вав новий численний флот і готувався висісти на береги Ліліпутії.)

Рольова гра

Розкажіть від імені Гуллівера про його план порятунку Ліліпутії.

Переказ тексту

Розкажіть про хід воєнних дій.

Творча робота. Спостереження за поведінкою Гуллівера. Бесіда

1. Як поводився Гуллівер під час воєнної операції? (Він гідно захищав інтереси імператора Ліліпутії.)

2. З якими труднощами він зіткнувся? (Вороги пускали в нього тисячі стріл, які впиналися йому в руки та обличчя. Усе це викликало нестерпний біль.)

3. Який предмет допоміг йому захистити очі? (Окуляри.)

4. Чи показував він свої труднощі? (Ні, Гуллівер тримався муж­ньо і достойно.)

5. Яку нагороду отримав Гуллівер за цю перемогу над ворогом? (Він був нагороджений титулом нардака, найвищою почес­ною відзнакою імперії.)

Проблемне запитання

Як ви розумієте фразу «Честолюбність монархів не має меж»? (Це означає, що монархам завжди хочеться загарбати якомога більше територій, їм завжди усього мало.)

Бесіда з учнями

1. Яким було бажання імператора Ліліпутії? (Йому заманулося обернути Блефуску на свою провінцію, стратити вигнанців «тупоконечників», що знайшли собі там притулок, і приму­сити всіх блефускуанців розбивати яйця з гострого кінця.)

2. З якою метою це робилося? (Імператор Ліліпутії мріяв стати єдиним володарем усього світу.)

3. Що у поведінці Гуллівера не сподобалося імператорові? (Те, що Гуллівер намагався відрадити його від намірів захо­плення Блефуску. Окрім того, Гуллівер зробив ще одну необережність: він пообіцяв імператорові Блефуску відвідати його країну.)

4. Якою була при цьому поведінка імператора? (Він висловив своє незадоволення на державній раді.)

5. Які нові вороги з’явилися у Гуллівера після цього випадку? (Міністри Флімнеп і Болголам, які виставили перед імпе­ратором зустріч Гуллівера з послами сусідньої держави як ознаку зневаги до особи його величності.)

Творче завдання

Подумайте, у чому полягає алегорія у зображенні Ліліпутії та Блефуску. (Сучасники Дж. Свіфта легко упізнали в зображенні Ліліпутії та Блефуску Англію та Ірландію, а за героями роману — конкретних людей.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Підсумкова бесіда

1. Поміркуйте, які справжні події лежать в основі конфлікту між Ліліпутією і Блефуску. (Війна між Англією та Францією.)

2. Який прийом використовує автор для зображення цієї війни? (Алегорію та сатиру.)

3. Поміркуйте, чому читачеві важко серйозно сприймати кон­флікти, які переживають ліліпути. (Тому що вони дріб’язкові.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Доберіть цитати до образу Гуллівера

Світова література, 7 клас

УРОК № ____

ТЕМА: НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА У СВІТІ БЕЗУМСТВА (ГУЛЛІВЕР У ЛІЛІПУТІЇ)

Мета: удосконалювати навички аналізу тексту; навчати учнів давати характеристику персонажа; розвивати логічне мислення; продовжувати формувати навички виразного читання; виховувати у школярів високі моральні якості, вірність моральним принципам.

Хід уроку

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Вступне слово вчителя

Дослідники роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера» неодноразово підкреслювали складність сприйняття цього на перший погляд легкого роману. Вони говорили про важливу філософсько-психологічну концепцію твору, яка полягає у тому, що нормальну людину, яким є Гуллівер, волею долі кинуто в світ безумства і без­глуздості. Як буде поводитися людина у цьому світі? Чи зможе вижити? На ці та інші питання ми й спробуємо дати відповідь на уроці.

Запитання для учнів

З якою метою Свіфт відправляє Гуллівера мандрувати? (Жага романтики, величезне бажання пізнати нове штовхали Гуллівера у путь. Кожна нова мандрівка його чогось навчала.)

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда з учнями

1. Якими були виховання і навчання Гуллівера? (Оскільки батьки були поважними людьми, то вони дали сину гарну освіту.)

2. Яку науку вивчав Гуллівер? (Медицину, хоча мріяв про море.)

3. Згадайте, як він витрачав батьківські гроші. (Не на розваги, а на вивчення навігації й математики, бо вважав, що ці зна­ння знадобляться під час мандрівки.)

4. Які речі герой завжди брав із собою у плавання? (Багато книжок, бо любив читати.)

5. Зачитайте, чим цікавився Гуллівер, перебуваючи на чужині. (Вивчав мову, звичаї, побут місцевого населення.)

6. Що змусило героя вирушити у плавання? (Матеріальні про­блеми, бо гроші міг заробляти тільки чесним шляхом, тобто не брав хабарів.)

7. Завдяки чому Гуллівер урятувався під час шторму? (Завдяки своїй силі.)

8. Які риси вдачі можна виділити у героя? (Розумний, чесний, освічений, порядний чоловік.)

Творче завдання

Яким ви уявили Гуллівера на початку роману?

Виразне читання уривка «Гуллівер на безлюдному острові»

Бесіда з учнями

1. Якими були перші враження Гуллівера?

2. Як ви вважаєте, чи під силу було Гулліверові звільнитися від ліліпутів? (Так, але він скорився, бо ліліпути завдавали йому болю.)

Бесіда з учнями

1. Розкажіть про життя Гуллівера у ліліпутів.

2. Як ліліпути називали героя? (Квінбус-Флестрін, тобто Людина-Гора.)

3. Як Гуллівер спочатку поводився з ліліпутами? (Покірно сприймав усі вчинки ліліпутів, бо вважав нетактовним по­рушувати закони гостинності.)

4. Прочитайте і прокоментуйте умови угоди Людини-Гори з лі­ліпутами. Чи давала вона йому справжню свободу? (Гуллівер приймає всі умови угоди, навіть якщо вони принизливі для нього.)

5. Доведіть, що становище Гуллівера було ганебним. (Він по­годжується жити на прив’язі, дозволяє обшукувати кишені, схиляється перед імператором і починає говорити з ним улесливо й запопадливо.)

6. Як ви гадаєте, чи переживав Гуллівер ганебність свого ста­новища? (Ні, адже у нього немає нарікань на долю.)

7. Яку нагороду одержав герой? (Титул нардака.)

Проблемні запитання

1. Подумайте, чи змінився характер героя під час перебування на острові?

2. Що вплинуло на нього?

Коментар учителя

Дивно, але велетень став маріонеткою у ліліпутів! Мабуть, атмосфера підлабузництва вплинула і на Гуллівера, і він теж при­стосувався до певних умов життя.

Бесіда з учнями

1. Чи однаковим було ставлення Гуллівера до ліліпутів та їх­нього короля протягом твору? (Ні, воно змінювалося.)

2. Що змусило Гуллівера замислитися над своїм становищем? Зачитайте текст. (Візит державного чиновника, який розповів про таємні наміри імператора.)

3. Яким повинно бути покарання? Чому? (Осліплення через хі­рургічну операцію. На думку ліліпутів, очі Гулліверові зовсім не потрібні, «адже можна дивитися на світ очима міні­стрів». Мета ліліпутів — нівелювати його як особистість, зробити з нього покірного слугу.)

4. Чому він не хотів остаточно розбити флот Блефуску? Дайте відповідь словами з тексту. («Я рішуче відмовився бути зна­ряддям поневолення».)

5. До яких рішучих дій вдається герой? Чим пояснюється його вчинок? (У Гуллівера прокидається людська гідність, що по­роджує рішучість, здатність до активних дій. Він тікає до Блефуску. А через кілька місяців повертається до Англії.)

Коментар учителя

Якщо проаналізувати зображення Гуллівера на всіх «фотогра­фіях», то можна побачити, що внутрішній стан героя чітко відображається на його обличчі. Саме тому герой скрізь різний. Така вже людська природа, що наше обличчя є віддзеркаленням нашої душі. «Фотографії» героя допомогли нам краще зрозуміти і роз­крити його характер.

Запитання для учнів

Свіфт використовує у романі елементи фантастики. Поміркуйте, з якою метою. («Мандри Гуллівера» — твір фантастич­ний за своєю формою. Письменник уводить фантастику, оскільки вона допомагає намалювати алегоричну картину сучасного йому суспільства, а також створити образи, які б найповніше вира­жали авторські ідеї. За зображенням життя вигаданих маленьких істот письменник розкриває великі вади світу.)

Слово вчителя

Відомо, що в літературі існують різні види сміху: гумор, ко­мічне, сатира.

Бесіда з учнями

1. Який вид комічного використовує Свіфт?

2. Чого він цим досягає? (Свіфт використовує у творі сатиру, за допомогою якої в’їдливо висміює недоліки тогочасного суспільства.)

Проблемна ситуація

Відомо, що Свіфт в одному з листів писав: «Потрібно не роз­важати читача, а будити в нього злість». Поміркуйте, у «Мандрах Гуллівера» автор розважає читача чи будить злість?

Коментар учителя

Книга Свіфта зовсім не проста. Вона написана не для розваг, а щоб розбудити злість. Яку? Щоб не допустити приниження, яке спотворює душу, призводить до плазування, улесливості, підлабуз­ництва. Слід бути сильним і стійким у цій боротьбі.

У чому полягає актуальність роману сьогодні?

Роман залишається актуальним і донині. Незважаючи на те, що з часу написання твору минуло два століття, людство мало змі­нилося. Свіфт, як і раніше, продовжує боротися, щоб зробити лю­дей досконалими. В одному зі своїх листів письменник скрушно визнавав: «Ось уже сім місяців минуло після появи моєї книги, а я не бачу кінця зловживанням і хибам».

Будемо ж оптимістами. Прагнення Свіфта не залишилися ілюзорними, адже, читаючи його роман, люди духовно очищу­ються, у них з’являється бажання не стати «ліліпутом». Отже, праця письменника не була марною.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання для контролю

1. Які істини ви сьогодні зрозуміли?

2. Чому книга Свіфта цікава і читачам XXI століття?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть план характеристики образу Гуллівера; під­готуйте переказ епізоду, який найбільше запам’ятався.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Соціальне партнерство закладу позашкільної освіти та сім’ї»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.