Виховна години на тему "Права дитини"

Опис документу:
В даному методичному матеріалі розповідається про права дитини та нормативні документи щодо їх захисту. також показані різні прийоми таметоди роботи з дітьми на уроці при вивченні теми "Права дитини". Даний методичний матеріал можна використовувати і як виховну годину для старшокласників.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Мета:

  • познайомити дітей з поняттям «Право», «Обов'язок», «Декларація», «Конвенція». Дати уявлення про моральні норми поведінки. Познайомити з правами та обов'язками, що гарантуються законом;

  • формувати пра­вову свідомість, розвивати логічне мислення;

  • виховувати пошану до законів України, уміння дотримуватись правових обов'язків та користуватися своїми правами.

Обладнання. Конвенція ООН прав дитини, Конституція України, мікрофон, роздатковий матеріал (тести).

Вік вихованців: 9 – 10 клас

Час проведення: 45 хв.

Хід заняття:

І. Організаційна частина

Слово вчителя:

Ми живемо з вами у ХХІ столітті, де наші інноваційні технології постійно вдосконалюються, створюються нові. Та не змінними залишаються права дитини, людини, громадянина. Тож давайте розглянемо які існують загальноприйняті права дитини

II. Повідомлення теми і мети уроку.

Пройде не одне тисячоліття, поки людство зрозуміє цю істину, і пройде не одне тисячоліття, поки людство, нарешті, прийме закони, які оберігатимуть дитину — найбільше наше багатство.

Отже, наш урок буде присвячений правам та обов'яз­кам дитини.

Право, закони супроводжують людину упродовж життя. Щоб правильно користуватися своїми правами і добре виконувати обов’язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, необхідно знати закони. Сьогодні ми й ознайомимося з основними положеннями Конвенції про права дитини та ставимо собі за мету вивчити основні положення Конвенції ООН про права дитини, права та обов’язки людини, навчитися поважати честь та гідність інших людей.

ІІІ. Хід заняття:

1. Знайомство з поняттям «право».

— А що ж таке «право»? (Відповіді дітей).

Права дитини — це певні можливості, які треба вам, дітям, (до 18 років) для того, щоб жити і дорослішати.

Тобто те, що ви можете робити, і в чому вам не мо­жуть відмовити для того, щоб подорослішати і вести пов­ноцінне життя.

— Діти мають особливе право на піклування та допо­могу з боку держави. Але, на жаль, життя, здоров'я, нав­чання, щастя дітей усього світу недостатньо захищені.

Сьогодні майже 250 млн. дітей живе за рахунок важкої праці, жебрацтва, пограбувань. 30 млн. дітей у світі не можуть навчатися. Кожен рік від хвороб помирає 5 млн. дітей. Поширюється торгівля дітьми, використання дітей, від яких відмовились батьки, для пересадки органів.

В Україні — три чверті дітей — діти з хронічними хво­робами. З'явився новий тип дітей — «діти вулиці» (особ­ливо у великих містах). Діти, що залишили рідні домівки і живуть та харчуються, як заманеться. Основна маса з них має освіту 3—4 класи. Більшість з них — малолітні злочинці, наркомани, торгівці наркотиками.

2. Знайомство із законами.

У різні епохи неоднаково дивилися на виховання і дог­ляд за дітьми. Аж у XVII—XVIII ст. на дітей починають звертати увагу — шиють дитячий одяг, створюють дитячі іграшки, пишуть дитячі книги, дитячі пісні та музику. А хіба раніше діти не мали іграшок, запитаєте ви? Так, не мали. Дитина носила довгу сорочку, а коли виростала — одяг, як у дорослих. У середньовічній Німеччині слово «дитина» було синонімом слова «дурень». Знаємо, що ді­тям було нелегко, не було законів, які оберігали б їхнє життя. Аж у 1959 році було прийнято Декларацію прав ди­тини. У 1989 році всі прогресивні країни світу, в тому чис­лі й наша Україна, підписала Конвенцію прав дитини.

— Що означають слова «декларація» та «конвенція»?

Словникова робота.

Декларація — це документ, у якому викладено важливі правила, обов'язки для всіх людей.

Конвенція — лат. слово. Це угода, міжнародний до­говір з певних питань. У даному випадку — з питань прав дитини.

Закон — документ, нормативний акт, прийнятий ви­щим представницьким органом державної влади, загаль­нообов'язковий.

Конституція — в перекладі з лат. мови означає «устрій», «будова». Це закон про устрій, про будову дер­жави, про головні права та обов'язки громадян.

Конвенція — це міжнародний договір. У перекладі з лат. мови означає «договір», «угода» з певних питань.

(Вчитель демонструє Конвенцію вихованцям).

На основі Конвенції Україна у 1991 році прийняла За­кон України «Про охорону дитинства».

— А про який основний закон, де записані всі права та обов'язки громадян України, ми не сказали?

Очікувана відповідь – Конституція України

(Вчитель демонструє вихованцям Конституцію України).

Слово вчителя:

У кожної держави є один найголовніший закон — Конституція. Ось чому кожен народ хоче мати хорошу Конституцію. Бо від Конституції залежить щастя й доля нашого народу і кожної людини. Кожний громадянин повинен добре знати Конституцію своєї держави, ро­зуміти її, виконувати і боронити.

Знайомство з правами на основі Конвенції.

Слово вчителя:

— Конвенція має 54 статті, написаних на 6 мовах. ООН має комітет з прав дитини, йому кожна держава звітує про заходи, які вжиті згідно із Конвенцією. Він же досліджує, як у країнах дотримуються права.

Права дитини згідно з Конвенцією

Всі діти рівні у правах.

Всі діти ма­ють право на лю­бов та піклування з боку батьків та держави.

Усі діти мають право на повноцінне харчування.

Усі діти мають право на освіту.

Право на навчання.

Право на життя та медичне обслуговування.

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля.

Усі діти мають право на любов і піклування.

Право на гру, розваги, відпочи­нок.

Право на інформацію.

Право висло­вити власну дум­ку (якщо це не загрожує безпеці держави або не порушує
прав інших людей).

Дитина не повинна бути примушена до тяжкої праці.

Дитина не повинна бути скривджена та зневажена.

Дитина не повинна бути жертвою насильства та війни.

Право на якісне харчування.

Діти, позбавлені сім'ї, охороняються та опікуються державою.

Знайомство з терміном «обов'язок».

Права нерозривно пов'язані з обов'язком. А що таке обов'язок?

(Відповіді дітей).

Обов'язок — це те, що ви повинні робити, щоб бути корисними собі та оточуючим.

Самостійна робота:

Завдання:

Працюючи в парах ви повинні ознайомитись зі змістом Конвенції ООН про права дитини та визначити обов’язки щодо дитини.

(Очікувана відповідь)

Обов'язки:

Старанно вчитися.

Берегти природу, пам'ятки культури.

Берегти шкільне майно.

Дотримуватись моральних норм поведінки.

Дотримуватись правил особистої гігієни.

Дотримуватись правил дорожнього руху.

IV. Закріплення і осмислення вивченого.

1. Інсценізація ситуації. «В кабінеті директора».

(Директор у кабінеті зайнятий роботою, заходить вчи­телька із учнем).

Вчитель. Дозвольте, Іване Івановичу?

(Вчителька тягне учня за одяг).

Директор. Заходьте, що трапилося?

Вчителька. Знову цей Сидоренко вибив шибку на пер­шому поверсі.

Директор. Маріє Іванівно, як це трапилося?

Вчитель. Грали у сніжки, іншого місця їм не знайш­лось.

Директор. Батьків повідомити, хай відшкодують.

Завдання:

  1. Хто порушив обов'язок?

  2. Чиї порушені права?

Гра «Мікрофон»

— Закони все-таки недосконалі тож уявіть що ви звертаєтесь до президента України і коротко, голосно скажіть своє прохання у мікрофон.

(Діти говорять, коли їм підносять мікрофон).

V. Підсумок заняття.

Що таке право?

Що таке обов'язок?

З якими документами познайомились?

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
790 грн