Усі слова з наголосами, які треба вивчити для ЗНО - 2020/2021, у одній таблиці

Опис документу:
Усі слова з наголосами, які треба вивчити для ЗНО - 2020, у одній таблиці. Можна також використовувати їх під час підготовки до уроків української мови в різних класах та на факультативах чи гуртках з української мови. Зручно тим, що всі слова вміщені в одній таблиці на одному аркуші.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Наголошуй правильно!!!

Усі слова з наголосами, які треба вивчити для ЗНО - 2020, у одній таблиці

А

агрономія
алф
авіт
аркушик
асиметр
ія

Б

багаторазовий
безпринц
ипний
б
ешкет
бл
аговіст
близьк
ий
болот
истий
бор
одавка
бос
оніж
бо
язнь
бурштин
овий
бюлетень

В

ваги (у множині)
вантаж
івка
весн
яний
в
игода (користь)
виг
ода (зручність)
вид
ання
визв
ольний
вим
ога
в
ипадок
вир
азний
в
исіти
в
итрата
виш
иваний
відвезт
и
відвест
и
в
ідгомін
віднест
и
в
ідомість (список)
від
омість (повідомлення, дані, популярність)
в
ірші
віршов
ий
вітч
им

Г

гальмо, гальма
гляд
ач
горош
ина
грабл
і
гурт
ожиток

Д

данина
д
ано
децим
етр
д
ещиця
де-
юре
джерел
о
д
ивлячись
дич
авіти
діал
ог
добов
ий
доб
уток
довезт
и
довест
и
дов
ідник
д
огмат
донест
и
д
онька
дочк
а
др
ова

Е

експерт

Є

єретик

Ж

жалюзі

З

завдання
завезт
и
завест
и
з
авжди
завчас
у
з
агадка
заірж
авілий
заірж
авіти
закінч
ити
з
акладка (у книзі)

закрутка
залиш
ити
зам
іжня
занест
и
з
апонка
зароб
іток
з
аставка
з
астібка
заст
опорити
зв
исока
зд
алека
зібр
ання
зобраз
ити
з
озла
зр
ання
зр
учний
зуб
ожіння

І

Індустрія

К

камбала
катал
ог
кварт
ал
к
ишка
кілом
етр
кінч
ити
к
олесо
к
олія
к
опчений (дієприкметник)
копч
ений (прикметник)
кор
исний
к
осий
котр
ий
криц
евий
кр
оїти
кропив
а
кулін
арія
к
урятина

Л

лате
листоп
ад
літ
опис
л
юстро

М

мабуть
магіст
ерський
м
аркетинг
мер
ежа
метал
ургія
мілім
етр

Н

навчання
нанест
и
нап
ій
н
аскрізний
н
ачинка
нен
авидіти
нен
ависний
нен
ависть
нест
и
н
іздря
нов
ий

О

обіцянка
обр
ання
обр
уч (іменник)
один
адцять
однораз
овий
озн
ака
олень
опт
овий
осет
ер
от
аман
оцет

П

павич
партер
пекарський
перевезти
перевести
перекис
переляк
перенести
перепад
перепис
піала
підданий (дієприкметник)
підданий (іменник, істота)
підлітковий
пізнання
пітний
піцерія
подруга
позначка
помилка
поміщик
помовчати
поняття
порядковий
посередині
привезти
привести
приморозок
принести
причіп
проділ
проміжок
псевдонім

Р

разом
р
емінь (пояс)
р
ешето
р
инковий
рівн
ина
роздрібн
ий
р
озпірка
рук
опис
русл
о

С

сантиметр
св
ердло
сер
едина
с
еча
симетр
ія
сільськогоспо
-дарський
сімдес
ят
сл
ина
солом
инка
ст
атуя
стовідс
отковий
стриб
ати

Т

текстовий
течі
я
т
игровий
тис
овий
тім’ян
ий
травест
ія
триз
уб
т
улуб

У

український
упод
обання
уроч
истий
усер
едині

Ф

фартух
фахов
ий
фен
омен
ф
ольга
ф
орзац

Х

хаос (у міфології: стихія)
ха
ос (безлад)

Ц

царина
цем
ент
ц
ентнер
цінн
ик

Ч

чарівний
чергов
ий
чит
ання
чорн
озем
чорн
ослив
чотирн
адцять

Ш

шляхопровід
шовк
овий
шоф
ер

Щ

щелепа
щ
ипці
щодобов
ий

Я

ярмарковий

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.