«Словник наголосів» для підготовки до ЗНО з української мови

Опис документу:
Дотримання орфоепічних норм – індикатор мовленнєвої культури людини. «Як відомо, в українській літературній мові є чимало випадків, де мовці зазнають певних труднощів у доборі правильного наголошення слів,- зокрема й у зв′язку з тим, що акцентологічні норми часто порушуються під впливом інших близькоспоріднених мов». У деяких словах наголос не піддається правилам. Тому ці слова слід запам′ятати. Для цього можна скористатися римованими рядками, які допоможуть кращому запам′ятовуванню.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Словник наголосів»

для підготовки до ЗНО з української мови

Як запам′ятати правильні наголоси в словах

Дотримання орфоепічних норм – індикатор мовленнєвої культури людини. «Як відомо, в українській літературній мові є чимало випадків, де мовці зазнають певних труднощів у доборі правильного наголошення слів,- зокрема й у зв′язку з тим, що акцентологічні норми часто порушуються під впливом інших близькоспоріднених мов».

Наголос у словах української мови є властивістю частини слова – складу. Він указує на склад, який виділяється під час вимови слова. Наголос у словах української мови складно правильно визначити, бо він не тільки може припадати на будь-який склад, але йому також властива рухомість – можлива зміна наголосу при відмінюванні слова. Ситуацію ускладнює відсутність чітких правил щодо формування наголосу та велика кількість винятків.

У деяких словах наголос не піддається правилам. Тому ці слова слід запам′ятати. Для цього скористаємося римованими рядками, які допоможуть кращому запам′ятовуванню.

Слово

Значення

Римовані рядки

Відсутність або порушення симетрії.

Дивакуваті мрії

в світі асиметрІї.

 1.Розмішувати рідину, струшуючи або колотячи її;

2.приводити в стан неспокою, сколочувати

Вітер воду в річці бОвтав,

рибу всю від сну оговтав.

Вантажний автомобіль, ваговоз.

Їдуть полем вантажІвки, кавуни -аж до верхівки.

1.Окремий друкований твір, збірка; 

2.сукупність тотожних примірників якої-небудь книги, виданих одночасно.

Перше його видАння- ранні оповідання.

1.Те, що сталося, трапилося (звичайно несподівано);

2.обставини, стан речей, ситуація.

Бачила я дивний вИпадок: вів гусак індичий виводок.

Гроші, кошти, витрачені на що-небудь

Щоб здійснить серйозні вИтрати, слід покупку гарну вибрати.

Насінина гороху.

Зняв горошок кожушину- викотилась горошИна.

Сільськогосподарське знаряддя, що являє собою валок із дерев'яними або залізними зуб'ями, насаджений на довгий держак.

Садом ковзали граблІ,

як на морі кораблі.

Приміщення для спільного проживання осіб.

У гуртОжитку фурор: заселився «Ревізор»

 Найдавніша форма оподаткування населення, яка виступала у вигляді прямого державного податку, військової контрибуції або феодальної ренти.

Цьогоріч царська данИна обібрала селянина.

 Розпиляні, розколоті, розрубані на поліна дерева, що використовуються на паливо.

Незабаром і Покрова, порубати треба дрОва.

Складені з вузьких дощечок або металевих пластинок віконниці або штори для регулювання світла і повітряного потоку в приміщенні.

Вже прокинулися всі, піднімаймо жалюзІ.

1.Добре пристосований для чого-небудь, приємний у користуванні;

2.такий, як треба для здійснення чого-небудь; сприятливий;

3.який не вимагає великих зусиль; легкий.

Пилосос зовсім беззвучний,

в побуті людині зрУчний.

 Список, перелік книжок, рукописів, картин, складений у певному порядку, щоб полегшити їх розшук; реєстр.

Бібліотекар веде блог,

як складати каталОг.

Морська плоска риба з очима на одному боці голови, цінна своїм м'ясом.

Пливе, мов сонна, кАмбала,

повільна, мов сомнамбула.

 Махнувши рукою (руками), примушувати летіти, падати те, що є в руці (в руках).

Не кИдайте даремно слів на вітер,

суттєвість має кожен набір літер.

 Велике морське судно.

Музеїв рідкісна модель- старий вітрильний корабЕль.

Який падає або розташований під кутом до горизонтальної площини; непрямий, похилий.

Сіє дощик дрібний, кОсий,

шепче вітер безголосий.

Один із кількох; який саме? який за порядком? 

Минає скоро рік старий,

щасливий, щедрий був котрИй.

Розтинати тканину, шкіру тощо на частини відповідної форми та розміру для пошиття з них одягу, взуття тощо. 

Треба вчитись обережно крОїти, щоб потім рани на руках не гоїти.

Трав'яниста рослина, стебло та листя якої густо вкриті жалкими волосками.

Не як джміль, не як бджола,

гірше жалить кропивА.

Страва з м'яса курки.

Смачний із кУрятини був би суп,

якби не нив у роті зуб.

Напій із кави еспресо та молока.

Приготуйте свіже лАте,

я не питиму почате.

1.Опадання листя восени, а також час цього опадання; 2.одинадцятий місяць календарного року; третій місяць осені.

Прийшов холодний листопАд – скінчився сезон серенад.

Виріб із прісного пшеничного тіста у вигляді тонких висушених смужок.

Кухар лОкшину зварив, а на обід не запросив.

Діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через задоволення потреб споживачів.

МАркетинг допомагає вміло вивчати ринок, попит, ціни.

1.Те, що нагадує своїм виглядом багато схрещених, переплетених ліній; 2.сукупність яких-небудь шляхів, ліній зв'язку, каналів, розташованих на певній території. 

Не викладайте приватне в мерЕжі – будьте вкрай усі обережні.

1.Кількість чого-небудь, що виходить за межі потреб, перевищує їх;

2. дуже велика міра, ступінь чого-небудь.

На зиму білка заготовила надлИшок:

горіхи, жолуді і купу шишок.

Те, чим начиняють що-небудь, готуючи їстівне.

Зготую нАчинку смачну: ванільно-макову, солодку, запашну.

Почуття великої неприхильності, ворожості до кого-, чого-небудь. 

«Від любові до ненАвисті лиш крок»,- так сказав один мудрець-пророк.

Зовнішній отвір у носі людини чи тварини.

Щоб по-французьки вимовити звуки носові, слід вільно дихать через нІздрі дві.

1.Який недавно виник, з'явився, не існував раніше; недавно зроблений, створений;

2.який стосується найближчого часу; сучасний.

На порозі рік НовИй, добрий, світлий, чарівний.

1.Зігнута кільцем металева, дерев'яна і т. ін. штаба; о́бід;

2.металева, дерев'яна і т. ін. прикраса у вигляді кільця, яку носять на голові, руках або ногах. 

По долині, по стежині, біля круч біжить сонце – білий чубчик та обрУч!

Велика жуйна тварина (свійська і дика) родини оленевих з гілчастими рогами і коротким хвостом.

Оленів розводять люди,

потім їздять на них всюди.

Виборний або призначений ватажок козацького війська. 

Всі зовуть мене –отАман, юний ватажок.

Почекають хай уроки і портфель книжок.

Почуття страху, боязні.

Парашутист отримав перелЯк: зачепився ранцем за вітряк.

Спеціально організо-ваний масовий статистичний облік населення, промисло-вого або сільського-сподарського устаткування і т. ін., метою якого є з'ясування необхідних даних на певний момент. 

Автор створив життєпис – долі гіркої перЕпис.

Дівчинка, дівчина або жінка, яка дружить з ким-небудь.

Із пОдругою легше в світі жити, але дружити треба вміти.

1.Будь-яке конкретне матеріальне явище, що сприймається органами чуття;

2. коло знань, що становить окрему дисципліну викладання. 

Фізика – складний предмЕт. Де ж взяти нам імунітет?

Вантажний візок без мотора, який причіплюється до самохідних транспортних засобів (трактора, автомашини і т. ін.).

На прИчепі везу на луг граблі, лопати, старий плуг.

1.Спільно, вкупі з ким-, чим-небудь; 

2.в той самий час, в ту саму мить, одночасно;

3.раптом, несподівано, зненацька.

Ми єдності ланцюг простягнем знов.

Ми – рАзом!

Це основа всіх основ!

Довга смужка обробленої шкіри.

Солдат поправив зброю й рЕмінь

і крок зробив у густу темінь.

1.Заглиблення в ґрунті, по якому тече річка, струмок і т. ін.;

2. перен. напрям, шлях розвитку чого-небудь.

Старого джерела мілке руслО

лозою й очеретом поросло.

1.Місце, однаково віддалене від кінців, країв чого-небудь;

2.внутрішня частина чого-небудь;

3.час, однаково віддалений від початку й кінця чого-небудь;

4.проміжна поміркована позиція в чому-небудь.

Ще тільки серЕдина літа, а вже обцвіли в саду квіти.

1.Кондитерські вироби, ласощі й т. ін.

2. перен. вищий ступінь задоволення; насолода, втіха. 

Так сОлодощі манять на вітрині.

Цукерок хочеться і печива дитині.

Зменш. - пестл. 

до соломина

1. Одна стеблина соломи;

2.Порожниста стеблина злакових рослин з потовщеннямина місцях прикріплення листків.

Стрибнув через соломИнку павучок на павутинку.

Задня частина тулуба людини від шиї до крижів.

Щоб не крутили ноги й спИна , врятує вас сім′я бджолина.

1.Важільні ваги;

2.одне з дванадцяти сузір'їв зодіаку.

Вагар поклав на терезИ медові дині й жовтобокі гарбузи.

1.Жіночий одяг у вигляді шматка тканини певного розміру та фасону, який одягають спереду на сукню, спідницю, щоб запобігти забрудненню їх;

2. шкіряна, полотняна запона в колясці, візку тощо для захисту їздця від болота, пилу.

В борошні – не видно й вух. Як невчасно зняв фартУх.

Пов'язаний з якимось фахом.

Щоб скласти іспит фаховИй, слід витримати батл мозковий.

Соціальна мережа.

Життя – це ФЕйсбук,

щастя- пошук.

 Рідкісне, незвичайне, виняткове явище. 

Кожен із нас – це фенОмен: зАгадок дивних повен.

Дуже тонкі блискучі листи або стрічки металів і сплавів (алюмінію, міді, латуні, олова, свинцю і т. ін.), які використовують для прикраси виробів, пакування харчових продуктів, тютюну, а також для виготовлення конденсаторів, електродів.

Загорнений у фОльгу шоколад

не приховав свій пряний аромат.

Подвійний аркуш паперу, що з'єднує книжку з внутрішньою частиною обкладинки, а також служить для оформлення книжки.

На фОрзаці підказки зрУчні: прислів’я, приказки і афоризми влучні.

Народність індійського походження, що живе невеликими групами майже в усіх країнах світу; особа, яка належить до цієї народності.

На гітарі цИган грає, гроші з глядачів збирає.

Довідник або покажчик цін, розцінок на що-небудь. 

На сукні зранку був ціннИк -

до вечора він раптом зник.

1. заст. Яка має магічну силу, є чарами;

2.перен. надзвичайно, дуже гарна; чудова.

Дівчина ніжна і чарівнА, мила, тендітна, немов весна.

1.Який іде за попереднім у певній послідовності, є наступним щодо черговості;

2. який виконує в порядку черговості які-небудь обов'язки;

3. який проводиться, відбувається регулярно, має місце через певні проміжки часу;

4. який потребує негайного, першочергового розв'язання. 

День сьогодні бойовий :

я у класі черговИй.

Родючий чорний ґрунт, багатий на перегній, що утворився переважно в степових і лісостепових районах. 

Багата на чорнОзем Україна, де хліб росте, пишається калина.

Сушені плоди особливого сорту слив (перев. угорок).

Як чорнОслив, темні очі зачарують опівночі.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.