Уроки за проектною діяльністю

Опис документу:
Розробка першого уроку до шкільненського проекту «Шкільне учнівське портфоліо як засіб виховання соціально-активної особистості». Необхідність в оцінювані за допомогою портіоліо, викликає с початку потребу навчити учнів та вчителів цій технології. Для цього розроблено блог для роботи вчителями школи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Уроки за проектною діяльністю

Урок № 1. Створення проблемної ситуації

Тема уроку Складання плану роботи зі створення свого портфоліо та плану діяльності над матеріалами портфоліо.

Мета уроку:

 • ознайомити учнів зі шляхом створення портфоліо як проєкту;

 • навчити планувати свою творчу роботу згідно з етапами проектування;

 • створити умови для активної пізнавальної діяльності усіх учнів;

 • розвивати самостійність та творчі здібності;

 • формувати навички організації проєктної діяльності та знаходження шляхів досягнення поставлених цілей;

 • виховувати почуття прекрасного, відповідальність, акуратність.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні виконують вибір типу портфоліо відповідно до вимог та рекомендацій кейсу документів на блозі «Академія Успіху», виконують правила безпечної праці при роботі на уроці, учні вчаться планувати свою роботу та створюють ескіз свого портфоліо згідно з критеріями.

Обладнання: кейсу документів на блозі «Академія Успіху», комп’ютер, проектор.

Просто знати --- ще не все ,

Знання потрібно використовувати.

Гете.

Хід уроку

І. Організаційна частина

Сьогодні ваша робота на уроці буде оцінюватися вами у порівнянні ваших робіт з прикладами та матеріалами ваших друзів. Так як порт фоліо це насамперед ваші досягнення, які ви бажаєте показати світу.

У вас є лист оцінювання де ви будите заносити результативність своєї роботи на уроці. Заповнюй то, що можна заповнити.

ІІ. Мотивація навчально-дослідницької діяльності

Давайте поміркуємо разом з вами як стати успішними, мати достаток, бути знаменитим, відомим експертом з деякої галузі! Що для цього треба зробити? З чого почати? Все що ви сказали вірно, але є найважливіший крок – це вміння презентувати свої досягнення, складання плану роботи з реалізації обраного напрямку розвитку.

Для того щоб стати успішними, вміти планувати свою роботу, сьогодні ми ознайомимося з проектною діяльністю та етапами виконання проектів. Бо будь-яка діяльність починається з її проектування.

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Учитель показує блог «Академія Успіху» та визначає такі завдання уроку:

 • дати визначення таких понять як «портфоліо», «проєкт»;

 • ознайомитись з етапами проектування та створення портфоліо;

 • отримати поради щодо планування своєї творчої роботи.

У подальшому в нас будуть лише уроки контролю зі створення портфоліо та консультації по роботі з матеріалами портфоліо. Уся матеріали на блозі «Академія Успіху».

Останній 4-й крок: презентація, оцінка та анотування ходу роботи й результати виконання кінцевого продукту роботи. Про новий продукт має дізнатися громадськість (проведення урочистого зібрання, замітка на сайті навчального закладу, в пресі, відео-репортаж тощо).

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Портфоліо як проектна діяльність.

Суть методу проектів та поняття «проект» ми проходимо з 2-го класу, лише кожен рік додаємо нові можливості для його використання у вашій діяльності з урахуванням вивченого за рік. Зараз під проєктом треба розуміти як самостійну творчу роботу, яка виконується від задуму до його втілення в життя.

2. Застосування творчих проектів.

 • Для чого ми створюємо творчі проекти?

 • Приведіть види творчих проєктів зі свого досвіду.

 • Чому створення портфоліо творчій проект?

3. Приклади тем творчих проєктів. На блозі «Академія Успіху».

4. Етапи виконання проєкту «Портфоліо»:

Щоб виконати навчальну діяльність у вигляді проєкту треба пройти етапами: орієнтація – покладання мети – проектування – організація – реалізація – контроль – оцінка. Докладніше розкриємо технологію цих етапів.

1. Етап орієнтації:

 • визначити мотив створення особистісного портфоліо;

 • обрати позитивні роботи для презентації свого досвіду;

 • визначитись щодо місця та часу для заняття пошуків матеріалів;

 • визначити загальну мети по виду обраного портфоліо та його конкретизація залежно від різних типів;

 • добір й організація матеріалу портфоліо, який дає змогу учневі індивідуально визначити зміст, вид і форму надання інформації про свій досвід;

 • планування різних форм організації портфоліо (співвідношення групової та самостійної роботи);

 • виявлення вимог до оцінювання продуктивної роботи та змісту портфоліо з урахуванням характеру матеріалів в ньому (дослівний переказ, короткий виклад своїми словами, використання відомих алгоритмів, переліку документів, створення презентацій або хмар та ін.).

2. Етап покладання мети:

 • визначення особистісне значуще завдання діяльності створення портфоліо;

 • визначення показників своїх досягнень та поставленого завдання (які документи, способи діяльності про це свідчитимуть у вашому портфоліо).

 • проектування характеру взаємодії між учнями (батьками, вчителями) щоб обрати позитивні матеріали досвіду;

 • використання суб'єктивного досвіду всіх учасників в діалозі цього вибору;

 • передбачення можливих змін в організації та корекції роботи з портфоліо.

3. Етап проектування.

Планування позаурочній діяльності: через попередню роботу та результатів контролю/консультацій:

 • складання плану наступної роботи;

 • обговорення плану роботи, яку потрібно виконати.

4. Етап організації виконання плану діяльності:

 • варіативність у виборі способу діяльності (письмового або усного, індивідуального чи групового, переказ опорних положень або розгорнута відповідь, в узагальненому вигляді або на конкретних прикладах та ін.);

 • вибір учнями завдань і способів їх виконання під час роботи над портфоліо;

 • варіативність домашніх завдань (диференціація за рівнями складності й способами виконання).

 • використання обраних різноманітних форм і методів роботи над портфоліо, що надає розкрити суб'єктивний досвід під час опрацювання матеріалів для портфоліо, що створює атмосферу зацікавленості та стимулювання учнів до виконання портфоліо, не боячись помилок;

 • заохочення прагнення учнів обирати свій спосіб створення портфоліо, аналізу різні способів відбору та представлення матеріалів у портфоліо, обирати серед них найбільш раціональні та позитивні, їх тип, вид і форми (матеріал у словесній, графічній, умовно-символічній);

 • заохочувати ситуації спілкування учнів, які дають змогу проявляти ініціативу, самостійність, вибірковість до способів роботи з портфоліо;

 • при оцінюванні портфоліо аналізувати не лише правильність (неправильність), але і самостійність у роботі, прагнення до пошуку:

 • обговорення консультаціях та при контролі рівня виконання портфоліо не лише того, що ми дізнались, але й того, що сподобалось (не сподобалось) і чому, що – хотілося б виконати ще, а що зробити інакше; планувати продовження роботи з портфоліо за конкретними рекомендаціями щодо раціональної організації навчальної роботи пропонованими у кооперації зусиль учнів команди.

6. Етап контрольно-оцінний:

 • контроль за розвитком проекту портфоліо через форми взаємоконтролю/самоконтролю;

 • кооперація команди у виправленні допущених помилок, осмисленні їх причин (взаємо- та самоаналіз);

 • порівнювати отримані результати з критеріями стандарту, закладеними в навчальні програми;

 • виставлення учнями рівневих оцінок за 12-бальною шкалою оцінювання протягом процесу проєктування за формами взаємоконтролю/самоконтролю та узагальнення/оцінювання отриманих знань і вмінь учнів під час створення портфоліо;

 • проведення аналізу результатів групової та індивідуальної роботи у процесі виконання проєкту.

V. Практична робота

Інструктаж з безпеки життєдіяльності до практичної роботи.

Релаксаційна хвилинка

Хід роботи

 1. Переглянути кейс з інформацією блогу «Академія Успіху».

 2. Виберіть модель-аналог для об'єкта проектування портфоліо.

  Вид портфоліо

  Його зміст

  Призна-чення

  Чи є такі мате-ріали?

  Чи позитивні мате-ріали?

  Чи презентують вони мій досвід?

  Приміт-ка

  Портфоліо предметів

  Папки досягнень

  Мовне

  Напрямку розвитку

  Документів

  Кращих робіт

  Відгуків

  Самоаналізу діяльності, результатів

  Особистий

  Тематичне

  Комплексне

 3. Висновок:

Зразок 1: У результаті проведеного аналізу моделей-аналогів портфоліо можна зробити такий висновок. Що мені підходить портфоліо типу … так як в мене є позитивний наявний матеріал. Перелічити його.

Або Зразок 2: Проаналізувавши моделі-аналоги портфоліо, я прийшла (-ов) до такого висновку, що тип портфоліо … презентує мій досвід як ….

 1. Заповнити запропонований Листом оцінювання.

 2. Визначитися із формою та назвою вашого портфоліо за пропонованим Листом оцінювання.

 3. Створіть свою модель портфоліо, використовуючи ознаки обраного типу портфоліо.

 4. Підготувати макет (ескіз) результату вибору форми портфоліо (окрема папка або перелік документів чи у вигляді реклами, вірша….) або намалюйте його.

 5. Презентувати свій макет портфоліо і отримати позначки у останніх стовпчиках Листа оцінювання.

Оцініть презентацію макету (4 бала):

правильний план проекту - 1б

привабливість проекту -1б

творчість – 1б

презентація проекту -1б

VІ. Підсумок уроку

Висновок: наша тема портфоліо, мета його, термін підготовки проєкту.

Дискусія зі створення плану проекту:

 • завдання, які треба вирішити;

 • які форми представлення результатів (продукт) проєктної діяльності;

 • місто розміщення плану та результатів виконання проєкту.

Результати запишіть у таблицю Planuvannya-proektu.pdf, яка буде основою роботи у вашому проєкті.

Додатки

Лист оцінювання наявних матеріалів

Яке я хочу створити портфоліо?

Що я включу в нього?

Позначки вибору

Що ще необхідно знайти?

Що треба допрацювати?

Вибір

друзів

батьків

вчителів

Портфоліо предметів

Папки досягнень

Мовне

Напрямку розвитку

Документів

Кращих робіт

Відгуків

Самоаналізу діяльності, результатів

Особистий

Тематичне

Комплексне

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!