Уроки з наскрізними лініями

Опис документу:
Мій погляд на використання наскрізних ліній на уроках інформатики: 1. критерії відбору матеріалів для завдань. 2. перетворення завдань в проєкти. 3. домашні завдання Рекомендації до вибору матеріалів для уроку, практичних завдань та практичних робіт, компетентностних завдань та проєктів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Уроки з наскрізними лініями

Так склалось, що й рекомендації, й розробки уроків з інших предметів, й друковані видання надають дуже узагальнені приклади, або притягнуті до теми предмету у вигляді задач… А в інформатиці ми можемо тільки це реалізувати у відповідних редакторах. І на мою думку, такий підхід не відповідає задумці документу "Навчальні програми 5-9 класи. Наскрізні змістові лінії" про втілення наскрізних ліній що є «надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях».

Ірина Слуцька дуже права, що є розрив між ЗУН школи/ВУЗів з вимогами до компетентностей, закладених у програмах освіти, й потрібних у житті/професії. І він продовжує поширюватись, так як суспільство потребує «Т-подібних професіоналів».

«Вертикальна смуга на букві Т являє собою глибину відповідних навичок і досвіду в одній галузі, тоді як горизонтальна смуга — це можливість співпрацювати між дисциплінами з експертами в інших областях і застосовувати знання в інших областях, крім власної.»

Мої пошуки про те, як в інформатиці провести наскрізні лінії, принесли мені тільки задоволення, що я шукаю не одна та приблизно в одному напрямку з вчителями: Герасимович Л.Й. та Ольга Дудка, Ірина Терешкун.

Я обрала вибір матеріалів для практичних та компетентних завдань, мініпроєктів та проєктів з точки зору життєвих ситуацій, що виникають у особистому житті та професіональній діяльності відповідно до компетентностей учнів різного віку (за програмою інформатики).

Тому назріла ідея зібрати всі варіанти для робіт учнів у два окремих сайта:

Парасольки – для роботи учнів за моїми відбірками матеріалів;

Soft і Hard skills – як збірки рекомендацій по цьому направленню, критерії.

До кожного уроку я збираю декілька завдань за різними профілями (предмету, спеціальності) або пропоную принести учням/вчителям за темою, яку вивчаємо. Також роблю до тем проєктів і компетентних завдань.

Надаю учням можливість обрати завдання та не обмежую кількість учнів на одне завдання або пропоную виконати завдання командою від гіпотези до реалізації. Буває так, що пропоновані завдання нецікаві учням до виконання. Тоді пропоную на базі новини, що усіх хвилює зробити пошук даних та сформулювати завдання до розв’язання проблеми, що їх збентежила або зробити прогноз подальших дій у ситуації новини та обрати один з них, щоб використати знання теми для її візуалізації.

Плани уроків звичайні по знайомим типам, але після проведення повторення за темою та інструктажу до уроку на початку надання матеріалів нового або практичного змісту, повторюємо види компетентностей, що опановуємо, та нагадую про сайти и що нового додала в них, де вони можуть визначити відповідність виконання обраних завдань за критеріями.

Звичайно кількість завдань на кожному уроці різна та залежить від типу уроку, теми та класу: для нової теми та мініпроєктів їх менше, а проєкти і компетентні завдання можуть бути продовженням завдання з іншого уроку. І звісно, що для останніх формулювання завдань буде інше.

До завдань, які більш компетентно вирішені, або більш сподобались учням, питання додаються за новою темою й завдання приймають іншу форму розв’язку. Саме з таких завдань зароджуються мініпроєкти, проєкти і компетентні завдання. Наприклад, при роботі зі спільними документами та онлайн формами у 9-му класі як раз працювали за пропонованими нижче прикладами з додатковими питаннями, які стосувалися наскрізної лінії. А завдання 5 та 6 вирослі до мініпроєктів та компетентних завдань.

Джерелами для пошуку таких завдань, звичайно, є Інтернет та фахові журнали. Лише іноді перетворюю їх та надаю відповідний контекст зі наскрізною лінією. Завдання у хмарах блогу для кожного класу та на уроці видаю інструкційні картки для визначення наскрізної лінії або надаю інструктаж усно.

Приклади завдань на уроках за наскрізними лініями (довідники для аналізу та висновків готую заздалегідь):

9 клас Тема «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання»

Практична робота № 5 Створення та опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей в одному з вивчених програмних середовищ.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Задача1. Провести вимірювання будь-якої фізичної величини і заповнити таблицю даними в Google-сервісі, зберегти під ім'ям Вимірювання. Наприклад:

Заповніть таблицю відповідними формулами та назвами приладів, одиниць виміру. Побудувати графік значень вимірювальних приладів в ході експериментів (вісь X-номер експерименту, вісь Y-значення на приладі). Вставте посилання на Ваш документ тут.

Зробити висновки щодо безпеки для оточуючого середовища і змоделювати цю задачу в середовищі програмування.

Задача 6. Кожен день по радіо і в Інтернеті передають температуру повітря, вологість і атмосферний тиск. Визначте, в які дні тижня атмосферний тиск, вологість і температура були нормальним, підвищеними або зниженими для даної пори року – ця інформація дуже важлива для метеочутливих людей.

Дані вибрати з Інтернету (посилання надати). Для моделювання конкретної ситуації скористатися функціями Excel. наприклад:

У осередок С3 введіть логічну функцію для визначення, яким (нормальне, підвищений або знижений) був тиск в кожен з днів тижня.

Документ виконати в Google-сервісі і зберегти під ім'ям Атмосферний тиск, вставте посилання тут.

Порівняйте ці значення за роками. Чи можна зробити висновок про небезпеку?

Задача 8. На 10 земельних ділянках проведено обстеження рівня pH грунту. Результати обстеження представлені в таблиці.

У вибраному середовищі програмування створіть проект Грунт, в якому можна визначити кількість земельних ділянок з кислими (рН <7), нейтральними (рН = 7) і лужними (рН> 7) грунтами. Зробити висновки за їх екологічну придатність.

Громадянська відповідальність

Задача 1. Провести вимірювання будь-якої фізичної величини і заповнити таблицю даними в Google-сервісі, зберегти під ім'ям Вимірювання. Завдання та приклад вище.

Зробити висновки щодо права використання цих приладів і змоделювати цю задачу в середовищі програмування.

Задача 2. М’яч було кинуто під кутом α=55º до горизонту з початковою швидкістю v0=20 м/с. Визначте, чи влучить м’яч у ціль, яка знаходиться на відстані 39 м? Яка сила удару, чи безпечно це для людини, тварини? Як захищені їх права та хто відповідальний за наслідки?

Здоров'я і безпека

Задача 1. Провести вимірювання будь-якої фізичної величини і заповнити таблицю даними в Google-сервісі, зберегти під ім'ям Вимірювання. Приклад вище.

Зробити висновки щодо безпеки використання цих приладів і змоделювати цю задачу в середовищі програмування.

Задача 2. М’яч було кинуто під кутом α=55º до горизонту з початковою швидкістю v0=20 м/с. Визначте, чи влучить м’яч у ціль, яка знаходиться на вістані 39 м? Яка сила удару, чи безпечно це для людини, тварини? Ваші дії?

Задача 4 (додаткове завдання). Знайти необхідну дробину для роботи з плафонами, вікнами, шторами підчас прибирання. Зробити висновки щодо безпеки користування.

Задача 6. Кожен день по радіо і в Інтернеті передають температуру повітря, вологість і атмосферний тиск. Завдання та приклад вище.

Порівняйте ці значення за роками. Чи можна зробити висновок про небезпеку?

Підприємливість та фінансова грамотність

Задача 1. Провести вимірювання будь-якої фізичної величини і заповнити таблицю даними в Google-сервісі, зберегти під ім'ям Вимірювання. Завдання та приклад вище.

Зробити висновки щодо економічності використання (коли порівняти їх вартість, то і який б ви купували) цих приладів і змоделювати цю задачу в середовищі програмування.

Задача 3. Розрахувати вартість варення (свята, борщу) та зробити висновки за зміною вартості градієнтів.

Задача 5 (додаткове завдання*). Скласти таблицю розрахунку плану річних виплат на заробітну плату працівників малого підприємства, в якому працюють працівники перелічені в таблиці.

Зразок таблиці

базова ставка в гривнях

5000

 


з/п

посада

стаж роботи

коефіцієнт

ставка

премія

ЗП

1

директор

10

1

2

бухгалтер

12

0,87

3

менеджер

8

0,75

4

продавець

10

0,72

5

робітник 1

5

0,51

6

робітник 2

6

0,51

7

робітник 3

9

0,51

8

водій

4

0,62

9

прибиральник

5

0,33

Всього:

Обчислити:

ставку працівника на місяць(якщо стаж роботи працівника>8 то ставка=базова ставка*коефіцієнт, якщо стаж менший - ставка=базова ставка*коефіцієнт- 100);

премію кожного працівника (якщо стаж роботи>5 років то премія=ставка*0,028, якщо менше 5 років – премія=ставка*0,02 ); заробітну плату працівника (ставка+премія).

Задача 7. У магазині одягу є гнучка система зміни ціни. Щотижня товар змінював свою ціну за таблицею:

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Підвищення ціни на 10%

Підвищення ціни на 5%

Зниження ціни на 7%

Зниження ціни на 10%

У вибраному середовищі програмування створити проект Знижки, в якому за введеної ціною товару можна обчислити: значення ціни товару в перебігу кожного тижня і вивести їх на екран у вигляді таблиці (списку) значень.

Зробить висновок: коли вигідно робити покупку та скільки втратить підприємство.

9 клас Тема «Створення персонального навчального середовища»

Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Завдання 1. Дивовижні споруди світу. Створить добірку цікавих для вас споруд. Знайдіть в Інтернеті матеріали про екологічність споруд від фахівців та зробить посилання на їх статті.

Завдання 2. Мої захоплення. Оцініть ваші захоплення з екологічної точки зору.

Завдання 3. Рідкісні тварини. Зверніть увагу на матеріали з їх охорони та захисту.

Громадянська відповідальність

Завдання 1. Дивовижні споруди світу. Створить добірку цікавих для вас споруд в Україні. Знайдіть в Інтернеті матеріали про екологічність споруд від фахівців та зробить посилання на їх статті.

Завдання 2. Мої захоплення. Що я можу запропонувати своїй школі, району, місту, Україні зі своїх наробітків.

Завдання 4. Наші проєкти. Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про проект, який реалізовано учнями вашого класу на уроках чи в позаурочний час. На головній сторінці сайта опишіть обраний проєкт, укажіть його мету та завдання, яку наскрізну лінію ви використали та чому, додайте відгуки учнів про проведений проєкт і пропозицію його підтримки іншими учнями шкіл. Де це можна використати на благо суспільства.

Завдання 5. Про космос та Україну.

Завдання 6. Символи України.

Здоров'я і безпека.

Завдання 6. Здоровий спосіб життя та здоровий спосіб мислення. Зробить відбірку матеріалів за цими поняттями.

Підприємливість та фінансова грамотність.

Завдання 1. Дивовижні споруди світу. Створить добірку цікавих для вас споруд в Україні. Знайдіть в Інтернеті матеріали про фінансову економічність споруд від фахівців та зробить посилання на їх статті.

Завдання 2. Мої захоплення. Розрахуйте скільки коштують ваші захоплення.

Завдання 4. Наші проєкти. Засобами сервісу Google Сайти створіть сайт про проєкт, який реалізовано учнями вашого класу на уроках чи в позаурочний час. Завдання вище. Розрахуйте скільки коштують ваші проекти.

Безпека в Інтернеті від Cisco (рекомендації ЗОІППО)

5-11 класи у матеріалах Академії знайшли багато нового та за різними наскрізними лініями:

Екологічна безпека та сталий розвиток

5-7 класи: розуміння інноваційного потенціалу ІТ як ключового фактору суспільного розвитку. Знання обов’язків щодо утилізації технологічних пристроїв та її значення в збереженні довкілля.

8-9 класи: Уміння оцінювати та опановувати нові технології як засіб саморозвитку. Створення персонального освітньо-комунікаційного середовища для навчання протягом життя, саморозвитку та самореалізації себе як члена соціуму.

Громадянська відповідальність.

5-7 класи: повага до прав і свобод, зокрема, свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті. Використання легального програмного забезпечення та контенту. Відповідальне ставлення й громадянська позиція щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав.

8-9 класи: актуальні питання функціонування громадянського суспільства, пов’язаних зі сферою ІТ, наприклад, про рівний доступ та цифрову нерівність, віртуальний світ, штучний інтелект, ІТ-юриспруденцію, авторське право на інформаційний продукт, кібербезпеку. Знання й дотримання законів щодо захисту даних, усвідомлення відповідальності за їхнє порушення.

Здоров'я і безпека.

5-7 класи: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію й знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обмеження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ.

8-9 класи: проблеми та наслідки комп'ютерної залежності, уміння її уникати та мінімізувати негативний вплив комп’ютерних технологій на власне здоров’я. Захищати себе й комп’ютерні пристрої від ІТ-загроз. Методи захисту власних інформаційних продуктів, наприклад, через використання сеансів користувача, надійних паролів тощо.

Підприємливість та фінансова грамотність.

5-7 класи: знайти, завантажити та зберегти дані, отримані Інтернету. Види інструментів програмування.

8-9 класи: основи підприємництва в ІТ-сфері. Роль інтернет-технологій як засобу маркетингу та підприємницької діяльності. Про основні платіжні засоби і форми, види грошей. Торговельні сервіси Інтернет простору для пошуку необхідних школяру товарів та послуг. Використання контенту з інтернет-джерел з урахуванням авторських прав

У 8-му класі тема «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора», Практична робота № 14. «Розв’язування задач на обчислення» перетворилась у завдання спільної роботи у хмарах та продовжилась як компетентне завдання з наскрізними лініями Громадянська відповідальність та Підприємливість та фінансова грамотність, де учні планували подорож своєї сім’ї по Україні.

У 7-му класі тема «Табличний процесор», урок «Виконання обчислень у табличному процесорі Excel», ми вирішували три задачі ту саму задачу 8-го класу, плюс шукали в Інтернеті вартість сучасного ПК та розраховували меню підлітка. Задачі мають по декілька наскрізних ліній тому вони вирослі до мініпроєктів (база даних), компетентних завдань бо мали декілька рішень, спільних дослідницьких проєктів з фахівцями різних профілів.

У цьому році я спонукала обирати майбутній проект уже у вересні як наскрізну лінію та розписувала кожному учню, за рекомендованими матеріалами, окремі компетентні завдання або мікрозавдання по темі предмету інформатика. Тому до квітня у учнів було вже достатньо наробленого матеріалу, з яких й народжувався проєкт та його назва. Опис завдань до проєктів, що дійшли до захисту, у меню ліворуч блогу «Парасольки»:

Створені завдання у GoogleКласі для особистого використання. Приклади завдань за змістовними лініями:

Фінансова грамотність

 1. Дотримання вимог до стильового оформлення і структурування електронної податкової декларації.

 2. Будувати відеоряд на тему: «Фінансова культуру українського народу в в різні історичні епохи».

 3. Вибрати оптимальний варіант для заробляння грошей Вами вже зараз. Доказ за допомогою технології обробки числових даних у середовищі табличного процесора.

 4. Спільна дослідницька робота в мережі по фінансовій грамотності. Оформлення результатів досліджень

Підприємливість

 1. Складання власного бюджету (бюджету сім'ї). Вибираєте варіант, який Вас влаштовує.

 2. Написати есе "Дослідження виконання споживчої етики з власного досвіду екскурсії реального/віртуального в магазин/супермаркет". Скласти соціологічне опитування по цій темі.

 3. Співвідношення моди і етикету. Створити інфографіку.

 4. Написати лист-скаргу на недоброякісний товар, придбаний в інтернет-магазині.

 5. Розробити рекомендації для дитини 10-12 років з аргументацією за матеріалів ЗМІ, використовуючи критичне мислення, з урахуванням отримання необхідних вітамінів.

 6. Складання денного меню учня.

 7. Про що нам розповість штрих-код і індекс Е з точки зору інформатики

 8. Розробка рекламної продукції, дотримання етичних норм в розробці реклами.

 9. Скласти бізнес-модель підприємства.

Екологічна безпека та сталий розвиток

 1. Скласти запит на екологічну інформацію вашого регіону та, отримавши відповідь, зіставити з даними ЗМІ. Оформити зіставлення у вигляді презентації і виставити в Інтернеті. Провести соціологічну оцінку реакції аудиторії на Вашу роботу.

 2. Знайти в Інтернеті документи ООН та Саміт після 2002 року. Які принципи і цінності покладені в основу цих документів? Складіть презентацію-буклет всіх Саміт з 1992 року.

 3. Склади таблицю порівняння ламп стор.127 рекомендацій, розрахуй їх ефективність і додай стовпчик до таблиці. Склади презентацію історії розвитку енергетики до альтернативної.

 4. Провести дослідницьку роботу на своєму перехресті (можна з камери в Інтернеті) стор. 136 – 137 рекомендацій. Оформи його у вигляді гри, наприклад в Скрейч. Додай в таблицю стр. 143 рекомендацій дані екологічно чистого транспорту і опублікуй її в Інтернеті. Проведи соціологічний аналіз реакції аудиторії на твою інформацію.

 5. Склади перелік існуючих "зелених" підприємств і прорекламує їх у вигляді колажу графічного редактора. Малюнок опублікуй в Інтернеті і проаналізуй реакцію аудиторії на твій малюнок.

Здоров'я і безпека.

 1. Оцініть упаковки продуктів, які Ви купуєте. Створіть колаж з цих упаковок з точки зору не виконання прав споживачів. Помістіть колаж в Інтернеті та оцініть реакцію аудиторії у вигляді діаграми.

 2. Скласти запит на екологічну інформацію вашого регіону та, отримавши відповідь, зіставити з даними ЗМІ. Оформити зіставлення у вигляді презентації і виставити в Інтернеті. Провести соціологічну оцінку реакції аудиторії на Вашу роботу.

 3. Знайти в Інтернеті документи ООН та Саміт після 2002 року. Які принципи і цінності покладені в основу цих документів? Складіть презентацію-буклет всіх Саміт з 1992 року.

 4. Складіть базу даних виробництв, транспорту і енергетичних господарств, які створюють відходи. Вкажіть там засоби боротьби з відходами і викидами. Вкажіть можливість переходу на "зелені" підприємства, транспорт, енергетику. Виставте результат роботи в Інтернет. Оцініть реакцію аудиторії.

 5. Складіть базу даних хімікатів і небезпечних продуктів, які є у Вас вдома. Створіть інфографіку цих небезпечних речей і розмістіть в Інтернеті. Оцініть реакцію аудиторії.

Громадянська відповідальність

 1. Які наші права і як вони захищені? Визначити критерії порушення прав людини. Знайти як звучать статті цих прав. Скласти буклет-презентацію прав

 2. Які наші права і як вони захищені? Наші права і відповідальність. Продовжити таблицю і опублікувати в Інтернеті. Проаналізувати реакцію аудиторії.

 3. Різноманітність і плюралізм. Чому люди не погоджуються один з одним? На чому ґрунтуються розбіжності? Створіть в скрейч сцену одного з перерахованих розбіжностей.

 4. Створіть базу даних своїх розробок по темі. Проведіть соціологічне опитування по вивченим питань і побудуйте діаграми статистики опитування.

 5. Спільна дослідницька робота в мережі по знанню прав та відповідальності. Оформлення результатів досліджень.

Результати презентації та захисту проектів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»