Урок з англійської мови в 4 класі з теми "HEALTHY FOOD".

Опис документу:
Активiзувати лексику з теми"HEALTHY FOOD", вивчену на попереднiх уроках. Розвивати в учнiв навички усного мовлення з використанням вивченої лексики. Продовжувати розвивати комунiкативнi здiбностi учнiв. Сприяти розвитку мовної здогадки. Повторити правила вживання злiчуваних та не злiчуваних iменникiв.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок з формування лексико-граматичної компетентності учнiв 4 класу

Тема: HEALTHY FOOD

Мета: 1.Активiзувати лексику ,вивчену на попереднiх уроках.

2.Розвивати в учнiв навички усного мовлення з використанням вивченої лексики.

3.Продовжувати розвивати комунiкативнi здiбностi учнiв.

4.Сприяти розвитку мовної здогадки.

5.Повторити правила вживання злiчуваних та не злiчуваних iменникiв.

Обладнання: Пiдручник, робочий зошит, картки для роботи в групах, флешкарти.

Хiд уроку

I. Привiтання.

II. Повiдомлення теми та мети уроку.

We are continuing speaking about food and today we are going to speak about our eating habits. You will practice your words on the topic and do grammar exercises.

III. Уведення в іншомовну атмосферу. Гра ”Food Package”. Name the food and the package.

Клас поділяється на двi команди. Учитель розкладає картки на столi малюнками донизу .Члени команд ланцюжком пiдходять до столу ,беруть по однiй картцi та називають упаковку й продукт .За кожну правильну вiдповiдь надається один бал. Перемогає команда з бiльшою кiлькiстю балiв. На малюнках: Cola, milk, flour, oil, mustard, tea, chocolate, rice, lemonade, pepsi, cereal, coffee, sweets, juice.

IV.Основна частина уроку.

Вiдпрацювання лексичного матерiалу. Показати учням малюнки з зображенням фруктiв i овочiв та спитати: What is this?

Учнi повиннi дати повну вiдповiдь: назвати що зображено на малюнкi: колiр, розмiр ,кiлькiсть.

Т. What is a carrot, potato, tomato, beet?

P. Vegetables.

T. What is an apple, a banana, an orange, a lemon a plum a pear?

P. Fruit.

T. Tea, coffee, milk, water?

P. Drink.

Look at the list of food and drinks. Say what you like and you don’t like.

P. I like milk but I don’t like tea.

Pattern:

I like I don’t like

Ice-cream Chocolate

Tomato Tea

Rice Apple juice

Coffee Water

Milk Fruit

Bread Grapes

Banana Plum

Pear Biscuit

Egg Spaghetti

V. Вiдпрацювання граматичного матерiалу: правила вживання злiчуваних та незлiчуваних iменникiв.

1) Учитель записує на дошцi речення у двi колонки:

There___________some rice on the plate. There is____juice in the bottle.

There___________some sweets in the box. There are___apples in the basket.

Двоє учнiв виходять до дошки. Один з них має доповнити речення з першої колонки словами is/are, другий-словами many/much.

Пiсля цього клас робить висновки щодо правил вживання форм дієслів та неозначних займенникiв зi злiчуваними та незлiчуваними iменниками.

2) Учні отримують картки i самостiйно складають з поданих слiв запитання. По закінченню роботи вони ланцюжком читають запитання та вiдповiдають на них.

a) have/does/her/lunch/What/in/Ann/packet?___________________

b) time/food/have/for/Ann/doesn’t/healthy/Why?___________________________

c) important/a/to/snack/is/healthy/it/Why/have?___________________

d) finally/has/What/taken/Ann/lunch?_______________________

e) you/Mother’s/think/do/What/advice/about?____________________________

VI. Розвиток умiнь мовлення.

Один з учнiв описує будь-який продукт харчування, а решта класу відгадує його назву. Той ,хто вiдгадав, описуе наступний продукт.

VII. Розвиток навичок писемного мовлення.

VIII. Домашне завдання.

Скласти 5 речень за темою:Foodписьмово.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
2
міс.
0
0
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!