Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Урок з англійської мови "Shopping in London" (6 клас)

Англійська мова

Для кого: 6 Клас

17.01.2021

376

25

0

Опис документу:
Розробку комбінованого уроку англійської мови у 6 класі за темою "Шопінг у Лондоні" створено за підручником "Англійська мова" А.М.Несвіт з використанням інтерактивних методів навчання. Конспект уроку містить цікаві завдання, що охоплюють усі види мовленнєвої діяльності.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

План-конспект уроку з англійської мови у 6 класі

Тема: Шопінг у Лондоні

Практична мета: актуалізувати лексичний матеріал з теми «Shopping»;

тренувати учнів вживати його в усному та писемному мовленні; навчати учнів

читання з метою повного розуміння зміс­ту прочитаного; навчати учнів

сприймати англійську мову під час прослухування.

Освітня мета: Формувати уявлення учнів про традиції та звички англійців під

час здійснення покупок; розширювати лінгвістичний кругозір учнів.

Розвивальна мета: Розвивати в учнів аудіофонетичні навички; розвивати

оперативну та вер­бальну пам'ять, увагу, комунікативну уяву; розвивати

навички учнів в аудіюванні з метою здобуття необхід­ної інформації; розвивати

культуру читання, в зв'язку з чим розвивати вміння виділяти значущі елементи

тексту.

Виховна мета: Формувати в учнів культуру спілку­вання; виховувати

ввічливість; прищеплювати учням уміння роботи в парах і колективі;

заохочувати учнів до творчого підходу до роботи на уроці.

Соціокультурна мета: Активізувати інтерес учнів до вивчення англійської мови та культури англомовних країн; сприяти виробленню вміння взаємодіяти з іншими людьми в полікультурному суспільстві.

Очікувані результати. Наприкінці уроку учні вміють:

  • розпізнавати лексичні одиниці теми в аудіотекстах та текстах для читання і розуміти їхнє значення;

  • вживати вивчені лексичні одиниці в усному та писемному мовленні.

Обладнання: А.М.Несвіт: Англійська мова підручник для 6 кл. загальноосв. навч. закл., друкований демонстраційний матеріал, відеоматеріал «Shopping is great», роздаваль­ний матеріал, мікрофон,“гроші” для оцінювання, закладки для заохочення найактивнішої групи.

Види роботи на уроці: фронтальна, самостійна, інтерактивні методи навчання (робота в групах, «мозковий штурм», метод «мікрофон»)

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

I.Lead in/Вступна частина

1. Motivation/Мотивація навчальної діяльності

T: Good morning, children! I’m glad to see you! Let’s start our lesson. Today we continue our theme “Shopping” and you are going to find out some information about shops and doing shopping in London. You will practise your speaking, reading, listening and writing skills.

You’ll work in groups and each group will receive coins for different activities during the lesson. The winners will get some prizes.

2. Homework check / Перевірка домашнього завдання

T: At home you had to write a list of products you bought yesterday (ex.6 p.47). Let’s listen.

3. Warming-up/Уведення в іншомовну атмосферу

Brainstorming (Мозковий штурм)

T: What kinds of shops do you know? Try to remember and fill in the MIND-MAP.

Учні називають відомі їм типи магазинів та оформлюють схему “Види магазинів” на дошці, прикріплюючи потрібні слова.

Possible answers: sport goods, clothes shop, newsagent’s, baker’s, supermarket, dairy, grocer’s, greengrocer’s, butcher’s, fishmonger’s, confectionery, bookstore, chemist’s, department store, market, toy store.

ІІ. Main part of the lesson/Основна частина уроку

1.Vocabulary practice / активізація ЛО теми

Game “Right shop” (Group work)

T: Choose the right shop where you can buy these things. You have to match goods with the shops (HO 1).

Учні в групах розподіляють зображення товарів відповідно до магазинів, де можна їх придбати.

T: Now make the sentences with these words. Start like this: I can buy milk at the dairy shop.

2. Listening practice / Аудіювання

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/britain-is-great/shopping-is-great-part-1

а) Pre-listening activity. Підготовка до слухання тексту.

T: Now you’ll watch a video about some famous shops in London. Do you know any London shops?

b) While-listening activity. Завдання під час аудіювання.

T: Listen to the text about shopping in London and be ready to circle the correct variants of answers (a-c) (HO 2).

с)Post-listening activity. Перевірка розуміння прослуханого тексту.

T: Now check your work and read the correct sentences.

3.Reading and writing practice / Читання та письмо

a)Pre-reading activity. Підготовка до читання тексту.

T: Open p.48. Here you can see some famous shops in London. What can you buy there?

T: We’ll read the text about some famous shops in London. Let’s look through some new words (HO 3).

b)While-reading activity. Завдання під час читання.

Group work

T: Now you’ll read the text. Your task will be to fill in the table about these London shops. (HO 4).

c) Post-reading activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

T: Now we go to ex.4 p. 49. Read the statements and find out the shops they’re about. Write numbers and names of the shops.

ІІІ. End of the lesson/Заключна частина уроку

1. Hometask/Домашнє завдання.

Ex.7 p.50 - write an e-mail to your friend about shopping in London. Remember the kinds of shops, quantifiers much/many/some/any.

2. Summarizing/Підведення підсумків уроку (метод «мікрофон»)

T: Our lesson is almost over now. Let’s count your coins and remember what we’ve done today.

-What was the topic of our lesson?

-What London shops do you know now?

-Which fact impressed you most of all?

I'm pleased with your work at the lesson. I’d like to give some small presents to the most active pupils.

See you later!

ОбъектTextArt16ОбъектTextArt17

ОбъектTextArt18 ОбъектTextArt19 ОбъектTextArt20

ОбъектTextArt21 ОбъектTextArt22ОбъектTextArt23ОбъектTextArt24ОбъектTextArt25

ОбъектTextArt26

ОбъектTextArt27

ОбъектTextArt28

ОбъектTextArt29ОбъектTextArt30

ОбъектTextArt31

HO1

HO 2

Watch the video about shopping in London and choose the right answers.

1.What is the colour of a taxi cab?

a)yellow b) white c) black

2. What is the most famous department store in London's Knightsbridge where where you can meet famous people shopping?

a) Harrods b) Harvey Nichols c) Fortnum and Mason

3. What is the biggest toy shop in the world?

a)Hamlets b) Hamleys c) Valleys

4. What is the main shopping street in London?

a) Cambridge b) Oxford c) Mall

5. Oxford Street has …. km of shops.

a)1 b) 3 c) 2

HO 3

word

transcription

translation

1. a fairy

2. an accessory

3. a wig

4. craft

5. a wizard

6. entertainment

7. a graphic novel

[ˈfeə.ri]

[əkˈses.ər.i]

[wɪɡ]

[krɑːft]

[ˈwɪz.əd]

[ˌentəˈteɪnmənt]

[ˈɡræf.ɪk ˈnɒvl]

a. фея

b. аксесуар

c. перука

d. ремесло

e. чарівник

f. розвага

g. графічний роман

HO 4

Read the text (ex.2 p.48) and fill in the table.

Shop

What to buy?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.