Урок - тренінг з екології

Опис документу:
Уроки- тренінги з екології допомагають розширити свідомість учнів та оцінювати стан навколишнього середовища , допомагають знайти шляхи вирішення проблем з сучасним навколишнім середовищем. Під керівництвом тренера -вчителя, учень має змогу вірно оцінити та знайти саме вирішення проблеми , поставленої тренером.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

7

КАТЕГОРІЯ «ЗАБРУДНЕННЯ». ОСНОВНІ АНТРОПОГЕННІ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

«Я зірвав квітку, і вона загинула.

Я спіймав метелика, і він помер у мене на долоні.

І тоді я зрозумів, що торкатися Краси можна тільки Серцем»…

П. Твердослав

Мета: ознайомити учнів із поняттям «забруднення», розглянути основні антропогенні джерела за­бруднення навколишнього середовища; розвивати навички аналізу й синтезу інформації; виховувати бережливе ставлення до природи.

Тип уроку : урок – тренінг .

Тренінгова група : учні 11класу

Місце проведення : класна кімната

Тривалість тренінгу : 1 годин

Обладнання : підручники, маркери, ручки, зошити, аркуші паперу А-1, А-3,А-4, скотч, бейджики, плакат: «Правила».

Попередня робота: Учні класу були поділені на три групи «Вода», «Повітря», «Земля» і отримали випереджальне домашнє завдання:

Група«Вода» збирає матеріал, факти з екологічних проблем водного бассейну нашого району;

Група «Повітря» готує повідомлення про стан атмосфери нашого району;

Група «Земля» складає тест і завдання для учнів класу по антропогенному впливу на грунт нашого району.

Хід тренінгу

Вступне слово тренера

Ми прийшли на цю землю, щоб жити, працювати, розвиватися, творити. Але ніколи не забуваймо про те, що кожен із нас і всі ми разом узяті – невід’ємна частинка матінки – природи. Без неї ми ніщо, бо обійтися ніхто з нас не може ані без води, ані без повітря, ані без Сонця, ані без її щедрих дарів, якими вона нас годує. І не можемо ми протистояти її силі, особливо коли вирують природні стихії. Можливо саме тоді людина і відчуває свою слабкість і нестримну силу природи. Та світ навколо нас такий чарівний, таких квітучий і радісний, що людині тільки б захоплюватись ним та берегти цю чудову і неповторну красу, та життя нас заставляє замислитись, бо не все так добре, якби хотілося. Людська діяльність багато знищує природних ресурсів, нищить бездумно свою Землю і може настати незабаром такий час, коли природа стане проти людей, щоб людство задумалось, що наша Земля жива, що вона вимагає до себе кращого ставлення і накаже людей. То щоб цього не сталося, треба вже сьогодні задуматись над своєю діяльність і навчитися жити на планеті в гармонії з природою, не тільки споглядати її красу і користуватись її благами, але й дбати про її цілісність і непорушність. Відчувати її потреби, прислухатись про що співає Земля.

Людству найближчим часом загрожує небезпека, якщо воно не змінить стиль свого існування й діяльності й не визначить своїх життєвих цінностей. Людям потрібна нова філософія життя, висока екологічна культура та свідомість.

Сьогодні на тренінгу ми дамо відповідь на основне запитання:

 • Як ми можемо змінити екологічну ситуацію в своєму місті?

Для того, щоб дати відповідь на це запитання ми розберемося із наступним:

Оголошення теми та завдань

Вправа 1. Знайомство «Герб моєї душі» - якби моя душа мала герб, то що б було на ньому було зображено.
Тренер
Чи легко вам було говорити про потаємні речі?
Чи дізнались ви щось нове й цікаве про своїх товаришів
?
Вправа 2. Прийняття правила роботи групи

Тренер. Щоб наше заняття пройшло в такому ж доброзичливому і невимушеному руслі я пропоную домовитися про правила роботи в групі . ( На ватмані написані основні правила роботи під час проведення тренінгу, якщо учні вважають за необхідне записати свої пропозиції щодо нових правил , то вчитель, чи самі учні маркером дописують їх до написаних раніше)

Вправа 3 «Логічний брифінг»

  Учні які обєднанні в групи і відповідають на запитання вчителя.

Екологія - ...

Ноосфера - …

Антропогенний вплив - ...

Ерозія грунту - ...

Біосфера - ...

Біоорізноманіття - ...

ГДК - ...

Природокористування - ...

Вправа 4. Інформативні повідомлення. Міні лекція

Забруднення — це зміна якості навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків.

Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Природне виникає в ре­зультаті природних причин — виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж. Антропогенне забруднення — результат людської діяльності.

Сьогодні загальна потужність джерел антропогенного забруднення в бага­тьох випадках перевершує потужність природних. Природні джерела нітро­ген оксиду викидають ЗО млн т на рік, а антропогенні — 35—50 млн т; сульфур діоксиду — відповідно, 30 і понад 150 млн т. У результаті діяльності людини свинцю потрапляє в біосферу в 10 разів більше, ніж у процесі природних за­бруднень.

За масштабами забруднення поділяють на такі види:

 • глобальні (планетарні): озонові дірки, кислотні дощі, парниковий ефект, підвищення рівня радіації і забруднення Світового океану;

 • регіональні: забруднення окремих частин країни, басейну окремої річки, моря;

 • локальні: невеликих масштабів від локальних джерел забруднення (вихлоп­на труба конкретного автомобіля, викид газоподібних чи твердих відходів окремого підприємства).

Основні антропогенні джерела забруднень

Промисловість

До основних антропогенних факторів розвитку екологічної кризи в Україні належать передусім великі промислові комплекси — ненажерливі споживачі сировини, енергії, води, повітря, земельних просторів і водночас найпотужні­ші джерела практично всіх видів забруднень (механічних, хімічних, фізичних, біохімічних). Серед цих об'єктів найнебезпечнішими забруднювачами довкіл­ля є металургійні, хімічні, нафтопереробні й машинобудівні заводи, кар'єри та збагачувальні фабрики, деякі військові підприємства.

Енергетика

Сильно забруднюють довкілля об'єкти енергетики, передусім ТЕЦ і ГРЕС. Поглинаючи величезну кількість нафтопродуктів, газу й вугілля, вони вики­дають в атмосферу мільйони кубометрів шкідливих газів, аерозолей і сажі, за­харащують сотні гектарів землі шлаками й золою. ГЕС вважаються екологічно найбезпечнішими. Та за період свого існування водосховища перетворилися на накопичувачі відходів і забруднень із прилеглих регіонів. Екологічно небезпеку становлять і АЕС. Не тільки зберігається загроза нових аварій на АЕС, а й до­дається дуже складна проблема поховання ядерних відходів.

Військова діяльність

Багато з військових об'єктів становлять реальну й потенційну небезпеку для населення й довкілля, забруднюючи навколишнє природне середовище хі­мічними речовинами, зокрема сполуками важких металів, підвищуючи радіа­ційний фон, спричиняючи деградацію природних комплексів.

Транспорт

Транспортна мережа в Україні доволі густа, кількість та активність авто­транспорту в містах великі, до того ж він завдає відчутної шкоди довкіллю. Основні причини цього — застарілі конструкції двигунів, використовуване па­ливо (бензин, а не газ чи інші, менш токсичні, речовини) та погана організа­ція руху, особливо в містах, на перехрестях. Залізничний транспорт екологіч­но чистіший, особливо електричний. Та проблемою стало сильне забруднення залізниць нечистотами, що викидаються з вагонних туалетів. Забруднюється смуга завширшки в кілька метрів обабіч колій.

Сільське господарство

Для наших сільськогосподарських районів найхарактернішим є забруднен­ня природних вод і ґрунтів пестицидами й мінеральними добривами. Щорічні надходження їх на поля України сягають за 90 тис. т і 4,5 млн т відповідно.

Комунальні стоки

Дедалі нагальнішою екологічною проблемою міст України, особливо ве­ликих і курортних, стає очищення різних комунальних відходів — побуто­вих і промислових — та їх переробка. Щорічно у водойми України скидається близько 4 млрд м3 забруднених стоків.

Джерела фізичного забруднення

До небезпечних забруднювачів довкілля належать об'єкти, які генерують потужні фізичні поля, •— електромагнітні, радіаційні, шумові, ультра- та інф­развукові, теплові, вібраційні (великі радіостанції, теплоцентралі, РЛС, транс­форматорні підстанції, ЛЕП, ретрансляційні станції, спеціальні фізичні лабо­раторії й установки, кібернетичні центри, АЕС та ін.).

Вправа 5. «Мікрофон»

Що ми реально можемо зробити для вирішення сьогоднішньої проблеми?

(діти почерзі висловлюються передають метелика із пластиковою пляшки)

Вправа 6. Інформативні повідомлення (звітування домашніх груп)

Вправа 7. Гра «Обіцянка»

(вчитель на екран або написані на ватмані виводить перелік обіцянок, а кожен учень по черзі виходить і вибирає три обіцянки, які буде виконувати)

Я буду….

.економити (зберігати) ресурси

 1. Використовувати папір більш бережливо

 2. Віддавати речі, в яких я більше не маю потреби

 3. Носити з собою пакети для відвідування магазину

 4. Буду пильнувати всі протікання у водопроводі та вказувати на них для подальшого від ремонтування

 5. Не залишати відкритими водні крани без потреби

....жити у «більшій гармонії» з природою

 1. Вибирати, де можливо, місцево вирощену їжу

 2. Взяти на себе відповідальність хоча б за одну вуличну рослину

 3. Посадити дерево

 4. Взяти за звичку прогулюватися на природі

 5. Не смітити під час відпочинку на природі

....зберігати енергію

 1. Вимикати світло в пустих кімнатах

 2. Вимикати обладнання, що не використовується

 3. Дізнаватися про лампи з низьким поглинанням енергії

 4. Їздити на велосипеді або ходити пішки, коли можливо

.допомагати іншим

 1. Розповісти друзям та родичам про обіцянку та запропонувати їм приєднатися

 2. Робити щось гарне для когось щодня.

Коли ви вибрали свої дії, запишіть їх та повісьте обіцянку на стіну у своїй кімнаті або іншому місці є, де ви часто будете її бачити!

Як мешканець Землі, ви можете допомагати утримувати нашу красиву планету життєздатною.

Друже мій, люби життя,

Люби людей, природу,

А кривду кинь у забуття,

Як камінь в тиху воду.

Б.Лепкий

Вправа 8. «Ми – молодці!» Завершення тренінгу

Тренер Учасники заняття беруться за руки , створюючи замкнене коло. Вчитель пропонує потиском руки по черзі передати один одному електричний нервовий імпульс й тричі скажіть: «Ми – молодці!»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»