Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Урок "Складні випадки синтаксичного узгодження" (11 клас)

Українська мова

Для кого: 11 Клас

19.11.2019

6822

731

0

Опис документу:
Мета: формування компетентностей): предметні: поглиблене знання учнів про синтаксис; розуміння поняття синтаксична норма; знання фразеологічних одиниць; уміння визначати синтаксичні помилки та виправляти їх; уміння використовувати різні мовні засоби для ефективного мовлення, навички грамотного письма.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № 21

ДАТА :

Тема:

Складні випадки синтаксичного узгодження (УПА засвідчила; до міста Старий Самбір; у місті Чернівці).

Мета:

формування компетентностей): предметні (поглиблене знання учнів про синтаксис; розуміння поняття синтаксична норма; знання фразеологічних одиниць; уміння визначати синтаксичні помилки та виправляти їх; уміння використовувати різні мовні засоби для ефективного мовлення, навички грамотного письма); ключові (уміння вчитися: уміння зіставляти, робити висновки; інформаційні: навички роботи з текстами; уміння узагальнювати знання у вигляді таблиці; комунікативні: уміння працювати в парах та в колективі, навички складання усного висловлення; загальнокультурні: культура мовленнєвої поведінки, розвиток позитивної мотивації навчання).

Тип уроку:

урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання:

дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

- Прочитайте вірш Л. Костенко. Який настрій створює поет?

Красива осінь вишиває клени

Червоним, жовтим, срібним, золотим.

А листя просить: — Виший нас зеленим!

Ми ще побудем, ще не облетим.

А листя просить: — Дай нам тої втіхи!

Сади прекрасні, роси — як вино.

Ворони п’ють надкльовані горіхи.

А що їм, чорним? Чорним все одно.

- Чи відчуває ліричний герой вірша гармонію з природою?

- Дайте синтаксичну характеристику останнім трьом реченням вірша.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

  1. Перевірка домашнього завдання

Орфографічна п'ятихвилинка

- Запишіть слова у дві колонки: у першу — з м’яким знаком, у другу — без знака м’якшення.

Кавказ..кий, тюр..ма, астрахан..ский, різ..бяр, арал..ський, камін..чик, ремін..чик, щіл..ний, емул..сія, мален..кий, електро- паял..ник, астрахан..ці, щонаймен..ший, нян..чити, економія..ний, шахтарський, емал..ований.

  1. Повторення вивченого

- Дайте відповідь на запитання.

1. Дайте визначення терміна «синтаксис».

2. Що таке синтаксична норма?

3. З чим можуть бути пов’язані синтаксичні помилки?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Слово — це дар Бога людині. Відомий ритор Софокл сказав: «Багато говорити і багато сказати — це не одне й те саме». Як ви думаєте, чи справедливий цей вислів? Що потрібно для того, щоб ми могли вільно передавати свої думки? Яку роль у формуванні наших думок, наших усних висловлень відіграє синтаксис?

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Комунікативний практикум (робота в парах)

Закінчіть вислови:

Де верба... Доброту віддячить

Ліс і вода... Який поріг, така й господиня

Хліб — батько... Там і вода

Криниця з водою... Вода — мати

Яка криниця... Той у добрі

  1. Коментар для вчителя

Де верба, там і вода. Ліс і вода — брат і сестра. Хліб — батько, вода — мати. Криниця з водою — що людина з розумом. Яка криниця, такий і господар.

  1. Робота з підручником

- Робота з параграфом «Синтаксичне узгодження».

4. Редагування речень

- Знайдіть синтаксичні помилки, поясніть їх. Запишіть правильний варіант.

Радіє і садок, і поле, і долина. Більшість проголосували за пропозицію. Більшість абітурієнтів, які успішно склали вступні іспити, буде зарахована на стипендію й забезпечена гуртожитком. Більшість абітурієнтів будуть зараховані на стипендію й забезпечені гуртожитком. Усі, хто не пройшли реєстрації, повинні з’явитися до відповідального. Ми вивчали книжку, розповідаючу про наших предків.

  1. Коментар для вчителя

Радіють і садок, і поле, і долина. Більшість проголосувала за пропозицію. Більшість абітурієнтів, які успішно склали вступні іспити, будуть зараховані на стипендію й забезпечені гуртожитком. Більшість абітурієнтів буде зарахована на стипендію й забезпечена гуртожитком. Усі, хто не пройшов реєстрації, повинні з’явитися до відповідального. Ми вивчали книжку, що розповідає про наших предків.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з текстом

- Прочитайте уривок із твору М. Коцюбинського. Укажіть назву.

- Як перегукуються почуття герою твору Коцюбинського й ліричного героя вірша Л. Костенко?

Котивсь зеленими царицками, маленький і білий, наче банька кульбаби, безстрашно забирався у темний ліс, де гаджуги кивали над ним галузками, як ведмідь лабами.

Звідси дивився на гори, близькі й далекі верхи, що голубіли на небі, на смерекові чорні ліси з їх синім диханням, на ясну зелень царинок, що, мов дзеркала, блищали в рамах дерев. Під ним, у долині, кипів холодний Черемош. По далеких горбах дрімали на сонці самотні оселі. Було так тихо і сумно, чорні смереки безперестанку спускали сум свій в Черемош, а він ніс його долом й оповідав.

Сонце починало пекти, і кам’яниста доріжка мулила ноги. Тепер вже хати попадалися рідше. Черемош простягся в долині, як срібна нитка, і шум його сюди не доходив. Ліси уступали місце гірським сіножатям, м’яким і повним. Іван брів серед них, як по озерах квіток, нагинаючись часом, щоб закосичить кресаню жмутком червоної грані або блідим вінком невістульки. Вниз западалися боки гори у глибокі чорні ізвори, звідки родились холодні потоки, куди не ступала людська нога, де плекався тільки бурий ведмідь, страшний ворог маржини — «вуйко». Вода попадалася рідше. Зате як припадав він до неї, коли знаходив потік, той холодний кришталь, що омивав десь жовті корні смерек і аж сюди приносив гомін лісів! Коло такого поточна якась добра душа лишала горнятко або коновочку гуслянки.

  • Проаналізуйте синтаксичну будову виділеного речення.

  • Моделювання «Карти пам'яті» (робота з таблицею)

  • Заповніть другу колонку таблиці. Зробіть висновок про узгодження присудків із підметами.

Приклад Правило

УАН (Українська академія наук) була створена 1918 року

Межи втікачами були Остап і Соломія (М. Коцюбинський)

За нашу пропозицію проголосувала більшість

В цей час з’явилися три постаті (Ю. Збанацький)

2. Лінгвістичне спостереження

- Проаналізуйте речення. Зробіть висновок про узгодження однорідних членів речення.

У цьому випадку діє не інструкція, а постанова. Вам був висланий не окремий збірник, а комплект документів. І той, і інший здатні на це. Кожна довідка, кожен протокол був узятий на контроль.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  1. Самостійна робота

- Перепишіть, підкресліть головні члени речення, поясніть пра¬вила узгодження їх. Укажіть можливі варіанти.

1. Коли потяг у даль загуркоче, пригадаються знову мені дзвін гітари у місячні ночі, поцілунки й жоржини сумні... (В. Сосюра). 2. Головною темою їхніх розмов була перемога, марш, Прага, чиїсь милозвучні вірші (О. Гончар). 3. Ні-ні, не тіні від віття стелилися внизу, бігали по стовбурах, то рухалися роги, то йшло назустріч багато мовчазних, весняних оленів... (Є. Гуцало). 4. Більш як сто років на Потебню посилається та цікавиться його ідеями велика кількість авторів (Із журналу). 5. Вслід за ними то тут, то там за садками проривалося незрозуміле, виюче, розкотисте а-а-а!.. а-а-а! (О. Гончар). 6. Лишатися на місці — означає пристати на все добре і зле (Із журналу). 7. Ще, може, найбільше подобалося Німому купати коней... (П.Загребельний). 8. Ох, хоча б швидше приходило те «завтра» (В. Канівець). 9.Дехто з мовознавців, як зазначалося, вважає, що поділ слів на склади певною мірою пов’язаний з морфологічним членуванням слів... (Н. Плевако). 10. Коли були ще баба молодими, вони були веселі, як Хуррем (Л. Костенко). 11. Три безлічі бульбашок котяться й котяться вітром і жаб’ячі очі на мене здивовано мружать (В.Балдинюк). 12. Триста лих мені дивиться в вічі (Б. Олійник).

2. Інтерактивний тренінг

- Складіть стисле висловлення з теми «Екологія й тривалість життя людини».

3. Творча робота

- Поширте подані речення так, щоб утворився зв’язний текст. Крижаніє ріка. Ніч спустилася. Зима панує. Усе принишкло. Шлях звивається. Сон оповив. Мороз тріщить.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Сьогодні на уроці:

було непросто... я домігся... в мене вийшло... я спробую...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

- Виконайте вправу з підручника.

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.