Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Урок "Складні випадки і варіанти синтаксичного керування" (11 клас)

Українська мова

Для кого: 11 Клас

19.11.2019

7610

869

1

Опис документу:
Мета уроку: (формування компетентностей): предметні (знання про синтаксичні норми; поняття про синтаксичну помилку; уміння знаходити й виправляти синтаксичні помилки; орфографічні й пунктуаційні навички); ключові (уміння вчитися: аналітико-синтетичні лінгвістичні навички.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № 22

ДАТА :

Тема:

Складні випадки і варіанти синтаксичного керування (відгук про роботу, радіти з перемоги і радіти перемозі; потреба в підручниках; не вживати заходів; не викликає довіри; враження від фільму; командувач військ; багатий на копалини і багатий копалинами; близько десятої години; переміг завдяки вам; посіяла біля хати, за нашими розрахунками).

Мета:

(формування компетентностей): предметні (знання про синтаксич­ні норми; поняття про синтаксичну помилку; уміння знаходити й ви­правляти синтаксичні помилки; орфографічні й пунктуаційні навички); ключові (уміння вчитися: аналітико-синтетичні лінгвістичні навички; уміння робити висновки; комунікативні: навички складання власного монологічного висловлення; навички виразного читання; загально­культурні: естетичні почуття, пов'язані з мовленням).

Тип уроку:

урок формування практичних умінь і навичок.

Обладнання:

дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя.

 • Прочитайте слова Ф. Вольтера. Як ви розумієте думку філософа?

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

 1. Виразне читання

 • Прочитайте вірш Л. Вінника «Справжній друг». Яку проблему розкриває поет? Як він розуміє почуття дружби?

А в дружбі не буває порівнянь.

Немає друзів кращих або гірших.

Лиш справжній друг за тебе без вагань

може віддати все і навіть більше.

В очах у друга не буває фальші.

І заздрості у серці теж не буде.

І байдуже молодший він чи старший,

та він тебе ніколи не осудить.

А дружбу не вимірюють словами.

Слова — ілюзія, що створена із пилу.

Лиш дружба не розвіється з роками,

бо справжня дружба — це велика сила.

У дружбі не буває порівнянь.

Це кожен з нас повинен добре знати

Бо друг — це той, за кого без вагань

ти теж готовий все, що є віддати.

 • Поясніть правила узгодження підмета й присудка на прикладі речень із вірша.

 1. Перевірка домашнього завдання Граматична робота

- Розкрийте дужки. Поясніть правила узгодження присудка з під­метом.

1. Усі 20 студентів (узяти) участь у геологічній експедиції. 2. Переважна більшість овець (прокидатисямин. час) разом із пастухом (За П. Коельо). 3.Шестеро гостей (завітатимин. час) на входини. 4. Решта студентів (поїхати —- мин. час) до Угорщини. 5. Лише п’ять хвилин (залишитися) до третього дзвінка. 6.Більшість учнів сьогодні на уроках (відповідати) добре. 7. Райвно (скликати) нараду директорів шкіл. 8. Минулого року музичні шко­ли міста (закінчити) близько 50 учнів. 9. Двадцять юних музикан­тів (з учнів) самовіддано (дути) у труби (С. Колесник).

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Сучасне суспільство не може існувати без мови — найважливі­шого засобу спілкування, засобу вираження думок та передачі до­свіду сучасникам і нащадкам. Мова — наше національне багатство, тому на перший план виходить питання культури мовлення. Серед них головними є питання оволодіння правилами граматики, пра­вопису, вимови й наголошення. Величезне значення має також ви­вчення й правильне використання мовних засобів вираження думки залежно від мети й змісту висловлювання. Правильність мови — це насамперед дотримання тих літературних норм, які є усталеним зразком, еталоном для носіїв цієї мови. І сьогодні на уроці ми про­довжуємо говорити про синтаксичні норми мови.

ІV. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

 1. Словникова робота

 • Запишіть слова, поясніть орфрграми.

Шви..кісний, якіс..ний, улес..ливий, освідчитися, хвастливий, контрас..ний, щас..ливий, блис..нути, агентство, волейболістці, заїз..ний, їж..жу, мас..ний, учас..ник, заздріс..ний, ус..ний, випус.. ний, стис..нути, щотиж..ня, студен..ський, студентство, очис..ний, скатер.жа, буревіс..ник, п’ятдесят.

 1. Робота з підручником

 • Робота з параграфом «Синтаксичне керування».

 1. Лінгвістичне дослідження

 • Поясніть, чим відрізняються подані нижче пароніми в лексич­ному та граматичному плані.

Оснований — заснований, повстати — постати; стилізований — стилістичний; переможений — переможний; підсумовувати — су­мувати.

 1. Самостійна робота

 • Утворіть з поданими словами словосполучення. Зробіть висновок про правила вживання їх.

Оволодіти — опанувати; навчатися — вчити; властивий — ха­рактерний; багата — славиться; сповнений — наповнений; дорів­нювати — рівнятися; торкатися — доторкатися; знущатися — збит­куватися.

Коментар для вчителя

Оволодіти (чим?) англійською мовою — опанувати (що?) англій­ську мову; навчатися (чого?) мови — вчити (що?) мову; властивий (кому?) — характерний (для кого?); багата (на що?) — славить­ся (чим?); сповнений (чого?) — наповнений (чим?); дорівнювати (чому?) — рівнятися (на що?); торкатися (чого?) — доторкатися (до чого?); знущатися (з кого?) — збиткуватися (над ким?).

 1. Вибіркова робота

 • Випишіть тільки ті словосполучення, що утворені правильно.

Вжити (що) заходи — вжити (чого) заходів; глузувати (над ким) над опонентом — глузувати (з кого) з опонента; говорити (на чому) на англійській — говорити (як) англійською; дивуватися (чому) по­ведінці — дивуватися (з чого) з поведінки; доглядати (за ким) за хво­рим — доглядати (кого) хворого; дотримувати (що) слово — дотри­мувати (чого) слова; женитися (на кому) на багатій — одружитися, женитися (з ким) з багатою; завдати (що) біль — завдати (чого) болю; запобігати (чого) руйнування — запобігати .(чому) руйнуванню; знущатися (над ким) над людиною — знущатися (з кого) з людини; зрадити (кому) Батьківщині — зрадити (кого) Батьківщину.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Робота з таблицею

- Запам’ятайте, якими формами керують деякі іменники в сучас­ній українській літературній мові:

Ненормативна конструкція

Правильна конструкція

відгук на дисертацію / реферат

відгук (про що?) про дисертацію / реферат

характеристика на студента

характеристика (кого?) студента

тенденція зростання

тенденція (до чого?) до зростання

оплата за навчання

оплата (чого?) навчання, але плата (за що?) за навчання

 1. Редагування речень

- Виправте помилки, пов’язані з порушенням літературних норм, запишіть речення правильно.

Малий Олександр розповідає нам, якою насолодою було вми­ватися її водою, милуватися нею, пірнати з дитячою пристрастю. А якщо ми будемо жити в гармонії з природою, оберігати та захи­щати її, тоді вона неодмінно нас віддячить. Кожен із нас повинен шукати способу поріднитися'з природою, зрозуміти її. Нам варто шукати шляхів вирішення цієї проблеми. Із-за чого було скасовано зустріч. На мою думку, у нашому житті була боротьба добра над злом. їхня щира та відверта розмова, хвороба Ірини перемогла над усіма їхніми конфліктами. Спочатку він осуджує місто, а пізніше стає його завойовником. А завдяки чому? Завдяки насильству. По-друге, саме завдяки природі люди лікуються від хвороб, душевних травм. У ньому головний герой твору Сашко описав рідний край і своє життя на великому проміжку часу.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

 • Чи сподобалась вам робота на сьогоднішньому уроці?

 • Що в завданнях виявилося найбільш важким?

 • Із чим ви справилися легко?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

 • Виконайте вправу з підручника.

 • Повторіть вивчений матеріал з теми «Просте речення».

 • Складіть тести для перевіряння теми «Просте речення».

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.