Урок-психологічне дослідження «Новела «Камінний хрест». Образ Івана Дідуха. Символи в новелі» (10 клас, профільний рівень)

Українська література

Для кого: 10 Клас

07.02.2020

2606

44

0

Опис документу:
Урок формування предметних та ключових компетентностей «Новела «Камінний хрест». Образ Івана Дідуха. Символи в новелі» дозволяє провести психологічне дослідження трагічної долі Івана Дідуха, головного героя новели; розкрити символічне значення образів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема. Новела «Камінний хрест» . Образ Івана Дідуха. Символи в новелі.

Мета:

формувати предметні компетентності: аналізувати зміст новели «Камінний хрест», характеризувати образ головного героя Івана Дідуха, називати і пояснювати образи-символи твору; визначати ключові концепти людського життя, розкривати  трагізм долі  Івана Дідуха через дослідження його психологічного стану;

формувати ключові компетентності: висловлювати міркування з приводу змісту твору та дослідження психологічного стану героя; уміння вчитися впродовж життя (працювати в парі та групі; знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати інформацію; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети і ситуації спілкування, рефлексувати); критично мислити; використовувати під час читання досвід взаємодії з творами інших видів мистецтва;

виховувати емоційно-ціннісне ставлення: осмислювати експресіоністичний художній стиль як художнє відтворення глибоко особистісного, емоційного ставлення до зображуваного; усвідомлювати і висловлювати своє ставлення до важливості почуття патріотизму.

Обладнання: презентація, текст новели „Камінний хрест”, фрагменти кінофільму «Камінний хрест» (1968р, режисер Леонід Осика), запис пісні Б.Лепкого «Чуєш, брате мій» у виконанні Квітки Цісик, стікери.

Тип уроку: формування предметних та ключових компетентностей.

Вид уроку:  урок – психологічне дослідження.

ХІД УРОКУ

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Метод «Публічний вирок» (жестова мова )

1. В.Стефаник започаткував в українській літературі напрям імпресіонізму.

2. Новела «Камінний хрест» розповідає про еміграцію українських селян до Польщі.

3.У новелі В.Стефаник долю однієї селянської родини переносить у площину національного виміру.

4.Жанр твору «Камінний хрест» - соціально-побутова новела.

5. В.Стефаник самостійно визначив жанр «Камінного хреста» як нарис.

6.Студія – це художній твір, у якому автор досліджує душу головного героя.

7. Прототипом Івана Дідуха є Василь Гнидка.

8. Ознаками експресіонізму є: ідеальний герой, типовий образ в типових обставинах, дослідження психологічного стану героя.

9. Нервова емоційність, фрагментарність, контраст, заглиблення в психологічний стан людини – ознаки експресіонізму.

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.

Учні, використавши метод «ПРЕС», зачитують відповіді на проблемне питання:

  • «Еміграція – це зрада чи необхідність, прагнення людини до самореалізації?»

IV.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1.Звучить пісня Б.Лепкого «Чуєш, брате мій» у виконанні американської співачки українського походження Квітки Цісик.

2. «Галерея почуттів та асоціацій».

- Які почуття викликає у вас ця пісня?

- Які почуття переживає ліричний герой?

- Що символізує образ журавлів?

Пісня з особливою експресивністю, максимальною точністю відображають почуття людини, котру доля закинула в чужий край. Тому пісня швидко стала популярною серед українських емігрантів.
Ліричний герой, звертаючись до свого товариша, якому близькі й зрозумілі його переживання, із сумом повідомляє, що журавлі відлітають у вирій. Довгим сірим шнурком тягнуться вони в синьому небі, прощаючись з домівкою.
Тужлива мелодія породжують тривогу, яка з кожним словом посилюється. Пісня звучить як щира сповідь тих, хто покидає рідну оселю.

- З яким твором асоціюється дана експресивна пісня, яка з максимальною точністю відображають почуття людини, котру доля закинула в чужий край? (З новелою В.Стефаника «Камінний хрест»)

3. Слово вчителя

В. Стефаник — один із перших українських письменників, який звернув увагу на таке страшне і болюче явище, як еміграція, і одним із перших став на захист цих нещасних, закликаючи допомогти їм. Саме про це його новела „Камінний хрест”, у якій письменник розкриває не тільки причини еміграції, а також і внутрішній стан людини, яку життєві обставини змушують покидати рідну землю. Отже, на уроці ми будемо проводити психологічне дослідження трагічної долі Івана Дідуха, головного героя новели «Камінний хрест», а також пояснимо образи-символи.

V. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над дослідженням трагічної долі Івана Дідуха .

1.1.Робота в групах.

1 група.

І розділ "Отакий був Іван, дивний і з натурою і з роботою".

Яким же був головний персонаж новели?

Які художні деталі свідчать про те, що працював він неймовірно важко?

Що ви знаєте про попереднє життя Івана?

Чому не кидав того "тяжкого" горба, який забирав усі його сили?

Якою вам бачиться вдача Дідуха, його риси характеру?

*Перегляд фрагмента кінофільму ( праця Івана на горбі)

Іван – звичайний представник галицького селянства. Він працьовитий, його поважають у селі. Дідух витратив свою силу на горб, так, на гоpб "щонайвищий і щонайгіpший над усе сільське поле", що його отpимав він у спадщину від батьків, на нього витpатив селянин молодечу силу, на ньому скалічився, постаpів і став господаpем. Hе багачем, але свій шматок хліба був.

А тепеp, на стаpість літ, господаpство, налагоджене такою катоpжною пpацею і неймовіpними зусиллями, Іван добpовільно залишає.

2 група.

II розділ "Спросив (запросив) Іван ціле село".

Навіщо Іван запросив до себе на гостину все село?

Які почуття переповнюють душу селянина? (“ ... такий туск, що не памнєтаю, що си зо мной робить!”)

Що спонукає чоловіка згадати минуле, сповідуватися перед односельцями?

Для геpоя pозставання з pідною землею - тpагедія. Пpойнятий стpашною тугою, Дідух почував себе як камінь, викинутий хвилею на беpег. Та й весь він наче закам'янів.

3 група.

III розділ "Ця земля не годна кілько народа здержіти та й кількі біді вітримати".

Що стало причиною еміграції Івана Дідуха та його земляків?

Чи вірить Іван, що на чужині житиме щасливо?

Які слова передають трагізм, душевне сум'яття емігранта?

"Ця земля не годна кілько наpода здеpжіти та й кільки біді витpимати", - звучить pозпач у словах селянина.

4 група.

IV розділ "...аби-сте мені мого хреста ніколи не минали".

З яким проханням звертається Іван Дідух до односельців?

Чому піщаний горб є для нього таким дорогим?
За що люди шанують Івана Дідуха?

1.2. Звіти груп + перегляд фрагментів кінофільму «Тіні забутих предків».

1.3. Колективне обговорення

V розділ "Всякої бесіди було багато".

Як створює автор ефект багатоголосся в Івановій хаті?

Прочитайте уривок від слів: "В шум і гамір, і зойки" до - "Дрожить подертими берегами, як перед смертю".

Які образи вразили вас у цьому уривку? Розкрийте психологічний стан Івана, описаний удвох останніх абзацах цього розділу.

VI розділ "...вже чєс віходити до колії..."

Чи легше стало Іванові після прощання та гулянки з односельцями?

Якими художніми деталями передано біль і тугу селянина?

Яке враження справляє танець Івана Дідуха на односельців? А на вас?

*Перегляд фрагмента кінофільму  (танець Івана з дружиною)

2. Слово вчителя.

Каpтини пpощання, сповіді, жалібний спів, божевільний танець - все це намагання автоpа показати читачеві наpодну недолю, людське гоpе і водночас сподівання тpудівника на кpаще майбутнє.

У цьому творі Василь Стефаник показав себе великим знавцем психології людини в найкритичніші хвилини її життя. Письменник часто показує свого геpоя в ситуації відчаю, pозпуки, захмеління з гоpя, тобто в такому стані, коли наболіле виpивається на зовні.

Камінний хpест зі своїм і жіночим іменами, поставлений Іваном Дідухом на піщаному гоpбі, став пам'ятником не лише його pодині, а й всім тим селянам- тpудівникам, які виїздили до Амеpики й Канади, котpі асоціювалися у Стефаника з могилою, став символом тpагізму життя селянина-бідняка, емігpанта.

Отже, кожен у цьому житті несе свій хрест. Велетням духу доводиться впродовж усього свого життя нести хрест вселюдської муки. Стефаників хрест аж почорнів з розлуки, бо пустив він свою душу в душу народу.

За словами Ольги Кобилянської В.Стефаник писав тяжко і страшно, ніби витесував потужною рукою пам’ятник своєму народу.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1.Потік думок „Емоційний стан Івана Дідуха

іль, відчай, бажання допомогти, страждання, гранична напруга душевних сил, сум, мука, відчуття втрати щастя, розчарування, розпач, туга за рідним краєм)

2.  Створення кластеру «Образи-символи новели «Камінний хрест». (Робота в парах). Пояснити образи-символи за допомогою асоціативного мислення.

Горб

Хрест

Танець

Прізвище Дідух

Життя

Важка праця

Рідна земля

Страждання

Надія

Віра

Любов

Пам’ять про себе

Печаль

Туга за рідною землею

Тяжка доля селян

Непосильна праця

Смерть у чужому краї

Далека могила

Нести важкий хрест - мучитися (переносне значення)

Трагедія життя Івана Дідуха, його дружини галицького селянства.

Крик душі

Розпач

Туга за рідним краєм

Кульмінація нервового напруження

Горе (Івана і народу)

Прощання з рідним краєм

Прізвище символічне.   

Дідух – сніп, урожай, землероб, достаток, щаслива доля.

Це те, чого не вистачало Івану та його родині. Це те, за чим він відправився у далеку дорогу – дорогу в один кінець.

3. Вправа «Згадати все»

Пригадайте твори українських письменників, у яких танець передає психологічне напруження героїв.

(Танець Чіпки в шинку «Хіба ревуть воли,як ясла повні?» Панаса Мирного; танець Анни й Михайла («Украдене щастя » І. Франка); танець Івана Палійчука («Тіні забутих предків» М.Коцюбинського).  

4.Проблемне питання. Метод «ПРЕС».

  • Чи будуть Іван Дідух та його родина щасливими в чужому краї?

5. Екскурс в минуле.

А як же склалася доля Штефана Дідуха, що є прототипом Івана Дідуха?

Документальні дані свідчать, що Стефан Дідух, прототип Івана Дідуха, приїхав до Канади навесні 1899 року і прожив там 12 років, але туга за рідним краєм не минала. Помер він 29 січня 1911 року в місцевості Гіллі Ярд на 75 році життя. Тіло його поховане на чужині, а душа залишилася в Україні, біля отого камінного хреста.

VIІ. ПІДСУМОК УРОКУ

1.Рефлексія

*На уроці я дізнався…

*Мене вразила…

*Трагедія Івана Дідуха в тому, що…

*Я зрозумів, що найціннішим моїм скарбом є ….

2. Слово вчителя

Отже, трагедія  Івана Дідуха в новелі «Камінний хрест»  спонукає нас замислитися над сенсом життя, долею України і власною долею.

І як би не склалося ваше життя, пам’ятайте, що  немає  на світі іншої

України, немає іншої Батьківщини, бо тільки в ріднім краї душа спокійна і готова до нових звершень.

Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину
                                        В. Симоненко

VIІI. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

IХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати матеріал підручника, повторити конспект.

2.Скласти сенкан «Іван Дідух»

3. Прочитати новелу «Новина» В.Стефаника.

4.Індивідуальні завдання. Підготувати повідомлення «Життєва основа новели „Новина” В. Стефаника»

7

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.