Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Урок "Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору"

Українська література

Для кого: 10 Клас

21.11.2019

2839

254

1

Опис документу:
Мета уроку: допомогти учням засвоїти ідейно-художній зміст поеми, усвідомити її значення в літературі та в житті; розвивати навички аналізу ліро-епічних творів, їх проблематики, основних ідей, проведення аналогій із сучасністю.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № 22

ДАТА :

Тема:

Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми – заповіт українському народові.

Мета:

допомогти учням засвоїти ідейно-художній зміст поеми, усвідомити її значення в літературі та в житті; розвивати навички аналізу ліро-епічних творів, їх проблематики, основних ідей, проведення аналогій із сучасністю, висловлення власних думок з приводу прочитаного; виховувати національну самосвідомість, історичну пам’ять, почуття поваги до духовних надбань нашого народу.

Теорія літератури:

філософська поезія, віршові розміри, терцини.

Тип уроку:

комбінований.

Обладнання:

портрет письменника, поетична збірка, ілюстрації до неї, аудіозаписи; словники літратурознавчих термінів.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІI. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

Проблема народу та вождя — загальнолюдська й споконвічна, як і проблема вибору. Народ, який хитається між двома силами переживає глибоку драму. Тривалою неволею в людях була витравлена ідея вільного, незалежного життя. Задоволення плотських потреб — така сутність буття, позбавленого свободи й духовності. Але чи достатньою є для повнокровного життя народу чиста ідея, що спирається лише на глибоку віру? Це та багато інших питань ми розглянемо на сьогоднішньому уроці, глибше знайомлячись із вершинним твором І. Франка «Мойсей».

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Колективна робота.

Первинне обговорення поеми, обмін враженнями про неї.

2. Евристична бесіда.

До якого жанру ви б віднесли цей твір? (Філософсько-громадянська, політична поема.)

З яких частин складається поема? («Прологу», що звучить як самостійний твір, та самої поеми.)

Яка основа твору? (Біблійна та історична, суспільна.)

3. Переказ поеми.

(Учні переказують поему «Мойсей» за складеним «сюжетним ланцюжком».)

4. Словникова робота.

Пояснення незрозумілих та малозрозумілих слів і понять.

5. Повідомлення учня.

Історична довідка з «Біблейської енциклопедії»

Народився Мойсей приблизно за 1575 років до Христа в сім’ї Аврама. Під час побиття дітей мати у кошику пустила його водою, бо знала, що за течією купається донька фараона. Освіту і виховання, досвід воєначальника отримав при єгипетському фараоні. Вперше задумався про важку долю євреїв у сорокарічному віці. Рятуючи іудея, вбив єгиптянина. Переховувався 40 років у свого тестя, який був священиком. Першим провидінням став терновий кущ біля гори Хорив. Господь назвав себе Єговою (Сущим). Дива Господа — палиця стала змією, рука хворою на проказу. Помічником проголошено Аарона, брата Мойсея. Кари Бога єгиптянам за небажання відпустити євреїв: сарана, жаби, смерть немовлят. Шлях лежав через Аравійську пустелю, яку мали подолати 600 000 чоловіків з майном. Мойсей своїми молитвами рятував людей від спраги, голоду і нападників. Поблизу гори Сінай євреї вперше почули 10 Божих заповідей і настанови щодо церковного і громадського устрою. Замість поклоніння Богу, іудеї почали поклонятися золотому бику, якого розтрощив Мойсей, перед цим побивши скрижалі із заповідями. Чотири рази піднімався Мойсей на Сінай і перед кожним сходженням на гору постився по 40 днів. Так пройшло два роки. Зухвалість іудеїв постійно давала себе взнаки: надмірність у їжі (переїдання перепілками), ігнорування манни, протести під проводом Аарона і Датана, небажання воювати за землю обітовану. Через це євреї були покарані Господом і приречені на 40-річне блукання пустелею (померли всі, кому було за двадцять, крім Ісуса Навина та Халева). За те, що Мойсей і Аарон не завжди слухали Єгову, отримали покарання — померти поза землею обітованою. Помер Мойсей у 120-літньому віці на горі Нево, побачивши здалеку мету свого життя.

6. Слово вчителя.

Про поему І. Франка «Мойсей» написано сотні літературознавчих розвідок, у яких досліджуються джерела написання, аналізується твір у цілому та в деталях і нюансах, висловлюються різні думки, трактування та погляди. Але всі сходяться в одному — це визначний, епохальний твір. Особливо ж виділяють «Пролог» як духовний заповіт українському народові.

7. Виразне читання «Прологу».

8. Евристична бесіда.

Що спонукало автора звернутися до українського народу зі словами: «Народе мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу, людським презирством, ніби струпом вкритий»? Це вияв зневаги чи любові й болю? Відповідь обґрунтуйте. Зверніть увагу на дату написання твору — січень-липень 1905 року — та історичні події, що в цей час відбувалися.

— Чому тривожно на душі поета?

— Навіщо автор використовує багатократне повторення риторичних питань, які починаються словом «невже»? Чи можна на них відповісти однозначно?

— Чому автор переконаний у тому, що сила духу українського народу переможе?

Чи актуальні ідеї «Прологу» Франка в наш час і чому?

9. Слово вчителя.

У нотатках до поеми «Мойсей» часто згадується епізод про те, як Іван Якович 1904 року відвідав Італію й познайомився з роботами її найгеніальніших митців. Особливо вразив поета шедевр Мікеланджело — скульптора старозавітного пророка Мойсея. Дослідники вважають, що саме це дало поштовх до написання поеми. Інші говорять, що образ біблійного пророка Мойсея виник у художній уяві письменника задовго до 1905 року, формувався поетапно. Так, М. Зеров вважав поему «героїчним звінчанням життєвого діла Франкового, його поетичним подвигом», а О. Бі-лецький дійшов висновку, що Франків «Мойсей» став підсумком цілого життя та діяльності, своєрідним «заповітом українському народові».

Тому образ Мойсея асоціюється із самим поетом. І. Франко усвідомлював свою місію, вірив, що живе недаремно, що народ сприйме його науку. «Ви мені тут приписуєте в моїй скромній літературній і громадській праці щось такого надзвичайного, а я всього-на-всього був слугою свого народу, вірніше мовити, його пастухом і, як Мойсей, сорок років виводив свій народ з пустелі, з темряви і злиднів на широку, свідому, світову щасливу дорогу…»,— писав він у відповідь на привітальний лист до сорокарічного ювілею творчої діяльності.

10. Виконання учнями завдань пошуково-дослідницького характеру, проблемні запитання.

— Чому так важко було Мойсеєві реалізувати свою мету — привести народ до землі обітованої?

— Як склалися стосунки Мойсея з гебреями на цьому важкому шляху?

— Чому Мойсей називає народ «нетямучим», «рабами», «юрбою», «упертими», «наче сліпими», адже саме заради цього народу він зрікся всього у житті?

Хто такі Авірон і Датан, яку роль вони відіграли в стосунках Мойсея з народом?

— У чому основний конфлікт між Мойсеєм і «лихим демоном громади» Датаном?

— Прокоментуйте промову Мойсея (IV розділ). Яка її основна думка? Яка риса Мойсея виявляється в ній?

Навіщо Мойсей розповів казку про обрання короля серед дерев?

— Як ви думаєте, чому саме терен погодився бути королем і до чого це його зобов’язує?

— Що означають рядки з поеми:

О Ізраїлю, ти той посол,
І будущий цар світу!
Чом не тямиш посольства свого
І його заповіту?

Прокоментуйте діалог Мойсея й Азазеля — темного демона пустелі — з погляду проблеми «вождь і народ». Назвіть якості Мойсея, що тут яскраво виявилися.

Як розуміти вислів Єгови: «Хто вас хлібом накормить, Той враз хлібом піде до гною; Та хто духа накормить у вас, Той зіллється зі мною.»?

— Що відчув народ, коли вождь залишив його? Чому?

— Яким люд постає у прикінцевих епізодах із погляду проблеми «народ і вождь»?

— Зіставте пролог і епілог, зробіть висновки.

11. Складання таблиці.

• Складіть порівняльну таблицю образів Мойсея біблійного, Мойсея — героя твору та самого автора.

Мойсей у Біблії

Мойсей у поемі

І. Франко

Задумався про тяжку долю євреїв у сорокарічному віці. Рятуючи іудея, вбив єгиптянина. Переховувався 40 років. Повів народ, своїми молитвами рятував від спраги, голоду й нападників. Доніс до людей 10 Божих заповідей. За свою зневіру покараний тим, що, дійшовши до мети, так і не потрапив до омріяного краю

Вів народ у країну обітовану, зносячи з усіма труднощі шляху. Навчав, доносив Божі заповіді. Зневірений народ вигнав його й побив. Мойсей зневірився, втратив твердість духу. Тому, довівши народ до мети, сам не ступив на землю обіцяну

Полум’яною поезією, невтомною громадською та літературною діяльністю кликав народ до духовного й національного відродження, до волі, освіти, науки, до збереження сили духу

Cпільне

Вожді, пророки, поводирі, які вказують народові духовні орієнтири. Проходять через випробування, зневіру. Щасливе майбутнє народу тільки передбачають

 ІV. Закріплення знань, умінь та навичок

Творче завдання.

• Складіть усний виступ-резюме.

Пророк Мойсей витискував з душ гебреїв рабів. Це було важко. Він не довів народ до землі обітованої, але, безперечно, розбудив його сумління і тим назавжди ввійшов в історичну пам’ять всіх наступних поколінь як велетень духу, провідник.

Проте образ Мойсея не лише героїчний, а й трагічний. Він розгублюється в той момент, коли перестає чути голос Бога і втрачає віру у свою правду. А саме віра породжує ідеал і додає сил у боротьбі за його здійснення. Сьогодні для нас це дуже актуально. Поема «Мойсей» висуває і розв’язує багато гострих проблем, передовсім взаємин людини зі своїм оточенням (в широкому розумінні цього слова) та із самим собою. Відносини особи та суспільства є складними, однак без суспільства особа приречена на самотність, що знецінює життя, не сприяє відчуттю гармонії та щастя.

V. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

• Продовжіть речення.

«Поема «Мойсей» на мене справила …»

«І. Франко відкрився для мене як …»

«Мене вразило …»

VІ. Домашнє завдання. Знати зміст, уміти аналізувати поему І. Франка «Мойсей», висловлювати про неї власні думки. Визначити віршовий розмір поеми (прологу), спосіб римування; повторити матеріал про віршові розміри; виписати з поеми висловлювання, які можна віднести до крилатих. Прочитати «Сойчине крило».

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.