Урок № 51 Тема. Ділення.

Опис документу:
Урок № 51 Тема. Ділення. Мета: навчити розв'язувати текстові задачі, що потребують викори¬стання залежностей між величинами, в тому числі й розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Тип уроку: застосування знань, вмінь та навичок. Хід уроку Автор Бабенко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 51

Тема. Ділення.

Мета: навчити розв'язувати текстові задачі, що потребують викори­стання залежностей між величинами, в тому числі й розв'язувати задачі за допомогою рівнянь.

Тип уроку: застосування знань, вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

№471

1) х = 95 : 19;

х = 5;

2) х = 132 : 22;

х = 6;

3) 22х = 1474;

х = 1474 : 22;

х = 67;

4) 28у = 952;

у = 952 : 28;

у = 34;

5) х = 16 · 25;

х = 400;

6) х = 324 : 27;

х = 12.

№ 503 (1, 3)

1) х – 14 = 56 : 8; 3) 143 – 13х = 234 : 9;

х – 14 = 7; 143 – 13х = 26;

х = 7 + 14; 13х = 143 – 26;

х = 21; 13х = 117;

х = 117 : 13;

х = 9.

505 1) 15b – 15 = 615

2) 21х – 19 = 170;

І спосіб

II спосіб

21х = 170 + 19;

15(b – 1) = 615

b – 1 = 615 : 15

b – 1 = 41

b = 41 + 1

b = 42

15b = 615 + 15

15b = 630

b = 630 : 15

b = 42

21x = 189;

x = 189 : 21;

x = 9

№507

1) x 23 = 8 · 26;

x 23 = 208;

x = 208 + 23;

x = 231;

2) 56 x =1728 : 36;

56 – х = 48;

x = 56 48;

x = 8.

№529

1) 4 · 12 + 18 : 6 + 3 = 50.

II. Актуалізація опорних знань

Тестові завдання

Виконується фронтально, 1 учень працює за дошкою.

Яку з наступних дій треба виконати, щоб знайти корінь рівняння?

 1. 9х = 63: 1) 63 – 9; 2) 63 + 9; 3) 63 · 9; 4) 63 : 9.

 2. 72 : у = 8: 1) 72 · 8; 2) 72 : 8; 3) 72 – 8; 4) 72 + 8.

 3. 40 – t = 16: 1) 40 + 16; 2) 40 16; 3) 40 : 16; 4) 40 · 16.

 4. а + 13 = 55: 1) 55 13; 2) 55 + 13; 3) 55 : 13; 4) 55 · 13.

 5. b : 11 = 22: 1) 22 : 11; 2) 22 + 11; 3) 22 11; 4) 22 · 11.

 6. с – 11 = 22: 1) 22 11; 2) 22 + 11; 3) 22 : 11; 4) 22 · 11.

Коди відповідей:

1

2

3

4

5

6

Відповідь

4)

2)

2)

1)

4)

2)

Учні перед виконанням роботи отримують бланк відповідей і резуль­тати записують до бланка.

III. Відпрацювання вмінь учнів

У початковій школі учні навчилися розв'язувати текстові задачі різно­го змісту на застосування арифметичних дій з натуральними числами. Тому вчителеві слід лише нагадати деякі специфічні моменти, а саме:

 1. Задачі на рух.

Основна формула S = v · t, S відстань; v — швидкість; t — час.

Додаткові формули: v = S : t, t = S : v, vзбл = v1 + v2; vвіддал = v1 v2

(якщо v1 > v2). vзбл — швидкість зближення (у протилежному напрям­ку),

vвіддал швидкість віддалення (в одному напрямку).

 1. Задачі на рух за течією і проти течії.
  Основна формула: S = vt;

vза течією = vвл. + vт.

vпроти течії = vвл.vт.

де vза течією — швидкість за течією;

vпроти течії – швидкість проти течії;

vвл. — власна швидкість або швидкість в стоячій воді (в озері);

vт. — швидкість течії.

 1. Якщо а більше за b y c разів, то а = bс.

Якщо а менше за b y с разів, то ас = b.

 1. Якщо а більше за b на с, то а = b + с.

Якщо а менше за b на с, то а + с = b.

Після цього розбирається за текстом підручника приклад 4-6 (с. 123-124), і учням пропонується розв'язати задачі відповідно до змісту підручника.

№ 472

1) 12 · 5 = 60 (км) — шукана відстань;

2) 60 : 4 = 15 (км/год) — шукана швидкість.

Відповідь. 15 (км/год).

№481

1) 476 : 14 = 34 (км/год) — швидкість катера за течією;

2) 343 = 31 (км/год) — власна швидкість катера;

3) 31 3 = 28 (км/год) —швидкість проти течії;

4) 476 : 28 = 17 (год) — час проти течії.

Відповідь. 17 год.

№ 483

1) 136 : 4 = 34 (км/год) — швидкість зближення;

2) 34 16 = 18 (км/год) — швидкість Госторшабленка.

Відповідь. 18 (км/год).

№485

1) 14 год 6 год = 8 (год) — перебував у дорозі Ілля Муромець;

2) 9 · 8 = 72(км) — відстань, яку пройшов Ілля Муромець;

3) 14 8 = 6 (год) — перебував у дорозі Альоша Попович;

4) 72 : 6 = 12 (км/год) — швидкість Альоші Поповича.

Відповідь. 12 (км/год).

№487

 1. 58 · 4 = 232 (км) — проїхав І поїзд до зустрічі;

 2. 232 + 24 = 256 (км) — проїхав II поїзд до зустрічі;

 3. 256 : 4 = 64 (км/год) — швидкість другого поїзда.

Відповідь. 64 (км/год).

№493

 1. 120 · 40 = 4800 (см/хв) = 48 (км/год) — швидкість Буратіно;

 2. 1 км 200 м = 1200 (м) — відстань до школи;

 3. 1 200 : 48 = 25 (хв) — час на шлях до школи;

 4. 8 год 30 хв (25 хв +10 хв) = 8 год 30 хв 35 хв = 7 год 55 хв о цій годині Буратіно повинен виходити з дому.

Відповідь. О 7 год 55 хв.

№ 502 (3,4); 506 (4-6) — вправи на закріплення навичок розв'язуван­ня рівнянь із застосуванням правил залежності компонентів арифметич­них дій та на повторення властивостей 1 і 0 під час ділення і множення.

№502

3) 12(152 + 19x) = 2052;

152 + 19 x = 2052 : 12;

152 + 19x = 171;

19x = 171 152;

19x = 19;

x = 19 : 19;

х = 1.

4) (152x + 32) – 6 = 192;

152х + 32 = 192 : 6;

152х + 32 = 32;

152x = 32 32;

152х = 0;

х = 0 : 152;

х = 0.

№506

4) 52 + 72 : х = 56;

72 : х = 56 52;

72 : х = 4;

x = 72 : 4;

x = 18.

5) 56 : (х 6) = 8;

х 6 = 56 : 8;

х 6 = 7;

x = 7 + 6;

x = 13.

6) 56 : x – 6 = 8;

56 : x = 8 + 6;

56 : x = 14;

x = 56 : 14;

x = 4.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

п. 17, №№ 482; 484; 486; 494; 503 (2; 4).

3

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»