УРОК № 49 Тема. Ділення.

Опис документу:
УРОК № 49 Тема. Ділення. Мета: формувати розуміння означення ділення як дії, оберненої до множення, повторити назви компонентів ділення; формувати вміння ділити багатоцифрових чисел та застосування властивостей ділення під час обчислення значень виразів. Тип уроку: засвоєння знань і вмінь. Обладнання: таблиця «Властивості натуральних чисел». Хід уроку Автор Бабенко

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

1.4. Множення і ділення натуральних чисел

УРОК № 49

Тема. Ділення.

Мета: формувати розуміння означення ділення як дії, оберненої до множення, повторити назви компонентів ділення; формувати вміння ділити багатоцифрових чисел та застосування властивостей ділення під час обчислення значень виразів.

Тип уроку: засвоєння знань і вмінь.

Обладнання: таблиця «Властивості натуральних чисел».

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

 1. Виконайте ділення:

1) 327 : 3; 2) 408 : 4; 3) 5400 : 9; 4) 1600 : 40.

 1. Випишіть з наведених добутків найбільший?

1) 245 · 4 · 25; 2) 245 · 20 · 4; 3)10 · 245 · 10; 4) 245 · 10 · 12.

 1. Назвіть гострі й тупі кути, зображені на рис. 80.

 2. Тарасик і Марічка за 3 год надрукували 21 сторінку. Марічка за 1 год друкує 4 сторінки. Скільки сторінок друкує щогодини Тарасик?

 3. На одній шальці терезів лежить головка сиру, а на другій — половина такої головки і ще гиря в 2 кг. Скільки кілограмів важить голов­ка сиру, якщо терези перебувають у стані рівноваги?

II. Формування знань

Формально з дією ділення натуральних чисел і її властивостями учні ознайомилися в початковій школі: окрім цього, на кінець 4 класу всі вони вміють виконувати ділення багатоцифрового числа на двоцифро­ве число і ділення двох круглих чисел. Тому основне завдання вчителя полягає на цьому уроці в тому, щоб:

 1. сформувати розуміння дії ділення як дії, що допомагає знайти невідо­мий множник за відомим іншим множником і добутком;

 2. повторити й закріпити назви компонентів ділення;

 3. пояснити, чому саме ділення на 0 (відоме учням з початкової школи) неможливе;

 4. реалізувати властивості 1 під час ділення;

 5. відпрацювати навички ділення багатоцифрових чисел, у тому числі й круглих чисел на круглі.

Увагу учнів слід звернути на випадки ділення з нулями в частці, коли доводиться зносити одночасно по 2 і більше цифр. Досвід показує, що в цих випадках учні часто припускаються помилок. Щоб запобігти цьому, треба на перших порах пропонувати учнями дотримуватися такого прави­ла: «Виконуючи ділення, знось по одній цифрі».

Наприклад

Основний зміст матеріалу уроку схематично може бути поданий у ви­гляді таблиці.

Ділення натуральних чисел

а: b показує, у скільки разів а більше за b; b менше від а.

0 : а = 0, якщо а ≠ 0 а : а = 1

а : 0 — неможливе a : 1 = a

Закріплення цих властивостей (усно):

Завдання 1. Обчислити або пояснити, чому ділення неможливе:

32 000 000 : 1000 = 32 000; 220 000 : 1 000 = 220.

8 : 8 888 : 0 8576 : 8576 873 : 1

0 : 0 0 : 888 0 : 8576 873 : 873

0 : 1 888 : 1 8576 : 0 1 : 0

47 000 : 1000; 23 000 000 : 100 000; 475 600 000 : 1000.

III. Закріплення знань. Формування навичок використання термінології

 1. Закріплення означення дії ділення: № 460,461,462.

 2. Ділення багатоцифрових чисел: №№ 463 (1-5), 465 (1-4).

 3. Числові вирази на всі арифметичні дії з натуральними числами: №№ 467, 468 (повторити порядок виконання арифметичних дій), № 474 (1).

 4. Для пожвавлення роботи на уроці і певною мірою контролю за­своєння матеріалу уроку — останню частину уроку можна провести в ігровій формі.

Учитель прикріплює на дошку «сонечка» (кількість їх дорівнює кількості команд — наприклад, кожний ряд — одна команда).

Гра «Сонечко». Усередині «сонечка» записане число, на яке треба поді­лити числа, записані на променях (рис. 81). Виграє та команда, яка для кож­ного рисунка швидше отримає правильні відповіді. Результати обчислень для перевірки записуються на дошці.

У вчителя повинні бути заздалегідь при­готовлені результати обчислень. За бажан­ням, вправи можна ускладнювати.

Якщо базовий матеріал засвоєно учнями в початковій школі на достатньому рівні, на цьому уроці можна запропонувати уч­ням деякі вправи на специфічні власти­вості ділення:

(a + b) : c = a : c + b : c

(ab) : c = a : c · b, або a : (bc) = a : b : c.

Такими в підручнику є вправи № 522; 523; 526.

VI. Підсумок уроку

Спираючись на таблицю «Ділення натуральних чисел», учні відпо­відають на запитання вчителя (№ 459 (1,2))

1) Як у запису a : b = с називається число а? число b? число с?

2) Що показує частка двох чисел?

V. Домашнє завдання

П. 17, № 464 (1-5); 466 (1-3); 469; 475 (1); 525 (1-6);

додатково: № 524; 527.

3

С.П.Бабенко УРОКИ МАТЕМАТИКИ 5 клас Урок 49

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»