Урок на тему "Районування природних ландшафтів та їх відображення на картах "

Опис документу:
Мета: формувати в учнів знання про одиниці фізико-географічного районування; з'ясувати наукове та практичне значення фізико-географічного районування; визначити принципи відокремлення одиниць фізико-географічного районування на території України; формувати практичні навички роботи з картою фізико-географічного районування. Джерело: інтернет ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Урок №38

Дата:

Районування природних ландшафтів та їх відображення на картах

Мета: формувати в учнів знання про одиниці фізико-географічного районування; з'ясувати наукове та практичне значення фізико-географічного районування; визначити принципи відокремлення одиниць фізико-географічного районування на території України; формувати практичні навички роботи з картою фізико-географічного районування.

Обладнання: фізична карта України, карта фізико-географічного районування, схема «Взаємозв’язки компонентів природи фізико-географічних зон», карта ландшафтів України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні навчаться:

- називати одиниці фізико-географічного районування;

- аналізувати карту фізико-географічного районування України;

- робити висновки щодо проявів широтної зональності на території України, необхідності застосування зональних природоохоронних заходів.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання. Налаштування учнів на успіх.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Методичний прийом «Бліцопитування»

- Дайте визначення понять: «ландшафт», «чинники утворення ландшафтів», «природні компоненти ландшафтів», «природні ландшафти», «антропогенні ландшафти».

- Поясніть, з якою метою класифікують ландшафти.

- З’ясуйте, які виділяють одиниці класифікації ландшафтів.

- Поясніть, за якими чинниками здійснюють цю класифікацію.

- З’ясуйте, які класи ландшафтів виділяють у межах України та за якими критеріями.

- Назвіть типи ландшафтів у межах сучасної території України. У Висвітліть, як впливає на ландшафти господарська діяльність людини.

- Назвіть, до яких класу, типу, підтипу, виду належать ландшафти нашої місцевості.

Перші наукові праці з природного районування території України створено 1922 р. на основі геолого-геоморфологічних ознак за П. А. Тутковським.

Заслуховування доповіді про дослідження П. Тутковського та К. Геренчука.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Географічний диктант

Залежно від того, яка передбачається відповідь, учні мають написати певну цифру:

1 - мішані ліси

2 - широколистяні ліси

3 - лісостеп

4 - степ

- Для цього типу ландшафту характерний коефіцієнт зволоження менше ніж 0,6.

- Цей тип ландшафту сформувався в умовах помірно теплого й вологого клімату на водно-льодовикових, льодовикових і давніх річкових суглинкових і піщаних відкладах.

- Цей тип ландшафту сформувався в умовах помірно теплого клімату з близьким до оптимального співвідношенням тепла й вологи.

- Цей тип ландшафту сформувався під дібровами, буковими, буково-дубовими та грабовими лісами.

- У межах цього типу ландшафту виділяють три підтипи.

- Цей тип ландшафту сформувався під дібровами й лучними степами.

Відповіді: 4, 1, 2, 2, 4, 3.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ви вже знаєте, що будь-який великий природно-територіальний комплекс містить малі природні комплекси. Серед них є зональні, ті, що обумовлені широтним розподілом сонячної радіації по земній поверхні, та азональні, обумовлені геолого-геоморфологічними чинниками.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)

Фізико-географічне районування передбачає виділення та описання великих територій, для яких характерна певна єдність і неповторність компонентів природи.

Провідним чинником, що визначає різноманітність природних комплексів (ПТК), є кліматичний процес. Вони зокрема підпорядковані закону широтної зональності.

Інший підхід полягає в тому, що визначальним чинником формування ландшафтів уважають геолого-геоморфологічні умови території. Цей чинник не пов’язаний із широтною зональністю, його називають азональним. При цьому за найбільшу одиницю районування беруть фізико-географічну країну.

Методичний прийом «Час підручника»

Опрацювати матеріал підручника, ознайомитися з трьома основними чинниками, які обумовлюють зональні й азональні ознаки природи.

Фізико-географічна країна являє собою велику територію, що виділяється за положенням у межах великих геологічних структур, приналежністю до великих форм рельєфу й природних умов. Вона характеризується відомою єдністю геологічної структури, спільністю макрорельєфу атмосферних процесів, специфічними проявами географічної зональності або висотної поясності (певним набором природних зон або висотних поясів). У межах фізико-географічної країни переважає один клас ландшафтів (рівнинний або гірський). Україна розташована в межах трьох фізико-географічних країн: Східноєвропейської рівнини, Українських Карпат і гірського Криму.

Фізико-географічна провінція (край) — частина природної зони (або під зони), що виділяється за морфоструктурними особливостями рельєфу й континентальністю клімату; у горах — за характером висотної поясності. У складі провінції (краю) виділяють області.

Нижча одиниця районування — фізико-географічний район. У його межах переважає один вид ландшафту. На рівнинах фізико-географічний район відрізняється однорідною геологічною будовою, переважанням одного типу рельєфу, подібним кліматом, однотипним поєднанням гідротермічних умов, ґрунтів, рослинних і фауністичних комплексів.

Методичний прийом «Час підручника»

Учні працюють із матеріалом підручника та картою фізико-географічного районування. Завдання. Визначити особливості розміщення основних одиниць фізико-географічного районування на території України.

Карта фізико-географічного районування

Під час знайомства з картою ландшафтів України вона здається дещо складнішою, ніж карти окремих природних компонентів. Це справді так, бо під час її укладання демонструють чимало покажчиків кожного з ландшафтів, але в нас є ключ до карти — її легенда.

Методичний прийом «Картографічний практикум»

На контурній карті позначте межі фізико-географічних країн та зон на території України.

Завдання. За допомогою ландшафтної карти України встановіть закономірності поширення рівнинних типів ландшафтів.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Бесіда»

Поясніть, навіщо класифікують ландшафти. Назвіть та покажіть на карті фізико-географічні зони України. На які дрібні природно-територіальні комплекси поділяються фізико-географічні зони? За якими чинниками фізико-географічні зони поділяються на підзони, зони та підзони — на краї, краї — на області та райони?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

- Назвіть ключові поняття, які ви сьогодні вперше почули. Чому потрібно вивчати властивості ландшафтів? Як ви вважаєте, чи знадобляться вам знання про фізико-географічні зони в повсякденному житті?

- Аналіз виступів та відповідей учнів, виставлення оцінок.

Для класифікації знань про природно-територіальні комплекси використовують поняття «фізико-географічне районування». Під ним розуміють виявлення та дослідження системи підпорядкованих один одному природних регіонів (країн, зон, провінцій, областей, районів). За цим самим принципом створюють і карти фізико-географічного районування.

VIІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 31 підручника.

Ознайомитись з картою фізико-географічного районування України, її змістом.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00