Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу: «Українські землі в складі Австрійської імперій наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ століття» І ВАРІАНТ

Опис документу:
IV рівень (3 бала) 12. Визначаючи внесок «Руської трійці» в розвиток українського національного руху І. Франко наголошував, що у трійчат, особливо в М. Шашкевича, задуми були далеко ширшими за просвітницькі. Вони прагнули воскресити цілий народ український до нового життя, духовного і громадського. Доведіть слушність думки І.Франка?
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тест №2 (Історія України 9 клас)

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу:

«Українські землі в складі Австрійської імперій наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ століття»

Дата _______________________ Прізвище, ім’я _______________________

І ВАРІАНТ

І рівень (0,5 бала)

1. В якому році відбулося створення освітнього «Товариства

галицьких греко-католицьких священників» у Перемишлі

а) 1814р.; б) 1815р.;

в) 1816р.; г) 1817р.

2 . Хто з перелічених осіб очолив селянське повстання

1843-1844 рр.?

а) О. Духнович; б) М. Шашкевич;

в) І. Могильницький; г) Л. Кобилиця.

3. Хто очолив першу українську легальну політичну

Організацію – Головну руську раду (ГРР)?

а) Г. Яхимович; б) Я. Головацький;

в) А. Добрянський; г) О. Духнович.

4. Яку політичну організацію створено з ініціативи Центральної

Ради народової на противагу Головній руській раді «в імя

удержування згоди і єдності з миром Вітчизни»?

а) «Руський собор»; б) Галицько-руська матиця;

в) «Руська рада»; г) Народна рада.

5. Культурно-освітня організація, яка мала видавати книжки

для народу:

а) «Руський собор»; б) Галицько-руська матиця;

в) «Руська рада»; г) Народна рада.

6. Коли відбувся перший поділ Польщі, унаслідок якого

Галичина увійшла до складу Австрійської монархії?

а) 1768р.; б) 1775р.;

в) 1772р.; г) 1793р.

ІІ рівень (1 бал)

7. Дайте визначення термінів:

«Русалка Дністрова» — це

________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Прокоментуйте події, про які йдеться у фрагменті джерела. У чому їхнє історичне значення?

« Найновіший, однак, твір малоросійської літератури, який дійсно можна рекомендувати кожному любителю слов’янської літератури, особливо філологам і граматикам, насамперед ради пізнання тієї мови, якою розмовляє більше мільйона слов’ян, є надрукований тут у Буді, 1837р. під назвою «Русалка Дністрова». Це перша книга, написана простою народною малоросійською мовою і надрукована нашими гражданськими буквами (Т. Павлович, редактор часопису «Србскій народний лист»»?

9. Якими були наслідки «Весни народів» 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях?

А)Скасування панщинних повинностей селян;

Б) поділ Галичини на східну і західну з окремими адміністраціями;

В) створення великої фабричної промисловості ;

Г)набуття українцями досвіду парламентської діяльності;

Д)угода між поляками та українцями щодо майбутнього Галичини;

Е)зростання національної свідомості українців.

ІІІ рівень (1,5 бала)

10. Прочитайте і дайте відповідь на запитання у формі тез.

Охарактеризуйте соціально-економічне становище українців у складі Австрійської імперії.

11. Доберіть до імен історичних постатей їхні стислі характеристики

1. Я. Головацький

А) єпископ, перший голова Головної руської ради, згодом греко-католицький митрополит

2. Г. Яхимович

Б) депутат першого австрійського парламенту, захисник інтересів українського селянства

3. І. Капущак

В) перший професор новоствореної кафедри української мови і літератури у Львівському університеті

4. О. Духнович

Г) учений-славіст і церковний діяч, автор шеститомної «Історії карпатських русинів»

Д) закарпатський будитель, автор вірша «Я Русин був, єсм і буду….»

1.____ 2.____ 3.____ 4.____

IV рівень (3 бала)

12. Визначаючи внесок «Руської трійці» в розвиток українського національного руху І. Франко наголошував, що у трійчат, особливо в М. Шашкевича, задуми були далеко ширшими за просвітницькі. Вони прагнули воскресити цілий народ український до нового життя, духовного і громадського. Доведіть слушність думки І.Франка?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка____________

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.