Урок конспект ансамблевого естрадного співу

Опис документу:
- Долучити вихованців естрадно-вокальної студії до основ ансамблевого співу. - Поняття – Автофонія . Ритмічний та Динамічний ансамблі. - Навчити вокалістів робити правильну єдину динаміку у вокальному творі. - Навчити вокалістів правильно проспівувати дикційні та динамічні обороти в музично тренувальному матеріалі і вокальних творах, шляхом розпівів та вправ. - Робота над вокальним ансамблевим твором
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Потоцька Надія Володимирівна

Керівник колективу естрадної пісні «Надія».

Урок ансамблевого естрадного співу:

Старша група, основний рік навчання.

Тема: Ансамбль. Розкриття потенціалу учнів засобами ансамблевого музикування.

Мета: Постановка і розвиток ансамблевого співу за коштами відпрацювання правильними методами та основами ансамблевого співу в музично – тренувальному матеріалі та у вокальних творах.

Актуальність:

- потреба у творчих, ініціативних особистостях, здатних брати участь у перетворенні культурного середовища;

- формування особистості, яка володіє комунікативними здібностями, розвиток творчих навичок учнів в процесі колективного музикування;

- необхідність залучення учнів до цінностей музичного мистецтва та застосування ефективних шляхів організації ансамблевого музикування;

- наявність в художньо-комунікативній діяльності педагога характерних рис артистизму, як професійно значущої якості особистості. 

Завдання:

  • Долучити вихованців естрадно-вокальної студії до основ ансамблевого співу.

- Поняття – Автофонія . Ритмічний та Динамічний ансамблі.

  • Навчити вокалістів робити правильну єдину динаміку у вокальному творі.

  • Навчити вокалістів правильно проспівувати дикційні та динамічні обороти в музично тренувальному матеріалі і вокальних творах, шляхом розпівів та вправ.

  • Робота над вокальним ансамблевим твором.

  • Відпрацювати і закріпити пройдений матеріал під фортепіано і фонограму з мікрофоном.

Технічні засоби: Типовий клас для співів, клавіша, комп’ютер, музична апаратура, мікрофони.

Виклад основного матеріалу. Сучасна музична педагогіка поряд з індивідуальним підходом до учнів, який є основним в роботі за спеціальністю, приділяє все більш пильну увагу різним формам колективного музикування, а також необхідності визначення умов, що впливають на розвиток творчого потенціалу учнів в процесі ансамблевого музикування.

Відомо, ансамблева гра значно розширює музичний світогляд учня, розвиває уміння слухати не тільки власне виконання, але й партнера, загальне звучання всієї музичної тканини твору; активізує фантазію і творчі здібності; спільне виконавство прищеплює учням почуття товариства.

Особливістю ансамблевого музикування є виховання почуття відповідальності учнів за якість освоєння власної партії, досягнення виконавцями точності в темпі, ритмі, штрихах, динаміці, специфіці тембрового звучання, що сприяє створенню єдності і цілісності музично-художнього образу виконуваного твору.

До основних ансамблевих навичок належить "почуття партнера", вміння чути соліста і допомагати йому у втіленні виконавських намірів, навички самоконтролю і самооцінки власних і колективних ігрових дій.

В ансамблі проявляється дія однієї з найважливіших соціально-психологічних функцій музичного мистецтва – комунікативної. Роль спілкування в ансамблі зростає до рівня духовних, особистісних взаємин. Крім розвитку професійних музичних умінь і навичок, гра в ансамблі вчить розуміти партнера, прислухатися до нього. Саме такий творчий колектив вирішує проблеми виховання професійних і особистісно-комунікативних якостей кожного учасника ансамблю окремо.

Не заперечуючи важливості ансамблевого музикування в розвитку учнів будь-яких вікових груп, важливо підкреслити, що дослідження психологічних особливостей підлітків дозволяє говорити про особливу актуальність цього виду роботи саме в підлітковому віці у зв'язку з певними змінами психіки підлітка, а саме: провідну роль інтересу в структурі особистості підлітка, потреба в спілкуванні (насамперед з однолітками), здатність до абстрактного мислення, підвищену емоційність. Всі ці особливості роблять підлітків сприйнятливими до ансамблевого музикування, як виду спільної діяльності. Ансамблеве музикування значно підвищує зацікавленість учнів, допомагає встановленню сприятливої педагогічної атмосфери на заняттях, створює ситуації успішного виконання музичних творів. В процесі розвитку навичок свівати у ансамблі особливого значення набуває ціннісно-орієнтована активність учнів, пов’язана з прагненням до автономії . Учень-старшокласник стає соратником, молодшим колегою педагога, який бачить у ньому творчу індивідуальність.

План занняття: Вступне слово вчителя на тему: Ансамблевий спів. Поняття Автофонія – це вміння слухати під час співу себе та партії інших учасників ансамблю.

Поняття Динамічний ансамбль – це врівноваженість по силі голосів всередині партій та врівноваженість гучності звучання партій в загальному ансамблі.

Ритмічний ансамбль – включає в себе усі моменти пов’язані з темпом, метром і ритмом ансамблевого співу. Вміння співати разом, ритмічно чітко, одночасно вимовляти слова, гнучко зміняти темп, разом брати дихання, вступати та закінчувати співати разом.

Практична робота:

1) Розспівування на звук – «М» по півтонам вверх, закритим ротом, кажемо - «У» – та закриваємо рот. (Можна співати у терцію).

2) Розспівування мажорного тризвуку – на звук – «Ма –Мо –Ме- Мо –Ма.

3) Робота над вокальним твором «Черемшина» Музика Василя Михайлюка, слова Миколи Юрійчука.

4) Спів у мікрофон.

5) Закріплення матеріалу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили