Урок "Адміністративна відповідальність неповнолітніх"

Опис документу:
Дана розробка уроку з основ правознавства в 9 класі створена відповідно до нової програми з метою формування ключових та предметних компетентностей учнів. Дана розробка створена до пудручника "Основи правознавства. О.Є. святокум"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № ___ Клас: 9 Дата:

Тема: Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Мета: ознайомити учнів з поняттям адміністративного права, адміністративного правопорушення та стягнень, що застосовуються за їх вчинення; визначити особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх; розвивати уміння вирішувати юридичні завдання з використанням нормативно-правових актів; виховувати правову культуру учнів і неприйняття правового нігілізму, формувати громадянську та соціальну компетентність учнів.

Очікувані результати: учня зможуть: пояснювати та застосовувати поняття «адміністративне правопорушення», характеризувати адміністративну відповідальність неповнолітніх, наводити приклади адміністративних правопорушень та адміністративних стягнень, аналізувати окремі статті Кодексу про адміністративні правопорушення, розв’язувати правові ситуації із застосуванням знань і положень адміністративного законодавства України щодо неповнолітніх.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу

Основні поняття: адміністративне право, адміністративне правопорушення, адміністративне стягнення;

Обладнання: підручник, Кодекс України про адміністративні правопорушення, презентація «Адміністративне право та відповідальність», комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ.

Повідомлення теми та мети уроку.

План вивчення нової теми: (запис до зошита)

 1. Які відносини регулює адміністративне право.

 2. Які правопорушення називають адміністративними.

 3. Які існують види адміністративних правопорушень.

 4. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення.

 5. Застосування адміністративної відповідальності до неповнолітніх.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

 1. Пригадайте, якими є види правопорушень та види юридичної відповідальності?

 2. Чи можуть неповнолітні особи бути суб’єктами адміністративних правопорушень та адміністративної відповідальності.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель: Під час вивчення розділу 2 навчальної програми, ми з Вами детально ознайомилися з поняттями «правопорушення» та «юридична відповідальність», а також з їхніми видами. Суб’єктами адміністративного правопорушення та адміністративної відповідальності Ви можете стати лише після досягнення 16-річного віку. Однак Вам уже зараз бажано дізнатися про те, які є адміністративні правопорушення та яка відповідальність настає за їх скоєння, щоб запобігти в майбутньому скоєнню цих правопорушень. Але якщо ви їх скоїте, то вам необхідно знати, які заходи адміністративної відповідальності можуть бути до вас застосовані, про ваші права та обов’язки під час притягнення до адміністративної відповідальності. Про це все йтиметься на сьогоднішньому уроці. Сподіваюсь на вашу активну роботу.

IV. ВИЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

 1. Які відносини регулює адміністративне право України?

Розповідь учителя з елементами бесіди

Учитель: адміністративне право України являє собою галузь права, що покликана регулювати певну групу суспільних відносин. Головною особливістю є те, що вони виникають, розвиваються і припиняють своє існування у сфері публічного управління у зв’язку з організацією та функціонуванням системи виконавчої влади на всіх рівнях управління в державі.

Адміністративне право регулює правовідносини, які виникають із приводу організації публічного адміністрування.

Джерелами адміністративного права України є численні нормативно-правові акти. У першу чергу – це Конституція України, яка визначає систему органів влади та основні принципи їхньої діяльності зі здійснення державного управління.

До законів, що регулюють адміністративні правовідносини, належать Закони України «Про державну службу», «Про Національну поліцію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян» тощо. Окремі положення адміністративного права містять Повітряний і Митний Кодекси. Окреме місце посідає Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Схема «Джерела адміністративного права України

 1. Які правопорушення називають адміністративними?

Розповідь вчителя з елементами бесіди

Учитель: загальне поняття адміністративного правопорушення дає стаття 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративне правопорушення (проступок) – це протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління, за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

За змістом цього поняття можна виділити такі ознаки адміністративного правопорушення:

Указані ознаки адміністративного правопорушення (проступку) в сукупності визначають наявність адміністративного правопорушення (проступку), спонукають уповноважені на те органи до вчинення певних процесуальних дій – складання протоколів про адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів. Вони є фактично підставою для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

Правопорушення відрізняються одне від одного за своєю спрямованістю, способом, метою вчинення та колом осіб, які вчинили правопорушення, іншими відмінностями, які становлять специфічні ознаки кожного правопорушення, їх об’єктивну і суб’єктивну сторони.

До складу адміністративного правопорушення входять такі елементи, як об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона.

Бесіда.

 • Визначте місце адміністративного проступку серед інших правопорушень?

 • Назвіть вид правопорушення, яке за своєю суттю є найближчим до адміністративного проступку?

 • Виходячи із власного життєвого досвіду, повідомлень ЗМІ, спілкування з батьками та друзями, спробуйте визначити, які адміністративні правопорушення найпоширеніші серед неповнолітніх.

Робота в парах.

Визначте, які з правовідносин є адміністративними.

Ситуація 1

Олег був звільнений з роботи за невиконання покладених на нього трудовим договором обов’язків.

Ситуація 2

Максим ловив рибу в заповідному місці і був оштрафований працівниками правоохоронних органів.

Ситуація 3

Володимир не захотів виконувати вказівку замовника і не став добудовувати будинок за його проектом.

Ситуація 4

Головний санітарний лікар міста своїм наказом попередив директора міського Будинку культури про порушення санітарно-епідеміологічних правил під час епідемії грипу.

Проміжний підсумок

Особливості адміністративних правовідносин:

 • можливість застосування примусу;

 • нерівність сторін в окремих випадках.

 1. Які існують види адміністративних правопорушень?

Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Учитель: Адміністративні правопорушення поділяються за кількома критеріями. Залежно від того, хто є суб’єктом проступку – громадяни, службові особи, працівники державних органів, об’єднання громадян, власники – адміністративні проступки поділяються на особисті і службові.

Залежно від об’єкта адміністративного правопорушення визначають:

 • Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров’я населення;

 • Адміністративні правопорушення, що посягають на власність;

 • Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів;

 • Адміністративні правопорушення у промисловості, будівництві;

 • Адміністративні правопорушення у сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил;

 • Адміністративні правопорушення на транспорті;

 • Адміністративні правопорушення в галузі житлово-комунального господарства;

 • Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг;

 • Адміністративні правопорушення в сфері якості продуктів та сертифікації тощо.

 1. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення.

Робота з нормативно-правовим документом.

Ознайомтеся зі ст. 213 Кодексу України про адміністративні правопорушення та визначте, які органи або посадові особи уповноважені розглядати адміністративні правопорушення.

Учитель: Адміністративна відповідальність виступає одним із видів юридичної відповідальності.

Адміністративна відповідальність – це обов’язок особи, яка вчинила адміністративний проступок, нести відповідальність за свої протиправні дії в межах установленого законодавством стягнення.

Адміністративне стягнення – це правовий наслідок адміністративного правопорушення, міра відповідальності за скоєне. Воно застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі поваги до закону і права, а також запобіганню вчинення нових правопорушень, як самим правопорушником так і іншими особами.

Адміністративні стягнення, як правило, полягають у позбавлення або обмеженні певних прав, благ тощо.

Перелік адміністративних стягнень у напрямку зростання суворості подається у статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

 • попередження;

 • штраф;

 • штрафні бали;

 • оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

 • конфіскація такого предмета або грошей, отриманих унаслідок адміністративного правопорушення;

 • позбавлення спеціального права;

 • позбавлення права обіймати певні посади або займатися певним видом діяльності;

 • громадські роботи;

 • виправні роботи;

 • адміністративний арешт;

 • арешт з утриманням на гауптвахті (для військових).

Найсуворішим адміністративним стягненням є адміністративний арешт, який призначається тільки судом строком на 15 діб. Це стягнення не може застосовуватися до ряду осіб: вагітних жінок, жінок, які мають дітей до 12 років, неповнолітніх, інвалідів І та ІІ груп, а також військовослужбовців на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

Практикум

Учні об’єднуються в малі групи. Кожна група отримує свою ситуацію для обговорення.

Завдання

 1. Визначити, чи має місце адміністративне правопорушення.

 1. Хто має бути притягнутий до відповідальності?

Ситуація 1.

Батьки з -9-річним сином, повертаючись пізно ввечері з театру, перейшли вулицю у невстановленому місці, неподалік підземного пішохідного переходу. Співробітникам поліції, які їх затримали, батьки пояснили, що поблизу не було машин і взагалі рух вночі дуже обмежений.

Ситуація 2.

На вулиці підлітки голосно співали пісні, брутально лаялися, на зауваження перехожих не реагували або відповідали лайкою. Їх затримав наряд патрульної поліції і з’ясувалося, що двом із затриманих по 14 років, одному — 15, а двом — 17 років.

Ситуація 3.

Десятикласник, якому виповнилося 16 років, протягом півроку відмовляється отримувати паспорт громадянина України. При цьому він посилається на те, що не має потреби в отриманні документа, а отже, й наміру отримати громадянство іншої держави, але не може пояснити якої саме.

Ситуація 4

Після обідньої перерви робітник повернувся на робоче місце в стані алкогольного сп’яніння. Начальник цеху відсторонив його від роботи і подав доповідну записку з цього приводу директору заводу.

 1. Застосування адміністративної відповідальності до неповнолітніх.

Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Учитель: Згідно зі статтею 12 КУпАП адміністративна відповідальність настає для осіб, яким виповнилося 16 років. До неповнолітніх 16-18 років, які вчинили адміністративні проступки, можуть бути застосовані передбачені статтею 24 КУпАП заходи впливу виховного характеру: зобов’язання публічно вибачитися, попередження, догана або сувора догана, передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, що їх замінюють.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Метод « Прес»

 1. Висловіть власну думку, чим небезпечні адміністративні правопорушення.

 2. Чому адміністративні правопорушення можуть стати першим кроком до більш серйозних правопорушень — злочинів?

Тестове завдання

 1. Розташувати адміністративні стягнення у порядку зменшення ступеня їх суворості:

А) штраф В) попередження;

Б) виправні роботи; Г) адміністративний арешт.

Відповідь: Г, Б, А, В.

 1. Визначити послідовність стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення:

А) розгляд справи та її вирішення;

Б) порушення справи;

В) адміністративне розслідування;

Г) виконання постанови.

Відповідь: Б, В, А, Г.

Бліцопитування

Визначте, у яких ситуаціях спостерігаються ознаки адміністративного проступку?

 1. Учні 9 класу домовилися прогуляти уроки, щоб подивитися новий фільм в кінотеатрі.

 2. 16-річний Микола та його однокласник Петро нецензурно лаялися на автобусній зупинці у присутності значної кількості людей.

 3. 17-річний Михайло зірвав троянди на міський клумбі для своєї подруги.

 4. Господар садиби постійно вивозив сміття з двору до лісосмуги і на околицю міста.

 1. 16-річна Катерина всупереч вимозі батьків повернулася додому не о 20-ій, а о 22-ій годині.

 2. Дев'ятикласники Анатолій і Юрій, граючись, пошкодили зелені насадження на дитячому майданчику.

 3. Студент 1-го курсу музичного училища не сплатив за проїзд у тролейбусі.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

 1. Опрацювати § 22 підручника;

 2. Ознайомитись зі ст. 184 Кодексу України про адміністративні правовідносинах і визначити, яку відповідальність несуть батьки у разі вчинення їхніми дітьми адміністративного проступку.(письмово)

 3. Запропонувати перелік заходів щодо профілактики адміністративних правопорушень серед неповнолітніх. (письмово)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»