Урок 15 "ХАРАКТЕР І ТЕМПЕРАМЕНТ ЛЮДИНИ"

Опис документу:
1. Поняття про темперамент. 2. Історія розвитку вчення про темперамент. 3. Психологічна характеристика типів темпераменту. 5. Поняття про характер. 6. Риси характеру. 7. Практична робота. ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. temperamentum - устрій, узгодженість) – сукупність індивідуально-психологічних якостей, яка характеризує динамічний та емоційний аспекти поведінки людини і виявляється в її діяльності і спілкуванні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Урок 15 ХАРАКТЕР І ТЕМПЕРАМЕНТ ЛЮДИНИ
Слайд № 1

Урок 15 ХАРАКТЕР І ТЕМПЕРАМЕНТ ЛЮДИНИ

План 1. Поняття про темперамент. 2. Історія розвитку вчення про темперамент. 3. Психологічна характеристика типів темпераменту. 5. Поняття про хара...
Слайд № 2

План 1. Поняття про темперамент. 2. Історія розвитку вчення про темперамент. 3. Психологічна характеристика типів темпераменту. 5. Поняття про характер. 6. Риси характеру. 7. Практична робота.

Темперамент ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. temperamentum - устрій, узгодженість) – сукупність індивідуально-психологічних якостей, яка характеризує динамічний т...
Слайд № 3

Темперамент ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. temperamentum - устрій, узгодженість) – сукупність індивідуально-психологічних якостей, яка характеризує динамічний та емоційний аспекти поведінки людини і виявляється в її діяльності і спілкуванні.

Історія розвитку вчення про темперамент Гіпократ (V ст. до н.е.) вперше ввів поняття «темперамент». Він вважав, що у тілі людини переливаються чоти...
Слайд № 4

Історія розвитку вчення про темперамент Гіпократ (V ст. до н.е.) вперше ввів поняття «темперамент». Він вважав, що у тілі людини переливаються чотири рідини – кров, слиз, жовч і чорна жовч. Якщо переважає кров – людина сангвінік, слиз – флегматик, жовта жовч – холерик, чорна жовч – меланхолік. Цю теорію продовжував досліджувати Гален, давньоримський лікар. ЇЇ назвали – гуморальною.

Історія розвитку вчення про темперамент Е. Кречмер та У. Шелдон - пропагандисти конституційної типології. Згідно їх досліджень люди з певним типом ...
Слайд № 5

Історія розвитку вчення про темперамент Е. Кречмер та У. Шелдон - пропагандисти конституційної типології. Згідно їх досліджень люди з певним типом будови тіла мають певні психічні властивості.

Історія розвитку вчення про темперамент І.Павлов вперше здійснив науковий підхід до з’ясування фізіологічних основ темпераменту у своєму вченні про...
Слайд № 6

Історія розвитку вчення про темперамент І.Павлов вперше здійснив науковий підхід до з’ясування фізіологічних основ темпераменту у своєму вченні про типи вищої нервової діяльності у тварин і людини. Він висунув гіпотезу, що в основі індивідуальних відмінностей в поведінці лежать властивості нервових процесів – збудження та гальмування, їх врівноваженість і рухливість.

І. Павлов визначив чотири типи нервової системи
Слайд № 7

І. Павлов визначив чотири типи нервової системи

Сангвінік Для сангвініка характерна підвищена реактивність. Він бурхливо сміється навіть із незначного приводу або може дуже розсердитися через дрі...
Слайд № 8

Сангвінік Для сангвініка характерна підвищена реактивність. Він бурхливо сміється навіть із незначного приводу або може дуже розсердитися через дрібницю. Цьому сприяє висока лабільність нервової системи. Має добре розвинуту міміку й виразні рухи. По обличчю легко вгадується його настрій, ставлення до людей і речей. Жваво відгукується на все, що привертає його увагу. Активність і реактивність збалансовані.

Флегматик Флегматику властиві мала сенситивність та реактивність і висока активність. Тому він сповільнено реагує на подразники. Емоції виникають у...
Слайд № 9

Флегматик Флегматику властиві мала сенситивність та реактивність і висока активність. Тому він сповільнено реагує на подразники. Емоції виникають у нього повільно, але відзначаються значною силою, тривалістю, і стриманістю у зовнішніх проявах. За висловом І. Павлова, флегматик – це спокійний, врівноважений, завжди рівний, упертий і наполегливий працівник. Йому властиві велика зосередженість і працездатність.

Холерик У холерика висока реактивність і активність, причому реактивність переважає над активністю. Неврівноваженість процесів збудження і гальмува...
Слайд № 10

Холерик У холерика висока реактивність і активність, причому реактивність переважає над активністю. Неврівноваженість процесів збудження і гальмування в корі великих півкуль може призводити до зриву нервової системи з боку гальмування. Для холерика характерна циклічність у роботі. Холерик – екстраверт. Його поведінка переважно зумовлена впливом зовнішніх обставин, а не внутрішніми переживаннями.

Меланхолік Для цього типу темпераменту характерна слабкість нервових процесів збудження і гальмування. Умовні рефлекси у нього утворюються повільно...
Слайд № 11

Меланхолік Для цього типу темпераменту характерна слабкість нервових процесів збудження і гальмування. Умовні рефлекси у нього утворюються повільно і легко гальмуються. Меланхолік дуже вразливий, сором’язливий, легко ображається навіть із незначного приводу, плаксивий, замикається в собі.

Характер Характер - це стійкі індивідуальні особливості особистості, що формуються і проявляються в діяльності та спілкуванні, зумовлюючи типові дл...
Слайд № 12

Характер Характер - це стійкі індивідуальні особливості особистості, що формуються і проявляються в діяльності та спілкуванні, зумовлюючи типові для неї способи поведінки.

Риси характеру ставлення до інших людей (принциповість та безпринципність, правдивість, тактовність і грубість, уміння спілкуватися, чуйність, ввіч...
Слайд № 13

Риси характеру ставлення до інших людей (принциповість та безпринципність, правдивість, тактовність і грубість, уміння спілкуватися, чуйність, ввічливість); ставлення особистості до себе (самолюбство, почуття власної гідності чи невпевненість, приниженість, скромність, самокритичність). В одних людей на перший план виступають себелюбство, егоцентризм, в інших - самозречення в боротьбі за спільну справу;

Риси характеру ставлення до справи, праці (ентузіазм, серйозність, відповідальність за доручену справу, занепокоєння результатами, працьовитість, і...
Слайд № 14

Риси характеру ставлення до справи, праці (ентузіазм, серйозність, відповідальність за доручену справу, занепокоєння результатами, працьовитість, ініціативність, лінощі, недбальство, байдужість); ставлення до речей (акуратність чи недбалість щодо книг, одягу, речей, бережливість або варварське ставлення).

Практична робота Тема: “Діагностика темпераменту.” Мета: Провести діагностику темпераменту за тестом Айзенка.
Слайд № 15

Практична робота Тема: “Діагностика темпераменту.” Мета: Провести діагностику темпераменту за тестом Айзенка.

Питання для самоконтролю 1. Що таке темперамент? 2. Хто першим ввів поняття “темперамент”? 3. Які є типи темпераменту? 4. Характеристика типів темп...
Слайд № 16

Питання для самоконтролю 1. Що таке темперамент? 2. Хто першим ввів поняття “темперамент”? 3. Які є типи темпераменту? 4. Характеристика типів темпераменту. 5. Різниця між характером і темпераментом. 6. Які є групи рис характеру? Навести приклади.

Рекомендована література 1. Загальна психологія: Навч. посібник О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999. 2. Ільїна Н.М. Загальна пс...
Слайд № 17

Рекомендована література 1. Загальна психологія: Навч. посібник О. Скрипченко, Л. Долинська та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999. 2. Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навчальний посібник / Н.М.Ільїна.- Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. 3. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 4. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид-ня: випр. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2006.

Дякую за увагу!
Слайд № 18

Дякую за увагу!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн