Урок 13. З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ» .Тема: Темперамент і характер людини.

Опис документу:
Мета: розкрити зміст понять; розвивати уміння визначати тип темпераменту та основні риси характеру; виховувати позитивні якості та властивості особистості. Поняття для засвоєння: темперамент, типи темпераменту, характер, риси характеру, акцентуації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 13

З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»

11 КЛАС

Тема: Темперамент і характер людини.

Мета: розкрити зміст понять; розвивати уміння визначати тип темпераменту таосновні риси характеру; виховувати позитивні якості та властивості особистості.

Поняття для засвоєння: темперамент, типи темпераменту, характер, риси характеру,акцентуації.

Обладнання: зошит, ручка, крейда, дошка, тестовий матеріал, література.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

- Які біологічні фактори розвитку особистості ви визначили?

- Які соціальні фактори розвитку особистості?

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІV. Робота над темою уроку

Інформаційне повідомлення. Мультимедійна презентація

Темперамент

Вчення про темперамент започатковане славнозвісним давньогрецьким лікарем і філософом Гіппократом. Він та його послідовники (римський лікар Гален) відстоювали гуморальну теорію (від лат рідина, соки організму - кров флегма, жовч), згідно з якою темперамент спричинює перевага в організмі певної рідини. Гіппократ вважав, що життєдіяльність організму визначається співвідношенням між кров’ю, жовчю та слизом (лімфа, флегма). На основі цього погляду сформувалося вчення про чотири типи темпераменту: сангвінічний (від лат. Sangius – кров, перевага в організмі крові), флегматичний (від грецького phlegma – слиз, перевага в організмі слизу), холеричного (від грец. Chole – жовч, перевага жовчі), меланхолійного (від грец. Melas – чорний, похмурий та Chole – жовч, перевага в організмі чорної жовчі).

І. Павлов – знаменитий фізіолог писав, що геніальний спостерігач людини Гіппократ – у класифікації темпераментів підійшов до істини найближче. Значний вклад у наукове обґрунтування типів темпераменту внесли німецький філософ-ідеаліст Іммануїл Кант, російський лікар і педагог П.Лесгафт, німецький психіатр Е. Кречмер.

Аналіз типів темпераменту краще робити на сонові тестування за Айзенком або «Колом Айзенка».

Графічна схема темпераменту за С.Д.Максименком

ТЕМПЕРАМЕНТ

Властивості вищої нервової діяльності:

 • Сила процесів збудження та гальмування;

 • Врівноваженість процесів збудження та гальмування;

 • Рухливість процесів збудження та гальмування

Типи:

 • Сангвінік (нервові процеси сильні, врівноважені, рухливі);

 • Холерик (нервові процеси сильні, неврівноважені);

 • Меланхолік (нервові процеси слабкі, малорухливі, неврівноважені);

 • Флегматик (нервові процеси сильні, врівноважені, інертні);

Основні властивості:

 • Сензитивність,

 • Пластичність,

 • Резистентність,

 • Реактивність,

 • Ригідність,

 • Екстравертованість та інтравертованість

Характер

У кожної людини вже вивчені нами риси і якості поєднанні по-різному.

Неповторне, індивідуальне поєднання психологічних рис особистості є характером.

Термін характер (від грец. Character – «риса», «прикмета», «відбиток», «чеканка») введений для позначення цих властивостей людини другом Арістотеля Теофрастом, який у «характеристиках» описав з позиції мораліста 31 тип людських характерів - людей хвалькуватих, базік, нещирих нудних у розмові, улесливих та інших.

Характер найбільше пов’язується з темпераментом, який як відомо, визначає зовнішню, динамічну форму його вираження. Характер людини можна зрозуміти тільки в її суспільній діяльності, суспільних відносинах.

Про характер людини судять і за тим, як вона мислить і поводить себе в різних обставинах, якої думки вона про інших та про саму себе, які манери їй властиві.

Отже, характер – це сукупність стійких індивідуально-психологічних властивостей людини, які виявляються в її діяльності та суспільній поведінці, у ставленні до колективу, до інших людей, праці. Навколишній дійсності та до самої себе.

Необхідно зупинитися на позитивних і негативних рисах характеру. Позитивними рисами характеру культурної людини є справедливість, дотримання слова, щедрість, доброзичливість, чесність, принциповість.

Графічна схема характеру за С.Д.Максименком

ХАРАКТЕР

Властивості характеру:

 • Повнота,

 • Цілісність,

 • Визначеність,

 • Сила

Риси характеру:

 • Інтелектуальні,

 • Емоційні,

 • Вольові

Стійкі риси, що виявляють ставлення особистості:

 • До самої себе,

 • До праці,

 • До інших людей,

 • До речей та природного середовища

До негативних рис характеру належать відчуженість, замкнутість, заздрість, скупість, зневага до інших, хвалькуватість, гординя, схильність до безпідставного кепкування та глузування, причіпливість, схильність до пустопорожніх суперечок, заперечення істини, дріб'язковість, мізантропія. Негативні риси характеру дуже шкодять позитивному спілкуванню людей, їхнім прагненням до спільної боротьби з несправедливістю, спілкуванню в праці.

Ставлячись до вчинків і поведінки інших, людина формує власні риси характеру за аналогією чи протиставленням. Ставлення до самої себе — позитивне або негативне — залежить від рівня розвитку самосвідомості, здатності оцінювати себе. Такі риси характеру, як скромність, почуття власної гідності, вимогливість до себе, відповідальність за справу, схильність віддавати себе, свої сили колективу, державі, свідчать про високий рівень розвитку самосвідомості особистості.

Крайню інтенсивність певних рис людини називають їх акцентуацією. Хоча акцентуація якихось рис особистості своєю загостреністю та своєрідністю прояву виходить за межі звичайного, їх не можна відносити до патологічних. Проте надмірно складні умови, які викликають акцентуацію рис особистості, частота їх повторення можуть спричинити невротичні, істеричні та інші патологічні реакції.

Акцентуація рис характеру виявляється лише за певних умов. За інших умов люди з такими рисами діють спокійно, без напруження.

Акцентуація рис характеру виробляється за суспільних умов життя під впливом суспільної спрямованості інтересів, специфіки контактів у колективі, але, як свідчать дослідження, заса- довими стосовно них є своєрідні природжені індивідуальні особливості, що і створюють ґрунт для виникнення акцентуації за відповідних соціальних умов.

Розглянемо найхарактерніші прояви акцентуації.

Застрявання в стані збудження на впертості, недовірливості, нетерпимості до заперечень у дискусіях. У спокійному стані такі люди виявляють відповідальність і розсудливість при розгляді справ.

Педантизм виявляється в крайньому, нічим не виправданому формалізмі при вирішенні справи, в дотриманні «букви», хоча це й шкодить справі, у міркуванні типу «коли б чого не трапилося».

Демонстративні характери виявляють амбіційність, їм властиве хизування, зухвалість, де потрібно погодитися, вони заперечують очевидне: «це неможливо», «я цього не розумію». За звичайних умов такі особистості здатні погоджуватися, досягати значних творчих успіхів.

Екзальтовані особистості надмірно захоплюються, вихваляють те, що на це не заслуговує, легко збуджуються в радощах або сумують аж до розпачу, їхні реакції на вчинки свої або інших людей загострено емоційні, афективні.

Тривожні типи особистості в усьому чекають небезпеку, виявляють підвищену боязливість, соромливість, розгубленість, здатні сховатися від небезпечного, поступитися навіть слабшому, втекти від нього, якщо він чимось погрожує.

Інтровертовані особистості замкнуті, свої думки та переживання спрямовують на самих себе, на свій внутрішній світ, уникають контактів з іншими, не пристосовані до обставин. Вважають, що аутизм підлітків більше властивий інтровертованим особистостям.

Екстравертовані особистості прагнуть до спілкування, контактів з іншими, багато говорять про себе, хвалькуваті, зосереджуються переважно на зовнішніх явищах, а не на собі, схильні погоджуватися з усім, що їм пропонують.

Практична робота

Дослідження типу темпераменту за опитувальником Айзенка (Додаток 1).

V. Підсумок уроку

 • До якого типу темпераменту ви себе відносили раніше? Чи підтвердились ваші знання психодіагностичним дослідженням?

 • Які риси характеру: позитивні чи негативні переважають у вашому характері?

V. Домашнє завдання

1. Дати письмово відповідь на питання: «Чи впливає тип темпераменту на діяльність людини? Якщо впливає, то як саме?»

2. Вивчити конспект

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!