Учнівська конференці на тему "Моє право на працю"

Опис документу:
Мета: виховувати повагу до праці; прищеплювати інтерес до правових знань; формувати правову культуру. Урок буде складатися з двох частин: наукової та практичної. Для закріпленя вивченого матеріалу пропоную використати метод "Бінго" і створити модель ідеального працівника.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8

Науково-практична конференція

«Моє право на працю».

Мета: виховувати повагу до праці; прищеплювати інтерес до правових знань; формувати правову культуру.

Обладнання: Декларація прав людини; Міжнародний пакт про економічні, та культурні права; Конституція України; Кодекс законів про працю; таблиці.

ХІД КОНФЕРЕНЦІЇ.

Учитель. Тема нашої науково-практичної конференції «Моє право на працю» буде проведена у формі правового лекторію. Урок буде складатися з двох частин: наукової та практичної. Краще зрозуміти «поняття право на працю» допоможе нам перший учень.

1-й учень. Третину свого життя людина проводить на роботі. У міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права статті 6 «…право на працю включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується, і здійснює належні кроки до забезпечення цього права».

Що ж таке право на працю? Це можливість одержання суспільно - корисної роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості.

Згідно зі ст.43 Конституції України «кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Учитель. Право на працю – це одне з основних прав людини, що утвердилося в 20 ст. Це право проголошено в Загальній декларації ( ст.23 ) та розширене витлумачено у міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, де зазначено, що «держави визнають право на працю, яке вмішує у собі право кожної людини заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає, або на яку вільно погоджується».

Право на працю, згідно з міжнародними стандартами у галузі прав людини, включає справедливу заробітну плату та рівну винагороду за працю рівності вартості; забезпечення гідного життя для робітника та його сім ї, умови праці, які відповідають вимогам безпеки та гігієни, відпочинок, дозвілля, розумне обмеження робочого часу, періодично оплачувану відпустку. Право на працю включає в себе не тільки вибір роду діяльності, а і вибір професії.

Наступне повідомлення ознайомить нас з основними міжнародними законами та законами України про працю.

Основні закони про працю.

2-й учень. Дитяча праця – це не суто українська проблема, у світі 250 млн дітей, які працюють. Міжнародна Організація Праці ( МОП ) дуже багато уваги приділяє захисту прав дитини в галузі праці.

Українське законодавство в цілому близьке до міжнародного. Конституція України закріплює право на працю, яке вміщує в собі право кожної людини заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає Держава забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження соціального і майнового стану, раси або національності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання тощо.

Основним законодавчим актом, що регулює трудові правовідносини в Україні, є Кодекс законів про працю України. У ньому записані всі правові норми про взаємовідносини між робітником та роботодавцем.

Кодекс складається з 279 статей. Він містить норми, якими регулюються всі трудові відносини: права та обов’язки працівників, порядок працевлаштування, охорона праці, порядок звільнення, праця жінок та молоді, робочий час та час відпочинку.

У своєму житті ми зустрічаємося з положеннями Кодексу закону про працю під час працевлаштування, зміну місця роботи, виконання трудових обов’язків.

Учитель. Як же реалізується право на працю в Україні? Становище людини в трудовій сфері зумовлюється рівнем її освіти, здібностей, рівнем кваліфікації, професією.

В умовах ринку існує конкуренція за право посісти певне робоче місце. Роботодавець купує будь-яку силу, що завдяки професійним здібностям здатна виробляти продукцію або надавати послуги, які відповідають завданням підприємства.

Своє право на працю можна реалізувати, започаткувавши власну справу. Відкрити свою справу, тобто зайнятись власним бізнесом, дозволяється особам, які досягли 16-річного віку. Пошук роботи – тема наступного виступу.

Пошук роботи.

3-й учень. Сьогодні пошук роботи справа нелегка і не завжди дає очікуваний результат. Роботу можна шукати самостійно, через своїх знайомих, переглядати оголошення, а можна звернутися по допомогу до установи – державної служби зайнятості.

Сьогодні посередниками у працевлаштуванні можуть виступити й приватні ( комерційні ) кадрові агенції.

Оголошення про вільні вакансії можна знайти у спеціалізованих виданнях ( газети, журнали, бюлетені ) , в назвах яких є слово «робота», «працевлаштування», «вакансії», «навчання». Ефективним є пошук роботи через мережу Інтернет.

Учитель. З чого ж починається працевлаштування? Поради нам дасть наступний учень.

Як влаштуватись на роботу?

4 – й учень. Найчастіше люди реалізують право на працю через укладання трудового договору з підприємством чи підприємцем. Трудовим договором закон називає угоду між працівником і роботодавцем за якою працівник зобов’язується виконувати певну роботу, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати робітникові заробітну платню і забезпечити всі умови для праці, передбачені законом.

Працевлаштування починається з написання заяви на ім. я керівника підприємства або особи, яка приймає на роботу. До заяви додаються певні документи. Якщо людина працевлаштовується вперше, слід подати довідку з місця проживання. Закон забороняє вимагати від осіб, які працевлаштовуються на роботу відомості і документи, що не передбачені законодавством.

Укладання трудового договору оформляється наказом про зарахування на роботу, з яким працівник ознайомлюється під підпис.

При працевлаштуванні вперше не пізніше п’яти днів після початку роботи працівникові повинна бути заведена трудова книжка. Це основний документ про трудову діяльність працівника. У ній записуються дати початку роботи, посада, яку обіймає працівник, підстави і дата звільнення. До неї заноситься нагороди і заохочення працівника. За трудовою книжкою обчислюється стаж під час призначення пенсії. (Учень демонструє трудову книжку).

СКОРИСТАЙТЕСЯ ПОРАДАМИ.

У заяві про прийом на роботу обов’язково зазначте такі відомості:

- прізвище, ім. я , по батькові;

- домашню адресу;

- місце роботи і посаду на яку ви претендуєте;

- бажаний термін роботи.

Як звільнитися з роботи?

5-й учень. Право на працю включає в себе вільний вибір людиною виду та роду занять. А тому люди можуть змінювати місце роботи. При цьому вони мають розірвати трудовий договір, тобто звільнитися з роботи.

Той, хто бажає звільнитися, зобов’язаний подати про це письмову заяву за два тижні до бажаного дня звільнення. За наявності поважних причин роботодавець зобов’язаний звільнити працівника в термін, який він просить.

Працівник може бути звільнений з ініціативи роботодавця лише у випадках, зазначених у законі (наприклад, у випадку скорочення штатів, прогулу, вчинення працівником за місцем роботи розкрадання). Для звільнення з ініціативи роботодавця, за загальним правилом, потрібна згода профспілкового органу.

СКОРИСТАЙТЕСЯ ПОРАДАМИ

У заяві про звільнення з роботи обов’язково зазначте:

- своє прізвище, ім. я, по батькові;

- свою домашню адресу;

- з якої посади ви звільняєтесь;

- причину звільнення;

- дату останнього дня роботи.

Учитель. Більшість учнів у класі неповнолітні. Які права мають неповнолітні у трудових відносинах? Дізнайтеся відповідь на це важливе питання.

Які права мають неповнолітні у трудових відносинах?

6-й учень. Законодавство встановлює обмеження у прийняті на роботу неповнолітніх: дозволяється укладати трудовий договір з особами, які досягли 16-річного віку. За письмовою згодою одного з батьків на роботу можуть прийматися особи з 15 років, а у вільний від навчання час і з 14 років.

Законодавство про працю враховує, що неповнолітні не можуть працювати на рівні з дорослими. Тому для неповнолітніх встановлюються легші умови праці.

Оскільки фізичний розвиток неповнолітніх ще не завершився, закон дозволяє їм меншу тривалість робочого часу, ніж дорослим. Робочий час обчислюється годинами на тиждень. Його нормальна тривалість – 40 годин на тиждень, а неповнолітні працюють 24 години на тиждень, а 16 – 18 – річні - 36 годин.

Неповнолітнім установлено пільги в заробітній платні.

Заробітна плата працівникам молодше 18 років при скороченні тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, ПТУ, проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежить від виробітку.

До того ж законодавство забороняє залучати неповнолітніх до роботи вночі, а також до роботи у святкові дні й робіт понад норму.

Працівникам молодших 18 років щорічна відпустка надається тривалістю 31 календарний день у зручний для них час за їхньою письмовою заявою.

Для неповнолітніх установлено особливий порядок звільнення.

Вплив умов праці на здоров я підлітків.

7-й учень. В Україні за статистичними даними, виявлено 456 тис. працюючих дітей.

За результатами обстеження Державного комітету статистики, за своїм характером дитяча праця є фізичною. За оцінками власне працюючих підлітків, 42% з них працювали у несприятливих умовах.

Характеризуючи умови праці кожен п’ятий з них зазначив, що мерзне і застуджується. Майже чверть дуже сильно стомлювались і відчували бажання відпочити, 4% підлітків відповідали, що вживали алкоголь як тонізуючий засіб. Все це, безперечно, негативно впливає на здоров я та фізичний розвиток дітей, свідчить про їх залучення до найгірших форм праці для підлітків виявлені під час виконання таких робіт:

миття машин;

прийом склотари;

праця в торговельних організаціях;

робота реалі заторами;

праця вантажниками.

Серед працюючих підлітків 3% мали проблеми зі здоров ям, пов’язані з роботою. Причому дівчата хворіли частіше, ніж хлопці.

Виконання домашньої (господарської) роботи дорослі часто оцінюють як самообслуговування або трудове виховання. Разом з тим домашня робота не завжди корисна для неповнолітніх і також може негативно впливати на їхнє здоров я, особливо якщо ця робота має примусовий характер.

Учитель. Дуже часто учні запитують: « Чи можна вчитися і працювати?» Пропонуємо нашу консультацію на цю тему.

Праця і навчання.

8-й учень. Законодавство України про працю зазначає: для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, ПТУ для виконання легкої праці, що не завдає шкоди здоров ю і не порушує процес навчання у вільний від навчання час (дивись статтю 208, 209, КЗпПУ).

Учитель. Переходимо до другої частини – проведемо практичні заняття. Потрібні два учні, які виконають практичну роботу.

Уявіть, що вам необхідно найняти на роботу робітників. Виберіть із запропонованих варіантів ті якості, які б ви хотіли бачити у своїх робітників.

не звертають увагу на здібності;

не мають схильність працювати;

занадто квапляться, не турбуються про якість;

пишаються своєю роботою;

допомагають своїм напарникам добре виконати роботу;

кидають розпочату справу, якщо в них виникли якісь проблеми;

схильні до брехні, хитрують;

допитливі, наполегливі;

ввічливі, витривалі;

знають трудове законодавство.

( Учні на аркуші паперу приколюють листочки з перерахованими рисами характеру, які вони відібрали ).

2. Допишіть заяву на роботу, використовуючи при цьому, такі рекомендації:

свої ПІБ;

свій домашній адрес;

свій домашній і мобільний телефон;

місце роботи і посаду на яку ви претендуєте;

склад вашої сім ї;

ваша освіта;

якого кольору ви любите одяг;

останнє місце роботи;

з ким би ви хотіли разом працювати.

( У той час, коли учні виконують цю роботу, решта дивиться інсценування. )

Вчитель. Бажаю всім щасливої долі, справедливих роботодавців, завжди отримувати достойну заробітну плату і пам’ятати народну мудрість: «Якщо стоїш прямо, кривої тіні не бійся».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00