Зараз в ефірі:
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Trip to the moon

Англійська мова

Для кого: 2 Клас

15.03.2021

69

1

0

Опис документу:
Aims: to continue the work with new words on the subtopic “The space rocket” - to practise grammar structures with “ can/ can’t - to listen and read the dialogue - to listen and act the dialogue - to develop listening and reading skills ICT: CDs, mobile phones&gadgets Handouts: Lego. poster, cards
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Theme: Trip to the moon

Aims: to continue the work with new words on the subtopic “The space rocket”

 • to practise grammar structures with “ can/ can’t

 • to listen and read the dialogue

 • to listen and act the dialogue

 • to develop listening and reading skills

ICT: CDs, mobile phones&gadgets

Handouts: Lego. poster, cards

Lesson Procedures

I.Greeting

T: Good morning, children

C: Good morning, V.I.

T: Good morning guests ! I’m glad to see you.

II. Morning Circle

Children, are you OK? Show me your mood( у каждого комплект из3-х смайликов

)

Children, what season is it now? C: Winter

T:What month is it now? C: February

T: What rhyme do you know about February?

C: February brings the rain ,

Thaws the frozen lake again.

T: OK, I see you’re ready for our travelling

III Warming up

Look here , children( на экране TV- ракета)

 • What is it?

 • C:It’s a space rocket

 • T: OK, let’s talk a little about the space rocket

 • Can the space rocket fly?

 • C:Yes, it can

 • T: Can it jump?

 • C: No, it can’t

 • T: OK, you’re ready to fly

 • Start the final countback all together: 20, 19,18….1

 • START

 • T: What can we see at night in the sky? ( на экране – Луна)

 • С: The moon

 • IV Work with ICT (mobile phones&gadgets)

 • T: Lets learn the rhyme about the Moon ( написан на доске мелом, непонятные слова- цветным)

 • Listen to me, children (читаю и показываю указкой)

 • Read after me, all together(читают после меня)

 • Before the coming at the night

 • The Moon shows papery white;

 • Before the dawning of the day

 • She fades away(1)

 • T: Children, how to translate BEFORE

 • PAPERY

 • DAWNING

 • FADES

 • AWAY?

 • C: We don’t know

 • T: Take your mobile phones or gadgets and find the translation of these words

 • Whos ready?

 • T: Now read again. Who wants to read it?(2 persons)

 • Now translate it into Russian into one line

 • T: Great, so, the rocket can fly, can’t it?

 • C: Yes, it can

 • T: the rocket can jump, can’t it?

 • No, it can’t

 • V.Work in pairs. Grammar .Practice of questions

 • T: But what can you do, children? Sveta, can you run?

 • C: Yes ,I can

 • T: Sveta, ask Sasha “What can you do, Sasha?”

 • Sasha: I can….

 • T: Children, choose your word –verb( показываю на слова вверху таблицы) and complete your answer

 • READ WRITE SING DANCE DRAW RUN JUMP PLAy

 • T: Well, our rocket is at the station “Listening and reading”

 • VI.Listening and reading

 • T: Look at the poster.

 • Whom can you see on the poster?

 • C:Mr. Jolly, Princess Bella, Miss Silver,,Dan,,Lily

 • T: OK, open your PB’s on p.103. Now you’ll listen the dialogue.

 • T: Now listen again and repeat after the announcer

 • T: OK, and now I’d like`to hear your reading:

 • Sveta is Princess Bella

 • ..is Clown Biffo(etc)

 • T: well,

 • А теперь задание сложное. Кто же расскажет диалог , от начала до конца(1-2 persons)

 • VII.Physical

 • T:Children, it’s time to rest now.Stand up and sing the funny song

 • (Song”Jump,run and shout”)

 • VIII.Work with Lego(work in groups)

 • T: Our next station is “Game”. Let’s play lego.Make-up question, make-up answer. You have 2 minutes to do it.Your time is up.Who ‘s ready?

 • IX.Writing

 • T:Our last station is “Writing”. У каждого по 2 карточки В первой карточке на место оранжевых точек впишите правильное оранжевое слово-глагол из таблиц ы

 • На второй карточке под вопросом напишите правильный ответ Yes,it can/No, it can’t You have 2 minutes to do it

 • X.Feedback

 • T:Our trip is over.What can you do in our lesson, children? What about you,…?(names)

 • Вам понравилось путешествовать? Нас ждут новые увлекательные путешествия.

«Використання ігрових технологій на уроках англійської мови в ситуаціях психологічної підтримки учнів початкової школи за концепцієюНУШ»

Автор: Долбінцева Вікторія Іванівна, вчитель англійської мови ХСШ 33

Робота спрямована на те, щоб показати важливість створення на уроках англійської мови атмосфери успіху- а це значить- розбудити емоції учнів, як наголошував професор Сиротенко А.Й( СиротенкоА.Й. Складові педагогічного успіху.-2003.-№2)

Досвід актуален тим, що створення цікавої захоплюючої атмосфери успіху, психологічної підтримки

-допомагає зняти з дитини емоційне напруження

-сприяє більш активному і позитивному ставленню учнів до вивчення англійської мови

-забезпечує особистісно-орієнтовану модель навчання

-уможливлює впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках

-покращує якість навчального процесу та рівень навчальних досягнень учнів

Мета досвіду-формування всебічно розвиненої особистості’’… яка вміє ставити цілі та досягати їх, критично мислити, працювати в команді, cпілкуватися в багатокультурному середовищі , яка самодостатня’’(за концепцією НУШ

Ця стаття- спроба поділитися деякою частиною мого досвіду на основі публікацій моїх робіт в журналах «Англійська мова та література» Видавничої групи «Основа»,а саме:

Використання віршів,ігор, загадок,прислів”їв на уроках у початкових класах» № 22-23(572-573) Серпень 2018

«Конструктивна взаємодія з учнями в реальних ситуаціях спілкування»№22-23(572 -573) Серпень 2018

«Winter.Winter Holidays» №12(169) Грудень 2018

«Засоби формування комунікативної компетенції у початковій школі за концепцією НУШ»№34-36(620-622) Грудень2019

Англійську мову я викладаю в початкових класах. А чим живе дитина? Звичайно, грою. У нас традиційно гра вважалась чимось другорядним. А психологи давно довели важливість гри для інтелектуального розвитку дитини, пізнання навколишнього світу. Для вивчення іноземної мови це вміння дуже важливе. Саме в процесі гри (будь-то фонетичної, граматичної, лексичної, орфографічної, продуманої, організованої і проведеної під керівництвом учителя- не хаотично, тільки заради розваги), у дітей 8-9 років яскраво виражається здібність до імітації: вони абсолютно точно відтворюють чужу фонетику, помилки роблять природньо, вдало долаючи їх. У цей час цілком можливо правильно поставити дитині звуки як у носія мови; правильна фонетика створює дітям психологічний комфорт в іншій мові(ситуація психологічної підтримки – концепція НУШ). Г.Пальмер, англійський методист, надавав дуже великого значення початку вивчення іноземної мови. Він писав:»Take care of the first two stages and the rest will take care of itself»

У статті «Використання віршів, загадок,ігр, прислів’їв» я навела деякі приклади ,»… враховуючи потреби учнів з різними стилями сприйняття:

-аудіалів- у них домінуюча є слухова система обробки інформації: звуки, мелодії, їх тон, гучність, тембр, чистота;

-вербалів-домінує словесна система обробки інформації, мовна сторона якої має ієрархічну структуру(в ід фонеми до тексту);

-візуалів- домінуюча є зорова система: форми, розташування, кольори;

- кін естетиків- у них домінує чуттєва система обробки інформації: дотики, смак, запах, відчуття текстур, температура (програма НУШ)»

Тому і ігри поділяються на 2 групи:

Перша- які формують мовленнєві навички,тобто,ігри підготовчі: фонетичні, граматичні, лексичні, орфографічні

Для кін естетиків

1.»Хто правильно відшукає предмет за якостями» Гравець повинен знайти серед предметів у скрині саме той, властивості якого назвав ведучий(квадратний, у формі кола, м’який, твердий, великий, маленький, важкий, легкий, гладкий, пухнастий- англійською мовою, природньо)

2.»Food Basket Кожній дитині дається картка з зображенням продукту. Всі сідають у коло. Ведучий починає:» The Apple , change places with an orange” Діти, у яких є картки з зображенням яблука і апельсину, міняються місцями. Ведучий у цей час намагається зайняти одне з місць. Той, хто втратив місце стає ведучим.

Для аудіалів

1.»The snowball» Учні повинні повторити все те, що сказали попередні гравці і додати своє слово:

Teacher: I like bananas.

P 1: I like bananas and cheese.

P 2: I like bananas, cheese and milk(and etc)

2.”You smilled. Why?» Учням пропонується прослухати кумедні історії. Здобуває перемогу той, хто правильно зрозуміє ці історії і буде спроможний розтлумачити, чому він посміхнувся

Nick: My father makes faces all day.

Bill: Why does he do that?

Nick: Because he works at the clock factory. Face- циферблат( гра слів: обличчя- циферблат)

Друга група ігр- так звані творчі ігри- провожу з метою подальшого розвитку мовленнєвих навичок і вмінь.

У цих іграх я широко застосовую такі інноваційні, нетрадиційні засоби як Lego, планшети,схематичні зображення

Lego доцільно використовувати на етапі закріплення і перевірки знань учнів: звороти there is/ there are; граматичні структури He has got/ She has got; при вивченні модальних глаголів фото

Учні діляться на групи і кожна з них виконує своє завдання: за допомогою блоків Lego створює питальне, заперечу вальне або стверджувальне речення. Слова приклеєні до блоків.

Схематичне зображення предмета не потребує мистецьких навичок,а може швидко допомогти зобразити і засвоїти нову інформацію. Їх я використовую при написанні диктантів- малюнків. Доречно використовувати при вивченні прийменників.

Такі форми роботи мотивують дітей критично мислити, розвивають IKT-грамотність, навички лідерства та співробітництва .Про це я зазначала у своїх статтях»Конструктивна взаємодія з учнями на уроках в реальних ситуаціях спілкування» в журналі Видавничої групи «Основа» «Англійська мова та література»№22-23(572-573) і «Засоби фор мування комунікативної компетенції у початковій школі за концепцієюНУШ» в журналі Видавничої групи «Основа» «Англійська мова та література» № 34-36(620-622)

Позитивний вплив підтверджується участю та перемогою моїх учнів у Всеукраїнському конкурсі» Грінвіч»

Результативність

роботи педагогів у атестаційний період 2014/2019 роки

ЗЗСО №

П І Б учителя, посада за якою відбувається атестація( предмет викладання), на що претендує

ДрукованІ роботи/ публікації на Internet-ресурсах

Результативність

(олімпіади, турніри, МАН, та Учитель року)

Всеукр. (крім інтерактивних)

Наявність/блогу (вказати електронну адресу)

33

Долбінцева Вікторія Іванівна, вчитель англійської мови, присв.кв. кат. “спеціаліст вищої категорії»

2018

«Використання віршів,загадок, прислів’їв на уроках у початкових класах» ВГ»Основа», журнал “Англійська мова та література» №22-23(572-573)

«Конструктивна взаємодія з учнями на уроках в реальних ситуаціях спілкування» ВГ»Основа», журнал «Англійська мова та література» №22-23(572-573)

«Winter. Winter Holidays» (2 form, підручник «English World -2” ВГ «Основа», журнал «Англійська мова та література» №33(583)

2019

«Засоби формування комунікативної компетенції у початковій школі за концепцією НУШ» ВГ»Основа», журнал «Англійська мова та література» №34-36(620-621)

2017

VIII Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

Полудніцин Назар – Золотий сертифікат учасника

Шапко Денис – Золотий сертифікат учасника

2018

IX Всеукраїнский конкурс з англійської мови «Гринвіч»

Аксаковський Микита – Золотий сертифікат учасника

Шамрай Ігор – Золотий сертифікат учасника

Іванченкова Ніка – Срібний сертифікат учасника

Болгов Кірілл – Срібний сертифікат учасника

Сарксян Ніколь – Бронзовий сертифікат

Харківська спеціалізована школа І ступеня №33 Харьківської ради Харківської області

Список педагогічних працівників, які атестуються комісією ІІ рівня при Управлінні освіти адміністрації Московського району

Харківської міської ради у 2020 році

з/п

П.І.Б.

Освіта, кваліфікація за дипломом

Посада

Педагогічний стаж

Рік підвищення кваліфікації

Дата та результати попередньо атестації

На що претедує під час атестації

Результати Голосування

так

ні

утримався

1

Долбінцева Вікторія Іванівна

Повна вища, філолог, учить англійської мови

Учитель англійської мови

27

2020

17.03.2017.

Відповідає кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Методична діяльність педагогічного працівника у між атестаційний період

1. Загальні відомості

ЗНЗ №

Посада, за якою проводиться атестація. Предмет викладання

П.І.Б.

Стаж роботи на посаді

Кваліфікаційна категорія, рік ост. Атестації І, 2017

Педагогічне звання, рік присвоєння

Рік кваліфікації

Участь у спецкурсах (назва, рік)

33

Англійська мова. Учитель

Долбінцева Вікторія Іванівна

27

І

2017

2020

2015

«Особливості вікладання іноземної мови в початковій школі» (12 годин) ХАНО

2018

«Основи інклюзив інк освіти» (18 годин), ІПО «Особливості навчання англійської мови відповідно до концепції НУШ» (24 години), ХАНО

2. Методична робота

з/п

Напрям діяльності

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1

Публікації у фахових виданнях, друковані роботи. Публікації на Internet-ресурсах

«Використання віршів,загадок, прислів’їв на уроках у початкових класах» ВГ»Основа», журнал “Англійська мова та література» №22-23(572-573)

«Конструктивна взаємодія з учнями на уроках в реальних ситуаціях спілкування» ВГ»Основа», журнал «Англійська мова та література» №22-23(572-573)

«Winter. Winter Holidays» (2 form, підручник «English World -2” ВГ «Основа», журнал «Англійська мова та література» №33(583)

2019

«Засоби формування комунікативної компетенції у початковій школі за концепцією НУШ» ВГ»Основа», журнал «Англійська мова та література» №34-36(620-621)

2

Результативність підготовки учнів до конкурсів, турнірів, олімпіад

2017 Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

Полудніцин Назар – Золотий сертифікат учасника

Шапко Денис – Золотий сертифікат учасника

2018

IX Всеукраїнский конкурс з англійської мови «Гринвіч»

Аксаковський Микита – Золотий сертифікат учасника

Шамрай Ігор – Золотий сертифікат учасника

Іванченкова Ніка – Срібний сертифікат учасника

Болгов Кірілл – Срібний сертифікат учасника

Сарксян Ніколь – Бронзовий сертифікат

3

Результативність участі в обласних виставках-ярмарках педагогічних ідей.

Робота подана на рогляд журі Обласного фестивалю «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують» за темою «Медіаосвіта – актуальний компонент НУШ»

4

Впровадження інноваційних технологій

Інтерактивні технології, технологія проектного навчання

Здоров’я зберігаючі, ІКТ,

Ігрові, Інтеграція

5

Теми самоосвітньої діяльності

Предметні та сюжетні ігри як засіб розвитку мовленнєвих компетенцій на уроках англійської мови у 1-3 класах

Предметні та сюжетні ігри як засіб розвитку мовленнєвих компетенцій на уроках англійської мови у 1-3 класах

Навчальна гра як засіб формування комунікативних компетентностей учнів початкової школи на уроці іноземної мови в умовах Нової української школи

6

Наявність сайту (блогу). Адреса

https://dolbintsevateacher.school.blog/

7

Нагороди (подяки, грамоти). Назви установ, які нагороджували

Грамота Комунального закладу «Харківська спеціалізована школа №33Харківської міської ради Харківської області» За сумлінну працю, професіонал про

Жовтень 2019

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.