Тренінг "Корисні посилання щодо теми антибулінгу"

Опис документу:
Метою тренінгу є формування нульової толерантності до випадків булінгу, інформування про можливі механізми захисту постраждалих від булінгу. Завдання інформування про: ▪ булінг та його види ▪ відповідальність за вчинення булінгу ▪ можливі механізми реагування на випадки булінгу і захист постраждалих осіб

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

265

Мета

Формувати нетерпимість до проявів агресії, розвивати співчутливе

ставлення до жертв насилля, навички надання і отримання допомоги.

Очікувані результати

Наприкінці заняття учні:

пояснюють, що таке булінг;

розпізнають булінг і дружні піддражнювання;

розробляють стратегії подолання булінгу;

демонструють емпатію до жертв насилля, уміння припиняти бу-

лінг та звертатися по допомогу;

називають джерела допомоги жертвам булінгу.

Обладнання і матеріали

Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери,

цінники.

Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор (ба-

жано).

Що підготувати заздалегідь

Роздрукувати Роздавальні матеріали для учнів.

Роздрукувати та склеїти Додаток 3.1 для для кожного учня.

Роздрукувати та розрізати 1 екземпляр Додатку 3.2.

Роздрукувати Додаток 3.3 із розрахунку одне серце для одного учня.

Перевірити презентацію та відео до теми.

Стоп булінг

Ефективна

комунікація

Самокон-

троль

Емпатія

Кооперація

Розв’язання

проблем

Запобігання

конфліктам

та розв’язання

їх

Асертивність

Самооцінка,

самоповага

Повага до

прав людини

Ґендерна чут-

ливість

Активне гро-

мадянство

Клас 8. Тренінг 3

266

Орієнтовний план уроку

Стартові завдання 7 хв

Обговорення метафори 4 хв

Робота у групах «Булінг чи піддражнювання?» 10 хв

Гра «Камінь – ножиці – папір» 9 хв

Вправа «Рука допомоги» 5 хв

Мозковий штурм «До кого звертатися у разі булінгу» 3 хв

Підсумкові завдання 7 хв

Усього тривалість 45 хв

Рекомендації щодо проведення уроку

Знайомство

Якщо в класі понад 20 учнів або не вистачає часу, виконайте вправу в парах.

Робота у групах

Якщо у вашому класі мала кількість учнів, проведіть вправу разом.

Клас 8. Тренінг 3

267

Стартові завдання (повторити попередній

матеріал і перейти до нового)

1. Вправа на знайомство. Запропонуйте

учням назвати своє повне ім’я і як би

ви хотіли, щоб вас називали (напри-

клад, мене звати Катерина, мені по-

добається, коли мене називають Ка-

труся).

2. Зворотний зв’язок. Запитайте учнів:

«Про що ми вели мову на минулому

уроці»? Вислухайте відповіді охочих,

підсумуйте їх: «На минулому занятті

ми вчилися поводитись упевнено, від-

стоювати себе з повагою до інших».

3. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні по-

говоримо про таке явище, як булінг, і

розробимо стратегію боротьби з ним».

Обговорення метафори

Слово вчителя: «Одна вчителька ви-

рішила пояснити дітям, чому не можна

ображати інших. Ось що вона розповіла:

"Одного разу перед початком уроків

я купила в магазині 2 яблука. Вони були

майже однакові за кольором і розміром.

На початку класної години я запита-

ла в дітей: "Чим відрізняються ці яблу-

ка?" Вони лише знизали плечима, адже

суттєвої відмінності між ними не було.

Тоді я взяла одне яблуко і, звертаючись

до нього, сказала: "Ти таке погане, огидне

яблуко!" — і кинула його на підлогу. Учні

подивилися на мене як на божевільну.

Я підняла яблуко і запропонувала

одному з учнів: "Знайди в цьому яблу-

ці щось погане, скажи про це і теж кинь

його на підлогу". Учень слухняно вико-

нав прохання. Я запропонувала зробити

те саме іншим дітям.

Учні легко знаходили в яблуці якісь

недоліки: "Мені не подобається твій

хвостик! У тебе противна шкірка!" — ка-

зали вони і щоразу кидали яблуко на

підлогу.

Коли фрукт повернувся до мене, я

ще раз запитала, чи бачать діти якусь

відмінність між цим яблуком і тим, що

ввесь цей час лежало на столі. Вони зно-

ву не знали, що відповісти, адже попри

те, що ми добряче "познущалися" над

яблуком, значних зовнішніх ушкоджень

у нього не було.

Тоді я розрізала обидва яблука. Те, що

лежало на столі, всередині було білим, а

друге — коричневим, вкритим "синцями"

від ударів об підлогу.

Я сказала: "Діти, але це ж ми його та-

ким зробили! Це наша провина!" У класі

запала мертва тиша. Я продовжила: "Те

саме відбувається і з людьми, яких ми

ображаємо чи обзиваємо. Зовні не бачи-

мо, як це на них позначається, але ми за-

вдаємо їм величезну кількість внутріш-

ніх ран!"»

Запитання для обговорення:

• Як почуваються ті, кого обзивають і

цькують однолітки? (Ображеними,

пригніченими, вони можуть вважати

себе винними, часто плачуть.)

• Як це позначається на їхньому на-

вчанні? (Не хочуть ходити до школи,

втрачають інтерес до навчання, про-

пускають заняття.)

• Що вони думають про тих, хто їх об-

ражає? (Вважають їх жорстокими і

безсердечними.)

• Чому деякі люди ображають інших?

(Хочуть ствердитися за рахунок іншо-

го; можливо, їх самих раніше ображали,

і вони думають, що це нормально, вони

роблять це за компанію з друзями.)

Клас 8. Тренінг 3

268

Підсумуйте: «Булінгу може зазнати

будь-яка дитина у школі, але жодна не

заслуговує на таке ставлення».

Робота у групах «Булінг чи піддражню-

вання?» (вчаться розрізняти дружнє

піддражнювання і булінг)

Об’єднайте учнів у групи по чотири.

Запропонуйте групам виконати За-

вдання 1 у Роздавальних матеріалах

для учнів.

186

Прочитайте твердження на наступній сторінці. Запишіть у колонку «Бу-

лінг» ті твердження, які містять ознаки булінгу, а в колонку «піддражню-

вання» — дружніх піддразнювань.

Булінг Піддражнювання

Тобі не подобається ця людина, у

вас погані стосунки.

Ти та інша людина — добрі друзі.

Завдання 1

187

Завдання 1 (продовження)

Ти та інша людина — добрі друзі.

Це трапляється регулярно, приміром, щодня.

Ти відчуваєш страх, образу.

Слова чи дії цієї людини не ображають тебе.

Людина припиняє дражнитися, коли ти просиш про це.

Тобі не подобається ця людина, у вас погані стосунки.

Смішно усім, зокрема й тобі.

Це трапляється зрідка.

Людина намагається зачепити твої почуття.

Людина не зупиняється, коли ти просиш.

Смішно всім, крім тебе. Тобі це неприємно.

Інша людина сильніша за тебе.

Ти та інша людина рівні.

Ти почуваєшся в безпеці.

Запитання для обговорення:

Що, на вашу думку, трапляється час-

тіше: булінг чи піддражнювання?

Слово вчителя: «Зараз ми з вами вико-

наємо вправу, у процесі якої ви повправ-

ляєтеся відрізняти дружні піддражню-

вання від булінгу».

Роздайте учням склеєні смайлики

(Додаток 3.1). Охочий зачитує ситу-

ації з карток (Додаток 3.2), а учні по-

казують відповідний смайлик.

Підсумуйте: «Булінг суттєво відрізня-

ється від типових конфліктів і непоро-

зумінь між друзями або однокласниками.

Булінг — це якщо:

людині завдали болю, принизили фі-

зично або словесно;

така поведінка повторюється, хоча

може статися й один раз;

це було зроблено навмисно;

людина, якій заподіяли шкоду, не

може сама захистити себе;

людина, яка вчинила булінг, має пере-

ваги (старша, фізично сильніша, у неї

вищий авторитет у групі)».

Гра «Камінь – ножиці – папір»

1. Об’єднайте в пари учнів, які сидять

поруч.

2. Гра «Камінь – ножиці – папір».

Поясніть учням, що у цій грі існує

складна система стосунків між трьо-

ма персонажами: каменем, ножицями

і папером. Ножиці ріжуть папір, папір

може накрити камінь, а камінь — зла-

мати ножиці.

Запропонуйте парам стиснути одну руку

в кулак і, одночасно вимовляючи «Ю-Зе-

Фа» (або «Раз-Два-Три»), на останньому

складі показати рукою один із трьох знаків:

камінь (кулак), ножиці («V» двома пальця-

ми) або папір (відкрита долоня). Той, хто

виграв, отримує один бал. Переможцем ста-

не той, хто перший набере 3 бали.

Клас 8. Тренінг 3

269

Якщо учні не знайомі з цією грою,

можна намалювати схему на дошці.

3. Продемонструйте відео «Камінь – но-

жиці – папір».

http://autta.org.ua/ua/materials/

material/V-deo--Kam-n--nozhits---

pap-r-/

Запитання для обговорення:

Як почувався Папірець, коли вперше

прийшов до школи? (Злякався, бо поба-

чив групу ножиць, які сильніші за нього.)

Що він відчув, коли зустрів папірців?

(Зрадів.)

Як його зустріли папірці? (Почали об-

ражати, штовхати.)

Хто доміг Папірцеві? Як він це зро-

бив? (Папірцеві допомогли одні із Но-

жиць, відігнавши кривдників і подавши

йому руку.)

Що побачили Папірець і Ножиці, коли

йшли зі школи? (Як двоє камінців об-

ражають маленького Камінчика.)

Що зробили Ножиці? (Сховалися за

стовпом, бо боялися камінців.)

Хто допоміг Камінчикові захистити-

ся від кривдників? (Папірець прогнав

кривдників і подав Камінцю рюкзак.)

Що Камінчик зробив для Ножиць?

(Усміхнувся Ножицям і подарував

квітку.)

Який висновок можна зробити з цієї

історії? (Сильніший завжди має захи-

щати слабших.)

Слово вчителя: «Розглянемо, як це бу-

ває в реальному житті серед ваших одно-

літків».

http://autta.org.ua/ua/materials/

material/Antibul-ng/

Підсумуйте: «Підтримка та взаємодопо-

мога дуже важливі для людини, що зазнає

Клас 8. Тренінг 3

270

насилля, булінгу. Якщо ви стали свідком

такої ситуації, не можна бути байдужим,

треба намагатися припинити насилля, за

потреби покликати на допомогу».

Вправа «Рука допомоги» (розробляють

стратегіі боротьби з булінгом)

Слово вчителя: «За даними різних дослі-

джень, майже кожен третій учень в Україні

так чи інакше зазнавав булінгу в школі, по-

терпав від принижень і насмішок.

Жертви булінгу переживають важкі

емоції — почуття приниження та сором,

страх, розпач і злість. Такі учні іноді про-

сто бояться ходити до школи.

Допомогти жертві булінгу інколи до-

сить просто. Перше, що ти можеш зроби-

ти, — не підтримувати тих, хто знущається.

Твоє ставлення має бути таким, щоб ініці-

атори булінгу відчули, що ти не погоджу-

єшся з тим, що відбувається. Якщо бачиш,

що з когось насміхаються, допоможи йому

вийти з цієї ситуації, покажи свою під-

тримку, скажи, що він чи вона не заслуго-

вує на таке ставлення. Люди, яких обража-

ють, часто почуваються самотніми — допо-

можи їм відчути, що вони не одні».

Запропонуйте учням виконати За-

вдання 2 у Роздавальних матеріа-

лах, для учнів, написавши на кожному

пальці, які способи боротьби з булін-

гом вони можуть запропонувати (віта-

тися з жертвою булінгу, звернутися до

старших по допомогу, не поширювати

пліток, не підтримувати тих, хто об-

ражає інших).

188

Напиши на кожному пальці «Руки допомоги» свої способи боротьби з

булінгом.

Завдання 2

Підсумуйте: «Наша підтримка дуже важ-

лива для людини, яка зазнає булінгу».

Мозковий штурм «До кого звертатися у

разі булінгу» (розповісти про допомогу

жертвам булінгу)

Слово вчителя: «Ми знаємо, що роби-

ти і до кого звертатися, якщо раптом забо-

лить зуб чи захворіємо на грип. А як бути,

коли ситуація булінгу не вирішується на

рівні однолітків?»

Запропонуйте учням за правилом під-

нятої руки назвати, до кого можна

звернутися, якщо ви стали свідком або

жертвою булінгу. Запишіть на дошці

всі ідеї.

Орієнтовні варіанти відповідей:

батьки;

старший брат або сестра;

друг (друзі) зі старших класів;

друг (друзі) не зі школи;

класний керівник;

директор школи;

батьки кривдника;

поліція;

шкільний психолог;

Клас 8. Тренінг 3

271

«гаряча лінія» з питань насильства

та захисту прав дітей 0 800 500 225.

Примітка: можна роздати учням цінники і

запропонувати обрати, до кого вони звер-

нулися б, потрапивши в таку ситуацію.

Підсумуйте: «Не треба соромитися зізна-

тися іншим у виникненні ситуації булінгу.

Найкраще сказати про це дорослим, яким

ви довіряєте. Пам’ятайте, що коли кривдника

не зупинити, можуть постраждати

інші діти».

Підсумкові завдання (закріпити набуті

знання)

1. Зачитайте висновки:

Тривале образливе ставлення, яке має

на меті заподіяти шкоду, викликати

страх, тривогу або створити негативне

середовище у школі для певної люди-

ни, називають булінгом.

Важливо розрізняти дружнє піддраж-

нювання і булінг. Булінг — це агресив-

на поведінка, що повторюється, а під-

дражнюваня є поодиноким випадком

і не ставить за мету заподіяти людині

шкоду.

Якщо ти став свідком булінгу чи його

жертвою, обов’язково постарайся при-

пинити це, а коли не виходить — пові-

дом дорослих.

2. Завершальна вправа.

Роздайте учням «серця доброти» (До-

даток 3.3).

Слово вчителя: «Було б набагато ліпше,

якби люди замість булінгу робили щось

добре один для одного».

Запропонуйте учням написати на сер-

ці те, що може допомогти іншій люди-

ні, зігріти їй душу (поділитися пара-

солькою під час дощу, притримати для

когось двері). Зберіть усі «серця», пере-

мішайте їх, відтак запропонуйте кож-

ному витягнути навмання одне серце

та впродовж наступного тижня зроби-

ти те, що написано на його серці добро-

ти, для когось іншого.

Клас 8. Тренінг 3

272

Додаток 3.1

Клас 8. Тренінг 3

273

Додаток 3.2

Клас 8. Тренінг 3

Ви з другом ідете до

класу.

"Поспіши, копухо, бо

запізнимося"

Ти добре відповів на

уроці.

Однокласник

сказав: "Молодець,

вискочко!"

Однокласник

закриває ніс і каже:

"Від тебе тхне, як від

скунса! Це огидно!"

І всі в класі

починають сміятися

Однокласник,

дивлячись на твої

нові штани, каже з

посмішкою: "Де ти їх

узяв? На звалищі?"

Ти почав

носити окуляри.

Однокласник каже:

"Вони так по-

дурному виглядають,

чотириокий!" Тобі

стало сумно

Ти в друга у гостях.

На обід подають

шоколадний пудинг.

Друг знає, що ти

обожнюєш шоколад, і

каже: "Треба швидко

їсти, бо з нами

сьогодні шоколадний

монстр!"

Ти виграв у свого

брата гру. І він каже:

"Не можу повірити...

Я тебе вб'ю!"

Ти обідаєш у

шкільній їдальні.

До тебе підходить

однокласник, якого

ти не любиш, і

каже: "Тобі краще

відмовитися від

обіду, жиртрест"

Ти і декілька

однокласників граєте

у баскетбол. Коли ти

втретє не закидаєш

м'яч у корзину, один

із них каже: "Ну

ти і мазило!" І всі

сміються

Однокласник

намалював твій

портрет зі смішними

вусами і повісив

його на видноті. Всі

сміються, але тобі

зовсім не смішно

Ти кумедно

танцюєш, щоб

розсмішити друзів.

Вони сміються. Тобі

також смішно

Ти виконав пісню на

конкурсі талантів.

Після виступу твій

однокласник сказав:

"Ти співав, наче

собака на ланцюгу".

Тобі стало сумно

274

Додаток 3.3

Клас 8. Тренінг 3__

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
2
міс.
0
7
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!