Тренінг для педагогічних працівників "Шляхи формування професійної команди в закладі освіти"

Опис документу:
Професійне співробітництво є важливим чинником підвищення ефективності освітнього процесу в освітній установі. Актуальною є проблема пошуку і розробки різноманітних форм і способів професійного співробітництва суб’єктів освітнього процесу в сучасних умовах зростання вимог до освітнього рівня здобувачів освіти і великої кількості різноманітних психологічних проблем, що негативно позначаються на навчанні і вихованні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тренінг для педагогічних працівників «Шляхи формування професійної команди в закладі освіти».

Щур Ірина Володимирівна,

практичний психолог

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32

Черкаської міської ради Черкаської області

Мета тренінгу: Покращення рівня поінформованості педагогів щодо сучасних технологій командної роботи, відпрацювання практичних навичок роботи у команді.

Цілі та завдання тренінгу:

Покращення рівня поінформованості учасників щодо сучасних технологій командної роботи.

Усвідомлення учасниками тренінгу доцільності роботи у команді.

Розуміння відповідальності кожного з членів команди за виконання колективних завдань.

Покращення згуртованості у колективі та розуміння один одного.

Цільова аудиторія: педагогічні працівники

Обладнання та матеріали: проектор, комп’ютер, стікери, скотч, ножиці, листи ватману або паперу для фліп-чартів, папір формату А4 та А3, одноразові стаканчики, повітряні кульки, маркери, підручний матеріал для вправи «Подарунок», кольорові фігурки для об’єднання у групи.

Час проведення: 3 години

Хід роботи

І. Вступна частина

Введення в тему. Правила роботи групи

Вступне слово психолога-тренера. Професійне співробітництво є важливим чинником підвищення ефективності освітнього процесу в освітній установі. Актуальною є проблема пошуку і розробки різноманітних форм і способів професійного співробітництва суб’єктів освітнього процесу в сучасних умовах зростання вимог до освітнього рівня здобувачів освіти і великої кількості різноманітних психологічних проблем, що негативно позначаються на навчанні і вихованні. Особливу роль відіграє співробітництво педагогів і працівників психологічної служби в рішенні психологічного розвитку здобувачів освіти і збереженню їх здоров’я, що у даний час у своїй значимості не уступає задачам навчання і виховання.

Найбільш яскраво підкреслює важливість спільної роботи у команді вираз Генрі Форда: «Зібратися разом – це початок. Залишатися разом – це прогрес. Працювати разом – це успіх».

Вправа «Правила»

Мета: сприяє створенню доброзичливої, комфортної атмосфери для конструктивної роботи.

Психолог: Для того щоб наше спілкування було ефективним, давайте проговоримо правила роботи. (Усі обговорюють необхідність і корисність кожного правила).

Вправа на знайомство і очікування. Самопрезентація «Ініціали»

Психолог: Пропоную кожному учаснику назвати своє прізвище, ім'я, по батькові, а потім – свої очікування, що починаються з літер власних ініціалів. (Ведучий починає з себе). А прикріплювати їх ми будемо на зображення, які розміщені на дошці.

1. Корабель , що будується;

2. Корабель, в який сідають люди з валізами;

3. Корабель у відкритому морі;

4. Корабель, який припливає на невідомий острів.

Обговорення.

ІІ. Основна частина

Вправа-асоціація «Команда»

Мета: дати можливість учасникам усвідомити широту даної теми, та всі аспекти, пов’язані з поняттям «команда».

Психолог: Я пропоную цікаву вправу «асоціації», але в незвичній формі. Я назву слово «команда», І-й учасник називає свою асоціацію на це слово, кожен наступний учасник називає слово-асоціацію на слово попереднього учасника.

Інформаційне повідомлення

Команда – це група людей, яка характеризується узгодженою цілеспрямованою роботою спеціалістів, що працюють над вирішенням визначеного комплексного завдання, поєднуючи різні знання та використовуючи певні принципи взаємодії.

Мозковий штурм «Ознаки успішної команди»

(Записати на ватмані)

Інформаційне повідомлення

Робота в команді це робота колективу однодумців, об’єднаних спільною метою, які злагоджено та ефективно працюють для досягнення поставленої мети.

Ознаки конкурентноздатної команди: кожен член є конкурентноздатною особистістю та конкурує сам з собою, зі своїм попереднім рівнем розвитку; швидка адаптація до навколишніх змін; небайдужість усіх членів команди – однодумців до своєї справи; ставка на постійне професійне вдосконалення; постійне генерування нових ідей; здатність залучати і вести за собою.

Люди, які становлять команду:

 • працюють краще та ефективніше;

 • розуміють один одного;

 • раціонально розподіляють між собою ролі;

 • ефективно використовують час, відведений на виконання поставлених завдань;

 • стабільно працюють;

 • прагнуть працювати в команді, в якій створений позитивний психологічний клімат;

 • і головне – вони досягають кращих результатів.

Ключовим фактором ефективної роботи команди є здатність кожного з її членів «працювати на результат».

Характерні ознаки команди:

o наявність спільної мети;

o інтенсивне співробітництво;

o визначені статусно-рольові відносини;

o лідерство (формальне чи неформальне);

o згуртованість колективу;

o відпрацьовані комунікативні зв'язки;

o групові норми поведінки, усталені традиції;

o схожість основних життєвих цінностей, установок;

o специфічні методи вироблення колективних рішень;

o сприятлива соціально-психологічна атмосфера.

Психолог: Надання професійної допомоги у формуванні особистості й удосконаленні пізнавальної діяльності дитини вимагає глибоких психологічних знань і розуміння, як психологічних особливостей дітей так і принципів і правил здійснення корекційно-розвиткової роботи. Тому така робота може бути забезпечена тільки тісною взаємодією педагогів і працівників психологічної служби. Співробітництво вчителя, психолога та соціального педагога робить можливим постійний контроль за розумовим розвитком учнів, забезпечить своєчасність психолого-педагогічної допомоги й індивідуальний підхід при її наданні.

Психолог: Взаємодія людей – складне психологічне явище. Професійне співробітництво психолога, соціального педагога і педагога може мати різноманітні напрямки.

Робота в групах «Напрямки співпраці»

Мета: визначення основних завдань соціального педагога у співпраці з учасниками навчально-виховного процесу.

(Об’єднати учасників в 3 групи)

Протягом 5 хвилин ви повинні описати напрямки співпраці педагога:

1 група – з практичним психологом;

2 група – з соціальним педагогам;

3 група – з батьками.

(Кожна група прописує на аркуші усі варіанти співпраці).

Презентація. Обговорення.

Отже, взаємодію психолога, соціального педагога, вчителя слід розглядати як спільну професійну діяльність, зумовлену особистісними потребами і мотивами та спрямовану на досягнення гармонійного розвитку особистості здобівачів освіти.

Злагоджена взаємодія психолога, соціального педагога і вчителя відкриває шлях до використання багатьох ще не задіяних резервів освітнього процесу, адже такий підхід складає підґрунтя не тільки особистісного зростання школярів та скоординованості дій усіх учасників освітнього процесу, але й гармонізації колективу закладу освіти.

«Дії команди спрямовані на вирішення професійних проблем»

Мета: продемонструвати важливість командної роботи.

Найкраща організація така, в якій використовуються здібності всіх членів групи і їм завжди забезпечується можливість у найефективнішій формі служити спільній справі.

Шогі Ефенді

Вправа-рухавка «Узори»

Мета: зняття емоційної напруги, переключененя, формування команд.

Уявіть, що ви листочки, які злетіли з дерева і, кружляючи в повітрі, утворюють різні узори. Тренер називає різну кількість листочків і учасники повинні об’єднатись у групи в залежності від кількості. Остання цифра має бути така, щоб була можливість об’єднати групу в 2 команди.

Вправа «Гаряче повітря»

Мета: проілюструвати на практиці важливість спільної роботи в команді, ефективну взаємодію.

(Тренер роздає учасникам кульки та нитки).

Я пропоную наповнити кульки повітрям і зав’язати. Потім підкидайте кульки в повітря та відбивайте їх, підтримуючи кульки постійно в польоті. Основне правило – кожний учасник може відбити власну кульку двічі поспіль, тобто перед тим як відбити власну кульку втретє, учасник змушений хоча б один раз відбити будь – яку чужу кульку.

Перемагає команда, в якої жодна кулька не впаде на підлогу.

Час виконання – 5 хв.

Обговорення:

 • Що спільного між цими повітряними кульками і членами однієї команди?(«різні за розмірами, формою, кольором», «можуть вийти з – під контролю», «аби втримувати їх разом треба докласти зусиль»)

 • Чи може одна людина без допомоги партнерів утримувати в повітрі одночасно усі кульки? (значення командної роботи – хоча під час гри деякі гравці зіштовхувались між собою, вони не звертали на це уваги, оскільки були зосереджені на досягненні групової мети).

 • Чи встигали ви спостерігати за командою – конкурентом?

Психолог: На жаль, жорстка конкуренція існує сьогодні не тільки в бізнесі, а й у звичайних школах, ліцеях, гімназіях. Особливе місце посідає конкуренція саме між закладами освіти. Тому команда як засіб організації та співпраці професіоналів-педагогів у межах однієї школи є оптимальним шляхом зменшення конкуренції між ними, а також підвищення рівня конкурентоспроможності закладу. Більшість керівників мріють про колектив-команду.

Інформаційне повідомлення «Фактори, що ускладнюють процес спілкування»

Помилки сприйняття. Дуже багато розбіжностей і конфліктів відбувається внаслідок того, що факти інтерпретуються і розуміються по-різному різними людьми. Досить часто наше ставлення до людей формується на основі першого враження: позитивне враження може призвести до переоцінки, а негативне – до недооцінки партнерів по спілкуванню. Іншими словами, ми бачимо в людях те, що очікуємо побачити. Але й самі відповідаємо чиїм-небудь очікуванням.

Невміння слухати. Рівень нашої уваги не стабільний, він коливається. Побічні думки досить часто спотворюють зміст повідомлення. Наш емоційний стан теж може відволікати увагу від того, про що говорить співрозмовник, і ми відключаємось або подумки вже готуємо гідну відповідь, пропускаючи багато важливої інформації. Уміння слухати є однією з найважливіших умов ефективного спілкування. В цьому нам допоможе переконатись наступна вправа.

Вправа «Плітка»

Мета: аналіз факторів, що впливають на процес передачі інформації.

Обладнання: аркуш паперу А2, фломастери.

П’ять учасників виходять з аудиторії. Шостому демонструють картинку, яку він повинен уважно розглянути і запам’ятати її зміст. Після цього, учасники, що перебували за дверима по одному заходять до аудиторії. Завдання першого з них – уважно вислухати шостого учасника, та передати зміст наступному учаснику.

Останні два гравці повинні намалювати на аркуші картинку за тією інформацією, яку вони отримали від попередніх гравців. Всім іншим учасникам дається завдання мовчки спостерігати за перебігом вправи і бути готовими проаналізувати її після завершення.

Обговорення:

Що відбувалось з інформацією, яка передавалась учасниками, під час виконання вправи?

Чи змінилась інформація в фіналі? Якщо так, то чому це відбулося?

До чого може призвести така ситуація в реальному житті?

Стереотипне мислення. небажання зрозуміти іншого, впевненість у тому, що Ваша думка єдино правильна – найкоротший шлях до непорозуміння, а часто, й до виникнення конфлікту. Отже, якщо Ви прагнете до продуктивного спілкування, необхідно поважати точку зору співрозмовника, його особистість, індивідуальні особливості, захоплення, тощо. Спілкування, при якому виконуються ці умови, називається толерантним. У наш час в психології толерантність розуміють як повагу і визнання рівності, відмову від домінування та примусу, визнання права інших бути такими, якими вони є, і взаємодію з оточуючими на основі згоди.

Невірно сформульовані очікування. Ефективність спілкування з оточуючими в значній мірі залежить від того, наскільки чітко ми уявляємо, якого результату хочемо досягти в процесі взаємодії з певною людиною та від того, наскільки її інтереси та уявлення про ситуацію співпадають з нашими очікуваннями. Спробуємо з’ясувати наскільки важливим є вміння формулювати власні очікування для досягнення бажаного результату за допомогою вправи.

Вправа «Малювання в парах»

Мета: демонстрація учасникам наскільки невідповідність очікувань різних людей може ускладнити процес спілкування.

Обладнання: аркуші паперу А4, фломастери

Учасники об’єднуються в пари. Кожна пара отримує 1 аркуш паперу та 1 фломастер. Кожному учаснику ведучий дає завдання намалювати певну картинку так, щоб про це не чули інші учасники, причому гравці однієї пари отримують різні завдання (наприклад: один повинен намалювати квітку, а інший – дерево). Гравці однієї пари повинні намалювати спільну картину, тримаючи разом один фломастер, та дотримуючись інструкцій ведучого. При цьому вони не повинні розмовляти.

Психологічний зміст: при виконанні даної вправи учасники мають змогу координувати свої очікування та сумісні дії для досягнення результату. Вправа сприяє формуванню навичок ефективної взаємодії, та формуванню навичок невербальної комунікації.

Обговорення:

Наскільки отриманий малюнок відповідає Вашим задумам?

Чи важко було зрозуміти очікування один одного?

Що Ви робили, щоб порозумітися з партнером?

Від чого залежав успіх виконання даної вправи?

Психолог: Від того, як кожний член колективу ставиться до оточення, до своєї роботи, залежить не тільки настрій колективу, а і його здатність виконувати певні завдання, працювати на результат. Адже в невеликому колективі, а саме у шкільному, де всі працівники знають один про одного часом більше, ніж треба, стосунки між учителями – основний чинник впливу роботи школи в цілому та її професійний рівень.

«Мета – проблема, чи проблема – мета?»

Ми спробуємо відповісти на головне запитання, яке вирішується в команді: Як досягти поставленої мети? Чому, іноді, процес досягнення поставленої мети перетворюється для нас на велику проблему? Чи можуть проблеми бути корисними?

Вправа «Мозковий штурм « Проблема – це…»

Мета: з’ясувати, який зміст вкладають учасники в поняття «проблема»

Обладнання: аркуш паперу А2, маркер.

Учасникам пропонується методом мозкового штурму продовжити фразу «Проблема – це…»

Підсумок. Зазначимо, що спочатку будь-яка проблема – це лише ситуація і від нашого ставлення до неї залежить результат, якого ми досягнемо.

Робота з проблемною ситуацією.

Мета: активізувати учасників на пошук конструктивного рішення у проблемній ситуації.

Обладнання: аркуші паперу А4 –3шт., фломастери

Учасникам пропонується об’єднатися в 3 групи.

Вправа «Труднощі, які виникають/можуть виникнути у роботі»

Психолог-тренер об’єднує учасників у 4 міні-групи. Кожна група отримує лист ватману, на якому необхідно дати відповідь на питання, які пропонуються до обговорення:

 1. Хто/що може заважати/заважає співпраці з батьками?

 2. Хто/що може заважати/заважає співпраці педагогів?

 3. Хто/що може заважати/заважає співпраці з адміністрацією?

Обговорення.

Вправа «Мета-план» (робота в групах)

Мета: Визначення власних ресурсів, котрі допоможуть у досягненні поставленої мети.

Тренер пропонує учасникам за результатами попередньої вправи виокремити декілька труднощів, що найчастіше зустрічаються у їх відповідях, та об’єднатися на вибір у малі групи для детального опрацювання однієї із них за алгоритмом «мета-плану»:

По завершенні роботи (15 хв.), групи презентують напрацювання, відбувається загальне обговорення.

Висновок тренера. У житті нам часто не вистачає ресурсів. То ж не треба жалкувати за тим, чого вам, на вашу думку, не вистачило, щоб працювати краще, або за тим, чого ви ще не зробили. Не варто стояти на місці в очікуванні, краще рухатися вперед, нехай і малими кроками, але цілеспрямовано і систематично та намагатися ефективно використати ті ресурси, які у вас є. Також важливо навчити цьому і дітей, і батьків, і педагогів.

Також не забувайте, що найбільш цінний ресурс – це ВИ самі – як особистість і фахівець. І від вашої мотивації та цілеспрямованості у досягненні мети залежить 99% успіху реалізації будь-якої розпочатої вами діяльності. Цінуйте навіть найменші досягнення, які вже у вас є – адже це впевнений крок до майбутніх великих успіхів.

Перевірка дій та цілі. Вправа «Добудова композиції»

Мета: допомогти з’ясувати, учасникам наскільки чітко вони формулюють свої очікування, та в якій мірі вони співпадають/ не співпадають з уявленнями оточуючих.

Обладнання: аркуші паперу А4 – по кількості учасників, фломастери.

На шляху досягнення свого наміру, на певному етапі, потрібно зупинитися щоб перевірити власні дії та оцінити – чи наближають вони вас до бажаного результату.

Кожен учасник отримує аркуш паперу. Надається завдання: задумати якусь цільну композицію для зображення на цьому листі, але зобразити лише одну з її характерних деталей. Після цього аркуш передається сусіду, той домальовує ще якусь одну деталь і т.д. Таким чином, малюнок рухається по колу, обростаючи різними деталями. Передача аркушів паперу сусідам здійснюється всіма одночасно, за командою ведучого. У кожного учасника малюнок знаходиться 10 – 15 секунд. Переговорюватися в процесі виконання вправи не можна. Коли малюнки проходять повне коло, кожен отримує в свої руки той аркуш, на якому зобразив першу деталь задуманої композиції, і може порівняти свій задум з тим, що вийшло в підсумку.

Психологічний зміст: вправа наглядно демонструє те, що партнери по спілкуванню можуть зрозуміти лише ті наші задуми, котрі фактично проявляються в нашій діяльності, а не ті, що існують в нашій уяві. А також те, що під впливом зовнішніх факторів, при умові їх допущення, наші цілі можуть зазнавати певних змін. Тому на певних етапах досягнення своїх намірів необхідним є перевіряти поступовість їх реалізації. Обговорення: учасники демонструють свої деталі малюнку, діляться думками про те, наскільки фактично отримані колективні зображення відповідають його особистим задумам, і висловлюють загальні враження про роботу.

Енерджайзер – гра «Принцеса, Дракон, Самурай»

Гра-енерджайзер дуже захоплює своїм процесом, необхідністю розрахувати логіку команди-опонента. Така розминка хороша для підтримки групової динаміки, при цьому краще проводити енерджайзер в групі від 15-20 чоловік.

Інструкція. Об’єднайтеся у дві команди і встаньте у дві шеренги – одна команда навпроти іншої (учасники об’єднуються у дві команди і шикуються у дві шеренги). Ця вправа-змагання. Змагатися будемо командами. У нас є 5 хвилин на гру, тому переможе та команда, яка за цей час набере більшу кількість переможних очок у якоїсь із команд (класичний варіант – до трьох переможних очок у якоїсь із команд).

Для проведення змагання нам треба вивчити три фігури. Увага, показую (тренер послідовно показує фігури, а учасники їх повторюють, щоб краще запам'ятати).

Принцеса: Тренер переминається з ноги на ногу, руками начебто тримається за краї уявної спіднички, промовляючи при цьому характерний звук: «Ля-ля-ля-ля».

Дракон: Ноги на ширині плечей, руки підняті над головою, пальці розчепірені як кігті. Характерний агресивний звук: «А-А-А-А !!!».

Самурай: Тренер встає в бойову стійку: одна нога випадом вперед, одна рука також вперед, неначе б самурай тримає уявний меч і направляє його в супротивника. При цьому характерний звук: «У-У-У-У !!!"

Командам буде дано по 30 секунд, щоб домовитися, яку з трьох фігур обрати для показу. Після цього я кажу: «Три-два-один!» І обидві команди одночасно показують ту фігуру, яку вони обрали. Ваші фігури можуть співпасти, а можуть і не співпасти. Якщо співпали – в цьому раунді нічия. Якщо не співпали, то діють такі правила:

«Самурай вбиває Дракона»: команда, яка показала Самурая, отримує переможне очко, а команда, яка показала Дракона – програла.

«Дракон з'їдає Принцесу»: команда, яка показала Дракона, отримує переможне очко, а команда, яка показала Принцесу – програла.

«Принцеса спокушає Самурая»: команда, яка показала Принцесу отримує переможне очко, а команда, яка показала Самурая – програла.

Увага, гра! Зараз у вас є 30 секунд, щоб домовитися, яку фігуру треба показати, щоб заробити переможне очко! (після кожного раунду тренер дає командам по 30 секунд, потім дає команду «Гра!»).

Вправа «Подарунок»

(Для вправи треба підготувати одноразові пластикові стаканчики на кожного учасника, ножиці, клей, скотч, різні намистинки, мотузочки, кольоровий папір – усе, що можна використати для творчості. Перед грою всі стаканчики потрібно «попсувати»: порізати, зім'яти. Завдання виконують у декілька етапів.)

І етап

Зараз я вам роздам чудові подарунки. (роздаю стаканчики)

Що вам не подобається?

Чи не буває так, що життя нам також дарує не зовсім бажані подарунки?

Як ми реагуємо на такі явища?

Кожен з нас може зазнати невдачі. Хочу вам запропонувати кілька вправ, які допоможуть упоратися з невдачею.

ІІетап

Візьміть до рук ваш стаканчик. Вам необхідно, якось його полагодити, зробити щось корисне, але не випускаючи його з рук і не допомагаючи іншим. (1 хв.)

Обговорення:

- Комусь вдалось полагодити стаканчик?

- Чи зручно було працювати?

- Якби стаканчик був реальною проблемою вдалось би розв'язати проблему?

Пропоную вам ще одну вправу.

ІІІ етап

Тепер стаканчик можна випускати та робити з ним що завгодно й використовувати будь-які матеріали. Найголовніше – ви можете допомагати один одному.

Через кілька хвилин учасники тренінгу показують свій витвір.

Обговорення:

- Чи вдалося вам зробити щось корисне, цікаве?

- Які засоби чи прийоми ви застосували?

- Коли легше було розв'язувати проблему, а коли цікавіше?

- Зараз ми з вами проявили творчість, знайшли ресурси в собі і ззовні тренінгу.

Вправа «Чотири сфери»

Мета: дати можливість учасникам висловити можливі зміни і ресурси.

Процедура: тренер повідомляє, що люди звичайно вкладають енергію в різні сфери свого життя, з яких можна умовно виділити такі: власне тіло, життєва діяльність, контакти з іншими людьми, фантазії.

Пропоную подумати й написати, як учасники використають свою енергію й час, якщо можливості були б необмеженими, які бажання й очікування запланують учасники на найближчий день, тиждень, місяць, півроку, п'ять років, розподіливши записи за такими чотирма сферами: а) що робитиме учасник для фізичного аспекту особи – зовнішньої краси, фізичного здоров'я (тіло); б) для професійної кар'єри, позапрофесійних інтересів (діяльність); в) для родини, друзів (контакти); г) для творчості, майбутнього, наприклад, для міста, країни, людства (фантазії).

ІІІ. Заключна частина. Підсумки роботи.

Вправа «Валіза, м’ясорубка, кошик»

Мета: підвести підсумки особистої участі у тренінгу

Психолог: Я пропоную висловитися про свої враження від заняття:

Що ви отримали від заняття? Чи було цікаво?

На стікері я пропоную закінчити фразу „Я сьогодні зрозумів ...” і прикріпити малюнках валізи, м’ясорубки або корзини для сміття за принципом:

 • Якщо ви не отримали ніякої цінної для себе інформації або вам було нецікаво – стікер «відправляйте» до корзини для сміття;

 • Якщо є нові знання, але їх треба ще раз «прокрутити» – до м’сорубки;

 • Якщо отримані знання нові та корисні – до валізи, щоб забрати з собою та втілювати в життя.

Заключне слово психолога

Дозвольту зачитати вірш відомого психолога Р. Волдо Емерсона.

Якщо ви боїтесь, що вас поб'ють,

Вважайте себе побитим.

Якщо ви гадаєте, що ви не можете,

Ви не зможете ніколи.

Якщо ви вважаєте, що програєте,

Ви вже програли.

Тому що в усьому світі ми бачимо,

Що успіх починається з волі людини –

Усе залежить від стану розуму.

Якщо ви вважатимете, що вас залишать позаду,

Це так і буде.

Ваші думки мають летіти високо,

Щоб дати можливість вам піднятись.

Перш ніж ви зможете отримати перемогу,

Ви повинні бути впевнені в собі.

Найсильніший і найшвидший

Не завжди перемагає у життєвих битвах.

Рано чи пізно перемога дістається тому,

Хто вважає, що він може.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»