Тестові завдання з теми "Розділові знаки у складному реченні".

Опис документу:
Тести дають можливість перевірити рівень знань учнів з теми "Розділові знаки у складному реченні".

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПУНКТУАЦІЇ

РО3ДІЛОВІ 3НАКИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

BAPІАHT 1

І. Речення Запахло воском від пopoгy, i тінь метнулась на стіні (М.Шевчук):

А) складносурядне;

Б) складнопідрядне;

В) безсполучникове.

ІІ. Назвіть зайве речення. 3'ясуйте, за якою ознакою воно зайве:

А) А дзвін про щось i плаче, i питає, а я його не можу щe почуть (О.Пахльовська);

Б) Він почепив картуз, скинув пальто, почав був ходити по хаті, але швидко втомився й сів до столу (Л.Яновська);

В) Погасло небо, i землі не чути (М.Вінграновський);

Г) I повнилась тишею неба просинь, i смутком прозорився день погожий (Т.Світлична).

ІІІ. У реченні Під час вибухів на тлі чорного неба викарбовувався паровоз i три м'які вагони поблискували дзеркальними вікнами (С.Скляренко) кома не ставиться, тому що частини складносурядного речення:

А) питальні речення;

Б) спонукальні речення;

В) окличні речення;

Г) номінативні речення;

Ґ) безсполучникові речення (при цьому присудки цілком однорідні за значенням);

Д) мають спільне підрядне речення;

Е) мають спільний член речення.

IV. У складносурядному реченні Почалася у сонця безсонниця і подовшали раптом дні (В.Симоненко) ставиться:

А) кома;

Б) тире;

В) крапка з комою.

V. У складнопідрядному реченні Кожному спадає такої миті на думку чи не стукається до їхніх осель чергова біда? (Д.Міщенко) ставиться:

А) кома;

Б) тире;

В) двокрапка;

Г) крапка з комою.

VI. У реченні Другу гінку вони вже не загонили нарізно, а орали спільно, плуг за плугом i хоча під вітер увесь вид заднього плугатиря вкривала чорна машкара чорнозему, вони не розрізнялися, а тільки мінялися плугами й по черзі порошили собі очі... (Л.Яновська) між сполучниками сурядності й підрядності кома:

А) ставиться;

Б) не ставиться.

VII. У реченні Вельможний господар щедро частував своїх гостей дорогими винами, після вечері ж мали бути щe танці, музики й інші забавки (А.Кащенко) ставиться кома тому, що його частини виражають:

А) одночасність;

Б) послідовність.

VIII. У реченні Але пострілюй надовкруж очима: страшніші завжди тi, щo за плечима (В.3абаштанський) ставиться двокрапка тому, що:

А) друга частина безсполучникового речення пояснює, розкриває зміст першої (можна вставити а саме);

Б) друга частина безсполучникового речення доповнює першу (можна вставитити що);

В) друга частина безсполучникового речення виражає причину того, що говориться в першій (можна вставити бо);

Г) у першій частині безсполучникового речення пропущено i побачив, i почув, i відчув.

ІХ. У реченні Звабиш калачем - не відженеш i бичем (Нар. тв.) ставиться тире, тому що:

А) друга частина безсполучникового речення виражає наслідок або висновок того, про що говориться в попередній частині;

Б) перша частина речення вказує на час або умову того, про що говориться в частині;

В) зміст частин безсполучникового речення зіставляється;

Г) зміст частин безсполучникового речення протиставляється;

Ґ) у другій частині безсполучникового речення міститься порівняння;

Д) друга частина вказує на швидку зміну подій.

Х. У реченні Московський князь вдоволено потирав руки його давній мрії, здається, починають сприяти попутні вітри (Д.Міщенко) слід поставити:

А) кому;

Б) двокрапку;

В) тире;

Г) крапку з комою.

ВАРІАНТ 2

І. Речення Й допоки мати тримає під сонцем дитя, доти будуть сущі земля й небо (Я.Гоян):

А) складносурядне;

Б) складнопідрядне;

В) безсполучникове.

ІІ. Назвіть зайве речення. 3'ясуйте, за якою ознакою воно зайве:

А) Нехай же сад всесвітній устає там, де ридала мати на руїні! (М.Рильський);

Б) Погаснуть зорі в небі чорнім, котрі ми в серці берегли (Т.Чубач);

В) Нове століття вже на видноколі, i час новітню створює красу (Л.Костенко);

Г) Щоб нас укотре здивувати, грибами висіявся ліс (Т.Світлична).

ІІІ. У реченні Яким Микита ішов з цієї хатини i яким він повернувся? кома не ставиться, тому що частини складносурядного речення:

А) питальні речення;

Б) спонукальні речення;

В) окличні речення;

Г) номінативні речення;

Ґ) безсполучникові речення (при цьому присудки цілком однорідні за значенням);

Д) мають спільне підрядне речення;

Е) мають спільний член речення.

IV. У складносурядному реченні Ще досвіду не списана сторінка а дoщ для мене пише букваря (О.Пахльовська) ставиться:

А) кома;

Б) тире;

В) крапка з комою.

V. У складнопідрядному реченні Дорога давня молодіє де б твій веселий крок не став (М.Вінграновський) ставиться:

А) кома;

Б) тире;

В) двокрапка;

Г) крапка з комою.

VI. У реченні Хмельницький дуже радів з того, що Чорнота хотів одружитись з полькою, i поки той лежав хворий, він часто навідувавсь до його хати і, жартуючи, вихваляв красу й виховання нареченої свого товариша (А. Кащенко) між сполучниками сурядності й підрядності кома:

А) ставиться;

Б) не ставиться.

VII. У реченні Надворі стемніло, зачинили віконниці, я засвітив світло (Л.Яновська) ставиться кома тому, що його частини виражають:

А) одночасність;

Б) послідовність.

VIII. У реченні Виговський спустив очі додолу: він по очах старого Стеткевича вгадав його думки (І.Нечуй-Левицький) ставиться двокрапка тому, що:

А) друга частина 6езсполучникового речення пояснює, розкриває зміст першої (можна вставити а саме);

Б) друга частина безсполучникового речення доповнює першу (можна вставити що);

В) друга частина безсполучникового речення виражає причину того, що говориться в першій (можна вставити бо);

Г) у першій частині безсполучникового речення пропущено i побачив, i почув, i відчув.

ІХ. У реченні Сонце гріє, сонце сяє - вся природа воскресає(Нар. тв.) ставиться тире тому, що:

А) друга частина безсполучникового речення виражає наслідок або висновок того, про що говориться в попередній частині;

Б) перша частина речення вказує на час або умову того, про що говориться в другій частині;

В) зміст частин безсполучникового речення зіставляється;

Г) зміст частин безсполучникового речення протиставляється;

Ґ) у другій частині безсполучникового речення міститься порівняння;

Д) друга частина вказує на швидку зміну подій.

Х. У реченні Є старий закон акторська доля - з меду та отрути (Д.Павличко) слід поставити:

А) кому;

Б) двокрапку;

В) тире;

Г) крапку з комою.

ВАРІАНТ 3

І. Речення А небо порожнє, тільки гайвороння летіло від Чернігова й кружляло над нивами (С.Скляренко):

А) складносурядне;

Б) складнопідрядне;

В) безсполучникове.

ІІ. Назвіть зайве речення. З'ясуйте, за якою ознакою воно зайве:

А) Закрався вечір, одшуміла праця (М.Рильський);

Б) Вітер, що довкруж літав, слід багаття розворушить, щось дошукуючись там (М.Шевченко);

В) Отут ще, може, бачили дуби, як на Дніпро дивився Володимир (О.Пахльовська);

Г) I це вже, певно, зветься небесами, бо я уже над хмарами іду (Л.Костенко).

ІІІ. У реченні Ось вже стільки літ за мною тінь твоя марою ходить i золоті слова любові дорогої мені звучать на спечених устах... (М.Вінграновський) кома не ставиться, тому що частини складносурядного речення:

А) питальні речення;

Б) спонукальні речення;

В) окличні речення;

Г) номінативні речення;

Ґ) безсполучникові речення (при цьому присудки цілком однорідні за значенням);

Д) мають спільне підрядне речення;

Е) мають спільний член речення.

IV. У складносурядному реченні I та моя відчуженість недавня мене залишила i я бажаю жить (В.Симоненко) ставиться:

А) кома;

Б) тире;

В) крапка з комою.

V. У складнопідрядному реченні Де не повернешся кругом у світі ти... (М.Вінграновський) ставиться:

А) кома;

Б) тире;

В) двокрапка;

Г) крапка з комою.

VI. У реченні Твоєму милому буде загрожувати на війні велика небезпека, а якщо тільки його не вб’ють, то ти ще його побачиш, i ви навіть поєднаєтесь... (А.Кащенко) між сполучниками сурядності й підрядності кома:

А) ставиться;

Б) не ставиться.

VII. У реченні Шугав вітер, гілля билось об шибки, накрапав дощик (С.Скляренко) ставиться кома тому, що його частини виражають:

А) одночасність;

Б) послідовність.

VIII. У реченні Я зупинився: з перелога крутивсь під дощиком стіжок, похнюпився, мовчав i мок, лиш сіра яблуня-обнога гукала гілкою листок (М.Вінграновський) ставиться двокрапка тому, що:

А) друга частина безсполучникового речення пояснює, розкриває зміст першої (можна вставити а саме);

Б) друга частина безсполучникового речення доповнює першу (можна вставити що);

В) друга частина безсполучникового речення виражає причину того, що говориться в першій (можна вставити бо);

Г) у першій частині безсполучникового речення пропущено i побачив, і почув, i відчув.

ІХ. У реченні Візьме (хан) цю слов'янську твердиню - прославить ім’я своє, i не тільки в Москві та Цареграді, не візьме - зганьбить себе (Д.Міщенко) ставиться тире тому, що:

А) друга частина безсполучникового речення виражає наслідок або висновок того, про що говориться в попередній частині;

Б) перша частина речення вказує на час або умову тoгo, про що говориться в другій частині;

В) зміст частин безсполучникового речення зіставляється;

Г) зміст частин безсполучникового речення протиставляється;

Ґ) у другій частині безсполучникового речення міститься порівняння;

Д) друга частина вказує на швидку зміну подій.

Х. У реченні Прийшла Покрова сиди, чумаче, дома (Нар. тв.) слід поставити:

А) кому;

Б) двокрапку;

В) тире;

Г) крапку з комою.

ВАРІАНТ 4

І. Речення Стрімке життя міняє ідеали, стають нові вожді на п'єдестал (В.Крищенко):

А) складносурядне;

Б) складнопідрядне;

В) безсполучникове.

ІІ. Назвіть зайве речення. 3'ясуйте, за якою ознакою воно зайве:

А) Ти не будеш завжди таким гарним, я не буду завжди молода (Т.Чубач);

Б) Із листу жовтого тобі пошлю осінній плащ, допоки лист не зник (М.Шевченко);

В) Гойдається колиска запашна, течуть небес зелені й сині води... (М.Вінграновський);

Г) Малі озерця блискають незлісно, колише хмара втомлені громи (Л.Костенко).

Ш. У реченні Душа i дощ. Душа і дощ. Душа i дощ. Сьогодні? Вчора? В іншому столітті?(О. Пахльовська) кома не ставиться тому, що частини складносурядногo речення:

А) питальні речення;

Б) спонукальні речення;

В) окличні речення;

Г) номінативні речення;

Ґ) безсполучникові речення (при цьому присудки цілком однорідні за значенням);

Д) мають спільне підрядне речення;

Е) мають спільний член речення.

IV. У складносурядному реченні Сонечко десь забарилося а добра половина села вже на ногах (Л.Яновська) ставиться:

А) кома;

Б) тире;

В) крапка з комою.

V. У складнопідрядному реченні Якщо чужими стануть покоління хто ж потім знову все почне з азів? (О.Пахльовська) ставиться:

А) кома;

Б) тире;

В) двокрапка;

Г) крапка з комою.

VI. У реченні Сльоза набігла на око завзятого козака, i щоб не побачила тої сльози стороння людина, Богун повернувся набік i похапцем почав витягати з чересу червінці (А. Кащенко) між сполучниками сурядності й підрядності кома:

А) ставиться;

Б) не ставиться.

VII. У реченні Старенька груша дихає на пальці, їй, певно, сняться жмені груш (Л.Костенко) ставиться кома тому, що його частини виражають:

А) одночасність;

Б) послідовність.

VIII. У реченні Давно відомо: перед Москвою не можна являти слабості, геть усього можеш позбутися (Д.Міщенко) ставиться двокрапка тому, що:

А) друга частина безсполучникового речення пояснює, розкриває зміст першої (можна вставити а саме);

Б) друга частина безсполучникового речення доповнює першу (можна вставити що);

В) друга частина безсполучникового речення виражає причину того, що говориться в першій (можна вставити бо);

Г) у першій частині безсполучникового речення пропущено i побачив, i почув, i відчує.

ІХ. У реченні Вік живи - вік учись (Нар. тв.) ставиться тире тому, що:

А) друга частина безсполучникового речення виражає наслідок або висновок того, про що говориться в попередній частині;

Б) перша частина речення вказує на час або умову того, про що говориться в другій частині;

В) зміст частин безсполучникового речення зіставляється;

Г) зміст частин безсполучникового речення протиставляється;

Ґ) у другій частині безсполучникового речення міститься порівняння;

Д) друга частина вказує на швидку зміну подій.

Х. У реченні Ніхто нікому не вгрожає ні в кого шабля не блищить в руці (Л.Костенко) слід поставити:

А) кому;

Б) двокрапку;

В) тире;

Г) крапку з комою.

ВАРІАНТ 5

І. Речення Щось біле ткали павучки на жовтому папері, і синє літо на гачки вже зачиняло двері (М.Вінграновський):

А) складносурядне;

Б) складнопідрядне;

В) безсполучникове.

ІІ. Назвіть зайве речення. 3'ясуйте, за якою ознакою воно зайве:

А) В обов’язки Лукії Назарівни не входить брати шефство над пернатими, однак вона не залишилась глухою до чабанової думки (О.Гончар);

Б) А небо схилялось так низько-низько, i повнились мрійно думками висі (Т.Світлична);

В) Біда підходить, а не чутно кроків (О.Пахльовська);

Г) Вогонь горів, потріскували дрова, шовкова стружка бігла з держака (Л.Костенко).

ІІІ. У реченні Яке прекрасне життя i як хочеться жити!!! (Б.Антоненко-Давидович) кома не ставиться тому, що частини складносурядного речення:

А) питальні речення;

Б) спонукальні речення;

В) окличні речення;

Г) номінативні речення;

Ґ) безсполучникові речення (при цьому присудки цілком однорідні за значенням);

Д) мають спільне підрядне речення;

Е) мають спільний член речення.

IV. У складносурядному реченні Прийде врем'я й саме життя покаже, люди порадять, як йому жити, що робити... (Л.Яновська) ставиться:

А) кома;

Б) тире;

В) крапка з комою.

V. У складнопідрядному реченні Розказуйте сьогодні якнайменше про товариство; якнабільше оповідайте про себе де вчилися та працювали (Л. Яновська) ставиться:

А) кома;

Б) тире;

В) двокрапка;

Г) крапка з комою.

VI. У реченні Не завадило б відвідати бодай кількох князів, воєвод чи просто володарів великих маєтків у Білорусії, i коли не домовитися з ними, то бодай вивідати, що вони думають, як ставляться до утисків, що їx уготував їм великий литовський князь (Д.Міщенко) між сполучниками сурядності й підрядності кома:

А) ставиться;

Б) не ставиться.

VII. У реченні Навчило горе почуття таїть, навчило лихо зціплювати зуби... (М.Рильський) ставиться кома тому, що його частини виражають:

А) одночасність;

Б) послідовність.

VIII. У реченні Попливли козаки далі, до Тамані, аж тут трапилася їм пригода: подув великий вітер од схід сонця i два тижні не давав байдакам ходу (А.Кащенко) ставиться двокрапка тому, що:

А) друга частина безсполучникового речення пояснює, розкриває зміст першої (можна вставити а саме);

Б) друга частина безсполучникового речення доповнює першу (можна вставити що);

В) друга частина безсполучникового речення виражає причину того, що говориться в першій (можна вставити бо);

Г) у першій частині безсполучникового речення пропущено i побачив, i почув, i відчує.

ІХ. У реченні В багатьох не лише серце холонуло - волосся ставало дибки (Д.Міщенко) ставиться тире тому, що:

А) друга частина безсполучникового речення виражає наслідок або висновок того, про що говориться в попередній частині;

Б) перша частина речення вказує на час або умову того, про що говориться в другій частині;

В) зміст частин безсполучникового речення зіставляється;

Г) зміст частин безсполучникового речення протиставляється;

Ґ) у другій частині безсполучникового речення міститься порівняння;

Д) друга частина вказує на швидку зміну подій.

Х. У реченні З татарами мирись не мирись все одно порушать замирення i підуть за ясиром (Д.Міщенко) слід поставити:

А) кому;

Б) двокрапку;

В) тире;

Г) крапку з комою.

ВІДПОВІДІ

Розділові знаки у складному реченні

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

ІХ

Х

Варіант 1

А

Б

Е

Б

В

А

Б

В

Б

Б

Варіант 2

Б

В

А

А

А

А

Б

В

А

Б

Варіант 3

В

А

Е

Б

Б

Б

А

Г

Б

В

Варіант 4

В

Б

Г

А

Б

А

А

Б

В

А

Варіант 5

А

Г

В

Б

В

Б

А

А

Г

В

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»