Тестові завдання з правознаства для 10 класу

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Тести містять завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання – вставити пропущене слово, практичне завдання. Опрацювання тестових завдань допоможе учням систематизувати та поглибити знання з правознавства, потренуватися у виконанні практичного завдання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тести з правознавства

10 клас

І рівень

Завдання 1-15 (з однією правильною відповіддю)

За кожну правильну відповідь в завданнях 1 – 15 – 1 бал.

  1. Що не складає зміст принципу верховенства закону:

А) всі посадові особи держави зобов’язані дотримуватись закону;

Б) забезпечення відповідності системи підзаконних та індивідуальних актів закону;

В) встановлення можливості скасування нормативного документа у випадку його невідповідності закону;

Г) єдине застосування законів;

  1. Які військовозобов’язані особи не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

А) той, хто має вагітну дружину;

Б) на утриманні якого перебувають двоє і більше дітей віком до 18 років;

В) той, хто зайнятий постійним доглядом за особами, що його потребують, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

Г) на утриманні якого перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом ІІI групи, до досягнення нею 23 років.

  1. Особливостями правозастосовчого акту є:

А) приймається компетентним органом держави;

Б) має нормативний персоніфікований характер;

В) дія не вичерпується одноразовою реалізацією;

Г) поширюється на ті відносини, які виникають після його прийняття.

  1. Як називається особливий правовий режим, який може тимчасово вводитись в Україні чи в окремих місцевостях:

А) надзвичайна ситуація;

Б) воєнний стан;

В) надзвичайний стан;

Г) коменданська година

5.Після повторного голосування Верховної Ради Президент має підписати закон протягом :

А) 5 днів;

Б) 10 днів;

В) 15 днів;

Г) 30 днів

6.Водій приїхав на базу за розпорядженням директора, але зробив це на годину пізніше.Яку відповідальність він понесе?

А) адміністративна;

Б) матеріальна;

В) дисциплінарна;

Г) кримінальна

7.Що не є обставиною юридичної відповідальності:

А) казус;

Б) джерело підвищеної небезпеки;

В) непереборна сила;

Г) крайня необхідність

8.Який вид відповідальності може застосовуватися за умов, коли норми права не порушувались:

А) цивільна;

Б) моральна;

В) конституційна;

Г) політична

9. Всеукраїнський референдум призначається на вимогу:

А) не менше 1 млн громадян;

Б) не менше 2 млн громадян;

В) не менше 3 млн громадян;

Г) не менше 5 млн громадян

10.Яка підстава припинення громадянства не передбачена українським законодавством?

А) втрата;

Б) вихід;

В) позбавлення;

Г) оптація чи трансферт

11.Визначте функцію податків:

А) внутрішня;

Б) регулююча;

В) постійна;

Г) тимчасова

12.Які положення не відповідають принципам державної служби:

А) доступність і науковість;

Б) професіоналізм і компетентність;

В) гуманізм і соціальна справедливість;

Г) демократизм і законність

13.Яку функцію не виконує кримінальне право:

А) охоронну;

Б) попереджальну;

В) представницьку;

Г) виховну

14.Ким здійснюється перше призначення на посаду професійного судді?

А) Верховною Радою України;

Б) Головою Верховного Суду України;

В) Президентом України;

Г)Вищою радою юстиції.

15. Який обсяг цивільної дієздатності дозволяє особі вчиняти лише дрібні побутові правочини?

А) повна;

Б) часткова;

В) неповна;

Г)обмежена

ІІ рівень

Завдання 16-19

За кожне правильне визначення поняття 16-19 – 2 бали.

16. Заходи адміністративного примусу –

17. Державна служба –

18. Спадкове право –

19. Деліктна відповідальність –

Завдання 20-21

За кожне правильне встановлення відповідності 20-21 – по 1 балу.

20. Встановіть відповідність.

1. власність народу України а) право власності

2. державна власність б) природні ресурси, повітряний простір

3. колективна власність в) єдина енергетична система, інформаційна

система

4. приватна власність г) власність профспілок, партій

д) власність іноземців, громадян

21.Встановіть відповідність.

1. політичний плюралізм а) закону має дотримуватись кожен

2. політична опозиція б) неухильне виконання законів

3. законність в) багатоманітність партій, рухів

4. правова держава г) критика існуючої системи влади

д) особлива правова форма діяльності державної влади

Завдання 22-23

За кожне пропущене слово 22-23 – по 2 бали

22. Передвиборча агітація розпочинається після ………... претендента кандидатом в Президенти України Центральною виборчою комісією і закінчується за………день до дня виборів .

23. Ніхто не може встановлювати ……………переконань і світогляду. Не допускається будь-яке примушування про визначення громадянином свого……….. до релігії .

ІІІ рівень

Завдання 24.

За вірну відповідь – 15 балів

24. До пекарні було завезено 2 тонни муки в полотняних мішках. 500 кг були розташовані на подвір’ї пекарні, бо не помістилися на складі. Вночі пішов дощ, мука зіпсувалась. Начальник зміни у своє виправдання перед директором, указав на форс-мажорні обставини. Дайте правову оцінку.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!