Тестові завдання "Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"

Опис документу:
Бережіть своє здоров'я!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Підготувала

вчитель-методист

БЗШ І-ІІІ ступенів № 4

Омельчук Н. М.

20018 р.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Завдання групи протирадіаційного та протихімічного захисту:

А) оповіщення членів колективу про загрозу виникнення надзвичайної

ситуації, забезпечення штабу цивільної оборони навчального закладу

засобами зв’язку;

Б) забезпечення охорони закладу, підтримка порядку у випадках

надзвичайних ситуацій, надання допомоги під час евакуації;

В) організовувати і провести санітарно-гігієнічні та профілактичні заходи,

проводити часткову санітарну обробку уражених;

Г) видати засоби індивідуального захисту, брати участь у заходах з

ліквідації наслідків радіаційного та хімічного зараження.

(Правильна відповідь - Г)

2. Постійними органами управління з питань техногенно-екологічної

безпеки, цивільного захисту та з надзвичайних ситуацій на

регіональному рівні є:

А) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні адміністрації;

Б) структурні підрозділи підприємств, установ та організацій або

спеціально призначені особи з питань надзвичайних ситуацій;

В) районні державні адміністрації і виконавчі органи Рад;

Г) Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи

виконавчої влади.

(Правильна відповідь - А)

3. Постійними органами управління з питань техногенно-екологічної

безпеки, цивільного захисту та з надзвичайних ситуацій на об’єкто-

вому рівні є:

А) Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи

виконавчої влади;

Б) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні адміністрації;

В) районні державні адміністрації і виконавчі органи Рад;

Г) структурні підрозділи підприємств, установ та організацій або

спеціально призначені особи з питань надзвичайних ситуацій.

(Правильна відповідь - Г)

4. Радіаційний контроль – це:

А) контроль за дотриманням норм радіаційної безпеки й основних джерел

іонізуючого випромінювання;

Б) контроль, який здійснює перевірку закладів на наявність порушень

безпеки;

В) контроль, який забезпечує допомогу при радіації;

Г) контроль, який щорічно перевіряє заклади на радіаційне забруднення

(Правильна відповідь - А)

5. Цивільний захист України організований і функціонує на підставі:

А) Закону «Про цивільну оборону України», воєнної доктрини України,

державних нормативно-правових актів про ЦЗ»;

Б) Закону «Про цивільну оборону України», законодавства з питань

оборони і державної безпеки, воєнної доктрини України, державних

нормативно-правових актів про ЦЗ та міжнародного гуманітарного

права»;

В) винятково закону «Про цивільну оборону України»;

Г) Празьких міжнародних конвенцій.

(Правильна відповідь - Б)

6. Функції інженерної служби полягають у:

А) забезпечення постачання електроенергією об'єктів і транспорту,

ліквідації аварій на електромагістралях, забезпечення режимів

затемнення;

Б) забезпеченні об'єктів народного господарства і невоєнізованих

формувань всіма видами матеріальних засобів;

В) забезпечення побудови захисних споруд;

Г) організації і здійснення технічно правильного обслуговування,

експлуатації і ремонту техніки і приладів

(Правильна відповідь - В)

7. Функції служб сховищ та укриттів полягають у:

А) забезпеченні об'єктів народного господарства і невоєнізованих

формувань всіма видами матеріальних засобів;

Б) організації і здійснення технічно правильного обслуговування,

експлуатації і ремонту техніки і приладів;

В) забезпеченні сховищ і підтримання їх в постійній готовності;

Г) забезпеченні населення продуктами харчування, предметами першої

необхідності і захисту запасів продовольства, харчової сировини і

промислових товарів.

(Правильна відповідь - В)

8. Функції служби оповіщення полягають у:

А) сповіщенні населення про загрозу стихійного лиха, аварій, катастроф і

інших надзвичайних ситуацій, а також для підтримання зв'язку з

керівництвом і формуваннями цивільної оборони;

Б) профілактиці, локалізуванні і гасінні пожеж;

В) організації і здійснення технічно правильного обслуговування,

експлуатації і ремонту техніки і приладів;

Г) проведенні санітарної обробки населення, знезаражування територій,

споруд, техніки, транспорту.

(Правильна відповідь - А)

9. Який документ визначав правові та організаційні засади у сфері ци-

вільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій,

повноваження виконавчої влади та органів управління, порядок

створення і застосування сил, їх комплектування, проходження слу-

жби, а також гарантії соціального і правового захисту особового

складу органів і підрозділів цивільного захисту:

А) Закон України «Про правові засади цивільного захисту»;

Б) Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення

державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і

територій від наслідків надзвичайних ситуацій»;

В) «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»;

Г) Постанову № 120 «Питання координації та спрямування Державної

служби з надзвичайних ситуацій».

(Правильна відповідь - А)

10. Згідно до якого документу ДСНСУ спрямовується і координуєть-

ся Кабінетом через Міністра внутрішніх справ:

А) Закон України «Про правові засади цивільного захисту»;

Б) Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення

державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і

територій від наслідків надзвичайних ситуацій»;

В) «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»;

Г) Постанову № 120 «Питання координації та спрямування Державної

служби з надзвичайних ситуацій».

(Правильна відповідь - Г)

11. Згідно до якого документу Міністерство оборони урегулювало

свою взаємодію зі Службою:

А) Закон України «Про правові засади цивільного захисту»;

Б) Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення

державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і

територій від наслідків надзвичайних ситуацій»;

В) «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»;

Г) Постанову № 120 «Питання координації та спрямування Державної

служби з надзвичайних ситуацій».

(Правильна відповідь - В)

12. Згідно до якого документу органи і підрозділи Державної пожеж-

ної охорони виведені зі складу МВС і передані до складу МНС

України:

А) Закон України «Про правові засади цивільного захисту»;

Б) Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення

державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і

територій від наслідків надзвичайних ситуацій»;

В) «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»;

Г) Постанову № 120 «Питання координації та спрямування Державної

служби з надзвичайних ситуацій».

(Правильна відповідь - Б)

13. Які підрозділи призначені для провеення радіаційної та хімічної

розвідки, здійснення дозиметричного та хімічного контролю

підрозділів, виконання дегазації, дезактивації обмундируванні та

інших матеріальних засобів, ділянок місцевості, доріг та споруд:

А) інженерні;

Б) матеріального забезпечення;

В) радіаційного та хімічного захисту;

Г) пожежні підрозділи.

(Правильна відповідь - В)

14. Надзвичайні ситуації техногенного характеру — це:

А) наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних,

морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних

пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань

людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження с

сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану

водних ресурсів та біосфери тощо.

Б) наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих

вибухів чи їх загроза, аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних

хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування

споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах

життєзабезпечення, гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо;

В) здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад,

захоплення і затримання важливих об'єктів ядерних устав і матеріалів,

систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж

повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи

знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських

місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;

Г) ситуації, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження

або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні

фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і

гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних

речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих

отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних

комунікацій.

(Правильна відповідь - Б)

15. Надзвичайні ситуації природного характеру — це:

А) наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних,

морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних

пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань

людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження

сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану

водних ресурсів та біосфери тощо.

Б) наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих

вибухів чи їх загроза, аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних

хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування

споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах

життєзабезпечення, гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо;

В) здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад,

захоплення і затримання важливих об'єктів ядерних устав і матеріалів,

систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж повітряного

чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення

суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях,

викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;

Г) ситуації, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження

або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні

фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і

гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних

речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих

отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних

комунікацій.

(Правильна відповідь - А)

16. Надзвичайні ситуації військового характеру-це:

А) наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних,

морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних

пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань

людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження

сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану

водних ресурсів та біосфери тощо.

Б) наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих

вибухів чи їх загроза, аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних

хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування

споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах

життєзабезпечення, гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо;

В) здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад,

захоплення і затримання важливих об'єктів ядерних устав і матеріалів,

систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж

повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи

знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських

місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;

Г) ситуації, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження

або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні

фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і

гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних

речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих

отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних

комунікацій.

(Правильна відповідь - Г)

17. Надзвичайна ситуація антиконституційного спрямування - це:

А) наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних,

морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних

пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань

людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження

сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану

водних ресурсів та біосфери тощо.

Б) наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих

вибухів чи їх загроза, аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних

хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування

споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах

життєзабезпечення, гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо;

В) здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад,

захоплення і затримання важливих об'єктів ядерних устав і матеріалів,

систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж

повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи

знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських

місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;

Г) ситуації, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження

або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні

фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і

гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних

речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих

отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних

комунікацій.

(Правильна відповідь - В)

18. Один з основних шляхів підвищення стійкості роботи промисло-

вих об’єктів у надзвичайних умовах мирного і воєнного часів - це

А) підвищення стійкості управління об’єктом;

Б) підготовка об’єкта до проведення відновлювальних робіт;

В) надійність захисту робітників і службовців від сучасних засобів

ураження;

Г) підвищення стійкості матеріально-технічного постачання.

(Правильна відповідь - А)

19. Евакуація населення не планується на випадок:

А) аварії на атомній електростанції з можливим забрудненням території;

Б) усіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин;

В) загрози катастрофічного затоплення місцевості; лісових і торф’яних

пожеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних і гідрометеорологічних

явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним пунктам;

Г) оголошення надзвичайного стану.

(Правильна відповідь - Г)

20. Засоби індивідуального захисту призначені:

А) для захисту людини від шкідливих речовин та радіаційних речовин;

Б) для захисту органів дихання, очей, обличчя від отруйних і

радіоактивних речовин та бактеріальних засобів;

В) для багаторазового захисту шкіри, біологічних аерозолів,

радіоактивного пилу та короткочасного захисту від легкозаймистих

речовин;

Г) для збереження життя і здоров’я людини в умовах застосування зброї

масового ураження, під час аварій, катастроф, стихійних

лих.

(Правильна відповідь - Г)

21. Силами ЦЗ є:

А) спеціалізовані формування;

Б) війська, спеціалізовані і невоєнізовані формування;

В) армія;

Г) невоєнізовані формування.

(Правильна відповідь - А)

22. Загальна евакуація від НС проводиться за рішенням:

А) Верховної Ради України;

Б) Президента України;

В) Кабінету Міністрів України;

Г) Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

(Правильна відповідь - В)

23. Місцевість, що забруднюється внаслідок радіаційної аварії, за щі-

льністю забруднення радіонуклідами умовно поділяють на зони:

А) зона відчуження;

Б) зона обов’язкового відселення;

В) зона підвищеного радіоекологічного контролю;

Г) всі відповіді правильні.

(Правильна відповідь - Г)

23. Дайте визначення терміну аварія:

А) велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких

наслідків;

Б) неконтрольований процес знищування або пошкодження вогнем майна,

під час якого виникають чинники, небезпечні для істот та

навколишнього природного середовища;

В) подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного засобу,

внаслідок якої загинули або зазнали травм люди чи заподіяна шкода

майну;

Г) небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження,

травмування населення або створює на окремій території чи території

суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та

призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспорт-

них засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи

спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та

інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

(Правильна відповідь - Г)

24. Що таке катастрофа?

А) велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких

наслідків;

Б) неконтрольований процес знищування або пошкодження вогнем майна,

під час якого виникають чинники, небезпечні для істот та

навколишнього природного середовища;

В) подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного засобу,

внаслідок якої загинули або зазнали травм люди чи заподіяна шкода

майну;

Г) небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження,

травмування населення або створює на окремій території чи території

суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та

призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і

транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного

процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих

речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне

середовище.

(Правильна відповідь - А)

25. До засобів колективного захисту населення відносяться:

А) засоби захисту шкіри, очей, органів дихання та медичних засобів

захисту;

Б) сховища, протирадіаційні і простіші укриття;

В) засоби захисту органів дихання;

Г) засоби захисту шкіри.

(Правильна відповідь - Б)

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1 – Г 14 – Б

2 – А 15 – А

3 – Г 16 – Г

4 – А 17 – В

5 – Б 18 – А

6 – В 19 – Г

7 – В 20 – Г

8 – А 21 – А

9 – А 22 – В

10 – Г 23 – Г

11 – В 24 – А

12 – Б 25 – Б

13 – В

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
4
міс.
0
9
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!