До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Тести з української мови (підготовка до ЗНО)

Опис документу:
Контроль знань учнів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ДІЄСЛОВО

( Синтаксична роль. Морфологічні ознаки )

І ВАРІАНТ

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1.Розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови,називається :

А) фразеологією;

Б) орфографією;

В) морфологією;

Г) синтаксисом.

2. Самостійна частина мови,що означає дію або стан і відповідає на питання що робити? що зробити?, називається:

А) дієсловом;

Б) дієприкметником;

В) дієприслівником ;

Г) прикметником.

3. Дієприслівник і дієприкметник є:

А) неозначеною формою дієслова ;

Б) особливою формою дієслова;

В) безособовою формою дієслова ;

Г) вони не є частинами мови.

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

4. У котрому рядку всі дієслова тільки минулого часу:

А) стоїш, прочитали, надійшла, радітимемо;

Б) стеріг, мерзнули, віз, писала;

В) відповім, працюватимемо, ходив, везли;

Г) знають, допоможеш, пішли, перекладуть.

5. У котрому рядку всі дієслова тільки доконаного виду:

А) ходити, думати, стукнути, працювати;

Б) збудувати, подумати, заспівати, написати;

В) заряджати, непокоїти, привезти, витекти;

Г) змайструвати, пити, недобачати, принести.

6. У котрому рядку всі дієслова є інфінітивами:

А) робити, летіти, стукнути, майструвати;

Б) підписати, днювати, казатимуть, клеять;

В) читають, відходити, вчитися, вимагають;

Г) уявили, користуватися, засвоїти, стануть.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7. Установіть відповідність між підкресленим дієсловом і тим, яку синтаксичну роль він виконує в реченні:

1. Любить людей мене навчила мати А) присудок;

2. Агітбригада приїхала до міста виступати. Б) додаток;

3. Нарешті лунає команда рушати. В) обставина;

4. Як парость виноградної лози плекайте мову. Г) означення.

8. Установіть відповідність між наведеними прикладами слів та їхньою формою:

1. вичерпано, розкрито,проголошено, задощило; А) дієприкметник ;

2. розбитий, вкриті, напоєні, привезений; Б) інфінітив;

3. посміхаючись, підготувавши, перевіряючи, принісши; В) безособова форма;

4. забрати, почути, впіймати, зберегти; Г) дієприслівник.

9. Установіть відповідність між дієсловами та їх видо-часовими формами:

1. хочуть А) проста форма майбутнього часу, доконаний вид;

2. прослухаю Б) складна форма майбутнього часу, недоконаний вид;

3. казатиму В) складена форма майбутнього часу, недоконаний вид;

4. буду копати Г) теперішній час, недоконаний вид.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Складіть текст – пораду для учнів школи щодо правил поведінки у громадських місцях, використовуючи дієслова наказового способу.

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ДІЄСЛОВО

( Синтаксична роль. Морфологічні ознаки )

ІІ ВАРІАНТ

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1. Початкова форма дієслова, що означає дію, але не вказує на час, особу, спосіб,число та рід ,називається:

А) неозначеною формою дієслова;

Б) особливою формою дієслова;

В) безособовою формою дієслова ;

Г) такої форми дієслова немає.

2.За особами і числами дієслова змінюються:

А) у теперішньому і майбутньому часах;

Б) у теперішньому і минулому часах;

В) у майбутньому і минулому часах ;

Г) у теперішньому, минулому і майбутньому часах.

3. У реченні Під твоїм високочолим небом гартував я душу молоду присудок стоїть у формі :

А) минулого часу;

Б) складній формі майбутнього часу;

В) складеній формі майбутнього часу ;

Г) теперішнього часу.

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

4. У котрому рядку всі дієслова тільки майбутнього часу:

А) яснішає, хвилюється,відкрили, чорнітимуть ;

Б) працюватимеш, буде радіти, крикнемо, вистоїш;

В) робите, їмо, дасте, виїжджатимеш;

Г) заробили, стукнуть, впіймаєш, почув.

5.У котрому рядку всі дієслова тільки недоконаного виду:

А) лити, креслити, важити, стояти;

Б) казати, пливти, навчити, відпрацювати;

В) дивитися, вітати, завершити, скоротити;

Г) написати, вирішувати, повторювати, обирати.

6. У котрому рядку всі дієслова наказового способу:

А) станьмо, робіть, виконуй, кличте;

Б) змагайтеся, відповідав би, допоможеш, заграємо;

В) накреслю,знайдуть, клеїте, вистою;

Г) прослухав би, говори, пам'ятаймо, виконають.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7. Установіть відповідність між підкресленим дієсловом і тим, яку синтаксичну роль він виконує в реченні:

1. Лиш боротись – значить жить. А) присудок;

2. Прилітає зозуленька над ними кувати. Б) додаток;

3. Батьки навчили мене жити чесно, трудитись для людей. В) обставина;

4. Важка сива хмара нависла над степом. Г) підмет.

8. Установіть відповідність між наведеними прикладами слів та їхньою формою:

1. вирвано, загарбано, підбито, покрито; А) дієприкметник ;

2. замерзлий, зів’ялі, оповитий, зрубана; Б) інфінітив;

3. погулявши, наївшись, посміхнувшись, співаючи; В) безособова форма;

4. стояти, німіти, сміятися, опрацьовувати; Г) дієприслівник.

9. Установіть відповідність між дієсловами та їх видо-часовими формами:

1. пишуть А) проста форма майбутнього часу, доконаний вид;

2. намалюю Б) складна форма майбутнього часу, недоконаний вид;

3. допомагатиму В) складена форма майбутнього часу, недоконаний вид;

4. буду знати Г) теперішній час, недоконаний вид.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Складіть текст – застереження для учнів школи щодо небезпечного поводження з вогнем, використовуючи дієслова наказового способу.

ВІДПОВІДІ

І варіант

 1. в

 2. а

 3. б

 4. б

 5. б

 6. а

 7. 1-б, 2-в, 3-г, 4-а

 8. 1-в, 2-а, 3-г, 4-б

 9. 1-г, 2-а, 3-б, 4-в

ІІ віріант

 1. а

 2. а

 3. а

 4. б

 5. а

 6. а

 7. 1-г, 2-в, 3-б, 4-а

 8. 1-в, 2-а, 3-г, 4-б

 9. 1-г, 2-а, 3-б, 4-в

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ДІЄСЛОВО

( Дієслова І та ІІ дієвідмін. Безособові дієслова. Творення дієслів. Букви Е, И в особових закінченнях дієслів. НЕ з дієсловами)

І ВАРІАНТ

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1.У котрому реченні вжито безособове дієслово :

А) З моря повіває прохолодою.

Б) Пахнуть трави у лузі.

В) Чи не скажете , котра зараз година?

Г) Жити – Вітчизні служити.

2. У котрому рядку всі дієслова належать тільки до І дієвідміни:

А) читати,грати, клеїти;

Б) вітати, нести, садити;

В) казати, минати, допомагати;

Г) бачити, летіти, кричати.

3. У дієсловах на – ться сміються, вертається, піклуються вимовляється звук:

А) [ т’с’:а] ;

Б) [ с’:а] ;

В) [ ц’:а] ;

Г) [ с’а] .

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

4. У котрому рядку в усіх дієсловах на місці пропущених букв треба писати букву Е або Є:

А) каж…те, сад…те, рад…шся;

Б) грі…шся, пиш…ш, бажа…те;

В) кле..те, зароб…ш , нес…ш;

Г) заспіва…ш, писат…ме, учит…му.

5. Які дієслова творяться поєднанням інфінітива, суфікса – м – та особових закінчень:

А) дієслова минулого часу;

Б) дієслова доконаного виду майбутнього часу;

В) дієслова недоконаного виду майбутнього часу;

Г) дієслова теперішнього часу.

6. Від якої частини мови і яким способом утворилися дієслова вчителювати, товаришувати:

А) від прикметників – суфіксальним;

Б) від дієслів – префіксальним;

В) від іменників - суфіксальним ;

Г) від прикметників - безафіксним.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7. Установіть відповідність між дієсловом та його видо – часовою формою:

1. працюватимете А) минулий час, недоконаний вид;

2. їдять Б)майбутній час, недоконаний вид;

3. освітити В) теперішній час, недоконаний вид;

4. стеріг Г) інфінітив, доконаний вид.

8. Установіть відповідність між дієсловом і правилом його написання

1. незчутися -

2. пишемо -

3. недовантажити -

4. побачиш -

А) у дієсловах ІІ дієвідміни в особових закінченнях 2-ї особи однини пишемо И;

Б) дієслово без «не» не вживається;

В) у дієсловах І дієвідміни в особових закінченнях 1-ї особи множини пишемо Е;

Г) префікс недо - з дієсловами пишемо разом.

9. Установіть відповідність між підкресленим дієсловом і його синтаксичною роллю у тексті:

1. Вибиватися в люди – справа зовсім не проста. А) обставина;

2. Я отримав завдання спостерігати за родиною їжаків. Б) означення;

3. Любити українську пісню мене навчила мати. В) додаток;

4.Ввечері прийшли діти щедрувати. Г) підмет.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Перепишіть текст, вставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки. Зробіть морфологічний розбір підкреслених дієслів.

Вітер (не)вгавав усю ніч. Баба Ганна (не)навиділа таку погоду. Вранці вона (не) впізнала свого саду. Листя на деревах вже (не)було. Маленька яблунька опустила свої віти і журиться, що скоро прийдуть холоди.

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ДІЄСЛОВО

( Дієслова І та ІІ дієвідмін. Безособові дієслова. Творення дієслів. Букви Е, И в особових закінченнях дієслів. НЕ з дієсловами)

ІІ ВАРІАНТ

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1.Яким способом утворені дієслова віднести, освітити, надписати:

А) суфіксальним;

Б) префіксальним;

В) префіксально – суфіксальним;

Г) перехід однієї частини мови в іншу.

2. У котрому рядку всі дієслова тільки ІІ дієвідміни:

А) жаліти, вечеряти, розбивати;

Б) темніти, купити, знати;

В) бачити, держати, летіти ;
Г) казати, будувати, говорити.

3. У дієсловах на – шся смієшся, піклуєшся вимовляється звук:

А) [ т’с’:а] ;

Б) [ с’:а] ;

В) [ ц’:а] ;

Г) [ с’а] .

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

4. У котрому рядку в усіх дієсловах на місці пропущених букв треба писати букву И або Ї:

А) лет…ш, співа…ш, буду…те ;

Б) мов…те, крич…ш, бач…те ;

В) пиш…те, співа..ш,держ…те ;

Г) заговор…те, побач…мо, оточу…те.

5. Дієслова якого часу змінюються в однині за родами:

А) теперішнього;

Б) минулого;

В) майбутнього;

Г) усіх трьох часів.

6. Який спосіб дієслів твориться від основи неозначеної форми дієслова за допомогою суфіксів – в -, -л- та додавання частки би (б):

А) дійсний спосіб;

Б) умовний спосіб;

В) наказовий спосіб;

Г) ніякий.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7. Установіть відповідність між дієсловом та його видо – часовою формою:

1. вистоїте А) минулий час, доконаний вид

2. будують Б)майбутній час, доконаний вид

3. допомагати В) теперішній час, недоконаний вид

4. зрадів Г) інфінітив, недоконаний вид

8. Установіть відповідність між дієсловом і правилом його написання

1. незлюбити -

2. кажеш -

3. недослухати -

4. створимо -

А) у дієсловах ІІ дієвідміни в особових закінченнях 1-ї особи множини пишемо И;

Б) дієслово без «не» не вживається;

В) у дієсловах І дієвідміни в особових закінченнях 2-ї особи однини пишемо Е;

Г) префікс недо - з дієсловами пишемо разом.

9. Установіть відповідність між підкресленим дієсловом і його синтаксичною роллю у тексті:

1. Вночі загуло з гір. А) обставина ;

2. Хто наложив на мене обов’язок веселити юрбу? Б) присудок ;

3. Розпізнавати їстівні гриби мене навчив дідусь. В) означення ;

4.Прилітає зозуленька ввечері кувати. Г) додаток.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Перепишіть текст, вставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки. Зробіть морфологічний розбір підкреслених дієслів.

Старого Тараса (не) покоїла доля його синів. Вони самі обрали свій шлях , і він (не)міг їх (не)волити. Батько завжди казав їм, щоб шанували старших за себе, (не) водилися з лихими людьми, ніколи (не) забували про рідну домівку. Завтра хлопці виїжджатимуть на Січ.

ВІДПОВІДІ:

І варіант

1. а

2. в

3. в

4. б

5. в

6. в

7. 1-б, 2-в, 3-г, 4- а.

8. 1-б, 2-а, 3-г, 4-в.

9. 1-г, 2-б, 3-в, 4-а.

10. Впізнала – дієсл., що зробити?, н.ф. – впізнати; док. в., перех., дійсн.сп., мин.час, одн., ж.р., І дієв.; присудок

Прийдуть – дієсл., що зробити?. н.ф. – прийти; док.в., неперех., дійсн.сп., майб. час, множ.,3-я ос.,І дієв.; присудок

ІІ варіант

1. б

2. в

3. б

4. б

5. б

6. б

7. 1-б, 2-в, 3-г, 4-а.

8. 1-б, 2-в, 3-г, 4-а.

9. 1-б, 2-в, 3-г, 4-а.

10. Обрали – дієсл., що зробити?, н.ф. – обрати ; док.в., перех., дійсн.сп., мин.час, множ.,І дієв.;.присуд

Виїжджатимуть –дієсл., що робити? , н.ф.- виїжджати; недок.в., неперех., дійсн.сп., майб.час, 3 ос., множ., Ідієв.;присудок

Дієприкметник як особлива форма дієслова

І ВАРІАНТ

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1.Розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови,називається :

А) фразеологією;

Б) морфологією;

В)орфографією;

Г) синтаксисом.

2. У котрому словосполученні залежне слово виражене пасивним дієприкметником:

А) лежачий на траві;

Б) достигле яблуко ;

В) освітлена кімната;

Г) палаючі серпанки.

3. У реченні Згаяного часу і конем не доженеш дієприкметник виконує синтаксичну роль:

А) додатка ;

Б) означення;

В) обставини ;

Г) присудка.

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

4. У котрому реченні дієприкметниковий зворот не треба відокремлювати комами (розділові знаки пропущено ):

А) Степ оповитий тишею дихав пахощами росяних трав.

Б) Замурзаний медом онучок вигойдувався на міцних дідових руках.

В) Непорушно стоять дерева рясно вкриті краплистою росою.

Г) Хліба змиті дощем яскраво зеленіли.

5. В якому рядку всі дієприкметники з НЕ пишуться окремо:

А) (не)зачинені двері; (не)вивчений братом вірш;

Б) (не)чуваний спокій; (не)посаджена тополя;

В) (не)зорані восени поля; ще (не)прочитана книга;

Г) (не)политі мною квіти; (не) перевірена робота.

6. В якому рядку всі дієприкметники доконаного виду:

А) зеленіючий побілений, лежачий, оживаючий;

Б) зрубаний, оповитий, позичений, прочитаний ;

В) працюючий, граючий, скошений, побачений;

Г) виконуючий, наклеєний, потемнілий, схований.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7. Установіть відповідність між дієприкметником та його морфологічними ознаками:

1. пожовклий А) минулий час, пасивний стан;

2. палаючий Б)минулий час, активний стан;

3. зроблений В) теперішній час, активний стан;

4. виконаний Г) доконаний вид, пасивний стан.

8. Установіть відповідність між дієприкметником та способом його творення:

1. писаний -

2. стертий -

3. згорілий -

4. читаючий -

А) від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів – уч -, - юч -;

Б) від основи інфінітива неперехідних дієслів за допомогою суфікса -л- ( рідше –ш-);

В) від основи інфінітива односкладових дієслів за допомогою суфікса –т -;

Г) ) від основи інфінітива перехідних дієслів за допомогою суфіксів -н-; -ен -.

9. Установіть відповідність між дієприкметником з НЕ та правилом його написання :

1. Я ніби приїхав у давно не бачені рідні місця.

2. Вчений здійснив нечуваний подвиг в ім'я науки.

3. Толока не орана, вівці не лічені, пастух рогатий.

4. Над Дніпром знявся нестихаючий шум.

А) дієприкметник без НЕ не вживається;

Б) дієприкметник виступає в ролі присудка;

В) при дієприкметнику є пояснювальне слово;

Г) при дієприкметнику немає пояснювального слова.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Знайдіть у реченні дієприкметник і зробіть його розбір як особливої форми дієслова: Журиться прибита пилом нива.

І І ВАРІАНТ

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1.Дієприкметник – це особлива форма дієслова, що … :

А) означає назву ознаки предмета або його приналежність ;

Б) виражає ознаку предмета за дією;

В) є початковою формою дієслова;

Г) означає дію або стан.

2. Від дієслова НАПИСАТИ можна утворити:

А) активний дієприкметник теперішнього часу;

Б) активний дієприкметник минулого часу ;

В) пасивний дієприкметник минулого часу;

Г) дієприкметник утворити не можна .

3. У реченні А вже сьогодні картина нарешті намальована дієприкметник виконує синтаксичну роль:

А) підмета ;

Б) присудка;

В) означення ;

Г) додатка.

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

4. У котрому реченні дієприкметниковий зворот треба відокремлювати комами (розділові знаки пропущено ):

А) Підхоплена хвилями шлюпка вилетіла в море.

Б) Море мовчало зовсім приспане тихою ласкою ночі.

В) Окутані садками та левадами біленькі хатки розбіглись по пагорбку.

Г) Тремтячими від хвилювання руками Тарас розгорнув папір.

5. В якому рядку всі дієприкметники з НЕ пишуться разом:

А) (не)посаджена батьком тополя; (не)зачинені двері;

Б) (не)позичений, а власний талант; (не)зроблені уроки;

В) (не)знані дороги; (не)спиляне дерево;

Г) (не)достиглі овочі; (не)оповитий туманом степ.

6. В якому рядку всі дієприкметники доконаного виду:

А) люблячий, намальований,вишитий, зроблений ;

Б) сидячий, палаючий, ревучий, блимаючий ;

В) тремтячий, замерзлий, міцніючий, вкритий;

Г) блукаючий, вимитий, в'янучий, напоєний.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7. Установіть відповідність між дієприкметником та його морфологічними ознаками:

1. замерзлий А) минулий час, пасивний стан;

2. згасаючий Б)минулий час, активний стан;

3. вкритий В) теперішній час, активний стан;

4. загублений Г) доконаний вид, пасивний стан.

8. Установіть відповідність між дієприкметником та способом його творення:

1. загорнений -

2. змитий -

3. посивілий -

4. лежачий -

А) від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів – уч -, - юч -;

Б) від основи інфінітива неперехідних дієслів за допомогою суфікса -л- ( рідше –ш-);

В) від основи інфінітива односкладових дієслів за допомогою суфікса –т -;

Г) ) від основи інфінітива перехідних дієслів за допомогою суфіксів -н-; -ен -.

9. Установіть відповідність між дієприкметником з НЕ та правилом його написання :

1. Я побачив на столі не завершений письменником твір.

2. Нас чекають дороги незнані.

3. Підлога не вимита, в хаті не прибрано.

4. І кликав день в неміряні світи.

А) дієприкметник без НЕ не вживається;

Б) дієприкметник виступає в ролі присудка;

В) при дієприкметнику є пояснювальне слово;

Г) при дієприкметнику немає пояснювального слова.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Знайдіть у реченні дієприкметник і зробіть його розбір як особливої форми дієслова: Засіяне озиминою поле вкрилося зеленими сходами.

Відповіді:

1. б

2. в

3. б

4. б

5. в

6.в

7. 1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – г.

8. 1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – а.

9. 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – г.

10. (І варіант) прибита – дієприкм., поч..ф. – прибитий, докон.в., мин.ч., пас., одн., ж.р., Н.в., означ., дієприкм. зворот

( ІІ варіант) засіяне– дієприкм., поч..ф. – засіяний, докон.в., мин.ч., пас., одн., с.р., Н.в., означ., дієприкм. зворот

Дієприслівник як особлива форма дієслова

І варіант

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1. Дієприслівник як особливу форму дієслова вивчає розділ науки про мову, що називається…

а) фонетика ;

б) орфографія ;

в) морфологія;

г) фразеологія.

2. Дієприслівник – це…

а) самостійна змінна частина мови;

б) особлива форма прислівника;

в) особлива форма дієслова;

г) особлива форма дієприкметника.

3. Дієприслівники доконаного виду творяться за допомогою суфіксів:

а) –учи (-ючи), –ачи (-ячи);

б) –вши, -ши;

в) –анн(ий), -янн(ий);

г) –ен -, -н -, -ан-.

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

4. У котрому рядку всі дієприслівники недоконаного виду:

а) уміючи, питаючи, зустрівшись;

б) побачивши, бажаючи, відкидаючи;

в) кажучи, пливучи, сміючись;

г) беручи, принісши, співаючи.

5. Не виділяється комами одиничний дієприслівник у реченні ( розділові знаки пропущено):

а) Біля багаття обнявшись сиділи друзі.

б) Пряме дерево і вмирає стоячи.

в) Пташині хори втомившись поволі затихають.

г) Посміхнувшись дівчина підійшла до Остапа.

6. У котрому рядку всі дієприслівники з НЕ пишуться разом:

а) (не)шануючи, (не)зриваючи, (не)прикріпивши;

б) (не) вгаваючи, (не) дооцінюючи, (не) хтуючи;

в) (не)проводячи, (не)знайшовши, (не)слухаючи;

г) (не) прочитавши, (не) подумавши,(не) вмившись.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7. Утворіть дієприслівники від поданих дієслів : ПЕРЕВІРЯТИ, ЗГАДУВАТИ, ЗРАДІТИ, ПОЧУТИ.

8. Доберіть до кожного фразеологізму дієприслівник - синонім: ПЛУТАЮЧИСЬ ПІД НОГАМИ, НАМОТАВШИ НА ВУС, РОЗБИВШИ ГЛЕКА, НАКИВАЮЧИ П´ЯТАМИ.

9.Зробіть морфологічний розбір дієприслівників, що вживаються в реченнях завдання № 5.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Складіть невеликий твір – розповідь з елементами опису процесу праці, використовуючи дієприслівники

Дієприслівник як особлива форма дієслова

ІІ варіант

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1. Дієприслівник означає :

а) ознаку предмета за дією;

б) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета;

в) додаткову дію або стан;

г)вказує на предмет, ознаку кількість, але не називає їх.

2. У реченні дієприслівник виконує синтаксичну роль:

а) означення;

б) додатка;

в) обставини;

г) підмета.

3. Дієприслівники недоконаного виду творяться за допомогою суфіксів:

а) –учи(-ючи), –ачи(-ячи);

б) –вши, -ши;

в) –анн(ий), -янн(ий);

г) –ен -, -н -, -ан-.

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

4. У котрому рядку всі дієприслівники доконаного виду:

а) пишучи, сидячи, згадавши;

б) тремтячи, піднімаючись, віддзеркалюючи;

в) почепивши, пізнавши, глянувши;

г)погулявши, відпочиваючи, стоячи.

5. Не виділяється комами одиничний дієприслівник у реченні ( розділові знаки пропущено):

а) Не зрозумівши дівчинка запитала ще раз.

б) Старі верби стоять похнюпившись.

в) Я радіючи дивлюсь на сади в цвіту.

г) Умившись, дядько надівав чисту сорочку й сідав до столу.

6. У котрому рядку всі дієприслівники з НЕ пишуться разом:

а) (не)прочитавши, (не)встигаючи, (не)переймаючись;

б) (не) добачаючи, (не)навидячи, (не)волячи;

в) (не)зрозумівши, (не)прийшовши, (не)знаючи;

г) (не) зупинившись, (не) заходячи, (не) думаючи.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

7. Утворіть дієприслівники від поданих дієслів : ПЕРЕВІРИТИ, ЗГАДАТИ, РАДІТИ, БУДУВАТИ.

8. Доберіть до кожного фразеологізму прислівник - синонім: НЕ ПОКЛАДАЮЧИ РУК, ПРИКУСИВШИ ЯЗИКА, СКЛАВШИ РУКИ, НЕ ПЕРЕВОДЯЧИ ДУХУ.

9. Зробіть морфологічний розбір дієприслівників, що вживаються в реченнях завдання № 5.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Складіть невеликий твір - розповідь з елементами опису зовнішності людини, використовуючи дієприслівники

Дієприслівник як особлива форма дієслова

ВІДПОВІДІ:

І варіант ІІ варіант

1. в 1. в

2. в 2. в

3. б 3. а

4. в 4. в

5. б 5. б

6. б 6. б

7.перевіряючи,згадуючи, зрадівши, 7.перевіривши, згадавши, радіючи,

почувши будуючи

8. заважаючи, запам'ятавши, посварившись, 8.невтомно,мовчки,бездіяльно, втікаючи швидко

9. Обнявшись – дієприсл., док.в.,мин.ч., 9. Зрозумівши – дієприсл.,док.в.,

обстав. мин.ч.,обстав.

Стоячи - дієприсл., недок.в.,теп.ч., Похнюпившись - дієприсл., обстав. док.в.,мин.ч.,обстав.

Втомившись - дієприсл., док.в.,мин.ч., Радіючи – дієприсл., недок.в.,теп.ч.,

обстав. обстав.

Список використаної літератури:

1. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях: Довідник. - К.: Вища шк., 1993. - 239 с.

2. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: Навч. посібник. К.: Либідь, 1998. – 416 с.

3. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова. Посібник для старшокласників і абітурієнтів. К.: Либідь,1996.-356с.

4. Рідна мова: Підруч. Для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С. А. Омнльчук. За заг. Ред.. М.І. Пентилюк.- К.: Освіта, 2007.- 288с.

5. Українська (рідна) мова: 5-12 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Авт. Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук,В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. - К.; Ірпінь: Перун, 2005. - 176 с.

6. Шабельник Т. М. Рідна мова. 7 клас: Плани-конспекти уроків. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2009. — 2 88 с. — (Майстер- клас)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
790 грн