тести з дисципліни Кримінальне право України

Правознавство

Для кого: 10 Клас, 11 Клас, Дорослі

08.01.2020

505

11

0

Опис документу:
тести з дисципліни "Кримінальне право України" містять 300 тестових запитань з Загальної та Особливої частини Кримінального права. До кожного тесту додається 3-4 варіанта відповідей, лише один з яких є правильним. правильні відповіді позначені +. Тест може бути використаний для самопідготовки студентів до екзамену, або для засвоєння блоку Кримінальне право в Основах правознавства учнями старшої школи
Перегляд
матеріалу
Отримати код
?̳� ��� �������� ����������-������ �������� � ��������� 䳿 ����������-������� ����� -�� ��������� �� ��������� -�� ������� �� ��������� +�� ������� �� �����, ��� ������� ������ -�� ������ ��� ?�� ��������� ���� ����������-�������� ������� -������� ������� -����� �� ������� �������� ������� +��������� ���� � ������� ��ᑺ��� ������� -���� ���� ������ ?���� ������������ ����������-�������� ����� -���� ����� ������� ����-��� �������� ���������� ��� -�� ��� ���������� ���� �������� �� ������ +���� ����� ������� �������� ���������� ���, ��� ������ ������ ������ �������, ������������� ����������� ������� -���� ���� ������ ?� ���� ����� ������� ��ᑺ������ �������� -����� ������� ���� ������ +� ���� ���� �������� ���� � ������ �������, �� ���� �������� -����� ������� ����������� ��� 䳿 �� ������, ��� ������� ������� -���� ���� ������ ?�� ���� ���� �������� �� �������� ����� ������������ ����� +��������� ������� ������������ �����, � ����� �������� ���� ����������� -��������� ������� ������������ ����� �� ���� ����������� ���������� -��������� �������� ����������� ������������ ������ �� ������� ����� ������� -�� ������ ��� ?��� ������ ����� � ���������� ��� ����������� ������ -������� ����� -������������� ����� +������������ ����� -������� ����� ?�� ���� ������� �������� �������� ������������ ����� -�� ���� ����������� ����� +�� ����, �� ��������� � ����� �������� ����, ���������� � ������������ ������������ -�� ��������� ���� ����� -�� ������ ��� ?������� ������������� ���������� ������������� �������� � ����, �� +����� �����, � ������������ ���� ��� � ����� �������, ������� ������� ���������� ������������� -���� ����� �� ���� ���� �������� �� ���� � ��� ����� ������ ��� -����� ����, � ������������ ���� ��� � ����� �������, ��� ���������� �������� -���� ���� ������ ?���� � ���������� ������ � � �������� ������ �� +���� �� �� ����� -��������� ������� -� ������������ ������ � ��� -������� ���������� ������������� ?�� ���� ���������� ����� �� ����� -�� ������� ����������-�������� ���� +�� ������� �����, ������, ���� -�� ����� ��� ���������� �� �� ����������� ?� ���� ��������� �������� ������� ������������ ����� -� ���� ��� ���������� ������������� �� �� ���� ������� �� ���������� � ��������� �������� -� ���� ����������� ��������� �������� � ���������, ������� �����, �� �� ����� ��������, �� ���������� � ��������� �������� +� ����, �� ���������, �� ��� � ��������� �� �� �������� ���������� �� �� ������� ?����� 11 �� ������ �������, �� ������ - �� -��������� ������� ������ �������� ���������� ���, ��� ����� �� ����� �� ������ �������� ����� -�������� ���������� ���, ����������� ������� � ������������ �����, ��� �������� ����� � � ������� +����������� �� �������� ���������� ����� ���, ������� ��ᑺ���� ������� ?�������� ������������ ��� ����� � ����, �� -��� ����� ���������� �� ������ ����� ��������� -��� ������ ������� ����� ��������� ���������, �� ���������� ������� ��� ���������� ������������� +��� ����� ����� ���������, �� ���������� ������� ��� ���������� �������������, ��� ������ ������� ������� ������� ������� ����� ?��� ����������� �� �������� � ������� ������� +����� ������ ����������� �������� ������� ����������-������� ���, � ����� ������� �������� ���� �������� ���������, ���� ������� ���������� -����� ������ � ����� ������� - ������, �� ������������� ���, ��� �ᑺ������ �� ���������� �������� ��������� -������ - �� ����� � ��������� ���� �������� ����������, �����, ����������� � ����� ���, � ����� ������� � �� ������������ ����� ��������� ������� ?������ ���� ������ ������� �� �������� �������� ������������ -���������� �����, �������� ����� -��������, ������������, ����������� +��������, ������������, �������� ������������, � ���������� ����������� ?����� ����������� ������ -�� �����, ��� ����� ������, �� ��������� ��������� �� �������� +�������� ����� �� ���������� �� �� ������� ��� ��������� �� �������� -�������� ����� �� ����-���� ��, �� ���� ����� �������� ?������, ������������ ��. 185 �� ��������, ������� �� �������, ������������� ��. 119 �� ��������� � ������������ +���������� �������� ��������� -�������� �������� ��������� -���������� �� ����� ������� ����� ?�������� � ����� ����������� ������� ��� ���������� ������������� -������ ��� ����� +����� ��� ����� -����-��� ��� ����� ?����������� ��� ���� ������� ��� -���� ���� �� ������� ������� ����� ������� �� ��������� ������, ����������, ������ +���� ������� ����� �� ������� � �� ����� ���� ������� -���� �����, ��� ����� ���� �������, �� ������ �� ������� ����������� ���� ?������ � ������� ������� �� ���� -���� ��������� ���� � ���� ���� ���������� �������� ������� (����������� ��� �����) -���� ������� �� �������, ��������� �� ��, �� ������ ������ ��� �� ����� ������� �� �� ������� +���� ���� ����������� ��� ������������ ������ ������� �������� ��������� �������� ?������������� ��� ������ -�� ����������� ������ ��� ���������� ������������� ������� �� �����㳺� -�� ����������� ������ ��� ���������� ������������� ��������� �� �������� �� ���, �� ���� ������������� ������� +�� ����������� ������ ��� ���������� ������������� ������� ����� � ��������, ��������� ������������ � �� ������ ?�������� �������� ������������ ������ +����������� ��� �� ���� ������� �������� -�� ����� �� ������� ���� ���� ������ -�� ������ � �������� ����������� ?�� ���� ����� ������� -�� ��������� �����, �� �������� ���� ����� ������ �������� �� ����� ������������� -�� �������� ���������� ���, ��� ����������� ����������� �������, � ������ � ������� +�� ��������� ������������ ����������� ������� �ᑺ������� � ��ᑺ������� �����, �� ������������� �������� ���������� ��� �� ������ ?������ ������� ���������� ������������� -���������� ������������� ����� �����, ��� ������� ����������� ��� +���������� ������������� ����� �����, � �� ��� � ����� ������� -���������� ������������� ����� �����, ��� ������� ������ �� ���������� ����-��� ����������� ��� ?������ �������� ��������� ������ -�� ��� ����������� � ������������ ����� +����� ������� ����� -�� ������ ��������� �������� ��� � ����� �ᑺ��� ������� ?����� ����� ������ +� � ���������� -�, ����������, ������� -�, ����������, �������, ��������� ����� ?������� �� ������� ��������� � ����� ������ ������� �������� �� +�����, ������, ������������ -�����, �������, ������������ -�����, ���, �������� ��� ?������ � ����������� ������� �� ���� ��� +���� ��������� ������� �������� ��������� ������� -���� �������� ��������� ������� �������� ����������� ������� -���� �������� ��������� �������, �� �������, � ������ ?�� ���� �������� ������� -�� ����������� ����������-������� ����� +�� ����������� � �������� ��������� ����� ���������� �� �������� ��������� ��� � �������� ������ �������, ������������� ����������-������� ����� -�� �������� �������������� ������ � ������� �������� � �������� ��������-������� ������� ?�� �������� �������� ������������ ������� �������� �� -�����, ���, �������� ���, ������� ����� ���� -���������, �����, ���, �������� ��� +�������� ������, �������� ������, ���, �������� ��� ?����� � �. 2 ��. 11 �� ������ ������������ ��� ������ -�� ��� �� � �������� ����������� ������ +�� ��� �� � �������� ����������� � ����������-��������� ������� -�� ������ ���� ������ �������, �� �������� ?�������� ������� ������ +�� �� �� ��� ���� ���� ���������� �������� -�� �������� ����������� ��������� -�� �������� ������� ���� ����� ����� ?�� ���� ������� �������� -����� �������� ������� �� ������, ��� ����� ����������� -�������, �� ����� ������� �������� ����� �� ���������� ������������� +��������� �������� � �������� ���������, �� ����� ������� �� ����������-������ �����, �� ������� ����������� ?������ ���� ������ ������� �� ��������� -������, ����������, �������� -���������, �����, ������ +���������, ��������, ����� ?�� � �������� ������� ���������� ������������� -������� ����� �������� ������������ ��� +������� ����� �������� ������������ ���, ������������� � ��, �� ������ ����� ������� -������� ����� ������� ������ ?� ������ ���� �� ��������� �������� ������� ��������� ���������� ������������� -�������-�������� +����������-������������� -�������� ?������� ������� ���������� ������������� - �� -������� � ����� ���� ����������� �� ����������� ��������� ����������� +������� � �� ��� ��, �� ������� ���������� ������������� � ������� ����� �������� ������������ ���, ��� ������ ����� ������� -������������� ����� ��� ������� ������ ��� ���������� ������������� ����� ?���������� ������������� ����������� +����� � ������������ ������ -� ������������ ������ �� ���������� ���������, ��������� ���� � ������ -� ������������ ������ �� ����� ���� ��������� ?����� ��� ���������� ������������� ���������� -������ �������� ���������� ������ -������ ��������� ����� �� ������������ +������ �������� �� ���� �������� ?��ᑺ����� �������, � ���� ��������� ���������� �������������, � -������� ��������� -��������� ������� ��������, �� �������� ����������� +����, ���� ������� ���������� ������ ?����������� ����� ����������� ������� �� �����, �� ������� ������ -� ������� ���������� ������������� -�� �� ����� �������� �� ���������� ������������ +�� � ������� ���������� �������������, ��� ������� � �� ?�� ���� ���䳿 ������� +�� ���� ����� ������� -�� ����������� ������� ������ ������� -�� ������ ������� ?������ ������� � -�����, ���������� ������, ����� ���� -��������, �����, ������� ����� +��������, �����, ��������� ������ ?��������� �� ������� � +����� �� ������� ������� -���������� ����� ������� ������ -������� ������ �� ������� ������� ?�� ����� ���� ���� ���������� �������� �� ������� +������ ������ -�������� �������������� -�������� ��������� ?�������� �� ����� ������� �� ���� �� ���� ���������� ������������� -�� ������� � ���������� ����� -�� ������� � ���������� ������� +�� ������� � �������� ����� ?3 ���� ����� ���� �������� ����� +����� ������� -������� ������� -�������� ������������� ?����� �������� ����� -䳿 -���������� +䳿 ��� ���������� ?������ �� ������ ������ +������ �� ��������� �� ��� -�ᑺ������ ������� �� �� ������������ -������ ��������� �� ��� ?������ ������� ��������. � ������� ��������� �����, ��� ������� ������, ������ ������� +���������� -��������� ������ -��������� ?�� ���� �������� �� �� -����������� ���������� ������ ����������-��������� ��������� �� ������ � ������� ������� ��� +���� �������, �� ������������ �� ���� ������� �� ������� ���� �� �����, ������� ����� � ������� �������, � ����� � ������������� ������� �������� ���� � ������ ����������� -���� ����� ����������� ������� ���������� ��� �� ����� ������� ?�������� ������������ �� �����, ��� -������� �������� ���������� ��� +������� ����� ����� � ����� ������� -������� ���� ����� � ����� ������� � � ��ᑺ���� ������� ?�� ������� ���� �. ���� ��������� �� 3 ���� �������� ���. �� ����� ���� �������� �������� �������� ��� -�� �� ���������, ��� � ����������� -�� ����������� +�� ��������� ?�� ������� ���� �. ��� ����������� ����������� ����� ����������. �� ����� ���� �������� ��� ��� �������� +�� ����������� -�� ��������� -�� �� ��������� ��� � ����������� ?�� ���� �������� ������ �������������� �� ������, ��� � �� �������� -�������� ��� � ������� ������ +���������� ����� ������� ���� ������ ��� �������� ����� ������ � ����� -����� � ���������� ����������, ����������� �����, �����, ���� ��� ������������� ����� ?����� �� ���� ���� ������������ +�� 15-���� ����� -�� ����, ��� �� ������ 8 ���� -�� �����, �� ������ ��������� ��� ?�� �� �������� �������� � �� +��������� ������� ����� ������� �� �����������, ��� � ������ ������� -����� ����������� �� ����������, ������������ �����, ����������� ����� ������� -���� �� ������ ������, ���������� �����������, ������� ������� ������� �� ��������� ��������� ?�� ���� ����� ������ ������������� ��������� ������ �� ����������� -�� �������� �� ������� ������ ����� +�� ������� �� ��� ������� ����� -�� ������� �� ��� ����� ?�� ���� �� ������ ���� ��������� ��������� ������ � �� +�� �����������, ���� �� ���������� 16 ���� -�� ������������������ ���� ����������� �� ������ ������� -�� �������� ?�� � ���� �������� ����� �� ���� �������� -������, �����, �������� -�����, �������� �� ��������� +�����, �������� ?��� � ��� ��������, ���������� � ��, � ���� �� ��������� ����� ���������� �������� +��� �������� �������� �������� �� �������� �������� ������� �� -��� �������� ��������, �������� ���������-��������� ������� -��� �������� ��������, �������� ��� ������������ ?��� �� �������� ��������, �� ������ ��������, ����������� � �� +������� ������� ����������� -������� ������� � ����� � ��������� ��������� ���������� ��� ������������ ������� -������� ������� � ����������� ��� �������� ������� ?��� ���������, �� ����� ��������, ��� ��������� ������� ��������� -������� �������� ����������� �� ��� ���������� ����� (�. 2 ��. 296 ��) -�������� �������� ������ ���������� ����, �� �������� �� ������� ������� (�. 2 ��. 286 ��) +������� ������� � ������������ 10-���� ����� ?�� � �������� ��� ���������� �������� �� �������� ������ �� �� �������� ������� -� �������� �� ���������� ������������� +� �������� ���������� �������� -� ��ᑺ���� �������� ?��, �� ��������� ��������, ���������� ������ �������� -� �����, ���� �� ������� +� �����, ����, ��� �� ������� -� �����, ���� ?�������� �� �������� �� ���� �������� ������������ +����� -���������� -������ ?�������� ������� ����� �� �������� �������� � ������������ ���� ���� ����������� �� ������� ����� ��������� ���� ��� ���������� �������� -� ��� ����������� ���� +� ��� ��������� ���� -� ��� ������ ?��������� ���������� ������ ��� �������� ��������� ������� ����� �� �������� ������������ �������� � ������������ -�� 2 ���� +�� 1 �� 3 ���� -�� 3 ���� ?��� � ���������� �������� �� ���� ���� ���������� ���� � ��� �������� �� �� �������� �������� � ������������ -����� +�������� ����� -���������� ����� ������� ���� ������ ��� �������� ����� ������ ?���� �� ������� ���� ���� ���������� �� �����, �������� �� �������� �������� � ������������ +��������� ������� ��������� � ���������� -����������� ������� ����� -�������� ���������� ��� ������� ?ϳ�� �������� ���������� ������ ����������, ���� ������� �������� �� ����� ������� �� �� ������ ������ �������, ��������� �� ������������ �������� -������� �������� �������� -����������� ���� +����� ?����� �������� ������� �������� ���� ���� ���� ���� ����������� ���� ���, �� �������� �������� � ��� +�������� ��� -��������� ���� -������ ?����� ��� ����� �������� ���� ������ ������ -��� �� �� +�� �������, ���� ��� �� �� -�� ������ �������� ���� ?������-���������� �������� �������� ��� �� �������� �������� ��� ���� ����������� �� ���, �� �������� �������� -� ��� ����������� ���� +� ��� ��������� ���� -� ��� ���������� ����� ������� ���� ������ ��� ��������� ����� ������ ?�������� ��������� -������ ������ �������� � ��� ���������� ��� -������ �������� ����� ������ +������� �������� � ��� ������� � �������������� ��������� �����������������

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.