Тести професійної орієнтації учнів старших класів та професійний відбір: методики, опитувальники

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Збірник тестів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний Педагогічний Університет ім.М.П.Драгоманова

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ

(Тести професійної орієнтації учнів старших класів та професійний відбір: методики, опитувальники).

Робота підготовлена

Студентом 45 прпс групи

Психологом ДНЗ №544

Ларіним Д.І.

КИЇВ – 2014

ЗМІСТ

 1. Темперамент та професійна спрямованість особистості

  1. Опитувальник «ДДО» Є.Клімова………………………………….......5

  2. Методика «карта інтересів» Б.Федоришина…………………………..7

  3. Методика "Багатоступінчастий опитувальник професійних інтересів"……………………………………………………………….11

  4. Опитувальник «ПДО» О.Сазонова…………………………………...18

  5. Дослідження ставлення учнів до певної групи професій. Методика «Квадрат професій»…………………………………………………...21

  6. Методика професійної спрямованості Б.Басса………………………25

  7. Тест «Формула темпераменту» А.Белова……………………………27

  8. «Психологічна характеристика темпераменту» В.Русалова………..30

  9. Методика вивчення ціннісних орієнтацій, життєвих і професійних планів особистості……………………………………………………..33

 1. Визначення мотивації при обранні професії

  1. Методика вивчення мотивів вибору професії……………………….35

  2. Анкета «мотиви вибору сфери трудової діяльності………………...37

  3. Тест «управління мотивацією» В.Герчикова………………………..39

  4. Тест «мотивація до успіху» Т.Елерса………………………………..46

 1. Особистісні якості та психологічні профілі особистості

  1. 16-факторний особовий опитувальник Р.Кеттела…………………..50

  2. Методика експрес-діагностики характерологічних особливостей особистості Айзенка…………………………………………………. 66

  3. Психологічні профілі креативності (побудова психологічних профілей креативності «Я-реальний» і «Я-ідеальний»……………. 69

  4. Тест вольового самоконтролю (Зверкова та Ейдман)………………71

  5. Методика «Моя самооцінка» Т.Лірі………………………………….74

  6. Визначення рівня самооцінки. Методика «Моя самооцінка»……...77

 1. Визначеня професійного типу особистості

  1. Анамнестичний опитувальник……………………………………….80

  2. Психометричний тест (С.Дилінгер)………………………………… 83

  3. Тест Дж.Голланда для визначення професійних типів особистості.86

 1. Психологічна готовність особистості до професійної діяльності

  1. Методика діагностики ступеню готовності до ризику А.Шуберта. .94

  2. Методика виявлення нервово-психічної стійкості і ризику дезадаптації в стресі «прогноз»………………………………………96

  3. Методика діагностики соціальної фрустрованості Л.Вассермана..100

  4. Методика виявлення стресостійкості і соціальної адаптації Холмса і Раге……………………………………………………………………102

  5. Методика «ціннісні орієнтації» М.Рокича………………………….104

  6. Опитувальник нервово-психічної напруги (Т.Немчін)…………...107

  7. Тест Романа. Оцінка засобів реагування в конфлікті……………...111

 1. Роль комунікативних здібностей у професійній спрямованості

  1. Тест на оцінку самоконтролю в спілкуванні……………………….113

  2. Тест Ряховського. Визначення рівня комунікабельності окремої людини………………………………………………………………..114

  3. Виявлення та оцінка комунікативних і організаторських здібностей школярів (Методика «КОН-1»)……………………………………..118

Література…………………………………………………………………...121

1.Темперамент та професійна спрямованість особистості

  1. Диференцiйно-дiагностичний опитувальник (ДДО)

розроблений професором Є.О. Клімовим (Климов Е.А. Как выбрать профессию: кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1990) і модернізований к.п.н., проф. М.С. Янцуром)

Інструкція випробуваному. Уявіть, що після відповідного навчання Ви зможете виконувати будь-яку роботу. Однак, якщо б Вам довелось вибирати лише одну із двох можливих, якій Ви віддасте перевагу?

1. а) Доглядати за квітами або б) обслуговувати машини, прилади.

2. а) Допомагати хворим людям, лікувати їх або б) складати таблиці, схеми, програми обчислювальних машин.

3. а) Спостерігати за якістю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок або б) спостерігати за станом і розвитком рослин.

4. а) Обробляти матеріали (дерево, тканину, метал, пластмасу) або б) доводити товар до споживача (рекламувати, продавати).

5. а) Обговорювати науково-популярні книги, статті або б) обговорювати художні книги, п’єси, концерти.

6. а) Вирощувати молодняк тварин якої-небудь породи або б) тренувати товаришів (або молодших) у виконанні будь-яких дій (трудових, навчальних, спортивних).

7. а) Копіювати малюнки, зображення, налагоджувати музичні інструменти або б) керувати вантажним підйомником чи транспортним засобом (підйомним краном, трактором та ін.).

8. а) Повідомляти, роз’яснювати людям потрібні їм відомості (у довідковому бюро, на екскурсії і т. ін.) або б) художньо оформляти виставки, вітрини, брати участь у підготовці п’єс, концертів.

9. а) Ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку, житло) або б) шукати й виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках.

10. а) Лікувати тварин або б) виконувати обчислення, розрахунки.

11. а) Виводити нові сорти рослин або б) конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машин, одяг, будинки і т. ін.).

12. Розбиратися в суперечках, сварках між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати або б) розбиратися в схемах, кресленнях, таблицях (перевіряти, уточнювати, приводити до ладу).

13. а) Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодіяльності або б) спостерігати, вивчати життя мікроорганізмів.

14. а) Вивчати, налагоджувати медичні прилади, механізми або б) надавати людям медичну допомогу при пораненнях, опіках і та ін.

15. а) Спостерігати за явищами і подіями й складати точний їх опис або б) художньо описувати, зображувати події, які спостерігаються або уявляються.

16. а) Проводити лабораторні аналізи в лікарні або б) приймати, оглядати хворих, проводити з ними бесіди, призначати лікування.

17. а) Фарбувати або розписувати стіни приміщення, поверхні виробів або б) здійснювати монтаж будівлі, складати машини, прилади.

18. а) Організовувати культпоходи ровесників, молодших у театр, музей, на екскурсію або б) грати на сцені, брати участь у концертах.

19. а) Виготовляти за кресленнями деталі, вироби (машини, одяг), будувати будинок або б) займатися виготовленням креслень, копіювати карти.

20. а) Вести боротьбу із хворобами рослин, зі шкідниками лісу, саду або б) працювати на канцелярських машинах (факс, комп’ютер і т. ін.)

Аналіз результатів дослідження

У робочих зошитах школярі креслять „Аркуш відповідей ДДО”. Учитель при цьому пояснює, що в клітинках таблиці номери й літерні позначення відповідають номерам і літерним позначенням запитань анкети. Запитання зачитується, а учні роблять відповідні позначення в бланку відповідей.

Бланк відповідей

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________

Школа ___________________ клас ______________ дата ______________

Дешифратор до бланку відповідей

Природа

Техніка

Людина

Знак

Художній образ

П

Т

Л

З

Х

1 а

1 б

2 а

2 б

3 а

3 б

4 а

4 б

5 а

5 б

6 а

6 б

7 а

7 б

8 а

8 б

9 а

9 б

І0 а

10 б

11 а

11 б

12 а

12 б

І3 а

13 б

14 а

14 б

15 а

15 б

16 а

16 б

17 а

17 б

18 а

18 б

19 а

19 б

20 а

20 б

Обробка отриманих результатів та їх інтерпретація.

Кожне питання складається із двох частин, об’єднаних сполучником „або”. Учням потрібно віддати перевагу одній із частин. Слід наголосити, що, читаючи чи слухаючи чергове запитання методики, потрібно кожний раз запитували себе: „Чи подобається мені це заняття?”. Якщо швидше подобається, ніж не подобається, то у відповідній клітинці треба ставити знак „+”. Якщо подобається напевно - два плюси, а коли дуже подобається - три плюси. Якщо швидше не подобається, ніж подобається, то ставиться знак „-”, а коли не подобається напевно - два мінуси й три мінуси, якщо зовсім не подобається. Проставляти знаки „+” і „-” необхідно стосовно як першої половини запитання, так і другої. Після заповнення бланку відповідей у кожному стовпчику підраховується сума плюсів і мінусів. Найбільша кількість плюсів у вертикальному стовпчику свідчить про сформованість у школяра інтересу до певної групи професій.

  1. Методика "Карта iнтересiв"

розроблена Б.О. Федоришиним
(Профконсультационная работа со старшокласниками.
Под. ред. Б.А. Федоришина. – К.: Рад. шк.., 1980.)
і модернізована к.п.н., проф.. М.С. Янцуром.)

Інструкцiя

"Ти маєш можливість продовжити навчання або влаштуватись на цікаву роботу. Для того, щоб допомогти тобі вибрати професію, пропонуємо перелік питань. Подумай перед тим, як вiдповiсти на кожне питання, постарайся дати як можна більш точну вiдповiдь. Якщо ти не раз переконувався, що любиш або тобі дуже подобається те, про що запитується, то у "Бланку вiдповiдей" у графі під тим же номером, що i номер питання, постав два плюси ("++"); якщо просто подобається (любиш) - один плюс ("+"); якщо не знаєш, сумніваєшся - нуль ("0"); якщо не подобається (не любиш) - мінус ("-"); якщо дуже не подобається - два мінуси ("- - "). Вiдповiдай на кожний пункт, не пропускай жодного питання. При читанні питань довгих пауз робити не потрібно.

Перелік питань "Карти iнтересiв"

 Чи любиш ти, хотів би ти, чи подобається тобі?

 1. Уроки фізики.

 2. Уроки математики.

 3. Уроки хiмiї.

 4. Читати книжки або статті з астрономії.

 5. Читати книжки або статті з бiологiї.

 6. Читати про досліди на тваринах.

 7. Читати про сiльськогосподарськi рослини i тварини.

 8. Читати про ліс.

 9. Читати про твори класиків світової літератури.

 10. Читати газети, журнали, дивитися телепередачі, слухати радіо.

 11. Уроки iсторiї.

 12. Вiдвiдувати театри, музеї, художні виставки.

 13. Читати літературу про геологiчнi експедиції.

 14. Читати про рiзнi країни та їх економіку, державний устрій.

 15. Організовувати друзів на виконання громадської роботи i керувати ними.

 16. Читати про роботу мiлiцiї.

 17. Читати про моряків, пiлотiв.

 18. Читати про роботу вихователя, вчителя.

 19. Знайомитися з будовою i роботою верстатів.

 20. Готувати обіди.

 21. Читати про будiвельникiв.

 22. Турбуватися про красу приміщень, в яких ви навчаєтесь, живете, працюєте .

 23. Читати про досягнення техніки (наприклад журнали "Юний технік", "Техніка молоді" i т.п.).

 24. Знайомитися з будовою побутових електро- i радiоприладiв.

 25. Читати науково-популярну літературу про відкриття у фiзицi.

 26. Читати науково-популярну літературу про математику.

 27. Дізнаватися про нові досягнення у галузі хiмiї (з журналів, радiо- i телепередач i т.п.).

 28. Дивитися телепередачі про космонавтів.

 29. Вивчати бiологiї.

 30. Цікавитися причинами i способами лікування хвороб.

 31. Вивчати ботаніку.

 32. Проводити час у лiсi.

 33. Читати лiтературно-критичнi статті.

 34. Активно брати участь у громадській роботі.

 35. Читати книжки про iсторичнi події.

 36. Слухати симфонічну музику.

 37. Дознаватися про нові родовища корисних копалин.

 38. Дізнаватися про географiчнi відкриття.

 39. Обговорювати поточні справи i події.

 40. Встановлювати дисципліну серед ровесників або молодших.

 41. Подорожувати по країні.

 42. Пояснювати учням, як розв'язувати складне завдання, правильно скласти речення.

 43. Вивчати нові інструменти.

 44. Уроки обслуговуючої праці.

 45. Дізнаватися про нові досягнення в галузі будівництва.

 46. Вiдвiдувати фабрики.

 47. Знайомитися з будовою механiзмiв, машин.

 48. Читати статті у науково-популярних журналах про досягнення в галузі радiотехнiки.

 49. Пізнавати нові фiзичнi явища.

 50. Розв'язувати складні математичні задачі.

 51. Ставити досліди з хiмiї, слідкувати за ходом хiмiчних реакцій.

 52. Спостерігати за небесними світилами.

 53. Вести спостереження за рослинами.

 54. Робити перев'язки, надавати першу медичну допомогу.

 55. Вирощувати тварин i доглядати за ними.

 56. Збирати гербарій.

 57. Писати розповiдi та вiршi.

 58. Спостерігати за поведінкою i життям людей.

 59. Брати участь у роботі історичного гуртка, розшукувати матеріали, що свідчать про події минулого.

 60. Декламувати, співати у хорі, виступати на сцені.

 61. Збирати мінерали, цікавитися їх походженням.

 62. Вивчати природу рідного краю.

 63. Організовувати рiзнi заходи у школі.

 64. Звертати особливу увагу на поведінку людей.

 65. Вiдвiдувати гурток автолюбителів, обслуговувати автомобіль.

 66. Проводити час з малими дітьми (читати їм книжки, допомагати, щось розповідати їм).

 67. Виготовляти рiзнi деталі та предмети.

 68. Організовувати харчування під час походів.

 69. Бувати на будівлях.

 70. Шити одяг.

 71. Збирати i ремонтувати механізми велосипедів, швейних машин, годинників i т.п.

 72. Ремонтувати побутові електроприлади.

 73. Займатися у фізичному гуртку.

 74. Займатися у математичному гуртку.

 75. Готувати розчин, зважувати реактиви.

 76. Вiдвiдувати планетарій.

 77. Вiдвiдувати гурток бiологiї.

 78. Спостерігати за хворими, надавати їм допомогу.

 79. Спостерігати за природою i вести записи спостереження.

 80. Садити дерева i доглядати їх.

 81. Працювати зі словником i літературними джерелами.

 82. Швидко переключатися з одного виду роботи на інший.

 83. Виступати з доповідями на історичну тему.

 84. Грати на музичних інструментах, малювати або вирізати по дереву.

 85. Складати опис матерiалiв.

 86. Брати участь у географічних експедиціях.

 87. Виступати з повідомленнями про міжнародне становище.

 88. Допомагати працівникам мiлiцiї.

 89. Вiдвiдувати гурток юних моряків.

 90. Виконувати роботу піонервожатого.

 91. Уроки праці.

 92. Давати поради знайомим під час купiвлi одежі.

 93. Спостерігати за роботою будiвельникiв.

 94. Знайомитися зі швейним виробництвом.

 95. Робити моделі лiтакiв, планерів, кораблів.

 96. Складати радiоприймачi i електроприлади.

 97. Брати участь в олiмпiадах з фізики.

 98. Брати участь у математичних олiмпiадах.

 99. Розв'язувати задачі з хiмiї.

 100. Брати участь у роботі астрономічного гуртка.

 101. Проводити досліди на тваринах.

 102. Вивчати функції організму людини i причини виникнення хвороб.

 103. Проводити досліди з метою вирощування нових сільськогосподарських тварин.

 104. Бути членом товариства охорони природи.

 105. Брати участь у диспутах, читацьких конференціях.

 106. Аналізувати явища i події життя.

 107. Цікавитися минулим нашої країни.

 108. Проявляти інтерес до теорії та iсторiї розвитку мистецтва.

 109. Здійснювати тривалi та нелегкі походи, під час яких доводиться напружено працювати за заданою програмою.

 110. Складати географічні карти i збирати iншi географiчнi матеріали.

 111. Вивчати політичний устрій різних країн.

 112. Робота юриста.

 113. Вiдвiдувати гурток юних космонавтів.

 114. Робота учителя.

 115. Бувати на заводах.

 116. Надавати людям рiзнi послуги.

 117. Брати участь у будівельних роботах.

 118. Знайомитися з виготовленням промислових товарів.

 119. Розбиратися у технічних схемах i кресленнях.

 120. Користуватися точними вимірювальними приладами i здійснювати розрахунки за отриманими даними.

 121. Проводити досліди з фізики.

 122. Виконувати роботи, що вимагають математичних правил i формул.

 123. Асистувати викладачу при проведенні дослiдiв з хiмiї.

 124. Збирати вiдомостi про iншi планети.

 125. Читати про дiяльнiсть бiологiв.

 126. Бути активним членом санітарних дружин.

 127. Доглядати за сільськогосподарськими машинами i знаряддями праці.

 128. Знайомитися з веденням лісного господарства.

 129. Вивчати походження слів i окремих словотворень.

 130. Вести щоденник, писати замітки у шкільну газету.

 131. Вивчати історичне минуле інших країн.

 132. Неодноразово дивитися у театрі одну i ту ж п'єсу.

 133. Читати про життя i дiяльнiсть відомих геологів.

 134. Вивчати географію нашої планети.

 135. Вивчати бiографiї політичних дiячiв.

 136. Правильно оцінювати вчинок товариша, знайомого, літературного героя.

 137. Читати книжки про засоби пересування.

 138. Навчати i виховувати дітей.

 139. Спостерігати за працею робітника.

 140. Постійно спілкуватися з людьми.

 141. Проектувати будiвельнi об'єкти.

 142. Вiдвiдувати виставки товарів побутового обслуговування.

 143. Виконувати креслення, проектувати машини.

 144. Розбиратися у радіосхемах.

1.3. Визначення професійних інтересів.

Методика "Багатоступінчастий опитувальник професійних інтересів".

Інструкція випробуваному. Якщо Ваша відповідь на запитання ствердна, то в бланку відповідей під номером запитання ставте „+”. Якщо ні, то „-„.

Дайте, будь ласка, відповіді на запитання?

1. Чи хотіли б Ви обробляти пластичні маси?

2. Вам подобається аналізувати переглянуті вистави в театрі?

3. Чи подобається Вам займатися в біологічному гуртку?

4. Хотіли б Ви будувати будинки?

5. Чи захоплюєтесь Ви кресленням?

6. Оточуючі вважають, що Ви людина емоційна й чутлива в спілкуванні?

7. Вам подобається вирішувати складні математичні завдання?

8. Ви захоплюєтесь радіоелектронікою?

9. Ви стомлюєтесь від веселого і говірливого товариства?

10. Вам подобається описувати або відображати події?

11. Вам цікаво читати про життя тварин?

12. Вам подобається реєструвати й контролювати перебіг різноманітних процесів?

13. Ви змогли б, прослухавши музику, запам’ятати і відтворити мелодію?

14. Вам подобається садити і доглядати дерева?

15. У Вас довго залишається неприємне відчуття від негативних вражень, які виникли під час спілкування?

16. Ви цікавитесь роботою металообробних верстатів?

17. Ви хотіли б конструювати нові моделі одягу?

18. Вам подобається керувати сільськогосподарськими машинами?

19. Ви хотіли б ремонтувати сільськогосподарську техніку?

20. Ви бажаєте переробляти сільськогосподарську продукцію?

21. У Вас завжди хороше самопочуття під час спілкування?

22. Вам цікаво читати про корисні копалини?

23. У Вас часто бувають спади й підйоми настрою?

24. Вам подобається приймати самостійно рішення?

25. Вам подобається ремонтувати побутові прилади?

26. Чи хотіли би ви працювати на швейних машинах?

27. Чи подобається Вам виступати на шкільних вечорах?

28. Чи любите Ви вивчати біологію?

29. Чи хотіли б займатися складанням різноманітних конструкцій?

30. Вам подобається займатися креслярськими роботами, малюнками, копіювати карти, малюнки, креслення?

31. Ви можете знаходити спільну тему розмови з різними людьми?

32. Ви цікавитесь правилами швидкого рахунку?

33. Вам подобається приймати участь у регулюванні музичного центру?

34. Ви відчуваєте потребу в спілкуванні?

35. Вам подобається читати літературно-критичні статті?

36. Ви захоплюєтесь інформацією про диких тварин?

37. Вам подобається вести й складати записи, картотеки, збирати вирізки з газет і журналів?

38. Ви змогли б співати в хорі, виступати на сцені?

39. Вам подобається працювати в садку, на городі?

40. Ви слідкуєте за модою?

41. Вам цікаво спостерігати різноманітні фізичні процеси?

42. Вам подобається займатися малюванням, різьбою по дереву?

43. Ви хотіли б керувати машинами і механізмами, які використовуються в сільському господарстві?

44. Вам сподобалось би налагоджувати і ремонтувати сільськогосподарську техніку й обладнання?

45. Ви хотіли б проводити початкову обробку продуктів харчування?

46. Вам подобається допомагати людям?

47. Вас приваблюють геологорозвідувальні роботи?

48. У Вас виникають проблеми в спілкуванні з незнайомими з людьми?

49. Ви довго й тяжко переживаєте, якщо Вас критикують?

50. Вам подобається настроювати електро- і радіотехніку?

51. Чи подобається Вам виготовляти вироби із тканини?

52. Чи подобається Вам декламувати?

53. Ви хотіли б виробляти кефір, простоквашу?

54. Вам подобається читати книги про архітектуру?

55. Ви захоплюєтесь стенографією?

56. Вам подобається повідомляти, роз’яснювати людям різні відомості?

57. Ви здатні до стійкої концентрації уваги?

58. Ви хотіли б стати радіолюбителем?

59. Вам подобається приймати участь у різних конкурсах?

60. Вам подобається працювати з літературними джерелами?

61. Ви хотіли б і змогли лікувати тварин?

62. Вам цікаво складати точні огляди-звіти спостережень людей?

63. Вам подобається грати на музичних інструментах?

64. Ви хотіли б збирати лікарські рослини?

65. Вам подобається сервірувати стіл?

66. Ви хотіли б працювати на конвеєрі по складанню виробів?

67. Вам подобається робити ескізи нових моделей одягу?

68. Ви хотіли б керувати будівельними машинами?

69. Вам цікаво розбиратися в роботі нової незнайомої техніки?

70. Любите Ви займатися кулінарією?

71. Ви змогли б допомагати хворим людям, лікувати їх?

72. Хотіли б Ви займатися пошуком корисних копалин?

73. Вам легше й приємніше отримати інформацію від знайомих, ніж із літератури?

74. Ви змогли б поставити себе на місце іншого?

75. Якщо Ви відшукали несправність у побутовому приладі, то самі намагаєтесь її виправити?

76. Чи приваблює Вас робота на токарному станку по дереву?

77. Чи отримуєте Ви задоволення від перегляду і аналізу кіно -, телефільмів?

78. Цікаво Вам читати літературу про мікробіологію?

79. Хотіли б Ви конструювати будови, складати проекти будинків?

80. Вам подобається оперувати формулами, графіками?

81. Ви можете швидко переключатись з однієї справи на іншу?

82. Вам цікаво працювати з калькулятором?

83. Вам цікаво читати книги про радіо - та комп’ютерну техніку?

84. Вам подобається складати програми вечорів?

85. Вам подобається організовувати збори, зустрічі?

86. Вас приваблюють екскурсії в зоопарк, або в місце, де об’єктом спостереження виступають тварини?

87. Вам подобається перевіряти, уточнювати, приводити в порядок друкований матеріал.

88. Ви любите слухати й аналізувати музику?

89. Чи сподобалось би Вам займатися меліорацією?

90. Ви хотіли б працювати в торгівлі?

91. Ви хотіли б стати учасником екскурсії на підприємства, у механічний та інструментальний цехи?

92. Вам сподобалось би займатись фотографією?

93. Ви хотіли б водити тролейбус, трамвай?

94. Вам подобається ремонтувати машини і механізми?

95. Ви любите готувати кондитерські вироби?

96. Вас цікавить інформація про причини виникнення хвороб і лікування їх?

97. Ви слідкуєте за відкриттями геологів?

98. У Вас виникає потреба в спілкуванні?

99. Ви добре запам’ятовуєте певні якості і риси людей?

100. Вам цікаво знаходити і ремонтувати несправності в побутових приладах?

101. Чи подобається Вам обробляти деревину, використовуючи столярні інструменти?

102. Ви хотіли б займатися в драматичному гуртку?

103. Ви хотіли б працювати з мікроскопом?

104. Вам подобається придумувати нові конструкції, або переробляти інші, які вже є?

105. Вам цікаво було б складати топографічні карти?

106. Вам подобається спілкуватися з різними людьми?

107. Вам подобається виконувати завдання, які потребують знань математичних правил?

108. Ви цікавитесь літературою про обчислювальну техніку?

109. Ви приймаєте участь у роботі літературних гуртків?

110. Вам подобається вести особистий щоденник?

111. Ви хотіли б доглядати тварин?

112. Вам цікаво робити перекладати різноманітної літератури?

113. Вам подобається читати про знаменитих композиторів, співаків?

114. Ви читаєте літературу про селекцію різноманітних рослин?

115. Ви змогли б обслуговувати людей?

116. Вам подобається складати і ремонтувати різноманітні механізми (велосипед, швейну машину і т. ін.)?

117. Ви хотіли б займатися конструюванням?

118. Вам би сподобалось працювати на вантажопідйомних кранах?

119. Хотіли б Ви, користуючись різними схемами й кресленнями, налагоджувати станки і механізми?

120. Вам подобається читати про виготовлення продуктів харчування?

121. Ви читаєте літературу за медичною тематикою?

122. Любите Ви читати книги про знаменитих геологів?

123. У Вас є здібності швидко розбиратися у взаємостосунках людей?

124. Ви хотіли б організовувати і керувати виконанням певної роботи?

125. Ви захоплюєтесь радіо - та електронікою?

126. Чи подобається Вам виготовляти вироби з дерева для себе і друзів?

127. Ви хотіли б грати на сцені головну роль?

128. Вам подобається займатися вирощуванням мікроорганізмів?

129. Вам подобається приймати участь у різноманітних будівельних роботах?

130. Вам подобається складати план певної місцевості?

131. Ви можете швидко й правильно давати відповіді на запитання у відомій Вам сфері?

132. Ви хотіли б приймати участь у математичних олімпіадах?

133. Вам подобається користуватися вимірювальними інструментами приладами?

134. Вам подобається складати сценарії святкових вечорів?

135. Чи подобаються Вам уроки літератури?

136. Ви із зацікавленням дивитесь передачі про життя тварин?

137. Ви хотіли б займатися друкарськими справами?

138. Вам цікаво підбирати музику на різні вечори?

139. Ви зможете визначити види та сорти дерев і кущів, які ростуть у Вашому районі?

140. У дитинстві Вам подобалось виступати в ролі продавця в іграх?

141. Вам подобається власноручно виготовляти різноманітні інструменти, деталі для виробів?

142. Вам подобається малювати?

143. Вам цікаво читати журнали про авто - та мототехніку?

144. Ви хотіли б займатися ремонтом транспортних засобів?

145. Вам було б цікаво познайомитися із процесом виготовлення хлібобулочних виробів?

145. Ви зможете встановити дисципліну серед ровесників або молодших?

147. Хотіли б Ви займатися видобутком нафти, газу, залізної руди?

148. Ви любите грати з дітьми?

149. Вам подобається давати поради друзям (прочитати книгу, переглянути кінофільми)?

150. Вам приємно відвідувати гурток з електромеханіки?

151. Чи хотіли б Ви виготовляти вироби зі шкіри?

152. Чи сподобалось би Вам виготовляти фігурки героїв казок?

153. Ви стомлюєтесь від роботи з мікроскопом?

154. Ви хотіли б виконувати будівельні роботи?

155. Ви можете довгий час проводити за кресленням?

156. Вам вдається бути спокійним при багаторазовому повторенні інформації?

157. Ви відвідуєте математичні гуртки?

158. Вам подобається виконувати складання різноманітних конструкцій?

159. Вам подобається відвідувати театри, музеї, виставки?

160. Вам цікаво готувати літературні вечори і приймати участь у них?

161. Вам цікаво спостерігати за життям і поведінкою тварин?

162. Ви отримали б задоволення від підбору різноманітної літератури?

163. Ви хотіли вчити кого-небудь грати на музичному інструменті?

164. Вам сподобалось би доглядати за рослинами за допомогою сучасної техніки?

165. Ви з бажанням допомагаєте людям вирішувати домашні проблеми?

166. Вам подобається відвідувати технічні виставки, огляди досягнень технічної творчості?

167. Вам подобається створювати художньо-декоративні вироби?

168. Ви хотіли б перевозити транспортними засобами різні вантажі?

169. Ви цікавитесь принципом роботи металообробних верстатів?

170. Вам подобається займатися виготовленням овочевих консервів?

171. Ви змогли б робити перев’язки, допомагати хворим?

172. Цікаво Вам збирати колекції мінералів, ґрунтів і т. ін.?

173. Ви любите розповідати про прочитані книги?

174. Ви з бажанням беретесь за виконання відповідальної роботи?

175. Вам подобається складати електричні схеми?

176. Чи хотіли би займатися в гуртку „Умілі руки”?

177. Хотіли б Ви приймати участь у спектаклях лялькового театру?

178. Вам подобається працювати з мікроскопом?

179. Ви допомагаєте батькам робити ремонт у квартирі?

180. Ви відчуваєте насолоду, коли виконуєте креслення, складаєте схеми?

181. Вам подобається працювати з довідковою літературою?

182. Ви віддаєте перевагу точним наукам?

183. Вам подобається розбирати й читати кінематичні схеми?

184. Ви бере участь у дискусіях, читацьких конференціях?

185. Вам цікаво складати сценарії святкових вечорів?

186. Ви цікавитеся досягненнями в галузі тваринництва?

187. Вам подобається збирати й групувати старі журнали, вирізки з газет.

188. Ви колекціонуєте музичні записи?

189. Вам сподобалось би збирати врожаї сільськогосподарських культур?

190. Ви відчуваєте насолоду, коли сервіруєте стіл?

191. Вам цікаво читати або спостерігати за роботою сталеплавильних підприємств?

192. Вам подобається розписувати, оформляти поверхні виробів?

193. Вам подобається професія водія автобуса?

194. Вам цікаво проводити технічну діагностику машин?

195. Ви цікавилися процесом переробки м’яса?

196. Ви цікавились функціями організму людини і причинами виникнення хвороб?

197. Ви хотіли б приймати участь у розробці великих родовищ залізної руди?

198. Ви допомагаєте товаришам у навчанні?

199. Ви з бажанням виконуєте роботу по згуртуванню колективу?

200. Вам цікаво знайомитися з будовою електроприладів і радіоприладів?

201. Вам цікаво читати інформацію про використання в господарстві різноманітних неметалевих матеріалів?

202. Ви читаєте спеціальну літературу про театр?

203. Ви читаєте спеціальну літературу про біологію?

204. Ви хотіли б виконувати зварювальні роботи?

205. Ви цікавитеся спеціальною літературою по геодезії?

206. Вам вдається своїми розповідями зацікавити друзів?

207. Ви отримуєте задоволення від проведення математичних розрахунків?

208. Вам подобається розбиратися в радіосхемах?

209. Ви цікавитесь теорією мистецтва?

210. Ви хотіли б складати розповіді писати вірші?

211. Ви цікавитесь виведенням нових порід тварин?

212. Ви цікавитесь роботою друкарських засобів?

213. Ви хотіли б готувати програми дискотек?

214. Ви знаєте і можете підготувати плоди і ягоди до зберігання?

215. Ви змогли б задовольнити смак і бажання людини в підборі їй різноманітних предметів?

216. Вам подобається робота електрозварювальника?

217. Вам цікаво було б займатися оформленням виставок, альбомів?

218. Чи подобається Вам відвідувати гурток автолюбителя?

219. Чи отримаєте Ви задоволення в процесі ремонтно-слюсарних робіт?

220. Вам цікаво займатися пошуком інформації про виготовлення продуктів харчування?

221. Чи маєте Ви інформацію про те, що треба робити при першій медичній допомозі?

222. Цікавитесь Ви новими досягненням і відкриттями в галузі обробки й добування гірських порід і ґрунтів?

223. Ви займаєтесь з молодшими?

224. Вам подобається виступати з повідомленнями перед ровесниками?

225. Ви хотіли б розумітися в будові механізмів, приладів, апаратів?

Бланк відповідей

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________

Школа ____________________ клас ____________ дата _______________

Аналіз результатів дослідження

Багатоступінчастий опитувальник дозволяє визначити професійні інтереси учнів. Для відповідей пропонуються відкриті та закриті питання анкети. Їх порядок розміщення виключає дублювання відповідей. Перші запитання виступають вихідними для наступних. В анкеті 225 запитань, які задаються учню для виявлення його інтересів до однієї з 25 груп професій.

Відповіді на запитання анкети учні проставляють у бланку відповідей. Своє ставлення до певного виду діяльності відмічається знаком „+” або „-”. Після відповіді на всі запитання анкети підраховується кількість плюсів і мінусів у кожній з 25 колонок бланку відповідей.

Для обробки результатів відповідей використовується дешифратор. Під час аналізу результатів дослідження потрібно орієнтуватися на найбільшу кількість плюсів, яка свідчить про перевагу до певної групи професій. Найбільша кількість мінусів - виділяє групи професій до яких у дитини відсутній інтерес.

Якщо за результатами досліджень виявилось декілька колонок з однаковою кількістю плюсів, то потрібно вважати більш високий рівень інтересу до тієї групи професій де менше мінусів.

Дешифратор до бланку відповідей

1. Л-Т - Професії по обробці й використанню неметалевих промислових матеріалів.

2. Л-ХО - Професії, пов’язані з акторською й сценічною діяльністю.

3. Л-П - Професії, об’єктом праці яких є мікроорганізми.

4. Л-Т - Професії по будівництву і ремонту приміщень, будівель.

5. Л-ЗС - Професії, об’єктом праці яких є системи умовних знаків.

6.Л-Л - Професії, пов’язані з інформаційним обслуговуванням людей.

7. Л-ЗС - Професії, об’єктом праці яких є числа, кількісні відношення.

8. Л-Т - Професії по монтажу та складанню електрообладнання, приладів, апаратів.

9. Л-Л - Професії, пов'язані з інформаційно-художнім обслуговуванням людей.

10. Л-ХО - Професії, пов’язані з літературно-художньою діяльністю.

11. Л-П - Професії, об’єктом праці яких є тварини, тваринні організми.

12. Л-ЗС - Професії, праця яких спрямована на створення й оформлення документів.

13. Л-ХО - Професії, пов’язані з літературно-художньою діяльністю.

14. Л-П - Професії, об’єктом яких є рослинні організми.

15. Л-Л - Професії, пов’язані з матеріально-побутовим, торгівельним обслуговуванням людей.

16. Л-Т - Професії по виробництву й обробці металів, механізмів, складанню, монтажу машин.

17. Л-Х - Професії, пов’язані з образотворчою діяльністю.

18. Л-Т - Професії, пов’язані з використанням піднімальних транспортних засобів.

19. Л-Т - Професії по ремонту й обслуговуванню механічного обладнання.

20. Л-Т - Професії по переробці продуктів сільського господарства.

21. Л-Л - Професії, пов’язані з медичним обслуговуванням людей.

22. Л-П - Професії, пов’язані з обробкою і видобуванням корисних копалин.

23. Л-Л - Професії, пов’язані з навчанням і вихованням людей, організацією дитячих колективів.

24. Л-Л - Професії, пов’язані з управлінням виробництва, керівництвом людьми, колективом.

25. Л-Т - Професії, пов’язані з ремонтом і обслуговуванням електрообладнання, приладів, пристосувань.

Бланк відповідей

25

50

75

100

125

150

175

200

225

Л-Т

24

49

74

99

124

149

174

199

224

Л-Л

23

48

73

98

123

148

173

198

223

Л-Л

22

47

72

97

122

147

172

197

222

Л-П

21

46

71

96

121

146

171

196

221

Л-Л

20

45

70

95

120

145

170

195

220

Л-Т

19

44

69

94

119

144

169

194

219

Л-Т

18

43

68

93

118

143

168

193

218

Л-Т

17

42

67

92

117

142

167

192

217

Л-ХО

16

41

66

91

116

141

166

191

216

Л-Т

15

40

65

90

115

140

165

190

215

Л-Л

14

39

64

89

114

139

164

189

214

Л-П

13

38

63

88

113

138

163

188

213

Л-ХО

12

37

62

87

112

137

162

187

212

Л-ЗС

11

36

61

86

111

136

161

186

211

Л-П

10

35

60

85

110

135

160

185

210

Л-ХО

9

34

59

84

109

134

159

184

209

Л-Л

8

33

58

83

108

133

158

183

208

Л-Т

7

32

57

82

107

132

157

182

207

Л-ЗС

6

31

56

81

106

131

156

181

206

Л-Л

5

30

55

80

105

130

155

180

205

Л-ЗС

4

29

54

79

104

129

154

179

204

Л-Т

3

28

53

78

103

128

153

178

0203

Л-П

2

27

52

77

102

127

152

177

202

Л-ХО

1

26

51

76

101

126

151

176

201

Л-Т

1.4. Професiйно-дiагностичний опитувальник (ПДО)

Розроблений О.Д.Сазоновим на основі методики ДДО (Сазонов А.Д., Калугин Н.И., Меншиков А.П. и др. Профессиональная ориентация молодежи. – М.: Высшая школа, 1987) і модернізований к.п.н., проф. М.С.Янцуром

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛIДЖЕННЯ

Інструкцiя: Припустимо, що пiсля вiдповiдного навчання ти зможеш виконувати будь-яку роботу. Однак, якщо тобі доведеться вибирати тільки одну з двох можливостей, що ти вибереш? У запропонованому "Бланку вiдповiдей ПДО" тобі необxiдно дати вiдповiдi на поставленi запитання. При вiдповiдi на запитання необхiдно запитати себе:" Подобається менi заняття, про яке говориться у першiй частинi запитання, чи нi?" Довго роздумувати не потрiбно, краще покладатися на перше, безпосереднє почуття. Якщо заняття швидше подобається, нiж не подобається - постав у вiдповiднiй клiтинцi знак "+". Якщо впевнений, що подобається - два плюси "++", якщо дуже подобається - три таких знаки "+++". Якщо заняття, про яке йде мова у запитаннi, швидше не подобається, нiж подобається - один мiнус "-", якщо впевнений, що не подобається - два мiнуси "--", якщо дуже не подобається - три таких знаки "---". Твердження зачитуються попарно (А i Б), а тобі потрібно надати перевагу одному із варiантiв, i потім оцiнювати ці твердження вiдносно шкали, наведеної вище.

БЛАНК ЗАПИТАНЬ П Д О

А

Б

1.Вивчати життя свiту природи, спостерігати за ростом і розвитком живих організмів

1.Встановлювати неполадки машин і механізмів

2.Розводити рослиннiсть, домашніх тварин.

2. Обслуговувати машини, техніку, прилади (стежити, регулювати).

3.Виводити новi сорти рослин, породи тварин.

3. Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг, продукти харчування).

4.Розбирати суперечки, сварки між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати.

4. Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях (перевіряти, проводити в порядок.

5.Органiзовувати культпоходи однолітків або молодших (в театри, музеї), екскурсії, туристичні походи.

5. Складати схеми, таблиці, програми для обчислювальних машин.

6.Моделювати новi, значнi для особистостi якостi, аналiзувати їх значення.

6. Працювати над створенням нових математичних теорій.

7.Проводити фiзико-хiмiчний аналіз матерiалiв.

7. Вміти розбиратися в людях, визначати їх позитивні та негативні якості.

8.Вирощувати молодняк (тварин будь-якої породи).

8. Тренувати товаришів (або молодших) у виконанні яких-небудь дій (трудових, учбових, спортивних).

9.Проводити дослiдження корисних копалин.

9.Створювати в уявi тип героя-сучасника.

10.Контролювати якiсть машино-будівельної продукції, що виготовляється.

10.Шукати, виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках.

11.Виготовляти за кресленнями деталі, вироби (машини, одяг) будувати будівлі.

11.Займатися кресленням, копiюванням креслень, карт.

12.Винаходити новi марки легкових автомобілів.

12.Розробляти новi алгоритмічні мови для ЕОМ.

13.Слiдкувати за якiстю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок.

13.Слiдкувати за станом, розвитком рослин

14.Доглядати за тваринами, лікувати їх.

14.Грати на сценi, приймати участь у концертах.

15.Виводити новi породи кролiв.

15.Писати вiршi.

16.Стежити за справною роботою радіоапаратури.

16.Вести слiдство із кримiнальної справи.

17.Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати.

17.Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, ударах, опiках, iнших травмах.

18.Винаходити новi пристрої для обробки матеріалів.

18.Розробляти новi системи виховання молодого поколiння.

19.Складати точнi описи-звiти про явища, події, об’єкти, які вимірюються, за якими ведеться спостереження.

19.Художньо описувати, зображувати подiї (якi спостерiгаються або уявляються).

20.Працювати на клавішних машинах (друкарській машині, телетайпі).

20.Копiювати малюнки, зображення(або настроювати музичнi інструменти).

21.Описувати мовою математики явища навколишнього світу.

21.Передавати своє сприйняття навколишнього свiту засобами кiно.

22.Вмiти давати характеристики людям.

22.Обговорювати художнi книги (або п'єси, концерти).

23.Повiдомляти, пояснювати людям потрібні їм відомості в довідковому бюро на екскурсії

23.Художньо оформляти виставки, вiтрини (або приймати участь у пiдготовцi п'єс, концертiв).

24.Розробляти структуру особистих якостей людини майбутнього.

24.Писати творчi лiтературнi твори.

25.Спостерiгати, вивчати життя мікроорганізмів.

25.Обговорювати науково-популярнi книжки, статті.

26.Вести боротьбу з хворобами рослин, з шкідниками лісу, саду.

26.Виконувати обчислювання, розрахунки.

27.Вносити змiни у генетичний код для вдосконалення заданих властивостей.

27.Розробляти новi штучнi мови (для спiлкування мiж людьми).

28.Контролювати роботу освiтлювального обладнання.

28.Спостерiгати, вивчати роботу гурткiв художньої самодiяльностi.

29.Обробляти матерiали (деревину, тканину, метал, пластмасу).

29.Фарбувати або розписувати примiщення, поверхнi виробiв.

30.Займатися проектуванням нових будівель

30.Представляти в творах живопису своїх улюблених лiтературних героїв.

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ П Д О

 

 

 

 

 

1а 2а 3а 7а 8а 9а 13б 14а 15а 25а 26а 27а

1б 2б 3б 10а 11а 12а 16а 17а 18а 28а 29а 30а

4а 5а 6а 7б 8б 9б 16б 17б 18б 22а 23а 24а

4б 5б 6б 10б 11б 12б 19а 20а 21а 25б 26б 27б

13а 14б 15б 19б 20б 21б 22б 23б 24б 28б 29б 30б

+

 

-

 

 

 

 

 

 

 

(для визначення нахилу оптантiв за метою працi).

Гностична мета праці

Кіл-ть плюсів

Перетворювальна мета праці

Кіл-ть плюсів

Винахідницька мета праці

Кіл-ть плюсів

1а 1б 4а 4б 7а 7б 10а 10б 13а 13б 16а 16б 19а 19б 22а 22б 25а 25б 28а 28б

 

2а 2б 5а 5б 8а 8б 11а 11б 14а 14б 17а 17б 20а 20б 23а 23б 26а 26б 29а 29б

 

3а 3б 6а 6б 9а 9б 12а 12б 15а 15б 18а 18б 21а 21б 24а 24б 27а 27б 30а 30б

 

(+)

 

(+)

 

(+)

 

У "Бланку вiдповiдей" у першому рядку вписуєш: 1 колонка - "Людина-природа"; 2 колонка - "Людина-технiка"; 3 колонка - "Людина-людина"; 4 колонка - "Людина-знакова система"; 5 колонка - "Людина-художнiй образ". Пiдраховується в 1 колонцi кiлькiсть "+"i це число записується внизу колонки у графi зi знаком "+". Кiлькiсть "-" у цiй же колонцi ставиться у графi зi знаком "-". Аналогiчно пiдраховуються i заповнюються iншi колонки.

Виявлення нахилу за метою працi проводиться за допомогою спецiального "Дешифратора ПДО". Для цього необхiдно з бланку вiдповiдей вибрати тi питання, якi ти вiдмiтив знаками "+","++", "+++" i перенести у вiдповiднi колонки бланку дешифратора, записавши їх цифрою "1", "2" або "3".

Таким чином, ми визначаємо спiвпадання твоїх вiдповiдей вiдповiднiй метi працi. Далi необхiдно пiдрахувати кiлькiсть "+" у кожнiй iз трьох колонок "Дешифратора" i записати їх суму в нижнiй горизонтальній графi. Питання, якi відзначаються знаками "-" не враховуються.

1.5. Методика діагностики професійної спрямованості (автор Б.Басс)

1. Найбільше задоволення одержую від: 

а) схвалення моєї роботи; 

б) усвідомлення того, що робота виконана добре; 

в) усвідомлення того, що мене оточують друзі. 

2. Якби я грав у футбол (волейбол, баскетбол), то прагнув би бути: 

а) тренером, який розробляє тактику гри; 

б) відомим гравцем; 

в) обраним капітаном команди. 

3. На мою думку, кращим педагогом є той, хто: 

а) цікавиться учнями та має до кожного індивідуальний підхід; 

б) зацікавлює своїм предметом так, що учні з задоволенням вивчають цей предмет; 

в) створює в колективі таку атмосферу, у якій кожен учень може висловити своюдумку. 

4. Мені подобається, коли люди: 

а) радіють за виконану роботу; 

б) із задоволенням працюють у колективі; 

в) прагнуть виконати свою роботу краще за інших. 

5. Я бажав би, щоб мої друзі: 

а) були доброзичливими та допомагали людям, коли це необхідно; 

б) були вірними та відданими мені; 

в) були розумними та цікавими. 

6. Кращими друзями я вважаю тих: 

а) із ким маю добрі стосунки; 

б) на кого завжди можна покластися; 

в) хто може багато досягнути в житті. 

7. Найбільше мені не подобається: 

а) коли в мене щось не виходить; 

б) коли розладнуються стосунки з товаришами; 45

в) коли мене критикують. 

8. На мою думку, дуже погано, коли педагог: 

а) приховує свої антипатії до деяких учнів, насміхається та дражнить їх; 

б) викликає дух суперництва в колективі; 

в) недостатньо добре знає предмет, який викладає. 

9. У дитинстві мені найбільше подобалося: 

а) проводити час із друзями; 

б) відчуття виконаної справи; 

в) коли мої вчинки схвалювали. 

10. Я бажав би бути схожим на тих, хто: 

а) досягнув успіху в житті; 

б) справді закоханий у свою справу; 

в) відзначається доброзичливістю і товариськістю. 

11.Школа насамперед має: 

а) навчати вирішувати завдання, які ставить життя; 

б) розвивати індивідуальні здібності учнів; 

в) виховувати риси, які допомагають встановлювати стосунки з людьми. 

12. Якби я мав більше вільного часу, то використовував би його: 

а) для спілкування з друзями; 

б) для відпочинку; 

в) для самоосвіти та улюблених справ. 

13. Найбільших успіхів я досягаю, коли: 

а) працюю з людьми, до яких відчуваю симпатію; 

б) маю цікаву роботу; 

в) отримую винагороду за свої зусилля. 

14. Мені подобається, коли: 

а) інші люди поважають мене; 

б) я відчуваю задоволення від добре виконаної роботи; 

в) я маю час приємно спілкуватися з друзями. 

15. Якби про мене написали в газеті, то краще було б, щоб: 

а) розповіли про якусь цікаву справу, пов'язану із навчанням, працею або спортом, у

якій я брав участь; 

б) написали про мою діяльність; 

в) обов'язково розповіли про колектив, у якому я працював. 

16. Найкраще я навчаюся, коли викладач: 

а) має до мене індивідуальний підхід; 

б) може зацікавити своїм предметом; 

в) колективно обговорює проблеми, що вивчаються. 

17. Для мене не має нічого гіршого за: 

а) образу власної гідності; 

б) невдачу під час виконання важливої справи; 

в) утрату друзів. 

18. Найбільше я ціную: 

а) успіх; 

б) можливості спільної праці; 

в) здоровий глузд та інтуїцію. 

19. Я не поважаю людей, які: 

а) вважають себе гіршими за інших; 

б) часто сваряться та конфліктують; 

в) заперечують все нове. 

20. Приємно, коли: 

а) працюєш над важливою справою; 

б) маєш багато друзів; 

в) усім подобаєшся та викликаєш схвалення. 46

21. На мою думку, керівник повинен бути насамперед: 

а) доступним; 

б) авторитетним; 

в) вимогливим. 

22. У вільний час я з цікавістю прочитав би книжки: 

а) про те, як знайти друзів та налагодити добрі стосунки з оточуючими; 

б) про життя відомих людей; 

в) про останні досягнення науки та техніки. 

23. Якби в мене були здібності до музики, я бажав би бути: 

а) диригентом; 

б) композитором; 

в) солістом. 

24. Я хотів би: 

а) вигадати цікавий конкурс; 

б) перемогти в конкурсі; 

в) організувати конкурс і керувати ним. 

25. Для мене важливо знати: 

а) що я бажаю зробити; 

б) як досягнути мети; 

в) як організувати людей для досягнення мети. 

26. Людина повинна прагнути до того, щоб: 

а) інші люди схвалювали її вчинки; 

б) передусім виконувати свою справу; 

в) її не можна було б критикувати за виконану роботу. 

27. Найкраще я відпочиваю у вільний час, коли: 

а) спілкуюся з друзями; 

б) переглядаю цікаві фільми; 

в) займаюся своєю улюбленою справою. 

Обробка результатів. Кожна відповідь у стовпчику «Найбільш привабливо» — 2 бали, відповідь у стовпчику «Найменш привабливо» — 0 балів, відповідям, що не потрапили в жодний стовпчик — 1 бал. 

Бали, набрані за всіма 27 судженнями, додаються до кожного виду спрямованості окремо за наведеним нижче ключем. 

Ключ для визначення професійної спрямованості

№ Я С Д № Я С Д

1. а в б 

2. б в а 

3. а в б 

4. в б а 

5. б а в 

6. в а б 

7. а б в 

8. в а б 

9. а в б 

10. а в б 

11. б в а 

12. б а в 

13. в а б 

14. а в б

15 б в а

16 а в б

17 а в б

18 а б в

19 а в б

20 в б а

21 б а в

22 б а в

23 в а б

24 б в а

25 а в б

26 в а б

27 б а в

Види спрямованості особистості. 

Спрямованість на себе (Я) — орієнтація на пряме винагородження та задоволення, агресивність у досягненні статусу, схильність до суперництва, тривога, інтравертованість, роздратованість, прагнення до влади.

Спрямованість на спілкування (С) — прагнення підтримувати стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність (не обов'язково для виконання справи, а заради самого спілкування), орієнтація на соціальне схвалення, pалежність від групи, потреба в емоційних стосунках. 

Спрямованість на справу, діло (Д) — зацікавленість у вирішенні ділових проблем, виконанні роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, корисну для досягнення загальної мети. 

1.6. Дослідження ставлення учнів до певної групи професій

Методика „Квадрат професій”

Інструкція випробуваному. Дайте, будь-ласка, відповіді на запитання. Перед тим як відповісти на кожне запитання, подумайте, як дати найбільш точну відповідь.

Якщо Ви не раз переконувались, що дуже любите і Вам подобається те, про що запитують, то в бланку відповідей у графі під тим же номером, що і номер запитання, поставте два плюси, якщо просто подобається (любите) — один плюс, якщо не знаєте (коливаєтесь) - нуль, якщо не подобається (не любите) - мінус, якщо дуже не подобається - два мінуси.

Бланк запитань

П.І.П. _____Школа Клас Дата

Продавець

Юрист

Буфетник

Диспетчер

Слюсар КВП

Машиніст кранів

Апаратник

Різник

Штукатур

Садівник

Зоотехнік

Чаєвод

Пташник

Кресляр

Паспортистка

Секретар

Копіювальник

Маляр

Гравер

Облицювальник

Ретушер

Токар

Автослюсар

Формувальник

Фрезерувальник

Ветлікар

Тваринник

Мисливець

Майстер зрошування

Плановик

Радист

Сортувальник

Бібліограф

Архітектор

Фотограф

Різник по каменю

Художник-декоратор

Учитель

Няня

Провідник вагонів

Спортивний тренер

Геолог

Ґрунтознавець

Квітникар

Технік-гідромеліоратор

Економіст

Оператор

Топограф

Бухгалтер

Актор

Облицювальник-плиточник

Скульптор

Паркетник

Вихователь

Офіціант

Дільничний інспектор

Перукар

Автослюсар

Слюсар-складальник

Наладчик з ЧПУ

Зварювальник

Коректор

Програміст

Штурман авіації

Перекладач

Художник

Шліфувальник полірувальник

Музикант

Дизайнер тканин

Викладач вузу

Адміністратор установи

Журналіст

Екскурсовод

Водій

Електромонтер

Водій тролейбуса

Оператор верстатів з ЧПУ

Агроном

Біолог

Виноградар

Майстер с/г машин

Модельєр

Макетник

Декоратор

Настроювач інструментів

Викладач технікуму

Майстер навчання

Працівник культури

Інженер

Монтажник

Слюсар інструментальник

Контролер

Лісник

Бджоляр

Ветеринар

Землевпорядник

Телеграфіст

Технік-плановик

Оператор зв’язку

Комп’ютерний верстальник

Дешифратор до бланку відповідей

На бланку 5 типів професій, розміщених в певному порядку

Л Т П З Х

Т П З Х Л

П З Х Л Т

З Х Л Т П

Х Л Т П З

Аналіз результатів дослідження

Представлений вище розподіл є ключем обробки результатів роботи з квадратом професій. Сумарна оцінка відношення опитуваного до професій різного типу фіксується в спеціальній таблиці.

Кількість балів

Тип професій

Л

Т

П

З

Х

Місце по значенню для учня

1.7. ТЕСТ
«ФОРМУЛА ТЕМПЕРАМЕНТА»
(А.БЕЛОВ)

ОПИСАНИЕ

Лица с четко выраженными свойствами, относящимися только к одному типу темперамента, встречаются сравнительно редко. Гораздо чаще людям свойственны смешанные типы темперамента, характеризующиеся наличием свойств, характерных для разных типов темперамента с преобладанием одного из них.
Методика А.Белова служит для определения преобладающего типа темперамента и выявления представленности в нем свойств других типов. Испытуемому последовательно предъявляются четыре карточки, на каждой из которых написано по 20 свойств, характерных для представителей каждого типа темперамента.

ОБРАБОТКА
Подсчитать количество плюсов по каждой карточке отдельно и общее количество плюсов.

Степень выраженности каждого типа темперамента у человека подсчитывается по следующим формулам:

X=Ax/A*100% (холерик)
С=Aс/A*100% (сангвиник)
Ф=Aф/A*100% (флегматик)
М=Aм/A*100% (меланхолик)

Формула темперамента (ФТ).

Фт=Х+С+Ф+М

где:
Фт – формула темперамента
X – холерический темперамент
С – сангвинический темперамент
Ф – флегматический темперамент
М – меланхолический темперамент
А – общее число плюсов по всем карточкам
АХ – число плюсов в карточке 1 «паспорт» холерика;
АС – число плюсов в карточке 2 «паспорт» сангвиника;
АФ – число плюсов в карточке 3 «паспорт» флегматика;
АМ – число плюсов в карточке 4 «паспорт» меланхолика.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Если, например, в конечном виде «формула темперамента» приобретает такой вид:

ФТ = 35%Х + 30%С + 14%Ф+21%М

Это значит, что данный темперамент на 35% - холерический, 30% - сангвинический, 14% - флегматический и 21% - меланхолический.
Если относительный результат числа положительных ответов по какому-либо типу составляет 40% и выше, значит, данный тип темперамента является  доминирующим,
если 30–39%, то качества данного типа выражены достаточно ярко,
если 20–29%, то качества данного типа выражены средне,
если 10–19%, то качества данного темперамента выражены в малой степени.

ИНСТРУКЦИЯ: «Внимательно прочитайте перечень свойств и поставьте знак (+), если считаете, что это свойство Вам присуще, и знак (–) – если оно у Вас отсутствует.
В сомнительных случаях ничего не ставьте».

ТЕСТ

Карточка 1

1. Неусидчивость, суетливость.
2. Невыдержанность, вспыльчивость.
3. Нетерпеливость
4. Резкость и прямолинейность в отношениях с людьми.
5. Решительность и инициативность.
6. Упрямство.
7. Находчивость в споре.
8. Неритмичность в работе.
9. Склонность к риску.
10. Незлопамятность, необидчивость.
11. Быстрота и страстность речи.
12. Неуравновешенность и склонность к горячности.
13. Нетерпимость к недостаткам.
14. Агрессивность забияки.
15. Выразительность мимики.
16. Способность быстро действовать и решать.
17. Неустанное стремление к новому.
18. Обладание резкими, порывистыми движениями.
19. Настойчивость в достижении поставленной цели.
20. Склонность к резкой смене настроения.

Карточка 2

1. Жизнерадостность.
2. Энергичность и деловитость.
3. Недоведение начатого дела до конца.
4. Склонность переоценивать себя.
5. Способность быстро схватывать новое.
6. Неустойчивость в интересах и склонностях.
7. Легкое переживание неудачи и неприятностей.
8. Легкое приспособление к разным обстоятельствам.
9. Увлеченность любым делом.
10. Быстрое остывание, когда дело перестает интересовать.
11. Быстрое включение в новую работу и переключение с одного вида работы на другой.
12. Тяготение однообразной, будничной, кропотливой работой.
13. Общительность и отзывчивость, не скованность в общении с другими людьми.
14. Выносливость и работоспособность.
15. Громкая, быстрая, отчетливая речь.
16. Сохранение самообладания в неожиданной, сложной ситуации.
17. Обладание всегда добрым настроением.
18. Быстрое засыпание и пробуждение.
19. Частая несобранность, поспешность в решениях.
20. Склонность иногда скользить по поверхности, отвлекаясь.

Карточка 3

1. Спокойствие и хладнокровие.
2. Последовательность и обстоятельность в делах.
3. Осторожность и рассудительность.
4. Умение ждать.
5. Молчаливость, нежелание болтать по пустякам.
6. Обладание спокойной, равномерной речью, без резко выраженных эмоций, жестикуляций и мимики.
7. Сдержанность и терпеливость.
8. Доведение начатого дела до конца.
9. Умение применять свои силы в дело (не растрачивать их по пустякам).
10. Строгое придерживание выработанного распорядка жизни, системы в работе.
11. Легкое сдерживание порывов.
12. Маловосприимчивость к одобрению и порицанию.
13. Незлобивость, проявление снисходительного отношения к колкостям в свой адрес.
14. Постоянство в своих отношениях и интересах.
15. Медленное вовлечение в работу и переключение с одного вида работы на другой.
16. Ровность в отношении со всеми.
17. Аккуратность и порядок во всем.
18. Трудное приспособление к новой обстановке.
19. Обладание выдержкой.
20. Постепенное схождение с новыми людьми.

Карточка 4

1. Стеснительность и застенчивость.
2. Растерянность в новой обстановке.
3. Затруднительность в установлении контактов с незнакомыми людьми.
4. Неверие в свои силы.
5. Легкое перенесение одиночества.
6. Чувство подавленности и растерянности при неудачах.
7. Склонность уходить в себя.
8. Быстрая утомляемость.
9. Обладание тихой речью, иногда снижающейся до шепота.
10. Невольное приспособление к характеру собеседника.
11. Впечатлительность до слезливости.
12. Чрезвычайная восприимчивость к одобрению и порицанию.
13. Предъявление высоких требований к себе и окружающим.
14. Склонность к подозрительности, мнительности.
15. Беспечная чувствительность и легкая ранимость.
16. Чрезмерная обидчивость.
17. Скрытность и необщительность, нежелание делиться своими мыслями.
18. Малоактивность и робость.
19. Безропотность и покорность.
20. Стремление вызвать сочувствие и помощь окружающих.

1.8. Дослідження типу темпераменту (визначення темпераменту за тестом-опитувальником “Психологічна характеристика темпераменту” В. Русалова).

Обладнання: текст опитувальника та бланк для відповідей.

Методика проведення. Учню надається така інструкція: “На кожне запитання слід відповідати “так” або “ні”. Відповідай на всі запитання по черзі. Твоя відвертість допоможе правильно визначити твій тип темпераменту”.

1. Чи подобається тобі часто бувати у компанії друзів?

2. Чи уникаєш ти мати речі красиві, але не надійні?

3. Чи часто у тебе бувають підйоми та зниження настрою?

4. Під час розмови ти швидко говориш?

5. Тобі подобається напружена та складна праця?

6. Чи буває так, що ти передаєш чутки?

7. Чи вважаєш ти себе людиною дуже веселою та життєрадісною?

8. Чи звикаєш ти носити одяг одного стилю або кольору так, що не хочеш змінити його на інший?

9. Чи часто ти відчуваєш, що потребуєш друзів, які зрозуміють тебе, схвалять твої вчинки, утішать?

10. У тебе дуже розгонистий почерк?

11. Чи шукаєш ти собі якусь справу, заняття, коли можна відпочити?

12. Чи буває так, що ти не виконуєш своїх обіцянок?

13. Чи багато в тебе добрих друзів?

14. Чи важко тобі відірватись од цікавої справи, щоб виконувати іншу?

15. Чи часто ти відчуваєш почуття провини?

16. Чи ти завжди швидко рухаєшся, навіть коли не поспішаєш?

17. У школі ти намагаєшся розв’язати задачу, якою складною вона б не була?

18. Чи буває так, що ти розмірковуєш повільніше, ніж зазвичай?

19. Чи часто ти плануєш, як поводитимешся на занятті чи зустрічі з ким-небудь?

20. Чи ти запальний та вразливий, коли інші кепкують із тебе?

21. Чи жестикулюєш ти під час розмови?

22. Зазвичай ти прокидаєшся вранці бадьорим та відпочивши?

23. Чи бувають у тебе інколи такі думки, про які не можна казати іншим людям?

24. Чи подобається тобі кепкувати над іншими?

25. Чи схильний ти добре поміркувати над своїми діями або вчинками перед тим, як казати про них іншим?

26. Чи часто тобі сняться жахи?

27. Зазвичай ти легко запам’ятовуєш і засвоюєш новий навчальний матеріал?

28. Ти такий активний, що не можеш усидіти на місці без діла?

29. Якщо роздратований, ти контролюєш себе?

30. Чи зміг би ти звеселити знудьговану компанію?

31. Зазвичай ти довго обмірковуєш над прийняттям будь-якого рішення?

32.Чи кажуть тобі, що ти сприймаєш усе “близько до серця”?

ЗЗ. Чи подобається тобі грати у спритні та швидкі ігри?

34. Якщо в тебе щось довго не виходить, ти намагаєшся закінчити справу чи ні?

35. Чи виникає в тебе іноді роздратування у ставленні до батьків?

36. Чи вважаєш ти себе людиною відкритою та товариською?

37. Чи важко тобі братися за нову справу?

38. Чи хвилює тебе те, що ти в чомусь гірший за інших?

39. Тобі важко працювати з повільними та неквапливими людьми?

40. Чи можеш ти впродовж дня довго та продуктивно займатись якоюсь справою, не відчуваючи втоми?

41. Чи є в тебе погані звички?

42. Чи вважають тебе людиною безтурботною?

43. Чи вважаєш ти за гарного друга тільки того, чию симпатію до себе ти надійно перевірив?

44. Чи швидко тебе можна роздратувати?

45. Під час розмови ти швидко знаходиш правильну відповідь?

46. Чи можеш ти довго та продуктивно робити якусь справу, зовсім не відволікаючись?

47. Чи буває так, що ти говориш про речі, у яких не розумієшся?

Обробка результатів. Кожна властивість темпераменту оцінюється за допомогою ключа. Потрібно скласти рядки відповідей “так” та одержані суми помножити на коефіцієнт (3, 2 або 1 бал), потім те саме знобити з відповідями “ні”. Після цього підраховується загальна сума балів, яка характеризує окрему властивість темпераменту (табл. 1).

Таблиця 1

Інтерпретація результатів.

Властивість темпераменту

Відповіді “так”

Бал

Відповіді “ні”

Бал

1) екстраверсія

1, 7, 23, 19, 25, 31, 37

3

4, 43

2

2

1

2) ригідність

8, 26, 32

3

37

2

2, 14, 20, 38, 44

2

19, 46

1

3) емоційна збудженість

15, 21, 33, 30, 45

3

3, 9

2

27

1

4) темп реакцій

4, 16, 28

3

10, 22, 34, 40, 46

2

17, 29, 37

1

5) активність

5, 11, 17, 23, 29, 35,41,47

3

38

1

10

1

6) відвертість

30, 36, 42, 48

3

6, 12

2

18, 24, 25

1

23

1

Спочатку встановлюється показник відвертості у відповідях за шкалою: висока відвертість – 13-20 балів; середня – 8-12 балів; низька – 0-7 балів (відповіді неточні).

Потім за таблицею “Середні оцінки та зони вираження властивостей темпераменту” визначається ступінь прояву кожної властивості та фіксується письмово, наприклад: “Темперамент... характеризується дуже високою екстраверсією (24 бали), середньою пластичністю (7 балів), дуже високою емоційною врівноваженістю (5 балів), швидким темпом реакцій (14 балів), низькою активністю (9 балів)” (табл. 2).

Таблиця 2

Екстраверсія

Ригідність

Емоційна збудженість

Темп реакцій

Активність

22–26

16–23

18–20

20–22

24–26

ДУЖЕ ВИСОКА (ШВИДКИЙ)

17–21

12–15

14–17

14–19

21–23

ВИСОКА (ШВИДКИЙ)

12–16

7–11

8–12

9–13

14–20

СЕРЕДНЯ

7–11

3-6

4-7

5–8

9–13

ВИСОКА (ПОВІЛЬНИЙ)

0–6

0–2

0–3

0–4

0–8

ДУЖЕ ВИСОКА (ПОВІЛЬНИЙ)

Інтроверсія

пластичність

емоційна врівноваженість

1.9. Методика вивчення ціннісних орієнтацій, життєвих і професійних планів особистості

Інструкція випробуваному. Нижче пропонується ряд незавершених тверджень, які потрібно самостійно закінчити. Це треба зробити якомога швидше (по 8 - 10 секунд на кожне закінчення) і без пропусків.

Пам’ятайте, немає поганих або хороших відповідей.

1. Випускники шкіл вступають до педагогічних навчальнім закладів тому, що ________________________________________________________________ .

2. Щоб стати хорошим учителем (вихователем) потрібно _____________ .

3. Вибираючи професію, люди найчастіше всього керуються __________ .

4. У педагогічній професії найголовніше ___________________________ .

5. Свій вступ до педагогічного навчального закладу я розцінюю як _____ .

6. Приємно усвідомлювати, що майбутня професійна діяльність _______ .

7. Я вибрав (ла) педагогічну професію тому, що ____________________ .

8. Хороша та робота, яка _______________________________________ .

9. Моя майбутня професія дасть мені можливість ___________________ .

10. Для людини важливо, щоб її товариші по праці __________________ .

11. Люди працюють для того, щоб ________________________________ .

12. Найбільшим авторитетом для мене є ___________________________ .

13. Думаю, що моя майбутня професія дозволить мені _______________ .

14. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від __________ .

15. У житті для мене найголовніше ________________________________ .

16. Випускника педагогічних навчальних закладів __________________ .

17. До 22 років я ______________________________________________ .

18. До 25 років я обов’язково ___________________________________ .

19. Щоб я успішно працював (ла), потрібно _______________________ .

20. Більш за все в людині я ціную _______________________________ .

Дешифратор до бланку відповідей

Відповіді на запитання №

Про що свідчать відповіді

2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20

Про ціннісні орієнтації учнів

15, 17, 18

Про життєві плани

5, 9. 10, 13, 19

Про професійні плани

1, 3, 7, 11

Про мотиви вибору професії

2.Визначення мотивації при обранні професії

2.1. Методика вивчення мотивів вибору професії

Для вибору професії важливу роль відіграє мотивація зробленого вибору, тобто, те, що спонукає тебе до дії. Визначити, що ж є мотивуючим чинником не так просто, як може здаватись на початку. Визначення мотивації – один з найважливіших етапів вибору професії, оскільки саме внутрішні мотиви задають напрям вибору і визначають його стратегію. Найчастіше домінуючим мотиваційним чинником є рівень зарплати (а точніше - доходів). Проте інші важливі чинники, такі як цікава робота, хороший колектив, зручне місцерозташування, наявність інших додаткових переваг (службовий автомобіль, мобільний телефон і т.п.) не менш важливі. Тому тобі потрібно визначити, які домінуючи мотиви керують тобою при виборі професії, для цього тобі потрібно виконати методику Мотиви вибору професій.

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛIДЖЕННЯ. Інструкцiя

Нижче наведені твердження, які характеризують будь-яку професію. Прочитай твердження та оціни, якою мірою кожне із поданих нижче тверджень вплинуло на твій вибір професії, за наступною шкалою: “5” – дуже сильно вплинуло; “4” – сильно вплинуло; “3” – посередньо вплинуло, “2” – слабо вплинуло, “1” – ніяк не вплинуло.

Бланк тверджень

 1. Вимагає спілкування з різними людьми.

 2. Подобається батькам.

 3. Передбачає високе почуття відповідальності.

 4. Вимагає переїзду на нове місце проживання.

 5. Відповідає моїм здібностям.

 6. Дозволяє обмежитись набутою освітою.

 7. Дає можливість приносити людям користь.

 8. Сприяє розумовому та фізичному розвитку.

 9. Є високооплачуваною.

 10. Дозволяє працювати недалеко від дому.

 11. Є престижною.

 12. Дає можливість для зростання професійної майстерності.

 13. Єдиний можливий варіант у обставинах, що склались.

 14. Дозволяє реалізувати здібності до керівної роботи.

 15. Є привабливою.

 16. Є близькою до будь-якого предмету.

 17. Дозволяє відразу отримати гарний результат праці для інших.

 18. Її вибрали мої друзі.

 19. Дозволяє використання професійних вмінь поза роботою.

 20. Дає великі можливості для прояву творчості.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ініціали ____________________ Вік _________ Дата __________

з/п

Бали

5

4

3

2

1

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Виявлення внутрішньо індивідуально та соціально значимих та зовнішніх позитивних та негативних мотивів вибору професії проводиться за допомогою Ключа до методики, у якому вказані номера тверджень. Для цього необхiдно з бланку вiдповiдей перенести у вiдповiднi колонки бланку ключа всі бали.

Таким чином, ми визначаємо спiвпадання тверджень оптантiв вiдповiдним мотивам працi. Далi необхiдно пiдрахувати кiлькiсть балів у кожнiй iз чотирьох колонок "Ключа" i записати їх суму в нижнiй горизонтальній графi. Максимальна сума балів вказує на переважаючу мотивацію.

 2.2. Анкета "Мотиви вибору сфери трудової діяльності"(портал професійного консультування)

Відповідати на запитання анкети треба в “Аркуші відповідей”. Якщо ви вважаєте, що названий мотив відповідає вашій думці, то поруч із номером запитання поставте знак “+”, якщо ні, то знак ”-”. Перелік мотивів:

1) Інтерес до особливостей професії, бажання довідатися, в чому полягають обов’язки фахівця певної професії;

2) Прагнення до самовдосконалення, розвитку навичок і умінь у сфері трудової діяльності, яку обирають.

3) Переконання, що ця професія має високий престиж у суспільстві.

4) Вплив батьків, друзів або знайомих.

5) Бажання бути матеріально-незалежним від батьків.

6) Добра успішність у школі з предметів, пов’язаних із цією сферою.

7) Бажання допомогати іншим людям

8) Бажання працювати самостійно.

9) Нахил до творчої діяльності, відкриття нового.

10) Упевненість, що для обраної сфери діяльності є потрібні здібності.

11) Можливість задовольнити свої матеріальні потреби.

12) Прагнення зробити своє життя цікавим і захоплюючим.

13) Можливість діяти самостійно.

14) Приваблює підприємницька справа.

15) Потреба матеріально допомагати родині.

16) Бажання набути практичного досвіду у приватній фірмі.

17) Інтерес до ділових контактів з людьми.

18) Приваблюють умови роботи.

19) Бажання працювати в престижному місці.

20) Прагнення обійняти керівну посаду.

21) Вплив засобів масової інформації.

22) Бажання приносити користь людям.

23) Інтерес до матеріального боку професійної діяльності.

24) Приваблюють зовнішні аспекти професії (уніформа, можливість подорожувати, бути в центрі уваги).

Аркуш відповідей:

А

Б

В

3

5

1

4

8

2

6

11

7

18

14

9

19

15

10

20

16

12

21

17

13

24

23

22

Сума балів

Сума балів

Сума балів

Під час обробки результатів спочатку слід підрахувати кількість плюсів у стовпчику А, в якому вміщено номери. Потім кількість плюсів у стовпчику Б та в третьому стовпчику В. З трьох стовпчиків треба вибрати той, у якому набрано найбільшу кількість балів. За цим показником потрібно зробити висновок про мотивацію, яка найбільше переважає.

У першому випадку (А) вас більше захоплює престиж професії. У своєму виборі хочете реалізувати власний надвисокий рівень домагань. Однак часто не враховуєте своїх можливостей і того, чого вимагає ця професійна діяльність від людини.

У другому випадку (Б) ви прагнете до матеріального благополуччя. У вас переважає бажання отримати якомога більше грошей. У цьому немає нічого поганого, але часто ваше бажання не підкріплене здібностями і практичною підготовленість до престижного фаху. Іноді таке бажання суперечить альтруїстичному змісту самої професії. Часто можна спостерігати прагнення заробити багато грошей і при цьому докладати щонайменше зусиль.

У третьому випадку (В) у вас переважає бажання збагнути суть професії, якомога краще вивчити обов ’ язки фахівця у сфері практичної діяльності, на якій ви зупинили свій вибір. Вас захоплюють творча діяльність, прагнення зробити свою працю цікавою, корисною для людей і суспільства.

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Тест «Управление мотивацией» (В.И. Герчикова)

Как пользоваться тестом?

Этот тест разработан и апробирован специально для того, чтобы выявлять факторы мотивации, которые высоко оцениваются сотрудником, а также те факторы, которым он придает мало значения как потенциальным источникам удовлетворения выполняемой работой. Он позволит выявить потребности и стремления сотрудника, и тем самым получить некоторое представление о его мотивационных факторах. В основу теста положено сопоставление значимости ряда мотивационных факторов, представляющих важность с точки зрения руководства персоналом.

Инструкция. Необходимо распределить 11 баллов между четырьмя вариантами каждого из утверждений, обозначенными буквами (а), (b), (с) и (d). Всего утверждений 33, следовательно, получается в общей сложности 363 балла. Если вам кажется, что один из факторов наиболее важен для вас, оцените его в 11 баллов; если же вы полагаете его вовсе не существенным, не присуждайте ему ни одного балла; в остальных случаях постарайтесь по собственному усмотрению распределить все 11 баллов между четырьмя предложенными в каждом утверждении факторами. Следите за тем, чтобы были присуждены все 11 баллов.

Опросник

1. Я полагаю, что мог бы внести большой вклад на такой работе, где…

 1. хорошая заработная плата и прочие виды вознаграждений

 2. имеется возможность установить хорошие взаимоотношения с коллегами по работе

 3. я мог бы влиять на принятие решений и демонстрировать свои достоинства как работника

 4. у меня есть возможность совершенствоваться и расти как личность

2. Я не хотел бы работать там, где…

 1. отсутствуют четкие указания, что от меня требуется

 2. практически отсутствуют обратная связь и оценка эффективности моей работы

 3. то, чем я занимаюсь, выглядит малополезным и малоценным

 4. плохие условия работы, слишком шумно или грязно

3. Для меня важно, чтобы моя работа…

 1. была связана со значительным разнообразием и переменами

 2. давала мне возможность работать с широким кругом людей

 3. обеспечивала мне четкие указания, чтобы я знал, что от меня требуется

 4. позволяла мне хорошо узнать тех людей, с кем я работаю

4. Я полагаю, что я не был бы очень заинтересован работой, которая…

 1. обеспечивала бы мне мало контактов с другими людьми

 2. едва ли была бы замечена другими людьми

 3. не имела бы конкретных очертаний, так что я не был бы уверен, что от меня требуется

 4. была бы сопряжена с определенным объемом рутинных операций

5. Работа мне нравится, если…

 1. я четко представляю себе, что от меня требуется

 2. у меня удобное рабочее место, и меня мало отвлекают

 3. у меня хорошие вознаграждение и заработная плата

 4. позволяет мне совершенствовать свои профессиональные качества

6. Полагаю, что мне бы понравилось, если…

 1. были бы хорошие условия работы и отсутствовало бы давление на меня

 2. у меня был бы очень хороший оклад

 3. работа в действительности была бы полезная и приносила мне удовлетворение

 4. мои достижения и работа оценивались бы по достоинству

7. Я не считаю, что работа должна…

 1. быть слабо структурированной, так что непонятно, что же следует делать

 2. предоставлять слишком мало возможностей хорошо узнать других людей

 3. быть малозначимой и малополезной для общества или неинтересной для выполнения

 4. оставаться непризнанной, или ее выполнение должно восприниматься как само собой разумеющееся

8. Работа, приносящая удовлетворение…

 1. связана со значительным разнообразием, переменами и стимуляцией энтузиазма

 2. дает возможность совершенствовать свои профессиональные качества и развиваться как личность

 3. является полезной и значимой для общества

 4. позволяет мне быть креативным (проявлять творческий подход) и экспериментировать с новыми идеями

9. Важно, чтобы работа…

 1. признавалась и ценилась организацией, в которой я работаю

 2. давала бы возможности для персонального роста и совершенствования

 3. была сопряжена с большим разнообразием и переменами

 4. позволяла бы работнику оказывать влияние на других

10. Я не считаю, что работа будет приносить удовлетворение, если

 1. в процессе ее выполнения мало возможностей осуществлять контакты с разными людьми

 2. оклад и вознаграждение не очень хорошие

 3. я не могу установить и поддерживать добрые отношения с коллегами по работе

 4. у меня очень мало самостоятельности или возможностей для проявления гибкости

11. Самой хорошей является такая работа, которая…

 1. обеспечивает хорошие рабочие условия

 2. дает четкие инструкции и разъяснения по поводу содержания работы

 3. предполагает выполнение интересных и полезных заданий

 4. позволяет получить признание личных достижений и качества работы

12. Вероятно, я не буду хорошо работать, если…

 1. имеется мало возможностей ставить перед собой цели и достигать их

 2. я не имею возможности совершенствовать свои личные качества

 3. тяжелая работа не получает признания и соответствующего вознаграждения

 4. на рабочем месте пыльно, грязно или шумно

13. При определении служебных обязанностей важно…

 1. дать людям возможность лучше узнать друг друга

 2. предоставить работнику возможность ставить цели и достигать их

 3. обеспечить условия для проявления работниками творческого начала

 4. обеспечить комфортность и чистоту места работы

14. Вероятно, я не захочу работать там, где…

 1. у меня будет мало самостоятельности и возможностей для совершенствования своей личности

 2. не поощряются исследования и проявление научного любопытства

 3. очень мало контактов с широким кругом людей

 4. отсутствуют достойные надбавки и дополнительные льготы

15. Я был бы удовлетворен, если…

 1. была бы возможность оказывать влияние на принятие решений другими работниками

 2. работа предоставляла бы широкое разнообразие и перемены

 3. мои достижения были бы оценены другими людьми

 4. я точно знал бы, что от меня требуется и как я должен это выполнять

16. Работа меньше удовлетворяла бы меня, если…

 1. не позволяла бы ставить и добиваться сложных целей

 2. четко не знал бы правил и процедур выполнения работы

 3. уровень оплаты моего труда не соответствовал бы уровню сложности выполняемой работы

 4. я практически не мог бы влиять на принимаемые решения и на то, что делают другие

17. Я полагаю, что должность должна предоставлять…

 1. четкие должностные инструкции и указания на то, что от меня требуется

 2. возможность лучше узнать своих коллег по работе

 3. возможности выполнять сложные производственные задания, требующие напряжения всех сил

 4. разнообразие, перемены и поощрения

18. Работа приносила бы меньше удовлетворения, если…

 1. не допускала бы возможности хотя бы небольшого творческого вклада

 2. осуществлялась бы изолированно, т.е. работник должен был бы работать в одиночестве

 3. отсутствовал бы благоприятный внутренний климат, в котором работник мог бы профессионально расти

 4. не давала бы возможности оказывать влияние на принятие решений

19. Я хотел бы работать там, где…

 1. другие люди признают и ценят выполняемую мной работу

 2. у меня будет возможность оказывать влияние на то, что делают другие

 3. имеется достойная система надбавок и дополнительных льгот

 4. можно выдвигать и апробировать новые идеи и проявлять креативность

20. Вряд ли я захотел бы работать там, где…

 1. не существует разнообразия или перемен в работе

 2. у меня будет мало возможностей влиять на принимаемые решения

 3. заработная плата не слишком высока

 4. условия работы недостаточно хорошие

21. Я полагаю, что приносящая удовлетворение работа должна предусматривать…

 1. наличие четких указаний, чтобы работники знали, что от них требуется

 2. возможность проявлять креативность

 3. возможность встречаться с интересными людьми

 4. чувство удовлетворения и действительно интересные задания

22. Работа не будет доставлять удовольствие, если…

 1. предусмотрены незначительные надбавки и дополнительные льготы

 2. условия работы некомфортны или в помещении очень шумно

 3. работник не имеет возможности сравнивать свою работу с работой других

 4. не поощряются исследования, творческий подход и новые идеи

23. Я считаю важным, чтобы работа обеспечивала мне…

 1. множество контактов с широким кругом интересных людей

 2. возможность установления и достижения целей

 3. возможность влиять на принятие решений

 4. высокий уровень заработной платы

24. Я не думаю, чтобы мне нравилась бы работа, если…

 1. условия работы некомфортны, на рабочем месте грязно или шумно

 2. мало шансов влиять на других людей

 3. мало возможностей для достижения поставленных целей

 4. я не мог бы проявлять креативность и предлагать новые идеи

25. В процессе организации работы важно…

 1. обеспечить чистоту и комфортность рабочего места

 2. создать условия для проявления работником самостоятельности

 3. предусмотреть возможность разнообразия и перемен

 4. обеспечить человеку широкие возможности контактов с другими людьми

26. Скорее всего я не захотел бы работать там, где…

 1. условия работы некомфортны, т.е. шумно или грязно и т.д.

 2. мало возможностей осуществлять контакты с другими людьми

 3. работа не является интересной или полезной

 4. работа рутинная и задания редко меняются

27. Работа приносит удовлетворение, вероятно, когда…

 1. люди признают и ценят хорошо выполненную работу

 2. существуют широкие возможности для маневра и проявления гибкости

 3. можно ставить перед собой сложные и смелые цели

 4. существует возможность лучше узнать своих коллег

28. Мне бы не понравилась работа, которая…

 1. не была бы полезной и не приносила бы чувства удовлетворения

 2. не содержала бы в себе стимула к переменам

 3. не позволяла бы мне устанавливать дружеские отношения с другими

 4. была бы неконкретной и не ставила бы сложных задач

29. Я бы проявил стремление работать там, где…

 1. работа интересная и полезная

 2. люди могут устанавливать длительные дружеские взаимоотношения

 3. меня окружали бы интересные люди

 4. я мог бы оказывать влияние на принятие решений

30. Я не считаю, что работа должна…

 1. предусматривать, чтобы человек большую часть времени работал в одиночку

 2. давать мало шансов на признание личных достижений работника

 3. препятствовать установлению взаимоотношений с коллегами

 4. состоять в основном из рутинных обязанностей

31. Хорошо спланированная работа обязательно…

 1. предусматривает достаточный набор льгот и множество надбавок

 2. имеет четкие рекомендации по выполнению и должностные обязанности

 3. предусматривает возможность ставить цели и достигать их

 4. стимулирует и поощряет выдвижение новых идей

32. Я считал бы, что работа не приносит удовлетворения, если…

 1. не мог бы выполнять сложную перспективную работу

 2. было бы мало возможностей для проявления креативности

 3. допускалась бы лишь малая доля самостоятельности

 4. сама суть работы не представлялась бы полезной или нужной

33. Наиболее важными характеристиками должности являются…

 1. возможность для творческого подхода и оригинального нестандартного мышления

 2. важные обязанности, выполнение которых приносит удовлетворение

 3. возможность устанавливать хорошие взаимоотношения с коллегами

 4. наличие значимых целей, которых призван достичь сотрудник

Интерпретация теста «Управление мотивацией» (В.И. Герчикова)

Перенесите Ваши данные на бланк подсчета результатов и подсчитайте суммарные значения по всем 12 шкалам.

Мотиваторы

Высокий заработок и материальное вознаграждение

Физические условия работы

Структурирование работы. Наличие обратной связи

Социальные контакты

Взаимоотношения

Признание заслуг, достижений со стороны других людей

Стремление к достижениям

Власть и влиятельность

Разнообразие и перемены

Креативность

Самосовершенствование

Интересная и полезная работа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

A

B

C

D

2

D

A

B

C

3

C

B

D

A

4

C

A

B

D

5

C

B

A

D

6

B

A

D

C

7

A

B

D

C

8

A

D

B

C

9

A

D

C

B

10

B

A

C

D

11

A

B

D

C

12

D

C

A

B

13

D

A

B

C

14

D

C

B

A

15

D

C

A

B

16

C

B

A

D

17

A

B

C

D

18

B

D

A

C

19

C

A

B

D

20

C

D

B

A

21

A

C

B

D

22

A

B

C

D

23

D

A

B

C

24

A

C

B

D

25

A

D

C

B

26

A

B

D

C

27

D

A

C

B

28

C

D

B

A

29

C

B

D

A

30

A

C

B

D

31

A

B

C

D

32

A

B

C

D

33

C

D

A

B

Итог:

Формирование систем материальных поощрений сотрудников с различными типами мотивации

Тип мотивации

Описание

Предпочтительная форма и особенности оплаты

Инструментальная

Сама работа не является для сотрудника сколько-нибудь значимой ценностью и рассматривается только как источник заработка и других благ, получаемых в качестве вознаграждения за труд. Но это должен быть именно заработок, а не «подачка» руководства

Сдельная, по достигнутым результатам (в первую очередь индивидуальным), с учетом качества выполненной работы

Профессиональная

Сотрудник ценит в работе ее содержание, возможность проявить себя и доказать, что он может справиться с трудным заданием, которое не каждому посильно. Проявляет развитое профессиональное достоинство

Повременная, основанная на точном учете различий в уровне квалификации работников или в особенностях выполняемой работы (должности)

Патриотическая

Основана на высоких моральных, религиозных, идеологических соображениях, на убеждении сотрудника в своей нужности для компании. Такой сотрудник более всего ценит результативность общего дела, в котором участвует, и общественное признание своего участия, выраженное более в моральных, нежели в материальных знаках и оценках

Основанная на учете трудового вклада сотрудника в общие результаты работы подразделения и компании в целом

Формирование систем материальных поощрений сотрудников с различными типами мотивации

Тип мотивации

Описание

Предпочтительная форма и особенности оплаты

Хозяйская

Выражается в добровольном принятии сотрудником на себя полной ответственности за выполняемую работу. Сотрудник стремится к автономии и не только не нуждается в приказаниях и контроле, но и не терпит их

Сдельная или повременная оплата по результатам
индивидуальным или команды постоянного состава

Люмпенизированная

Сотрудник обладает очень слабой мотивацией. У него низкая квалификация и он не стремится ее повышать; он безответственен и старается избежать любой работы, связанной с личной ответственностью; он сам не проявляет никакой активности и негативно относится к активности других. Его основное стремление - минимизировать свои трудовые усилия на уровне, допустимом со стороны непосредственного руководителя

Повременная с зависимостью зарплаты от затрат труда, но лучше от общих результатов работы подразделения или всей компании

2.4. Тест на мотивацию к успеху Т. Элерса

Замотивированы ли вы на успех? И в какой степени?

Для того, чтобы узнать об этом, вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых отвечайте только «да» или «нет».

ВОПРОСЫ

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить на определенное время.
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить задание.
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из последних.
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.
8. Я более доброжелателен, чем другие.
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха.
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.
11. Усердие - это не основная моя черта.
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы.
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят.
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком.
16. Препятствия делают мои решения более твердыми.
17. У меня легко вызвать честолюбие.
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.
21. Нужно полагаться только на самого себя.
22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги.
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю.
24. Я менее честолюбив, чем многие другие.
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие.
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать.
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим.
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше.
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым.
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег.
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя.
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив.
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работы других.
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.
39. Я завидую людям, которые не загружены работой.
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению.
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я иду вплоть до крайних мер.

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие вопросы: 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. 


Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 

6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38,39. 

Ответы на вопросы 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40 не учитываются. 
Посчитайте сумму набранных баллов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

От 1 до 10 баллов: Низкая мотивация к успеху; в этой ситуации нет оснований отчаиваться. Постарайтесь увлечься каким-нибудь делом! Чем больше интереса вы к нему проявите, тем больше у вас появится шансов достичь профессионального мастерства и, следовательно, успеха. Действуйте!

От 11 до 16 баллов: Средний уровень мотивации; в таком случае необходимо несколько активизировать себя. Если хотите быть преуспевающим, высококвалифицированным специалистом, работайте над собой! Вырабатывайте в себе уверенность и целеустремленность!

От 17 до 20 баллов: Умеренно высокий уровень мотивации; то есть вы отличаетесь сильным стремлением к успеху и при достаточно большой активности, упорстве и настойчивости вы сможете стать хорошим специалистом своего дела. Как правило, по мере достижения профессиональных успехов, самооценка человека повышается, он становится более уверенным в своем стремлении к жизненному успеху.

При такой мотивации человек стремится к достижению чего-то конструктивного, положительного. В основе активности его личности лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха. Мотивированный на успех, человек стремится к нему и, как правило, много работает для достижения успеха.

В деятельности люди, относящиеся к группе с доминированием мотива достижения, активны, инициативны. Для них характерна полная мобилизация и сосредоточенность на реализации поставленной цели.

Они склонны планировать свое будущее на далекую перспективу, проявляя тенденцию к адекватному уровню притязаний и адекватной самооценке. Предпочитают выбирать средние по трудности или слегка завышенные, но достижимые цели.

В случае чередования успехов и неудач склонны к утрированию своих неудач. При выполнении заданий проблемного характера, в условиях дефицита времени результативность деятельности, как правило, улучшается.

Они склонны к восприятию и переживанию времени как целенаправленного и быстрого, а не бесцельно текущего. В силу общего оптимизма, ориентированные на успех люди, будь то взрослые, дети, школьники, полнее реализуют свои способности и чаще достигают поставленных целей, так как более активно учатся на своих ошибках, отказываются от гипотез, как только убедятся в их несостоятельности, и быстрее находят оптимальные решения.

Свыше 21 балла: Слишком высокий уровень мотивации к успеху. Замечено, что люди с сильно выраженным стремлением к достижению успеха добиваются в жизни гораздо большего, чем те, у кого такая мотивация слаба или отсутствует. Тем не менее, ситуации даже незначительного неуспеха переносятся болезненно и могут существенно осложнить жизнь респондента.

При такой мотивации человек стремится к достижению чего-то конструктивного, положительного. В основе активности его личности лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха.

Мотивированный на успех, человек стремится к нему и, как правило, много работает для достижения успеха.

В деятельности люди, относящиеся к группе с доминированием мотива достижения, активны, инициативны. Для них характерна полная мобилизация и сосредоточенность на реализации поставленной цели.

Они склонны планировать свое будущее на далекую перспективу, проявляя тенденцию к адекватному уровню притязаний и адекватной самооценке. Предпочитают выбирать средние по трудности или слегка завышенные, но достижимые цели.

В случае чередования успехов и неудач склонны к утрированию своих неудач. При выполнении заданий проблемного характера, в условиях дефицита времени результативность деятельности, как правило, улучшается.

Они склонны к восприятию и переживанию времени как целенаправленного и быстрого, а не бесцельно текущего. В силу общего оптимизма, ориентированные на успех люди, будь то взрослые, дети, школьники, полнее реализуют свои способности и чаще достигают поставленных целей, так как более активно учатся на своих ошибках, отказываются от гипотез, как только убедятся в их несостоятельности, и быстрее находят оптимальные решения.

3.Особистісні якості та психологічні профілі особистості

3.1. 16-факторний особовий опитувальник Р. Б. Кеттелла (16-FPQ-187-A)


Текст методики «16-факторний особовий опитувальник» Р. Кеттелла, варіант А (16 ФЛ О-187, форма А) є необхідним для детальнішого вивчення особи, особливо для осіб з вищим рівнем освіти і культури, студентів і випускників вищих учбових закладів, дорослих з достатнім і всіляким життєвим досвідом.
Інтерпретація результатів опитувальника здійснюється по стінах, перехід до яких від «сирих» балів виробляється по таблиці нормування, поміщеної услід за питаннями методики. Сенс кількості стенів по окремих чинниках визначений в тексті інтерпретації «16 ФЛО-105, форма З». Оскільки до останнього опитувальника прикладена таблиця нормування, що дозволяє перейти від стенів на шкалу 20-80, то як по кількості стенів, так і по кількості балів цієї шкали можливо ідентифікувати типа характеру, а отже, і типи темпераменту, і мотивації випробовуваних, — зрозуміло, в попередньому плані спеціального дослідження цих типів.

Інструкція. У даному дослідженні вам буде запропонована низка запитань і три варіанти відповіді на кожне питання («а», «б», «в»). Відповідати потрібно таким чином: спочатку прочитайте питання і варіанти відповідей на нього, потім виберіть один з трьох запропонованих варіантів відповіді, що відображають більшою мірою вашу думку, ніж два останніх, і поставте хрестик у відповідній клітинці на листку для відповідей. Прагніть не удаватися дуже часто до проміжної відповіді типа «невпевнений», «щось середнє». Вибирайте його лише тоді, коли не можете відповісти інакше. Відповідайте на кожне питання.

1. Я добре зрозумів інструкцію до цього опитувальника:
а) так; б) не упевнений; в) немає.


2. Я готовий як можна щиріше відповісти на питання:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

3. Я вважав за краще б мати дачу:
а) у жвавому дачному селищі;
б) віддав перевагу б чомусь середньому;
в) відокремлено, в лісі.

4. Я можу знайти в собі досить сил, аби впоратися з життєвими труднощами;
а) завжди; б) зазвичай; в) рідко.

5. Побачивши диких тварин мені стає ніяково, навіть якщо вони надійно заховані в клітках:
а) так, це вірно; б) не упевнений; в) ні, це невірно.

6. Я утримуюся від критики людей і їх поглядів:
а) так; б) інколи; в) немає.

7. Я роблю людям різкі, критичні зауваження, якщо мені здається, що вони на це заслуговують:
а) зазвичай; б) інколи; в) ніколи не роблю.

8. Я віддаю перевагу нескладній класичній музиці над сучасними популярними мелодіями:

а) так, це вірно; б) не упевнений; в) ні, це невірно.

9. Якби я побачив двох сусідських дітей, що б’ються, я:
а) надав би їм самим з’ясовувати свої стосунки;
б) не знаю, що зробив би;
в) постарався б розібратися в їх сварці.

10. На зборах і в компаніях:
а) я легко виходжу вперед;
б) вірно щось середнє;
в) я вважаю за краще триматися в сторононьці

11. Здається, цікаво бути:
а) інженером-конструктором;
б) не знаю, що вважати за краще;
в) драматургом.

12. На вулиці я швидше зупинюся, аби поглянути, як працює художник, чим стану спостерігати за вуличною сваркою:
а) так, це вірно; б) не упевнений; в) ні, це невірно.

13. Зазвичай я спокійно переношу самовдоволених людей, навіть коли вони хваляться або іншим чином показують, що вони високої думки про себе:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

14. Якщо людина обманює, я майже завжди можу відмітити це по виразу його обличчя:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

15. Я вважаю, що найнуднішу повсякденну роботу завжди потрібно доводити до кінця, навіть якщо здається, що в цьому немає необхідності:
а) згоден, б) не упевнений, в) не згоден.

16. Я вважав за краще б взятися до роботи;
а) де можна багато запрацювати, якщо навіть заробітки непостійні;
б) не знаю, що вибрати;
в) з постійною, але відносно невисокою зарплатою.

17. Я говорю про свої відчуття:
а) лише у разі потреби;
б) вірно щось середнє
в) охоче, коли надається можливість.

18. Зрідка я переживаю почуття раптового страху або невизначеного занепокоєння, сам не знаю чому:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

19. Коли мене несправедливо критикують за те, в чому я не винен:
а) жодного відчуття провини у мене не виникає;
б) вірно щось середнє;
в) я все ж відчуваю себе трохи винуватим.

20. На роботі у мене буває більше скрути з людьми

які:
а) відмовляються використовувати сучасні методи;
б) не знаю, що вибрати;
в) постійно намагаються щось змінити в роботі, яка і так йде нормально.

21. Приймаючи рішення, я керуюся більше:
а)сердцем;
б) серцем і розумом в рівній мірі;
в) розумом.

22. Люди були б щасливіші, якби вони більше часу проводили в суспільстві своїх друзів:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

23. Будуючи плани на майбутнє, я часто розраховую на успіх:
а) так; б) важко відповісти; в) немає.

24. Розмовляючи, я схильний:
а) висловлювати свої думки відразу, як тільки вони приходять в голову;
б) вірно щось середнє;
в) раніше гарненько зібратися з думками.

25. Навіть якщо я чим-небудь сильно оскаженілий, я втихомирююся досить швидко:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

26. При рівній тривалості робочого дня і однаковій зарплаті мені було б цікаво працювати:
а) столяром або кухарем;
б) не знаю, що вибрати;
в) офіціантом в хорошому ресторані.

27. У мене було:
а) дуже мало виборних посад;
б) декілька;
в) багато виборних посад.

28. «Лопата» так відноситься до «копати», як «ніж» до:
а) гострий; б) різати; в) гострити.


29. Інколи яка-небудь думка не дає мені заснути:
а) так, це вірно; б) не упевнений; в) ні, це невірно.

30. У своєму житті я, як правило, досягаю тих цілей, які ставлю перед собою:
а) так, це вірно; б) не упевнений; в) ні, це невірно.

31. Застарілий закон має бути змінений: ‘
а) лише після грунтовного обговорення;
б) вірно щось середнє;
в) негайно.

32. Мені стає ніяково, коли справа вимагає від мене швидких дій, які якось впливають на інших людей:

а) так, це вірно; б) не упевнений; в) ні, це невірно.

33. Більшість знайомих вважають мене веселим співбесідником:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

34. Коли я бачу неохайних, неохайних людей:
а) мене це не хвилює;
б) вірно щось середнє;
в) вони викликають у мене неприязнь і відразу.

35. Я злегка втрачаюся, несподівано виявившись в центрі уваги:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

36. Я завжди радий приєднатися до великої компанії, наприклад зустрітися увечері з друзями, піти на танці, взяти участь в цікавому суспільному заході;
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

37. У школі я вважав за краще:
а) уроки музики (співу);
б) важко сказати;
в) заняття в майстернях, ручна праця.

38. Якщо мене призначають відповідальним за що-небудь, я наполягаю, аби мої розпорядження строго виконувалися, а інакше я відмовляюся від доручення:
а) так; б) інколи; в) немає.

39. Важливіше, аби батьки:
а) сприяли тонкому розвитку відчуттів у своїх дітей;
б) вірно щось середнє;
в) учили дітей управляти своїми відчуттями.

40. Беручи участь в колективній роботі, я вважав за краще б:
а) спробувати внести поліпшення в організацію роботи;
б) вірно щось середнє;
в) вести записи і стежити за тим, аби дотримувалися правила.

41. Час від часу я відчуваю потребу зайнятися чим-небудь, що вимагає значних фізичних зусиль:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

42. Я вважав за краще б поводитися з людьми ввічливими і делікатними, чим з грубуватими і прямолінійними:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

43. Коли мене критикують на людях, це мене украй пригноблює:
а) так, це вірно; б) вірно щось середнє; в) це невірно.

44. Якщо мене викликає до себе начальник, я:
а) використовую цей випадок, аби попросити про те, що мені потрібне;
б) вірно щось середнє;
в) турбуюся, що зробив щось не так.

45. Я вважаю, що люди повинні дуже серйозно подумати, перш ніж відмовлятися від досвіду колишніх років, минулих століть:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

46. Читаючи що-небудь, я завжди добре усвідомлюю прихований намір автора переконати мене в чомусь:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

47. Коли я вчився в 7-10 класах, я брав участь в спортивному житті школи:
а) досить часто; б) від випадку до випадку; в) дуже рідко.

48. Я підтримую удома хороший порядок і майже завжди знаю що де лежить:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

49. Коли я думаю про те, що сталося протягом дня, я незрідка випробовую занепокоєння:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

50. Інколи я сумніваюся, чи дійсно люди, з якими я розмовляю, цікавляться тим, що я говорю:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

51. Якби мені довелося вибирати, я вважав за краще б бути:
а) лісничим;
б) важко вибрати;
в) вчителем старших класів.

52. До дня народження, до свят:
а) люблю робити дарунки;
б) важко відповісти;
в) вважаю, що покупка дарунків — декілька неприємний обов’язок.

53. «Втомлений» так відноситься до «робота», як «гордий» до:
а) посмішка; б) успіх; в) щасливий.

54. Яке з даних слів не личить до двох останнім:
а) свічка; б) місяць; в) лампа.

55. Мої друзі:
а) мене не підводили;
б) зрідка;
в) підводили досить часто.

56. У мене є такі якості, по яких я ясно перевершую інших людей:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

57. Коли я засмучений, я всіляко прагну приховати свої відчуття від інших:
а) так, це вірно; б) швидше щось середнє; в) це невірно.

58. Мені хотілося б ходити в кіно, на різні вистави і в інші місця, де можна розважитися:
а) частіше за один раз в тиждень (частіше, ніж більшість людей);
б) приблизно раз на тиждень (як більшість);

в) рідше за один раз в тиждень (рідше, ніж більшість).

59. Я думаю, що особиста свобода в поведінці важливіше хороших манер і дотримання правил етикету:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

60. У присутності людей значніших, ніж я (людей старше за мене, або з великим досвідом, або з вищим положенням), я схильний триматися скромно:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

61. Мені важко розповісти що-небудь великій групі людей або виступити перед великою аудиторією:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

62. Я добре орієнтуюся в незнайомій місцевості, легко можу сказати, де північ, де південь, схід або захід:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.


63. Якби хтось розсердився на мене:
а) я постарався б його заспокоїти;
б) не знаю, що б я зробив;
в) це викликало б у мене роздратування.

64. Коли я бачу статтю, яку вважаю несправедливою, я швидше схильний забути про це, чим з обуренням відповісти авторові:
а) так, це вірно; б) не упевнений; в) ні, це невірно.

65. У моїй пам’яті не затримуються надовго неістотні дрібниці, наприклад назви вулиць, магазинів:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

66. Мені могла б сподобатися професія ветеринара, який лікує і оперує тварин:
а) так; б) важко сказати; в) немає.

67. Я їм з насолодою і не завжди настільки ретельно піклуюся про свої манери, як це роблять інші люди:
а) так, це вірно; б) не упевнений; в) ні, це невірно.

68. Бувають періоди, коли мені ні з ким не хочеться зустрічатися:
а) дуже рідко; б) вірно щось середнє; в) досить часто.

69. Інколи мені говорять, що мій голос і вигляд дуже явно видають моє хвилювання:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

70. Коли я був підлітком і моя думка розходилася з батьківською, я зазвичай:
а) залишався при своїй думці;
б) середнє між а і в;
в) поступався, визнаючи їх авторитет.

71. Мені б хотілося працювати в окремій кімнаті, а не разом з колегами:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

72. Я вважав за краще б жити тихо, як мені подобається, ніж бути предметом захоплення, завдяки своїм успіхам:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

73. У багатьох відношеннях я вважаю себе сповна зрілою людиною:
а) так, це вірно; б) не упевнений; в) ні, це невірно.

74. Критика в тому вигляді, в якому її здійснюють багато людей, швидше вибиває мене з колії, чим допомагає:
а) часто; б) зрідка; в) ніколи.

75. Я завжди в змозі строгий контролювати прояв своїх відчуттів:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає. ;

76. Якби я зробив корисний винахід, я вважав за краще б:
а) працювати над ним в лабораторії далі;
б) важко вибрати;
в) поклопотатися про його практичне використання.

77. «Здивування» так відноситься до «незвичайний», як «страх» до:
а) хоробрий; б) неспокійний; в) жахливий.

78. Який з наступних дробів не личить до двох останнім:
а) 3/7; би) 3/9; у) 3/11.

79. Мені здається, що деякі люди не помічають або уникають мене, хоча і не знаю, чому:
а) так, вірно; б) не упевнений; в) ні, це невірно.

80. Люди відносяться до мене менш доброзичливо, чим я на те заслуговую своїм добрим до них відношенням:
а) дуже часто; б) інколи; в) ніколи.

81. Вживання нецензурних виразів мені завжди осоружно (навіть якщо при цьому немає осіб іншої підлоги);
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

82. У мене, безумовно, менше друзів, чим у більшості людей:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

83. Дуже не люблю бувати там, де ні з ким поговорити:
а) вірно; б) не упевнений; в) невірно.

84. Люди інколи називають мене легковажним, хоча і вважають приємною людиною:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

85. У різних ситуаціях в суспільстві я випробовував хвилювання, схоже на те, яке випробовує чоловік перед виходом на сцену:
а) досить часто; б) зрідка; в) навряд чи коли-небудь.

86. Знаходячись в невеликій групі людей, я задовольняюся тим, що тримаюся збоку і здебільше надаю говорити іншим:

а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

87. Мені більше подобається читати:
а) реалістичні описи гострих військових або політичних конфліктів;
б) не знаю, що вибрати;
в) роман, збуджуючий уяву і відчуття.

88. Коли мною намагаються командувати, я навмисне роблю все навпаки:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

89. Якщо начальство або члени сім’ї в чомусь мені докоряють, то, як правило, лише зачепило:
а) вірно; б) щось середнє між а і в; в) невірно.

90. Мені не подобається манера деяких людей «втупитися» і безцеремонно дивитися на людину в магазині або на вулиці
а) вірно; б) вірно щось середнє; в) невірно.

91. Під час тривалої подорожі я вважав за краще б:
а) читати що-небудь складне, але цікаве;
б) не знаю, що вибрав би;
в) провести час, розмовляючи з попутником.

92. У жартах про смерть немає нічого поганого або осоружного доброму смаку:
а) так, згоден; б) вірно щось середнє; в) ні, не згоден.

93. Якщо мої знайомі погано поводяться зі мною і не приховують своєї неприязні:
а) це ніскільки мене не пригноблює;
б) вірно щось середнє;
в) я падаю духом.

94. Мені стає ніяково, коли мені говорять компліменти і хвалять в обличчя:
а) так, це вірно; б) вірно щось середнє; в) ні, це невірно.

95. Я вважав за краще б мати роботу:
а) з чітко певним і постійним заробітком;
б) вірно щось середнє;
в) з вищою зарплатою, яка б залежала від моїх зусиль і продуктивності.

96. Мені легко вирішити важке питання або проблему:
а) якщо я обговорюю їх з іншими;
б) вірно щось середнє;
в) якщо я обдумую їх наодинці.

97. Я охоче беру участь в суспільному житті, в роботі різних комісій:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

98. Виконуючи яку-небудь роботу, я не втихомирююся, поки не будуть враховані навіть самі незначні деталі:
а) вірно; б) середнє між а і в; в) невірно.

99. Інколи зовсім незначні перешкоди дуже сильно дратують мене:

а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

100. Я сплю міцно, ніколи не розмовляю уві сні:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

101. Якби я працював в господарській сфері, мені було б цікаво:
а) розмовляти із замовниками, клієнтами;
б) вибираю щось середнє;
в) вести рахунки і іншу документацію.

102. «Розмір» так відноситься до «довжини», як «нечесний» до:
а) в’язниця; б) грішний; в) що вкрав.

103. АБ так відноситься до ГВ, як СР до:
а) ПО; б) ОП; в) ТУ.

104. Коли люди поводяться нерозсудливо і безрозсудно;
а) я відношуся до цього спокійно;
б) вірно щось середнє;
в) переживаю до них почуття презирства.

105. Коли я слухаю музику, а поруч голосно розмовляють:
а) це мені не заважає, я можу зосередитися;
б) вірно щось середнє;
в) це псує мені задоволення і злить мене.

106. Думаю, що про мене правильніше сказати, що я:
а) ввічливий і спокійний;
б) вірно щось середнє;
в) енергійний і напористий.

107. Я вважаю, що:
а) жити потрібно за принципом «справі час — потісі година»;
б) щось середнє між а і в;
в) жити потрібніше веселіше, не особливо піклуючись про завтрашній день.

108. Краще бути обережним і чекати малого, ніж заздалегідь радіти, в глибині душі передчуваючи успіх:
а) згоден; б) не упевнений; в) не згоден.

109. Якщо я замислююся про можливі труднощі в своїй роботі:
а) я прагну заздалегідь скласти план, як з ними впоратися;
б) вірно щось середнє;
в) думаю, що впораюся з ними, коли вони з’являться.

110. Я легко освоююся в будь-якому суспільстві:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

111. Коли потрібно трохи дипломатії і уміння переконати людей в чому-небудь, зазвичай звертаються до мене:

а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

112. Мені було б цікаво:
а) консультувати молодих людей, допомагати їм у виборі роботи;
б) важко відповісти;
в) працювати інженером-економістом.

113. Якщо я абсолютно упевнений, що людина поступає несправедливо або егоїстично, я заявляю йому про це, навіть якщо це загрожує мені деякими неприємностями:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

114. Інколи я жартома роблю яке-небудь придуркувате зауваження лише для того, щоб здивувати людей і поглянути, що вони на це скажуть:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

115. Я б із задоволенням працював в газеті оглядачем театральних постановок, концертів і т. п.:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

116. Якщо мені довго доводиться сидіти на зборах, не розмовляючи і не рухаючись, я ніколи не випробовую потреби малювати що-небудь і соватися на стільці:
а) згоден; б) не упевнений; в) не згоден.

117. Якщо мені хтось говорить те, що, як мені відомо, не відповідає дійсності, я швидше подумаю:
а) «він — брехун»;
б) вірно щось середнє;
в) «мабуть, його невірно інформували».

118. Передчуття, що мене чекає якесь покарання, навіть якщо я не зробив нічого поганого, виникає у мене:
а) часто; б) інколи; в) ніколи.

119. Думка, що хвороби викликаються психічними причинами в тій же мірі, що і фізичними (тілесними), значно перебільшено:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

120. Урочистість, барвистість повинні обов’язково зберігатися в будь-якій важливій державній церемонії:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

121. Мені неприємно, якщо люди вважають, що я дуже невитриманий і нехтую правилами пристойності:
а) дуже; б) небагато; в) зовсім не непокоїть.

122. Працюючи над чимось, я вважав за краще б робити це:
а) у колективі;
б) не знаю, що вибрав би;
в) самостійно.

123. Бувають періоди, коли важко стриматися від відчуття жалості до самого собі:

а) часто; б) інколи; в) ніколи.

124. Частенько люди дуже швидко виводять мене з себе:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

125. Я завжди можу без особливих труднощів позбавитися від старих звичок і не повертатися до них більше:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

126. При однаковій зарплаті я вважав за краще б бути:
а) адвокатом;
б) важко вибрати;
в) штурманом або льотчиком.

127. «Краще» так відноситься до «найгірший», як «повільніше» до:
а) швидкий; б) найкращий; в) якнайшвидший.

128. Яке з наступних поєднань знаків повинне продовжити ряд ХООООХХОООХХХ:
а) ОХХХ; б) ООХХ; в) ХООО.

129. Коли приходить час для здійснення того, що я заздалегідь планував і чекав, я інколи відчуваю себе не в змозі це зробити:
а) згоден; б) вірно щось середнє; в) не згоден.

130. Зазвичай я можу зосередитися і працювати, не звертає уваги на те, що люди довкола дуже шумлять:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

131. Буває, що я говорю незнайомим людям про речі, які здаються мені важливими, незалежно від того, запитують мене про це чи ні:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

132. Я провожу багато вільного часу, розмовляючи з друзями про ті приємні події, які ми разом пережили колись:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

133. Мені приносить задоволення здійснювати ризиковані вчинки лише ради забави:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

134. Мене дуже дратує вигляд неприбраної кімнати:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

135. Я вважаю себе дуже товариською (відкритим) людиною:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

136. У спілкуванні з людьми:
а) я не прагну стримувати свої відчуття;
б) вірно щось середнє;
в) я приховую свої відчуття.

137. Я люблю музику:

а) легку, живу, холоднувату;
б) вірно щось середнє;
в) емоційно насичену і сентиментальну.

138. Мене більше захоплює краса вірша, чим краса і досконалість зброї:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

139. Якщо моє вдале зауваження залишилося непоміченим:
а) я не повторюю його; б) важко відповісти; у) повторюю своє зауваження знову.

140. Мені б хотілося вести роботу серед неповнолітніх правопорушників, звільнених на поруки:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.


141. Для мене поважніше:
а) зберігати хороші стосунки з людьми;
б) вірно щось середнє;
в) вільно виражати свої відчуття.

142. У туристській подорожі я вважав за краще б дотримуватися програми, складеної фахівцями, ніж самому планувати свій маршрут:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

143. Про мене справедливо думають, що я наполеглива і працелюбна людина, але успіхів добиваюся рідко:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

144. Якщо люди зловживають моєю прихильністю до них, я не ображаюся і швидко забуваю про це:
а) згоден; б) не упевнений; в) не згоден.

145. Якби в групі розгорілася запекла суперечка:
а) мені було б цікаво, хто вийде переможцем;
б) вірно щось середнє;
в) я б дуже хотів, аби все закінчилося мирно.

146. Я вважаю за краще планувати свої справи сам, без стороннього втручання і чужих рад:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

147. Інколи відчуття заздрості впливає на мої вчинки, а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

148. Я твердо переконаний, що начальник може бути не завжди прав, але він завжди має право наполягти на своєму:
а) так; би) не упевнений; в) немає.

149. Я починаю нервувати, коли замислююся про все, що мене чекає:
а) так; би) інколи; в) немає.

150. Якщо я беру участь в якій-небудь грі, а ті, що оточують голосно висловлюють свої міркування, мене це не виводить з рівноваги:

а) згоден; би) не упевнений; в) не згоден.

151. Мені здається, цікаво бути:
а) художником;
б) не знаю, що вибрати;
в) директором театру або кіностудії.

152. Яке з наступних слів не личить до двох останнім:

а) який-небудь; б) декілька; в) велика частина.

153. «Полум’я» так відноситься до «жари», як «троянда» до:

а) Шип; б) червоні пелюстки; в) запах.

154. У мене бувають такі сни, що хвилюють, що я пробуджуюся:

а) часто; б) зрідка; в) практично ніколи.

155. Навіть якщо багато що проти успіху якого-небудь почину, я все-таки вважаю, що варто ризикнути:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

156. Мені подобаються ситуації, в яких я мимоволі виявляюся в ролі керівника, тому що краще за всіх знаю, що повинен робити колектив:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

157. Я вважав за краще б одягатися швидше скромно, так, як все, ніж помітно і оригінально:
а) згоден; би) не упевнений; в) не згоден.

158. Вечір, проведений за улюбленим заняттям, залучає мене більше, ніж жвава вечірка:
а) згоден; би) не упевнений; в) не згоден.

159. Деколи я нехтую добрими радами людей, хоча і знаю, що не повинен цього робити:
а) зрідка; б) навряд чи коли-небудь; в) ніколи.

160. Приймаючи рішення, я вважаю для себе обов’язковим враховувати основні форми поведінки — «що таке добре і що таке погано»:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

161. Мені не подобається, коли люди дивляться, як я працюю:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

162. Не завжди можна здійснити що-небудь поступовими, помірними методами, інколи необхідно застосувати силу:
а) згоден; би) вірно щось середнє; в) не згоден.

163. У школі я вважав за краще (вважаю за краще):
а) російська мова;
б) важко сказати;
в) математику або арифметику.

164. Інколи у мене бували засмучення через те, що люди говорили про мене погано позаочі без всяких на те підстав:
а) так; би) важко відповісти; в) немає.

165. Розмови з людьми рядовими, зв’язаними умовностями і своїми звичками:
а) часто бувають вельми цікавими і змістовними;
б) вірно щось середнє;
в) дратують мене, оскільки бесіда крутиться довкола дурниць і їй бракує глибина.

166. Деякі речі викликають в мені такий гнів, що я вважаю за краще взагалі про них не говорити:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

167. У вихованні важливіше:
а) оточити дитяти коханням і турботою;
б) вірно щось середнє;
в) виробити у дитяти бажані навики і погляди.

168. Люди вважають мене спокійною, урівноваженою людиною, яка залишається незворушною за будь-яких обставин:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

169. Я думаю, що наше суспільство, керуючись доцільністю, повинне створювати нові звичаї і відкидати убік старі звички і традиції:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

170. У мене бували неприємні випадки через те, що, задумавшись, я ставав неуважним:
а) навряд чи коли-небудь;
б) вірно щось середнє;
в) кілька разів.

171. Я краще засвоюю матеріал:
а) читаючи добре написану книгу;
б) вірно щось середнє;
в) беручи участь в колективному обговоренні.

172. Я вважаю за краще діяти по-своєму, замість того аби дотримуватися загальноприйнятих правил:
а) згоден; би) не упевнений; в) не згоден.

173. Перш ніж висловити свою думку, я вважаю за краще почекати, поки не буду повністю упевнений в своїй правоті:
а) завжди; б) зазвичай; в) лише якщо це практично можливо.


174. Інколи дрібниці нестерпимо діють на нерви, хоча я і розумію, що це дурниці:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

175. Я не часто говорю під впливом моменту таке, про що мені пізніше доводиться пошкодувати:
№ а) згоден; би) вірно щось середнє; в) не згоден.

176. Якби мене попросили організувати збір грошей на дарунок кому-небудь або брати участь в організації ювілейного торжества:

а) я погодився б;
б) не знаю, що зробив би;
в) сказав би, що, на жаль, дуже зайнятий.

177. Яке з наступних слів не личить до двох останнім:
а) широкий; би) зигзагоподібний; в) прямій.

178. «Скоро» так відноситься до «ніколи», як «близько» до:
а) ніде; б) далеко; в) геть.

179. Якщо я зробив якийсь промах в суспільстві, я досить швидко забуваю про це:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

180. Оточує відомо, що у мене багато різних ідей і я майже завжди можу запропонувати якесь вирішення проблеми:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

181. Мабуть, для мене характерніша:
а) нервозність при зустрічі з несподіваними труднощами;
б) не знаю, що вибрати;
в) терпимість до бажань (вимогам) інших людей.

182. Мене вважають дуже захопленою людиною:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

183. Мені подобається робота всіляка, пов’язана з частими змінами і поїздками, навіть якщо вона трохи небезпечна:
а) так; би) вірно щось середнє; в) немає.

184. Я людина вельми пунктуальна і завжди наполягаю на тому, аби все виконувалося як можна точніше:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

185. Мені приносить задоволення робота, яка вимагає особливої сумлінності і точної майстерності:
а) так; б) вірно щось середнє; в) немає.

186. Я належу до енергійних людей, які завжди чимось зайняті:
а) так; б) не упевнений; в) немає.

187. Я сумлінно відповів на всі питання і жодного не пропустив:
а) так; б) не упевнений; в) немає.


Ключ до методики Р. Кеттелла «16 ФЛО — А: У — 187»


1. А: 3а, 26в, 27в, 51в, 52а, 76в, 101а, 126а, 151в, 176а.


2. У: 286,536,546,776,786,102в, 1036,127в, 1286,152а, 153в, 177а, 178а.


3. З: 4а, 5в, 29в, 30а, 55а, 79в, 80в, 104а, 105а, 129в, 130а, 154в, 179а.


4. Е: 6в, 7а, 31в, 32в, 56а, 57в, 81в, 106в, 131а, 155а, 156а, 180а, 181а.


5. F: 8в, 33а, 58а, 82в, 107в, 108в, 132а, 133а, 157в, 158в, 182а, 183а.

6. О: 9в, 34в, 59в, 83а, 84в, 109а, 134а, 159в, 160а, 111а, 185а.


7. Н; 10а, 35в, 36а, 60в, 61в, 85в, 86в, 110а, 111а, 135а, 136а, 161в, 186а.


8. I: 11в, 12а, 37а, 62в, 87в, 112а, 137в, 138а, 162в, 163а.


9. L: 13в, 38а, 63в, 64в, 88а, 89в, 113а, 114а, 139в, 164а.


10. М: 14в, 15в, 39а, 40а, 65а, 90в, 91а, 115а, 116а, 140а, 141в, 165в, 166в.


11. N: 16в, 17а, 41в, 42а, 66в, 67в, 92в, 117а, 142в, 167а.


12. O:18а, 19в, 43а, 44в, 68в, 69а, 93в, 94а, 118а, 119а, 143а, 144в, 168в.


13. Q1: 20а, 21а, 45в, 46а, 70а, 95в, 120в, 145а, 169а, 170в.


14. Q2: 22в, 47а, 71а, 72а, 96в, 97в, 121в, 122в, 146а, 171а.


15. Q3: 23в, 24в, 48а, 73а, 98а, 123в, 147в, 148а, 172в, 173а.


16. Q4: 25в, 49а, 50а, 74а, 75в, 99а, 100в, 124а, 125в, 149а, 150в, 174а, 175в.


У другому чиннику збіг з ключем дорівнює 1 балу.

У останніх чинниках збіг з «б» дорівнює 1 балу, а збіг з буквами «а» і «в» по ключу дорівнює 2 балам.

3.2. Методика експрес - діагностики характерологічних особливостей особистості.

В основі розробки даної методики лежить факт повторення набору подібних загальнопсихологічних типів у різних авторських класифікаціях (Кеттел, Леонгард, Айзенк, Личко та ін.

Пропонована методика містить опитувальник Айзенка (підлітковий варіант), класифікація в залежності від співвідношення результатів шкали нейротизму і шкали інтроверсії, вербальне опис особливостей кожного типу і основний напрямок тактики взаємовідносин з підлітками кожного типуВ якості основного використовується тест Айзенка (підлітковий варіант), шкала градації результатів і розроблені типологічні характеристики та рекомендації щодо корекції.

«На запропоновані запитання випробовуваний повинен відповідати« так »чи« ні », не роздумуючи. Відповідь заноситися на опитувальний лист під відповідним номером ».

Опитувальник Айзенка


1. Чи любиш ти шум і метушню навколо себе?
2. Чи часто ти потребуєш друзів, які могли б тебе підтримати?
3. Ти завжди знаходиш швидку відповідь, коли тебе про що небудь запитають?
4. Чи буває так, що ти роздратований чим-небудь?
5. Чи часто у тебе міняється настрій?
6. Чи правда, що тобі легше і приємніше з книгами. Чим з хлопцями?
7. Чи часто тобі заважають заснути різні думки?
8. Ти завжди робиш так, як тобі говорять?
9. Чи любиш ти жартувати над ким-небудь?
10. Ти коли-небудь відчував себе нещасним, хоча на це не було справжньої причини?
11. Чи можеш ти сказати про себе, що ти веселий, жива людина?
12. Ти коли-небудь порушував правила поведінки в школі?
13. Чи правда, що ти часто роздратований чим-небудь?
14. Чи подобається тобі все робити в швидкому темпі (якщо ж, навпаки, схильний до неквапливості, відповідай «ні»).
15. Ти переживаєш через будь-яких подій, які мало не відбулися, хоча все скінчилося добре?
16. Тобі можна довірити будь-яку таємницю?
17. Чи можеш ти без особливих зусиль внести пожвавлення в нудну компанію однолітків?
18. Чи буває так, що у тебе без будь-якої причини (фізичного навантаження) сильно б'ється серце?
19. Робиш ти звичайно перший крок для того, щоб подружитися з ким-небудь?
20. Ти коли-небудь говорив неправду?
21. Ти легко розбудовуєшся, коли критикують тебе і твою роботу?
22. Ти часто жартуєш і розказуєш смішні історії своїм друзям?
23. Ти часто відчуваєш себе втомленим?
24. Ти завжди спочатку робиш уроки, а все інше потім?
25. Ти звичайно веселий і всім задоволений?
26. Уразливий ти?
27. Ти дуже любиш спілкуватися з іншими хлопцями?
28. Завжди ти виконуєш прохання рідних про допомогу по господарству?
29. У тебе бувають запаморочення?
30. Чи буває так, що твої дії і вчинки ставлять інших людей в незручне становище?
31. Ти часто відчуваєш, що тобі що-небудь набридло?
32. Чи любиш ти іноді похвалитися?
33. Ти найчастіше сидиш і мовчиш, коли потрапляєш в суспільство незнайомих людей?
34. хвилюєшся ти іноді так, що не можеш всидіти на місці?
35. ти зазвичай швидко приймаєш рішення?
36. Ти ніколи не шумиш в класі, навіть коли немає вчителя?
37. Тобі часто сняться страшні сни?
38. Чи можеш ти дати волю почуттям і повеселитися в товаристві друзів?
39. Тебе легко засмутити?
40. Чи траплялося тобі погано говорити про кого-небудь?
41. Чи правда, що ти зазвичай говориш і дієш швидко, не затримуючись особливо на роздумування?
42. Якщо опиняєшся в дурному положенні, то потім довго переживаєш?
43. Тобі дуже подобаються галасливі і веселі ігри?
44. Ти завжди будеш їсти, те, що тобі подають?
45. Тобі важко відповісти «ні», коли тебе про що-небудь просять?
46. Ти любиш часто ходити в гості?
47. Чи бувають такі моменти, коли тобі не хочеться жити?
48. Чи був ти коли небудь грубий з батьками?
49. Чи вважають тебе хлопці веселим і живою людиною?
50. Ти часто відволікаєшся, коли робиш уроки?
51. Ти частіше сидиш і дивишся, ніж приймаєш активну участь в загальному святкуванні?
52. Тобі зазвичай буває важко заснути через різних думок?
53. Буваєш чи, ти абсолютно впевнений, що зможеш впоратися зі справою, яку повинен виконати?
54. Чи буває, що ти відчуваєш себе самотнім?
55. Ти соромишся заговорити першим з новими людьми?
56. Ти часто спохвачуєшся, коли пізно що-небудь виправити?
57. Коли хто-небудь із хлопців кричить на тебе, ти теж кричиш у відповідь?
58. Чи буває так, що ти іноді відчуваєш себе веселим або сумним без будь-якої причини?
59. Ти вважаєш, що важко отримати справжнє задоволення від жвавої компанії однолітків?
60. Тобі часто доводиться хвилюватися через те, що ти зробив що-небудь, не подумавши?

Ключ
1. Екстраверсія (Е):
«Так»: 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57.
«Ні»: 6, 33, 51, 55, 59.
2. Нейротизм (Н): «так»: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31,34, 37, 39,
42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
3. «Брехня»:
«Так»: 8, 16, 24, 28, 36,44.
«Ні»: 4, 12, 20, 32, 40, 48.

Нормативи для підлітків 12 - 17 років: Екстраверсія (Е) -11 -14 балів, «брехня» - 4-5 балів, нейротизм (Н) - 10-15 балів.

Дані по тесту Айзенка

Дані по тесту Айзенка

Е (у балах)

Н (балах)

Е (у балах)

Н (балах)

1

0-4

0-4

17

16-20

4-8

2

20-24

0-4

18

4-8

16-20

3

20-24

20-24

19

4-8

4-8

4

0-4

20-24

20

16-20

16-20

5

0-4

4-8

21

12-16

8-12

6

0-4

16-20

22

8-12

8-12

7

0-4

8-16

23

16-20

8-12

8

4-8

0-4

24

12-16

4-8

9

8-16

0-4

25

4-8

4-8

10

16-20

0-4

26

4-8

8-12

11

20-24

4-8

27

4-8

12-16

12

20-24

8-16

28

8-12

16-20

13

20-24

16-20

29

12-16

16-20

14

16-20

20-24

30

16-20

12-16

15

8-16

20-24

31

8-12

12-16

16

4-8

20-24

32

12-16

12-16

(Тестування дітей / Автор - укладач У Богомолов. Серія «Психологічний практикум». - Ростов н / Д: «фенікс», 2004. - 231с.)

3.3. ПОБУДОВА ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОФІЛЕЙ КРЕАТИВНІСТІ «Я – РЕАЛЬНИЙ» І «Я – ІДЕАЛЬНИЙ»

КРЕАТИВНі ЯКОСТІ:

О - оригінальність

Д - допитливість

У - уява

І - інтуїція

М - творче мислення

Е - емоційність

Г - почуття гумору

П - творче відношення до професії

По кожному питанню відзначте збіг знаком "+" чи "_". Для ілюстрації вашого розуміння "Я - ідеального" і "Я - реального" намалюйте два кола і розділите кожний на 8 частин. Розмітьте отримані відрізки осі від середини на 10 рівних частин. На осях відкладаються бали, що відзначаються крапками на осі кожного креативного показника. Вони свідчать про рівень прояву восьми креативних якостей, що при об'єднанні крапок утворять психологічний профіль креативності.

З метою визначення резервів і творчого потенціалу особистості необхідно сполучити ці кола.

Ідеальне представлення про креативність і творчі схильності виконує функцію регулятора самооцінки і рефлексії, однак треба враховувати, що в людей ідеальне представлення про свої творчі можливості не збігається з реальним, воно буває завищеним чи заниженої.

До діагностики креативності потрібно підходити як до мініатюрної моделі творчого акта, що дає можливість орієнтації в рівні розвитку індивідуальної програми креативності особистості. Застосовувати тест "Креативність" можна паралельно з професійним схованим спостереженням прояву творчості в професійній діяльності. Діагностика креативності має орієнтований характер. Справжній прояв креативності відбувається в процесі продуктивної діяльності особистості.

Для аналізу частоти прояву окремих якостей креативності в конкретному класі зручно використовувати метод репертуарних грат.

3.4. Тест вольового самоконтролю.

Обладдня: тест-опитувальник А.В. Звєркова й Е.В. Ейдмана, бланк для відповідей, ручка.

Методика проведення. Дослідження за допомогою тест-опитувальника проводиться або з одним учнем, або із групою. Щоб забезпечити незалежність відповідей випробуваних, кожний одержує текст тест-опитувальника, бланк для відповідей, на якому надруковані номери питань і поруч із ними графа для відповіді.

Інструкція

Вам пропонується тест, що містить 30 тверджень. Уважно прочитайте кожне й вирішите, вірно або невірно дане твердження стосовно Вас. Якщо вірно, то в аркуші для відповідей проти номера даного твердження поставте знак “плюс”, а якщо порахуєте, що воно стосовно Вас невірно, то “мінус”.

Тест

1. Якщо щось не клеїться, у мене нерідко з’являється бажання кинути цю справу.

2. Я не відмовляюся від своїх планів і справ, навіть якщо доводиться вибирати між ними й приємною компанією.

3. При необхідності мені неважко стримати вибух гніву.

4. Звичайно я зберігаю спокій чекаючи приятеля, що спізнюється до призначеного часу.

5. Мене важко відволікти від початої роботи.

6. Мене сильно вибиває з колії фізичний біль.

7. Я завжди намагаюся вислухати співрозмовника, не перебиваючи, навіть якщо не терпиться йому заперечити.

8. Я завжди “гну” свою лінію.

9. Якщо треба, я можу не спати ніч безперервно (наприклад, робота, чергуванні) і весь наступний день бути в “гарній формі”.

10. Мої плани занадто часто перекреслюються зовнішніми обставинами.

11. Я вважаю себе терплячою людиною.

12. Не так-то просто мене змусити себе холодокровно спостерігати хвилююче видовище.

13. Мені рідко вдається змусити себе продовжувати роботу після серії образливих невдач.

14. Якщо я ставлюся до когось погано, мені важко приховувати свою неприязнь до нього.

15. При необхідності я можу займатися своєю справою у незручній і невідповідній обстановці.

16. Мені сильно ускладнює роботу розуміння того, що її необхідно будь-що зробити на певний термін.

17. Вважаю себе рішучою людиною.

18. З фізичною утомою я справляюся легше, ніж інші.

19. Краще почекати ліфт, чим підніматися по сходам.

20. Зіпсувати мені настрій не так-то просто.

21. Іноді якась дрібниця опановує моїми думками, не дає спокою, і я ніяк не можу її спекатись.

22. Мені важче зосередитися на завданні або роботі, чим іншим.

23. Переспорити мене важко.

24. Я завжди прагну довести почату справу до кінця.

25. Мене легко відволікти від справ.

26. Я іноді розумію, що намагаюся домогтися свого всупереч об’єктивним обставинам.

27. Люди часом заздрять моєму терпінню й скрупульозності.

28. Мені важко зберегти спокій у стресовій ситуації.

29. Я розумію, що під час монотонної роботи мимоволі починаю змінювати спосіб дії, навіть якщо це часом приводить до погіршення результатів.

30. Мене зазвичай сильно дратує, коли “перед носом” зачіняються двері транспорту, що йде, або ліфта.

Обробка результатів

Ціль обробки результатів - визначення величин індексів вольової самоконтролю по пунктах загальної шкали (З) і індексів по субшкалам “наполегливість” (Н) і “самовладання” (С).

Кожний індекс - це сума балів, отримана при підрахунку збігів відповідей випробуваного із ключем загальної шкали або субшкали.

У опитувальнику 6 маскувальних тверджень. Тому загальний сумарний бал по шкалі “З” повинен перебувати у діапазоні від 0 до 24, по субшкалі “наполегливість” - від 0 до 16 і по субшкалі “самовладання” - від 0 до 13:

Ключ

для підрахунку індексів вольового самоконтролю

Загальна шкала 1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 18+, 20+, 21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30-

“Наполегливість” 1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 24+, 25-, 27+

“Самовладання” 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-, 30-

Аналіз результатів

У самому загальному вигляді під рівнем вольового самоконтролю розуміється міра оволодіння власною поведінкою у різних ситуаціях, здатність свідомо управляти своїми діями, станами й спонуканнями.

Рівень розвитку вольового самоконтролю може бути охарактеризовано у цілому й окремо по таких властивостях характеру як наполегливість і самовладання.

Рівні вольової саморегуляції визначаються у зіставленні із середніми значеннями кожної зі шкал. Якщо вони становлять більше половини максимально можливої суми збігів, то даний показник відбиває високий рівень розвитку загальної саморегуляції, наполегливості або самовладання. Для шкали “З” ця величина дорівнює 12, для шкали “Н” – 8, для шкали “С ” – 6.

Високий бал по шкалі “З” характерний для осіб емоційно зрілих, активних, незалежних, самостійних. Їх відрізняє спокій, упевненість у собі, стійкість намірів, реалістичність поглядів, розвинене почуття відповідальності. Як правило, вони добре рефлексують особисті мотиви, планомірно реалізують виниклі наміри, уміють розподіляти зусилля й здатні контролювати свої вчинки, мають виражену соціально-позитивну спрямованість. У граничних випадках у них можливе наростання внутрішньої напруженості, зв’язаної із прагненням проконтролювати кожний нюанс власного поводження й тривогою із приводу найменшої його спонтанності.

Низький бал спостерігається у людей чутливих, емоційно нестійких, ранимих, невпевнених у собі. Рефлексивність у них невисока, а загальна активність, як правило, знижена. Їм властива імпульсивність і нестійкість намірів. Це може бути пов’язане як з незрілістю, так і з вираженою витонченістю натури, не підкріпленою здатністю до рефлексії й самоконтролю.

Субшкала “наполегливість” характеризує силу намірів людини - його прагнення до завершення початої справи. На позитивному полюсі - діяльні, працездатні люди, що активно прагнуть до виконання наміченого, їх мобілізиують перешкоди на шляху до мети, але відволікають альтернативи й спокуси, головна їхня цінність - почата справа. Таким людям властива повага до соціальних норм, прагнення повністю підкорити їм свою поведінку. Таким людям властива можлива втрата гнучкості поведінки, поява маніакальних тенденцій. Низькі значення по даній шкалі свідчать про підвищену лабільність, непевність, імпульсивність, які можуть привести до непослідовності й навіть розкиданості поведінки. Знижене тло активності й працездатності, як правило, компенсується у таких осіб підвищеною чутливістю, гнучкістю, винахідливістю, а також тенденцією до вільного трактування соціальних норм.

Субшкала “самовладання” відбиває рівень довільного контролю емоційних реакцій і станів. Високий бал по субшкалі набирають люди емоційно стійкі, що добре володіють собою в різних ситуаціях. Властиве ним внутрішній спокій, упевненість у собі звільняє від страху перед невідомістю, підвищує готовність до сприйняття нового, несподіваного й, як правило, сполучається з волею поглядів, тенденцією до новаторства й радикалізму. Разом з тим прагнення до постійного самоконтролю, надмірне свідоме обмеження спонтанності може приводити до підвищення внутрішньої напруженості, перевазі постійної заклопотаності й стомлюваності.

На іншому полюсі даної субшкали – спонтанність і імпульсивність у сполученні з уразливістю й перевагою традиційних поглядів обгороджують людину від інтенсивних переживань і внутрішніх конфліктів, сприяють незворушному тлу настрою.

Соціальна бажаність високих показників по шкалі неоднозначна. Високі рівні розвитку вольової саморегуляції можуть бути пов’язані із проблемами в організації життєдіяльності й відносинах з людьми. Часто вони відбивають появу дезадаптивних форм поведінки. На відмінність від них низькі рівні самовладання у низькі випадків виконують компенсаторні функції. Але також свідчать про порушення у розвитку властивостей особистості і її вмінні будувати відносини з іншими людьми й адекватно реагувати на ті або інші ситуації.

3.5. Методика виявлення та оцінки комунікативних і організаторських здібностей школярів („Методика КОН-1”)

Інструкція випробуваному. Вам потрібно відповісти на всі запитання. Вільно висловлюйте свою думку по кожному з них і відповідайте: якщо ваша відповідь на запитання позитивна, то у відповідній клітинці бланку відповідей поставте знак „+”, якщо негативна, то „-”.

Вам потрібно уважно простежити за тим, щоб номер запитання й номер клітинки, де ви фіксуєте свою відповідь, співпали. Заповнюючи аркуш відповідей, майте на увазі, що запитання короткі й не можуть включити всі необхідні деталі. Уявіть собі типові ситуації й не задумуйтесь над дрібницями. Також не слід витрачати багато часу на обдумування, відповідайте швидко. Можливо на окремі запитання вам буде важко відповісти. Тоді намагайтеся дати ту відповідь, яку ви вважаєте більш правильною. Коли ви відповідаєте на будь-яке із запитань, не намагайтеся створити добре враження своїми відповідями. Зауважимо, що хороших і поганих запитань немає

Бланк запитань

1. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтесь?

2. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття вашої думки?

3. Чи довго вас турбує відчуття образи, завданої вам ким-небудь із товаришів?

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, яка виникла несподівано?

5. Чи є у вас прагнення до знайомств із новими людьми?

6. Чи подобається вам займатися громадською роботою?

7. Правда, що вам приємніше й простіше проводити час із книгою або за яким-небудь іншим заняттям, ніж із людьми?

8. Якщо виникли деякі перешкоди в реалізації ваших намірів, чи легко ви від них відступаєте?

9. Чи легко ви вступаєте в контакт із людьми, які значно старші вас за віком?

10. Чи любите Ви придумувати, організовувати зі своїми товаришами різні ігри та розваги?

11. Чи важко вам включитися в спілкування в новому товаристві?

12. Часто ви відкладаєте на наступні дні справи, які потрібно було б виконати сьогодні?

13. Чи легко вам вдається встановлювати контакт із незнайомими людьми?

14. Чи домагаєтесь ви, щоб ваші товариші діяли відповідно до ваших думок?

15. Чи важко ви адаптуєтесь в новому колективі?

16. Вірно, що у вас не буває конфліктів із товаришами через невиконання ними своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків?

17. Чи прагнете ви при нагоді познайомитися й поговорити з новою людиною?

18. Чи часто ви при вирішені важливих справ берете ініціативу на себе?

19. Чи дратують вас оточуючі люди, чи хочеться вам побути одному?

20. Правда, що ви погано орієнтуєтесь в незнайомій для вас ситуації?

21. Чи подобаєтеся вам постійно знаходитися серед людей?

22. Чи виникає у вас роздратованість, якщо вам не вдається закінчити розпочату справу?

23. Чи відчуваєте ви труднощі, незручність, сором’язливість, якщо доводиться виявляти ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною?

24. Чи правда, що ви стомлюєтесь від тривалого спілкування з товаришами?

25 Чи любите ви брати участь у колективних іграх?

26. Чи часто ви виявляєте ініціативу при вирішені питань?

27. Чи правда, що ви відчуваєте себе невпевнено серед мало знайомих вам людей?

28. Чи правда, що ви рідко прагнете довести свою правоту?

29. Чи вважаєте ви, що вам потрібно прикласти великі зусилля, щоб внести пожвавлення в незнайоме для вас товариство?

30. Чи брали ви участь у громадській роботі в школі?

31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю людей?

32. Правда, що ви намагаєтесь відстоювати свою думку або рішення, якщо воно не було одразу прийнято вашими товаришами?

33. Чи почуваєте ви себе невимушено, потрапляючи в незнайоме для вас оточення?

34. Чи з охотою ви приступаєте до організації різних заходів для своїх товаришів?

35. Чи правда, що ви почуваєте себе досить упевнено і спокійно, коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей?

36. Чи часто ви спізнюєтесь на ділові зустрічі, побачення?

37. Правда, що у вас багато друзів?

38. Чи часто ви опиняєтесь в центрі уваги своїх товаришів?

39. Чи часто ви соромитесь, відчуваєте невпевненість при спілкуванні з малознайомими людьми?

40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в колі великої групи своїх товаришів?

Бланк відповідей

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________

Школа __________________ клас ______________ дата _______________

1 11 21 31

2 12 22 32

3 13 23 33

4 14 24 34

5 15 25 35

6 16 26 36

7 17 27 37

8 18 28 38

9 19 29 39

10 20 30 40

Аналіз результатів дослідження

А. Виявлення комунікативних здібностей

Визначенню комунікативних здібностей в анкеті присвячені всі непарні запитання: 1, 3, 5... 39. Всього - 20. При цьому 10 запитань прямі, а інші 10 - зворотні Особистість, яка володіє комунікативними здібностями на прямі запитання дає стверджувальну відповідь „так”, а на зворотні - заперечну „ні” Прямі запитання: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37. Зворотні запинання: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. Оцінюється кількість балів. Бал отримується, коли на пряме запитання дається відповідь „так”, а на зворотне - „ні”.

Б. Виявлення організаторських здібностей

Визначенню організаторських здібностей присвячені всі парні запитання 2, 4, 6... 40. Всього - 20 Опрацювання результатів проводиться аналогічно з опрацюванням результатів комунікативних здібностей. При цьому прямими запитаннями є - 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, а непрямими - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28; 32, 36, 40.

Оціночний коефіцієнт „К” комунікативних та організаторських здібностей визначається відношенням кількості відповідей, що співпали з питаннями кожного розділу до максимально можливого числа 20. При цьому використовується формула:

, або К=0,05

де К – числове значення коефіцієнта;

А - кількість відповідей, що співпали.

Шкала оцінок комунікативних здібностей

К

О

Рівень прояву комунікативних здібностей

0,10 - 0,45

1

Низький

0,46 - 0,55

2

Нижчий за середній

0.56 - 0,65

3

Середній

0,66 - 0,75

4

Високий

0,76 - 1,00

5

Дуже високий

Шкала оцінок організаторських здібностей

К

О

Рівень прояву організаторських здібностей

О,20 - 0,55

1

Низький

0,56 - 0,65

2

Нижчий за середній

0,66 - 0,70

3

Середній

0,71 - 0,80

4

Високий

0,81 - 1,00

5

Дуже високий

Особи, які отримали оцінку „1” (О = 1), характеризуються вкрай низьким рівнем прояву здібностей до комунікативної й організаторської діяльності. В осіб, які отримали оцінку „2” (О = 2), розвиток комунікативних і організаторських здібностей перебуває на рівні, нижче від середнього. Діти цієї групи не прагнуть до спілкування, відчувають себе незручно в новому товаристві і тому переважно проводять час на одинці із собою, обмежуючи коло своїх знайомств. Також вони відчувають труднощі у встановленні контактів із людьми й у виступах перед аудиторією. Погано орієнтуються в незнайомій ситуації, коли доводиться відстоювати свою думку. Важко переживають образи. Виявлення ініціативи в громадській діяльності вкрай низьке. У багатьох справах вони намагаються уникнути прийняття самостійних рішень.

Особи, які отримали оцінку „3” (О = 3), відносяться до групи середнього рівня прояву комунікативних і організаторських здібностей. Володіючи в цілому середніми показниками, діти цієї групи прагнуть до контакту з людьми, не обмежують кола своїх знайомив, відстоюють свою думку, планують роботу. В той же час потенціал цих здібностей не відзначається високою самостійністю. Ця група осіб має потребу в формуванні й розвитку комунікативних і організаторських здібностей.

Особи, які отримали оцінку „4” (О = 4), відносяться до групи з високим рівнем прояву комунікативних і організаторських здібностей. Вони не розгублюються в нових умовах, швидко знаходять друзів, постійно намагаються розширити коло своїх знайомих, займаються громадською діяльністю, допомагають близьким, друзям, виявляють ініціативу в спілкуванні із задоволенням беруть участь в організації громадських заходів, можуть самостійно прийняти рішення в складній ситуації. Усе це вони роблять згідно внутрішніх прагнень.

Особи, що отримали оцінку „5” (О = 5), володіють дуже високим рівнем прояву комунікативних і організаторських здібностей. Вони відчувають необхідність у комунікативній і організаторській діяльності і активно прагнуть до неї. Для них характерні швидка орієнтація в складних ситуаціях та невимушеність поведінки в новому колективі. Вони ініціативні у важливій справі. У складній ситуації приймають самостійні рішення, відстоюють свою думку й домагаються визнання товаришів. Також люди цього типу спроможні внести пожвавлення в незнайоме товариство і люблять організовувати різні ігри, заходи. Вони наполегливі в діяльності і самі шукають справу, яка б задовольнила їх потребу в комунікативній і організаторській діяльності.

3.6. Визначення рівня самооцінки.

Методика „Моя самооцінка”.

Інструкція випробуваному. Із прочитаних слів, які характеризують окремі якості особистості (риси характеру), складіть два стовпчики слів по 10-20 в кожному. У першу колонку, назвемо її „Мій ідеал”, помістить слова, які характеризують ваш ідеал особистості. У другу колонку, назвемо її „Анти ідеал”, помістіть слова, якими ваш ідеал людини не може володіти.

Вам пропонується 50 рис характеру. Вибір необхідно проводити за принципом „Так” – „Ні”. Якщо у Вас виникли сумніви відносно певної риси, труднощі з визначенням її до „Ідеалу” або ж „Анти ідеалу”, то це слово бажано не записувати взагалі.

Бланк запитань

1. Акуратність 26. Привабливість

2. Безпечність 27. Уразливість

3. Вдумливість 28. Обережність

4. Сприйнятливість 29. Чуйність

5. Гордість 30. Педантичність

6. Грубість 31. Рухливість

7. Життєрадісність 32. Підозрілість

8. Дбайливість 33. Принциповість

9. Заздрість 34 Поетичність

10. Скромність 35. Презирливість

11. Доброта 36. Привітність

12. Щирість 37. Розв’язаність

13. Вишуканість 38. Рішучість

14. Капризність 39. Самозабутність

15. Легковірність 40. Стриманість

16. Повільність 41. Співчутливість

17. Мрійливість 42. Сором’язливість

18. Недовірливість 43. Терплячість

19. Злопам’ятність 44. Боягузливість

20. Наполегливість 45. Захопливість

21. Ніжність 46. Упертість

22. Невимушеність 47. Поступливість

23. Нервозність 48. Холодність

24. Нерішучість 49. Розв’язаність

25. Нестриманість 50. Ентузіазм

Бланк відповідей

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________

Школа ___________________ клас ____________ дата _______________

Аналіз результатів дослідження

1. З першого „позитивного” та другого „негативного” стовпчиків виберіть ті риси характеру, які, на вашу думку, притаманні Вам.

2. Кількість позитивних рис, які Ви собі приписуєте додайте й поділіть на кількість слів, розміщених у стовпчику „Мій ідеал”. Якщо результат:

- близький до одиниці, Ви себе переоцінюєте;

- наближається до нуля, то це свідчить про недооцінку та підвищену власну самокритичність;

- близький до 0,5 свідчить про адекватну самооцінку.

3. Те ж саме зробіть зі стовпчиком „Анти ідеал”. Кількість негативних рис, які Ви відмітили додайте й поділіть на загальну кількість слів, розміщених у рядочку „Анти ідеал”. Якщо результат:

- близький до нуля, то це свідчить про завищену самооцінку;

- наближається до одиниці, то це свідчить про недооцінку та підвищену власну самокритичність;

- результат близький до 0,5 свідчить про адекватну самооцінку.

Середні значення по першій та другій колонці характеризують рівень самооцінки особистості.

4.Визначеня професійного типу особистості

4.1. Анамнестичний опитувальник

Інструкція випробуваному. Якщо ви погоджуєтесь з тим, що буде зачитано, то напишіть „так”, якщо не згодні - напишіть „ні”, якщо сумніваєтесь, чи не зрозуміли питання, поставте знак запитання (знак заптання під час підрахунку вважається як негативна відповідь).

Бланк запитань

1. В свою роботу ви постійно прагнете внести щось нове?

Так

Ні

2. У вас буває таке відчуття, ніби в роті пересохло?

Так

Ні

3. Ви взагалі не любите чіткого виконання норм, строгого порядку і акуратності?

Так

Ні

4. Вам дуже важко пристосуватись до нових умов життя і роботи?

Так

Ні

5. Ви наполегливі і без вагань приймаєте рішення не зупиняючись перед труднощами?

Так

Ні

6. В житті не було випадку, що ви нетактовно поступили по відношенню до вчителя або хотіли його обманути?

Так

Ні

7. Життєві звичайні труднощі, перешкоди чи особливо складні задачі змушують вас проявити особливу активність, показати людям на що ви здібні?

Так

Ні

8. Коли ви хвилюєтесь, наприклад на екзамені, вас інколи кидає в піт?

Так

Ні

9. Перехід до нових умов життя здається вам дуже важким?

Так

Ні

10. Ви активно приймаєте участь в дискусіях, виступаєте на зборах, робите доповіді?

Так

Ні

11. Ви часто вступаєте в конфлікт з присутніми?

Так

Ні

12. Командувати краще, ніж виконувати розпорядження?

Так

Ні

13. Ви з бажанням впроваджуєте такі вчинки, результат яких вам заздалегідь не відомий і тому може поставити вас в скрутне становище

Так

Ні

14. Коли ви сердитесь, чи хвилюєтесь, то нерідко відчуваєте сильне серцебиття?

Так

Ні

15. В житті не було жодного випадку, коли б ви порушили обіцянку?

Так

Ні

16. Ви завжди повинні займатись якоюсь справою, тому що не можете довго відпочивати?

Так

Ні

17. Чи буває так, що коли ви сердитесь чи хвилюєтесь у вас перехоплює дихання?

Так

Ні

18. Ви не переносите роботи, яка вимагає терпіння і пильності до дрібниць і деталей

Так

Ні

19. Вам переважно вдається здійснити свої наміри?

Так

Ні

20. Коли ви сердитесь (наприклад на екзаменах) у вас іноді змінюється тембр голосу і з’являються не характерні вам низькі та високі тони?

Так

Ні

21. Вам не подобається спокійного життя?

Так

Ні

22. Чи правильно, що по відношенню до вас переважно поступають несправедливо?

Так

Ні

23. Порівняно з більшістю людей ви досить здібні і кмітливі?

Так

Ні

24. Ви з задоволенням виконуєте роботу, яка вимагає багато зусиль і терпіння?

Так

Ні

25. Ви заслуговуєте більше уваги ніж та, котра випала на вашу долю?

Так

Ні

26. За все життя у вас не було ні однієї думки, за яку б вам потім було соромно?

Так

Ні

27. Якщо за вами хто-небудь уважно спостерігає, то у вас виникає до цієї людини неприємне почуття?

Так

Ні

28. Якщо ви сердитесь, чи хвилюєтесь вас інколи кидає в дріж?

Так

Ні

29. Інколи вам здається, що ви сама нещасна людина на землі?

Так

Ні

30. У вас ніколи слова не розходяться з ділом?

Так

Ні

31. Ви часто почуваєте себе несправедливо скривдженим?

Так

Ні

32. Коли вам доручають якусь справу, ви завжди наполягаєте на тому, щоб зробити її самому

Так

Ні

33. За все своє життя ви не зробили ні одного поганого вчинку? Ні одного?

Так

Ні

34. Ваша думка частіше всього не співпадає з думкою інших?

Так

Ні

35. Чи буває так, що при сильному хвилюванні, чи злості ви бліднієте?

Так

Ні

36. Чи буває так, що ви ніяк не можете прийняти певного рішення і випускаєте можливість зробити що-небудь своєчасно?

Так

Ні

37. Чи любите ви розумову працю, пов’язану з математичними рішеннями?

Так

Ні

38. У вас ніколи не було поганих звичок? Ні однієї!?

Так

Ні

39. Чи буває так, що ви прокидаєтесь від страшних снів?

Так

Ні

40. Чи радісно вам, якщо ви знаходитесь у центрі уваги присутніх?

Так

Ні

41. Чи вірно, що ви заводитесь з „півоберту”?

Так

Ні

42. Чи хвилює вас стан вашого здоров’я?

Так

Ні

43. Чи швидко ви втомлюєтесь?

Так

Ні

44. Ви нічого не плануєте, дієте за настроєм в даний момент?

Так

Ні

45. Чи часто ви відчуваєте настрій, коли нічого не хочете робити?

Так

Ні

46. Перешкоди і труднощі лякають вас, немає бажання їх подолати?

Так

Ні

47. Якщо ви хвилюєтесь ви дуже червонієте?

Так

Ні

48. Дотримування порядну і точності у всьому здається вам сумною справою, завжди прагнете внести хоч трішки фантазії і різноманітності?

Так

Ні

49. Чи буває так, що у вас пропадає апетит через хвилювання?

Так

Ні

50. Чи завжди і всюди ви прагнете бути першим?

Так

Ні

51. Якщо ви дуже хвилюєтесь, то дихаєте частіше, ніж звичайно?

Так

Ні

52. Як би ви серйозно займалися наукою, то незабаром стали б професором?

Так

Ні

53. Ви людина незвичайна і незрозуміла для інших, ніж така, як усі?

Так

Ні

54. Частіше всього у вас переважає рівний настрій, вас важко розсердити?

Так

Ні

55. Вам дуже важко сказати собі „НІ” навіть якщо ваше бажання нездійсненне?

Так

Ні

56. На вас звертають увагу частіше, ніж на інших?

Так

Ні

57. Чи вважаєте ви, що досягнете в житті більшого, ніж ваші однолітки?

Так

Ні

58. Чи довго ви думаєте, перш ніж прийняти якесь рішення?

Так

Ні

59. Чи підвищуєте ви голос коли сердитесь?

Так

Ні

60. Чи здається вам, що у вас досить багато недоброзичливих прихильників?

Так

Ні

61. Чи з задоволенням ви виступаєте у ролі організатора чи ватажка?

Так

Ні

62. Чи встигнете ви в своєму житі зробити багато більше ніж інші?

Так

Ні

63. Ви швидше готові поступитися ніж сперечатися і доводити справу до кінця, навіть якщо ви праві?

Так

Ні

64. Чи болить у вас голова через хвилювання?

Так

Ні

65. Якби вам прийшлось прожити життя спочатку, то ви б досягли більшого?

Так

Ні

66. Ви завжди згідні з рішенням керівника?

Так

Ні

67. По виразу вашого обличчя неможливо визначити сердиті ви чи спокійні?

Так

Ні

68 Чи буває таке, що вам хочеться позбутися якоїсь думки, а вона переслідує вас?

Так

Ні

69. Чи приділяєте ви значення зовнішньому вигляду і одягу людей?

Так

Ні

70. Ви плануєте роботу так, що встигаєте все зробити?

Так

Ні

71. Чи швидко ви втомлюєтесь, коли вимушені довгий час працювати?

Так

Ні

72. Ви дотримуєтеся правила: „В будь-якому випадку займати „золоту середину” - менше відповідальності?

Так

Ні

73. Чи часто буває, що все не подобається і не радує вас?

Так

Ні

74. При хвилюванні у вас не збивається ритм дихання, він рівний?

Так

Ні

75. За все життя ви не сказали жодного грубого слова?

Так

Ні

76. Ви працюєте повільно і старанно, приділяєте увагу деталям і дрібницям?

Так

Ні

77. Навіть в самих складних ситуаціях ваше серце б’ється рівно?

Так

Ні

78. Ви з задоволенням починаєте роботу, але не любите вникати у деталі?

Так

Ні

79. Чи часто у вас бувають періоди, коли нікого не хочеться бачити?

Так

Ні

80. При рівному матеріальному положенні ви вибираєте роль підлеглого, чи наставника?

Так

Ні

81. За все життя ви жодного разу не обманули?

Так

Ні

82. За все життя ви не зробили жодного поганого вчинку по відношенню до батьків, навіть будучи дитиною?

Так

Ні

Аналіз результатів дослідження

1. Визначення рівня активності:

Для підрахування кількості балів сумуються ствердження „так” на запитання: 1, 7, 10, 13, 16, 19, 24, 30 і заперечення „ні” - 36, 43, 46, 58, 61, 63, 71, 76. У розрахунок прийметься загальна сума названих стверджень і заперечень Оціночні зони: більше 11 балів - висока активність; 11+4 бали - середня активність; менше 4 балів - низька активність (пасивність).

2. Визначення рівня реактивності:

Підраховуються кількість стверджень „так” на запитання - 2, 8, 14, 17, 20, 28, 35, 41, 47, 54, 59, 67, 74, 77. Оціночні зони: більше 11 балів - висока реактивність; 11+4 - середня реактивність, менше 4 балів - низька реактивність (стабільність).

3. Визначення рівня емоційності:

Підраховується кількість стверджень „так” на запитання 3, 18, 21, 40, 44, 48, 69, 78. Оціночні зони - більше 6 балів висока емоційність, 6 + 2 бали - середня емоційність; менше 2 балів - низька емоційність.

4. Визначення ступеня врівноваженості:

Підраховується кількість стверджень „так” на запитання 4, 9, 11, 22, 25, 27, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 49, 53, 56, 60, 64, 68, 73, 79. Оціночні зони: менше 5 балів - висока врівноваженість; 5+13 - середня; більше 13 балів - неврівноваженість.

5. Визначення рівня правдивості:

Підраховується кількість стверджень „так” на запитання 6, 15, 26, 33, 38, 66, 75, 81, 82. Оціночні зони: менше 2 балів - висока правдивість; 2+6 - середня; більше 6 балів - відсутність правдивості (нещирість).

Шкала „Правдивість” крім рішення головної задачі діагностики має ще одну спеціальну функцію. Якщо особа за даним показником набере лише 6 балів, його опитувач не опрацьовується й виключається із загального масиву як недійсний.

6. Визначення рівня вимогливості:

Підраховується кількість стверджень „так” на запитання 5, 12, 23, 32, 50, 52, 55, 57, 62, 65, 70, 72, 80. Оціночні зони: більше 9 балів - високий рівень вимогливості; 9 + 3 - середній; менше 3 балів - низький рівень вимогливості.

4.2. Психогеометричний тест (Сьюзен Дилінгер)

Психогеометрія – цікава практична система дослідження особистості. Вона створена і широко застосовується в США. Її автор – фахівець з підготовки управлінських кадрів. За деякими даними ефективність правильно виконаного тесту досягає 85 %.

Цей тест дозволяє:

 •  миттєво визначити тип Вашої особи і особи, що Вас цікавить;

 •  дати докладну характеристику особистісних якостей і особливостей поведінки людини звичайною, зрозумілою мовою;

 •  спрогнозувати поведінку кожного типу особистості;

 •  визначити рівень вашої психологічної сумісності з певними типами людей.

Цей тест посилює і дозволяє частково усвідомити наше підсвідоме, інтуїтивне “відчуття” інших людей. Тому, виконуючи його, намагайтеся дослухатися до своєї інтуїції і, по можливості, “відключити” раціональну логіку, логічну частину нашого “Я”.

Інструкція: Виберіть із п’яти фігур ту, стосовно якої ви можете сказати: це – Я. Спробуйте відчути свою форму! Якщо вам буде важко зробити це, то виберіть фігуру, яка першою привернула вашу увагу. Потім прорангуйте фігури, які залишилися поза вашою увагою і запишіть їхні назви під відповідними номерами. Остання фігура під номером 5, буде точно не вашою формою, тобто формою, яка підходить вам найменше.

Коротка психологічна характеристика основних “форм” особистості.

Фігура, що опинилася на першому місці, – це Ваша основна фігура чи суб’єктивна форма. Вона дозволяє визначити Ваші основні, домінуючі риси характеру чи особливості поведінки. Риси фігур, які Ви обрали наступними, – це риси, які Ви демонструєте тим рідше, чим далі від першої знаходиться та чи інша фігура. Остання, п’ята фігура вказує на форму людини, взаємодія з якою викликає у Вас найбільші труднощі.

Може статися, що жодна фігура Вам, чи іншій людині, не підходить. Тоді людину можна описати комбінацією з двох або навіть трьох форм.

Нарешті, може статися, що Вам важко вловити інтуїтивне відчуття форми себе чи іншої людини. Тоді почніть з характеристик, що наведені для п’яти форм, намагайтеся використати їх для розуміння людей даного типу та прогнозу їх поведінки і поступово тренуйте в собі відчуття геометричної форми цих людей.

Квадрат. Якщо вашою основною формою є квадрат, то ви невтомний працівник. Працелюбність, наполегливість, потреба доводити розпочату справу до кінця, старанність, яка дозволяє досягати завершення роботи, – це те, чим відомі істинні “люди-квадрати”. Витривалість, терпіння і методичність зазвичай роблять їх висококласними спеціалістами у своїй галузі. Цьому сприяє невтомна потреба в інформації та колекціонування найнеймовірніших відомостей.

“Люди-квадрати” скоріше “вираховують” результат, аніж здогадуються про нього. Вони надзвичайно уважні до деталей, дрібниць, а також люблять раз і назавжди заведений порядок. Усі ці якості сприяють тому, що “квадрати” можуть стати відмінними адміністраторами, виконавцями, але рідко бувають хорошими розпорядниками, менеджерами. Звичайно, всі названі чесноти “людей-квадратів” мирно співіснують зі слабкими місцями.

Трикутник. Ця форма символізує лідерство, і багато “трикутників” відчувають у цьому своє призначення: “Народжені, щоб бути лідерами”. Найхарактернішою особливістю “людей-трикутників” є здатність концентруватися на головній меті. Вони – енергійні, сильні особистості, які ставлять прозорі цілі і, як правило, досягають їх.

“Люди-трикутники” дуже впевнені в собі, хочуть постійно відчувати свою правоту. Це робить їх особистостями, які постійно конкурують з іншими. “Трикутник” – це установка на перемогу.

Із “Трикутників” виходять прекрасні менеджери найвищого рівня управління. Саме до таких висот вони і прагнуть. І допомагає їм у цьому ще одна якість – майстерність “політичної інтриги”. Взагалі, “Трикутники” дуже симпатичні, привабливі люди, які змушують все і всіх обертатися навколо себе і без яких наше життя втратило б усю гостроту відчуттів.

Прямокутник. Символізує стан переходу та змін. Це люди, незадоволені тим способом і стилем життя, який вони ведуть у даний час, а тому перебувають у пошуках кращого становища.

Найбільш характерні риси “Прямокутників” – непослідовність і непередбачуваність вчинків упродовж перехідного періоду. Тим не менш, як і у всіх людей, у “Прямокутників” виявляються і позитивні якості, що приваблюють до них оточуючих. Це, перш за все, допитливість, жвавий інтерес до всього, що відбувається, та сміливість. Правда, зворотним боком цього явища є надмірна довірливість, навіюваність, наївність. Тому “Прямокутниками” легко маніпулювати.

Якщо ви дійсно маєте “прямокутну форму”, будьте обережні! І пам’ятайте, що “прямокутність” – це лише стадія. Вона мине – і ви вийдете на новий рівень особистісного розвитку та збагатитесь набутим досвідом.

Коло. “Люди-кола” – це найкращі комунікатори серед п’яти форм, насамперед тому, що вони найкращі слухачі. Їм характерна висока чутливість, розвинута емпатійність – здатність співпереживати, співчувати, емоційно відгукуватися на переживання іншої людини. “Людина-коло” відчуває чужу радість і відчуває чужий біль, як свій власний. “Люди-кола” відмінно “бачать” людей і в одну мить можуть розпізнати облудника та брехуна. Вони “вболівають” за свій колектив і високопопулярні серед колег по роботі. Але, як правило, вони слабкі менеджери і керівники у сфері бізнесу.

По-перше, “Люди-кола”, через їх спрямованість скоріше на людей, ніж на справу, надто намагаються догодити кожному. По-друге, “Кола” не відрізняються рішучістю. Якщо їм випадає керувати, то вони обирають демократичний стиль керівництва і намагаються обговорити практично будь-яке рішення з більшістю та заручитися підтримкою.

Можна сказати, що “Кола” – природжені психологи. Для того, щоб очолити серйозний бізнес, “Людям-колам” не вистачає організаторських навичок.

Зизгаг (хвилясті лінії). Ця фігура символізує креативність, творчість. Це найбільш унікальна і єдина розімкнута фігура з п’яти. Якщо ви чітко обрали хвилясту лінію як свою основну форму, то ви, скоріше за все, істинний “право-півкульний” мислитель, вільнодумаюча людина.

“Зигзаги” схильні бачити світ постійно змінним. Тому для них немає нічого більш нудного, ніж речі, які ніколи не змінюються: постійність, шаблон, правила та інструкції; люди, які завжди з усім погоджуються або роблять вигляд, що погоджуються.

“Зигзаги” просто не можуть продуктивно працювати у добре структурованих ситуаціях, їм необхідна різноманітність, високий рівень стимуляції та незалежність від інших на своєму робочому місці.

“Зигзаг” – найзбудливіша з усіх п’яти фігур. При цьому “людині-зигзагу” не вистачає компромісності: вона нестримана, дуже експресивна, що разом з ексцентричністю часто заважає їй втілювати свої ідеї в життя.

4.3. Тест Дж. Голланда для визначення професiйних типiв особистостi

розроблений Джоном Л. Голландом (Довідник професій / упорядники: Д.О. Закатнов, Н.В. Жемера, М.П. Тименко. – К.: вид-во “Українська книга”, 1999) модернізований А.А. Сукамягі та к.п.н., проф. М.С.Янцуром (Янцур М.С. Професійна психодіагностика: практикум. – К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1995)

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛIДЖЕННЯ

Інструкція

“У “Переліку професій” попарно поданi рiзнi професiї. У кожнiй парi професiй постарайся надати перевагу однiй з них, вписавши у вiдповiдну графу "Бланку вiдповiдей" знак "+". Якщо в якiйсь iз пар професiй ти не зможеш надати перевагу нi однiй iз них, то в будь-якiй наступнiй повинен вiдмiтити знаком "+" обидві професiї. Всього повинно бути вiдмiчено 42 професiї”.

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ

Назва професії

Назва професії

Інженер механік

Інженер-конструктор

В’язальниця

Лікар-терапевт

Кухар

Економіст з планування

Коваль ручного кування

Директор заводу

Кресляр

Дизайнер (художник-конструктор)

Астролог

Лікар-психіатр

Хімік

Бухгалтер

Редактор науковий

Юрисконсульт

Науковий співробітник

Артист

10а

Тренер команди

10б

Статистик

11а

Організатор виховної роботи

11б

Адміністратор

12а

Адвокат

12б

Реставратор

13а

Контролер якості продукції

13б

Постачальник замовлень

14а

Касир

14б

Хореограф

15а

Податковий інспектор

15б

Письменник

16а

Садівник

16б

Біолог

17а

Водій автомобіля

17б

Медична сестра

18а

Інженер-енергетик

18б

Секретар-друкарка

19а

Маляр

19б

Художник-декоратор

20а

Метеоролог

20б

Офіціант

21а

Лаборант

21б

Режисер

22а

Соціолог

22б

Ревізор

23а

Зоолог

23б

Головний технолог

24а

Математик

24б

Архітектор

25а

Продавець

25б

Обліковець

26а

Вчитель

26б

Командир взводу

27а

Вихователь

27б

Фотограф

28а

Експедитор

28б

Керуючий готельним господарством

29а

Коректор

29б

Балетмейстер

30а

Керуючий фермою

30б

Диригент

31а

Радіотехнік

31б

Геолог

32а

Слюсар-ремонтник

32б

Аудитор

33а

Лісник

33б

Екскурсовод

34а

Закрійник

34б

Декоратор вітрин

35а

Фізик

35б

Директор комерційний

36а

Біохімік

36б

Консультант з маркетингу

37а

Токсиколог

37б

Маклер біржовий

38а

Логопед

38б

Стенографіст

39а

Психолог

39б

Менеджер

40а

Референт

40б

Торговець нерухомістю

41а

Поет

41б

Бібліотекар

42а

Архіваріус

42б

Мистецтвознавець

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ

Прізвище, ініціали __________________ Вік _________ Дата ________ 

Номери пар професій

а

б

а

б

а

б

а

б

1

 

 

12

 

 

23

 

 

33

 

 

2

 

 

13

 

 

24

 

 

34

 

 

3

 

 

14

 

 

25

 

 

35

 

 

4

 

 

15

 

 

26

 

 

36

 

 

5

 

 

16

 

 

27

 

 

37

 

 

6

 

 

17

 

 

28

 

 

38

 

 

7

 

 

18

 

 

29

 

 

39

 

 

8

 

 

19

 

 

30

 

 

40

 

 

9

 

 

20

 

 

31

 

 

41

 

 

10

 

 

21

 

 

32

 

 

42

 

 

11

 

 

22

 

 

--

-

-

--

-

-

При обробцi результатiв з Бланку відповідей дані переносиш у “Ключ до тесту Дж. Голланда”, після цього пiдраховуєш кiлькiсть плюсыв за кожним iз 6 типiв і записуєш отримані результати внизу кожної колонки.

 

Ключ до тесту Дж. Голланда

Реалістичний тип

Інтелектуальний тип

Соціальний тип

Конвенційний тип

Підприємливий тип

Артистичний тип

10а

10б

11б

12б

11а

13а

13б

14б

12а

14а

15а

15б

16а

16б

17б

18б

23б

19б

17а

20а

20б

22б

26б

21б

18а

22а

25а

25б

28б

24б

19а

23а

26а

28а

30а

27б

21а

24а

27а

29а

33б

29б

31а

31б

36б

32б

35б

30б

32а

35а

38а

38б

37б

34б

33а

36а

39а

40а

39б

41а

34а

37а

41б

42а

40б

42б

Р=

І=

С=

К=

П=

А=

Далі отриманi суми з кожного типу записуєш у матрицю.

Р

І

С

К

П

А

 

 

 

 

 

 

Переведення початкових балiв у стандартнi здiйснюється наступним чином: проти певної букви в матрицi береться вiдповiдна цифра i з нормо-таблицi у вiдповiдному стовпчику вибирається стандартний бал. Наприклад, з типу Р у матрицi початковий бал 2, а в нормо-таблицi це буде 1 стандартний бал.

НОРМО-ТАБЛИЦЯ ДО ТЕСТУ Дж. ГОЛЛАНДА

СТ бали

Професійні типи особистості

СТ бали

Р

І

С

К

П

А

0

0-1

-

-

-

0-1

-

0

1

2

0

0-1

0

2

0

1

2

3

1

2

1-2

3

1-2

2

3

4-5

2-3

3-4

3

4-5

3

3

4

6

4

5

4

6

4-5

4

5

7

5

6

5-6

7

6

5

6

8-9

6-7

7-8

7

8-9

7-8

6

7

10

8

9

8

10

9

7

8

11

9

10-11

9-10

11

10-11

8

9

12-13

10

12

11

12

12

9

10

14

11-12

13-14

12

13-14

13-14

10

11

-

13

-

13-14

-

-

11

У нашому випадку матриця в стандартних балах буде мати вигляд:

Р

І

С

К

П

А

 

 

 

 

 

 

Пiсля пiдрахування всiх стандартних балiв з всiх професiйних типів у залежностi вiд суми набраних балiв визначається пріоритетний тип особистостi та професiйного середовища оптанта, надаючи перевагу першим трьом типам. Напркиклад: ти належиш до пiдприємливого типу особистостi з яскраво вираженими якостями артистичного й інтелектуального типiв, тобто твоя формула особистостi П А I. Це говорить про те, що для тебе найкраще вибрати пiдприємливе професiйне середовище, але ти будеш себе добре почувати i в артистичному або iнтелектуальному професiйних середовищах.

Приклад.

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ

Прізвище, ініціали Боярчук В.О. Вік 14 років. Дата 10.11.2010

Номери пар професій

а

б

а

б

а

б

а

б

1

 

12

+

 

23

 

+

33

+

 

2

 

+

13

+

 

24

 

+

34

+

+

3

+

 

14

 

+

25

+

 

35

 

+

4

 

+

15

+

 

26

+

+

36

 

+

5

 

+

16

 

+

27

+

 

37

 

+

6

 

+

17

 

+

28

+

 

38

+

 

7

 

+

18

 

+

29

+

 

39

+

 

8

 

+

19

 

 

30

+

 

40

 

+

9

 

+

20

 

+

31

+

 

41

 

+

10

+

 

21

 

+

32

 

 

42

+

 

11

+

 

22

 

+

--

-

-

--

-

-

Ключ до тесту Дж. Голланда

Реалістичний тип

Інтелектуальний тип

Соціальний тип

Конвенційний тип

Підприємливий тип

Артистичний тип

1б+

2б +

4б +

5б +

6б +

7б +

8б +

9б +

3а +

10а +

10б

11б

12б

11а +

13а +

13б

14б +

12а +

14а

15а +

15б

16а

16б +

17б +

18б +

23б +

19б

17а

20а

20б +

22б

26б +

21б +

18а

22а +

25а +

25б

28б +

24б +

19а

23а

26а +

28а +

30а +

27б

21а

24а

27а +

29а +

33б

29б

31а +

31б

36б +

32б

35б +

30б

32а

35а

38а +

38б

37б +

34б +

33а +

36а

39а +

40а

39б

41а +

34а +

37а

41б +

42а +

40б +

42б

Р=4

І=3

С=14

К=6

П=10

А=7

Р

І

С

К

П

А

4

3

14

6

10

7

Результати визначення професійного типу особистості

№ з/п

Прізвище, ініціали, вік оптанта

Професійний тип

Формула професійного типу

Р

І

С

К

П

А

1.

Боярчук В.О.

3

3

11

5

7

6

СПА

Висновок

Виконавши всі розрахунки визначили власний літерний код (СПА). Цей результат говорить про те, що Боярчук В.О. відноситься до соціального типу з достатньо значимим впливом підприємливого і артистичного, тобто, перша літера коду вказує на тип особистості, до якого ти найближчий (соціальний), друга – з яким твої показники мають певні розбіжності (підприємливий), третя – вказує на тип особистості, до якої ти ще близький, але маєш більші розбіжності (артистичний). За допомогою шкали пристосованості різних типів особистості до різних професійних середовищ, яку розробив Д. Голланд у вигляді шестикутника (див. мал. 2.3.3.1.), визначається те професійне середовище в якому буде найкомфортніше працювати. Отже, найкраще, що Боярчук В.О. може зробити – це вибрати соціальне професiйне середовище, непогано буде почувати себе в підприємливому й артистичному середовищi, останнi професiйнi середовища протипоказанi.

Для кращого розуміння шкал співвідношення різних типів особистості та професійних середовищ звернись до наступного пояснення.

Теорiя Д. Голланда дозволяє оцiнити сумiснiсть особистостi з певним професiйним оточенням, середовищем. Вiн розробив шкалу пристосованостi рiзних типiв особистостi до рiзних професiйних середовищ, зобразивши її схематично у виглядi шестикутника (див. малюнок 2.3.3.1.).

 

Мал. 2.3.3.1. Схема професійних типів особистості та їх взаємозвязку

По вершинах моделi вираховується зв'язок мiж типами особистостi i професiйним середовищем. Вiн обернено пропорцiйний вiдстанi вiд однiєї вершини до iншої в будь-якому напрямку. Наприклад, конвенційному типу ближче реалiстичний i практичний, тому дані типи особистостi можуть пристосовуватись до подiбних професiйних середовищ досить успiшно: К-Р, К-П, Р-К, П-К. Набагато далi вiд конвенцiйного типу знаходяться iнтелектуальний i соцiальний типи, i тому цi особистостi i середовища погано сумiщаються. I зовсiм несумiснi конвенцiйний i артистичний типи - мiж ними найбiльша вiддаль. Таким же чином можна розглянути взаємодiю кожного типу особистостi з будь-яким професiйним середовищем. Результати цього взаємозв'язку вiдображенi в таблицi 2.3.3.1.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТИПIВ ОСОБИСТОСТI З ПРОФЕСIЙНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ

 

Таблиця 2.3.3.1.

Тип особистості

Тип професійного середовища

Р

І

С

К

П

А

Р

++

+

--

+

-

-

І

+

++

-

-

--

+

С

--

-

++

-

+

+

К

+

-

-

++

+

--

П

-

--

+

+

++

-

А

-

+

+

--

-

++

Умовнi позначення :

 • ++ тип особистостi дуже добре пристосований до даного середовища;

 • + тип особистостi пристосований добре;

 • - тип особистостi пристосований недостатньо;

 • -- тип особистостi зовсiм не пристосований до середовища.

 

Для кращого розуміння наводимо опис типів професійних середовищ

Опис типів професійних середовищ

 • РЕАЛIСТИЧНИЙ (Р). До нього належать люди з орiєнтацiєю на сучасне (краще синиця в руках, нiж журавель в небi). Це чоловiчий, несоцiальний, емоцiйно стабiльний тип. Його представники займаються конкретними об'єктами та їх практичним використанням: речами, iнструкцiями, тваринами, машинами. Охоче обирають професiї механiка, електрика, iнженера, агронома, садiвника, водiя i т.п.. Їх вiдрiзняє, з одного боку, здатнiсть до засвоєння точних знань, соцiальних вмiнь, а з iншого - обмеженiсть в спiлкуваннi. При цьому рiвень розвитку психомоторних якостей переважає в них над усiма iншими властивостями.

 • IНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ (I). Люди, якi вiдносяться до цього типу, бiльше орiєнтованi на творчi - теоретичнi й в деякiй мiрi – естетичнi цiнностi, розумову працю. Але роздумам над проблемою вони надають перевагу заняттям з реалiзацiї пов'язаних з нею рiшень. Їх вiдрiзняють такi якостi, як допитливiсть, аналiтичнiсть, рацiональнiсть, незалежнiсть, пунктуальнiсть, методичнiсть i точнiсть, у них добре розвинуте абстрактне мислення. Але вони, як правило, переважно замкнутi й не можуть бути лiдером. Надають перевагу науковим професiям (ботанiк, астроном, фiзик, математик i т.п.). Вiдзначаються дуже виcоким рiвнем розвитку як вербальних, так i природньо-математичних здiбностей.

 • СОЦIАЛЬНИЙ (С). Люди, якi вiдносяться до цього типу, найчастiше ставлять перед собою такi цiлi та завдання, якi дають можливiсть встановити тiсний контакт з оточуючим суспiльним середовищем. Риси їх характеру: соцiальнiсть, гуманнiсть, жiночнiсть, прагнення навчати i виховувати. Вони активнi, незалежнi, хоча i здатнi пристосовуватися. Насолоджуються дiяльнiстю, пов'язаною з наданням допомоги iншим людям. Тому в заняттях надають перевагу навчанню i лiкуванню, вибираючи такi професiї, як лiкар, вчитель, психолог, декоратор, бармен. Проте не люблять працювати з iнструментами i машинами. Вони вiдрiзняються добре розвинутими вербальними здiбностями, а метаматичнi, як правило, слабо розвинутi. Яскраво проявляються органiзаторськi та комунiкативнi вмiння. При розв'язаннi проблем в основному спираються на емоцiї, почуття та вмiння спiлкуватися.

 • КОНВЕНЦIЙНИЙ (К). До нього вiдносяться люди, орiєнтованi на цiлi, завдання i цiнностi, якi виходять iз звичаїв i загальноприйнятого традицiйного стану суспiльства. Їх пiдхiд до виникаючих проблем носить стереотипний i конкретно-практичний характер. Людину цього типу вiдзначають ригiднiсть, консерватизм i залежнiсть. Вона надає перевагу професiям, якi пов'язанi з розрахунками i манiпулюванням числами, символами, їх простим вiдтворенням, тобто канцелярську дiяльнiсть, наприклад машинопис, бухгалтерiю, економiку. Хоча в цього типу людей краще розвинутi математичнi здiбностi, вони володiють i непоганими навичками спiлкування, але уникають артистичної дiяльностi. Їм не властива спонтаннiсть i оригiнальнiсть мислення, рiшення залежать вiд оточуючих людей. Вони поганi органiзатори i керiвники.

 • ПIДПРИЄМЛИВИЙ (П). Людина цього типу обирає цiлi, цiнностi та завдання, якi дозволяють їй виявляти ентузiазм, iмпульсивнiсть, домiнантнiсть, енергiю, реалiзувати любов до пригод. Надає перевагу неясним вербальним завданням, якi пов'язанi з керiвництвом, високим статусом i владою; таким професiйним ролям, в яких можуть задовольнити свої потреби в домiнантностi й визнаннi, наприклад, завiдувача, директора, телерепортера, товарознавця, суддi, дипломата, журналiста. Уникають монотонної дiяльностi, не люблять ручну працю. Загальнi iнтелектуальнi здiбностi у цих людей посереднi, а от вербальнi дещо вище середнього рiвня. Вони посидючi, але в них погано розвинута стiйкiсть уваги i її концентрацiя, не здатнi до наукової дiяльностi.

 • АРТИСТИЧНИЙ (А). До цього типу вiдносяться люди, якi вiдокремлюються вiд чiтких конкретних проблем i видiв дiяльностi. Вже в молодостi у них є високий життєвий iдеал. Вони вiдрiзняються акцентуванням власного “Я”, складним поглядом на життя, незалежнiстю рiшень. Це жiночий, несоцiальний, оригiнальний тип. Надає перевагу заняттям творчого характеру - музицiюванню, живопису, лiтературнiй творчостi, фотографiї й т.п.. Для нього характернi виключнi здiбностi сприйняття та моторики. Вербальнi здiбностi переважають над математичними. У спiлкуваннi з оточуючими спирається на свої безпосереднi вiдчуття, емоцiї, iнтуїцiю та уяву. Характеризується розкрiпаченiстю, експресiєю, оригiнальнiстю. Але йому бракує старанностi, скрупульозностi.

5.Психологічна готовність особистості до професійної діяльності

5.1. Методика диагностики степени готовности к риску А. М. Шуберта

Назначение и содержание. Методика позволяет оценить особенности поведенческих реакций человека в ситуациях, сопряженных с неопределенностью, опасностью для жизни, требующих нарушения установленных норм, правил.

Рекомендуется при подборе лиц, пригодных для работы в условиях, связанных с риском. Может быть использована с целью прогнозирования деятельности управляющего, работников военных ведомств, служб чрезвычайных происшествий и т.п.

Тест состоит из 25 вопросов, на каждый из которых предлагается дать один из пяти предлагаемых вариантов ответов: от полного согласия до уверенного «нет». Результат анкетирования определяется согласно набранным баллам, на основании которых выносится заключение о склонности человека к рисковому поведению. Обследование может проводиться как индивидуально, так и в группе. Общее время обследования - около 7 минут.

Анкета зачитывается экспериментатором или предъявляется в записи в темпе, позволяющем осмыслить вопрос и сделать отметку в бланке для ответов.

Инструкция: «Оцените степень своей готовности совершить действия, о которых вас спрашивают. При ответе на каждый из 25 вопросов поставьте соответствующий балл по следующей схеме:

2 балла - полностью согласен, полное «да»;.

1  балл - больше «да», чем «нет»;

0 баллов  - ни «да», ни «нет», нечто среднее;

-1 балл - больше «нет», чем «да»;

-2 балла - полное «нет».

Текст опросника

1. Превысили бы вы установленную скорость, чтобы быстрее оказать необходимую медицинскую помощь тяжелобольному человеку?

2. Согласились бы вы ради хорошего заработка участвовать в опасной и длительной экспедиции?

3. Стали бы вы на пути убегающего опасного взломщика?

4.  Могли бы вы ехать на подножке товарного вагона при скорости более 100 км/час?

5.  Можете ли вы на другой день после бессонной ночи нормально работать?

6.  Стали бы вы первым переходить очень холодную реку?

7.  Одолжили бы вы другу большую сумму денег, будучи не совсем уверенным, что он сможет вам вернуть эти деньги?

8.  Вошли бы вы вместе с укротителем в клетку со львами при его заверении, что это безопасно?

9.  Могли бы вы под руководством извне залезть на высокую фабричную трубу?

10. Могли бы вы без тренировки управлять парусной лодкой?

11. Рискнули бы вы схватить за уздечку скачущую лошадь?

12. Могли бы вы после 10 выпитых стаканов пива ехать на велосипеде?

13. Могли бы вы совершить прыжок с парашютом?

14. Могли бы вы при необходимости проехать без билета от Таллина до Москвы?

15. Могли бы вы совершить автотурне, если бы за рулем сидел ваш знакомый, который совсем недавно был в тяжелом дорожном происшествии?

16. Могли бы вы с 10-метровой высоты прыгнуть на тент пожарной команды?

17. Могли бы вы, чтобы избавиться от затяжной болезни с постельным режимом, пойти на опасную для жизни операцию?

18. Могли бы вы спрыгнуть с подножки товарного вагона, движущегося со скоростью 50 км/час?

19. Могли бы вы в виде исключения вместе с семью другими людьми подняться в лифте, рассчитанном только на шесть человек?

20. Могли бы вы за большое денежное вознаграждение перейти с завязанными глазами оживленный уличный перекресток?

21. Взялись бы вы за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо платили?

22. Могли бы вы после 10 рюмок водки вычислять проценты?

23. Могли бы вы по указанию вашего начальника взяться за высоковольтный провод, если бы он заверил вас, что провод обесточен?

24. Могли бы вы после некоторых предварительных объяснений управлять вертолетом?

25. Могли бы вы, имея билеты, но без денег и продуктов, доехать из Москвы до Хабаровска?

Обработка и оценка результатов. Подсчитайте сумму набранных вами баллов в соответствии с инструкцией.

Диапазон значений теста варьирует в пределах от -50 до +50 баллов. Общая оценка теста дается по непрерывной шкале как отклонение от среднего значения. Положительные ответы свидетельствуют о склонности к риску, отрицательные - о склонности его избегать.

Высокая готовность к риску сопровождается низкой мотивацией к избеганию неудач (защитой). Готовность к риску достоверно связана прямо пропорционально с числом допущенных ошибок.

Исследования дали также следующие результаты:

- с возрастом готовность к риску падает;

- у более опытных работников готовность к риску ниже, чем у неопытных;

- у женщин готовность к риску реализуется при более определенных условиях, чем у мужчин;

- у военных командиров и руководителей предприятий готовность к риску выше, чем у студентов;

- с ростом отверженности личности, в ситуации внутреннего конфликта, растет готовность к риску;

- в условиях группы готовность к риску проявляется сильней, чем при действиях в одиночку, и зависит от групповых ожиданий.

Ключ

Меньше -30 баллов: слишком осторожны;

от -30 до -11 баллов: осторожны;

от -10 до +10 баллов: средние значения

(поведение ситуативное);

от +11 до +20 баллов: склонны к риску;

свыше +20 баллов: склонность к безудержному риску.

5.2. Методика определения нервно-психической устойчивости и риска дезадаптации в стрессе «прогноз»

Назначение и содержание. Методика разработана в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии и предназначена для выявления нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации человека в стрессовых ситуациях. Рекомендуется при подборе лиц, пригодных для работы в экстремальных условиях.

Инструментарий содержит 84 вопроса, на каждый из которых предлагается дать ответ «да» или «нет». Результат анкетирования определяется по 10-балльной шкале, на основании которой выносится заключение о группе нервно-психической устойчивости. Обследование может проводиться как индивидуально, так и в группе. Общее время обследования - около 20 минут.

Анкета зачитывается экспериментатором или предъявляется в записи в темпе, позволяющем осмыслить вопрос и сделать отметку в бланке для ответов.

Инструкция: «Внимательно читайте каждое утверждение, на которое вы должны ответить «да» или «нет». В случае положительного ответа ставьте знак «+» в соответствующей клетке бланка для ответов, при отрицательном - «-». «Правильных» или «неправильных» ответов здесь нет, поэтому не старайтесь долго их обдумывать. Отвечайте исходя из того, что больше подходит вашему состоянию или представлению о себе».

Текст опросника

1.    Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них никому не рассказывать.

2.    В детстве у меня была такая компания, где все старались всегда и во всем стоять друг за друга.

3.    Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не могу справиться.

4.    Бывали случаи, когда я не сдерживал своих обещаний.

5.    У меня часто болит голова.

6.    Иногда я говорю неправду.

7.    Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю жар во всем теле.

8.    Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.

9.    Бывает, что я сержусь.

10.  Теперь мне трудно надеяться на то, что чего-нибудь добьюсь в жизни.

11.  Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать сегодня.

12.  Я охотно принимаю участие во всех собраниях и других общественных мероприятиях.

13.  Самая трудная борьба для меня - это борьба с самим собой.

14.  Мышечные судороги и подергивания у меня бывают очень редко.

15.  Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным.

16.  Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.

17.  В гостях я держусь за столом лучше, чем дома.

18.  Если мне не грозит штраф и машин по близости нет, я могу перейти улицу там, где мне хочется, а не там, где положено.

19.  Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как и у большинства моих знакомых.

20.  Мне часто говорят, что я вспыльчив.

21.  Запоры у меня бывают редко.

22.  В игре я предпочитаю выигрывать.

23.  Последние несколько лет большую часть времени я чувствую себя хорошо.

24.  Сейчас мой вес сохраняется на одном уровне: я не полнею и не худею.

25.  Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей, это придает мне вес в собственных глазах.

26.  Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были неприятности из-за нарушения закона.

27.  С моим рассудком творится что-то неладное.

28.  Меня беспокоят мои сексуальные (половые) проблемы.

29.  Когда я пытаюсь что-то сказать, то часто замечаю, что у меня дрожат руки.

30.  Руки у меня такие же ловкие и проворные, как прежде.

31.  Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.

32.  Думаю, что я человек обреченный.

33.  Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.

34.  Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю.

35.  Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать.

36.  Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особенно не задумываясь, соглашался с мнением других.

37.  В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.

38.  Моя внешность меня в общем устраивает.

39.  Я вполне уверен в себе.

40.  Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным.

41.  Кто-то управляет моими мыслями.

42.  Я ежедневно выпиваю необычно много воды.

43.  Бывает, что неприличная или непристойная шутка вызывает у меня смех.

44.  Счастливей всего я бываю, когда один.

45. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.

46.  Я любил сказки Андерсена.

47.  Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким.

48.  Меня злит, когда меня торопят.

49.  Меня легко привести в замешательство.

50.  Я легко теряю терпение с людьми.

51.  Часто мне хочется умереть.

52.  Бывало, что я бросал начатое дело, т. к. боялся, что не справлюсь с ним.

53.  Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.

54.  К вопросам религии я отношусь равнодушно - они не занимают меня.

55.  Приступы плохого настроения бывают у меня довольно редко.

56.  Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки.

57.  У меня были очень необычные мистические переживания.

58.  Мои убеждения и взгляды непоколебимы.

59.  У меня бывали периоды, когда из-за волнения я терял сон.

60.  Я человек нервный, легко возбудимый.

61.  Мне кажется, что обоняние у меня такое же, как и у других людей (не хуже).

62.  Все у меня получается плохо, не так, как надо.

63.  Я почти всегда ощущаю сухость во рту.

64.  Большую часть времени я чувствую себя усталым.

65.  Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву.

66.  Меня очень раздражает, что я забываю, куда кладу вещи.

67.  Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь.

68.  Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о любви.

69.  Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, работы. Переход к любым другим условиям жизни, работы, учебы кажется невыносимым.

70.  Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто поступают несправедливо.

71.  Я часто чувствую себя несправедливо обиженным.

72.  Мое мнение часто не совпадает с мнением окружающих.

73.  Я часто испытываю чувство усталости от жизни и мне не хочется жить.

74.  На меня обращают внимание чаще, чем на других.

75.  У меня бывают головные боли и головокружения из-за переживаний.

76.  Часто у меня бывают периоды, когда мне никого не хочется видеть.

77.  Мне трудно проснуться в назначенный час.

78.  Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю его безнаказанным.

79.  В детстве я был капризный и раздражительный.

80.  Мне известны случаи, когда мои родственники лечились у невропатологов и психиатров.

81.  Иногда я принимаю валериану, элениум, кодеин и другие успокаивающие средства.

82.  У меня есть судимые родственники.

83.  В юности я имел приводы в милицию.

84.  Случалось, что меня грозили оставить в школе на второй год.

Бланк для ответов

Ф.И.О.__________ ________________________

Возраст _________ Пол_____ Дата____________

1.

 

15.

 

29.

 

43.

 

57.

 

71.

 

2.

 

16.

 

30.

 

44.

 

58.

 

72.

 

' 3.

 

17.

 

31.

 

45.

 

59.

 

73.

 

4.

 

18.

 

32.

 

46.

 

60.

 

74.

 

5.

 

19.

 

33.

 

47.

 

61.

 

75.

 

6.

 

20.

 

34.

 

48.

 

62.

 

76.

 

7.

 

21.

 

35.

 

49.

 

63.

 

77.

 

8.

 

22.

 

36.

 

50.

 

64.

 

78.

 

9.

 

23.

 

37.

 

51.

 

65.

 

79.

 

10.

 

24.

 

38.

 

52.

 

66.

 

80.

 

11.

 

25.

 

39.

 

53.

 

67.

 

81.

 

12.

 

26.

 

40.

 

54.

 

68.

 

82.

 

13.

 

27.

 

41.

 

55.

 

69.

 

83.

 

14.

 

28.

 

42.

 

56.

 

70.

 

84.

 

Обработка и интерпретация результатов

Подсчитывается сумма баллов - правильных ответов, соответствующих «ключу».

Начинать подведение итогов следует с проверки искренности ответов респондента: если по данной шкале опрашиваемый набирает 5 и более баллов, результаты опроса недостоверны, ибо человек хочет казаться лучше, а не таким, какой он есть.

Нервно-психическая неустойчивость тем больше, чем больше получено баллов. Полученный балл надо соотнести с условной шкалой НПУ; она в интервале от 1 до 10 пунктов. Чем больше значение пункта условной шкалы, тем больше нервно-психическая устойчивость.

10-баллъная шкала оценок НПУ

Полученные баллы по шкале НПУ

Оценка по 10-балль- ной шкале

Группа НПУ

Прогноз

5 и менее 6

10

9

I. Высокая нервно- психическая устойчивость

Благоприятный

7-8

9-10

11-13

8

7

6

IV. Неудовлетворительная нервно-

вно-психическая

устойчивость

Неблагоприятный

14-17

18-22

23-28

5

4

3

III. Удовлетворительная нервно- психическая устойчивость

Относительно

благоприятный

29-32

33 и более

2

1

психическая

устойчивость

 

 

Ключ

Шкала нервно-психической устойчивости:

«ДА» — вопросы: 3, 5, 7, 10, 16, 20, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51,       52, 53, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,81,82, 83, 84.

«НЕТ» - вопросы: 2, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 37, 38, 39, 46, 49, 54, 55, 58, 61, 68.

Шкала искренности:

«ДА» - вопросы: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 34, 36, 43.

5.3. Методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана (в модификация В. В. Бойко)

Ниже предлагается опросник, который фиксирует степень неудовлетворенности социальными достижениями в основных аспектах жизнедеятельности»

Прочтите каждый вопрос и укажите один наиболее подходящий ответ.

1– полностью удовлетворен;

2– скорее удовлетворен;

3– затрудняюсь ответить;

4– скорее не удовлетворен;

5– полностью не удовлетворен.

Удовлетворены ли вы:

1

2

3

4

своим образованием

 

 

 

 

взаимоотношениями с коллегами по работе

 

 

 

 

взаимоотношениями с администрацией на работе

 

 

 

 

взаимоотношениями с субъектами своей профессиональной деятельности (пациенты, учащиеся, клиенты)

 

 

 

 

содержанием своей работы в целом

 

 

 

 

условиями профессиональной деятельности (учебы)

 

 

 

 

своим положением в обществе

 

 

 

 

материальным положением

 

 

 

 

жилищно-бытовыми условиями

 

 

 

 

отношениями с супругом (ой)

 

 

 

 

отношениями с ребенком (детьми)

 

 

 

 

отношениями с родителями

 

 

 

 

обстановкой в обществе (государстве)

 

 

 

 

отношениями с друзьями, ближайшими знакомыми

 

 

 

 

сферой услуг и бытового обслуживания

 

 

 

 

сферой медицинского обслуживания

 

 

 

 

проведением досуга

 

 

 

 

возможностью проводить отпуск

 

 

 

 

возможность выбора места работы

 

 

 

 

своим образом жизни в целом

 

 

 

 

Обработка данных.

По каждому пункту определяется показатель уровня фрустрированности. Он может варьироваться от 0 до 4 баллов. Каждому варианту ответа присваиваются баллы: полностью удовлетворен – 0, скорее удовлетворен – 1, затрудняюсь ответить – 2, скорее неудовлетворен – 3, не удовлетворен полностью – 4.

Если методика используется для выявления показателя у группы респондентов, то надо:

1) получить раздельно произведение числа респондентов, выбравших тот или иной ответ, на балл, присвоенный ответу;

2) подсчитать сумму этих произведений;

3) разделить ее на общее число ответивших на данный пункт. Можно определить итоговый средний индекс уровня социальной фрустрированности. Для этого надо сложить показатели фрустрированности по всем пунктам и разделить сумму на число пунктов (20).

В массовых обследованиях весьма показателен процент лиц, выбравших тот или иной вариант ответа на конкретный пункт.

Интерпретация результатов. Выводы об уровне социальной фрустрированности делаются с учетом величины балла (среднего балла) по каждому пункту. Чем больше балл, тем выше уровень социальной фрустрированности:

3,5–4 балла: очень высокий уровень фрустрированности;

3,0–3,4: повышенный уровень фрустрированности;

2,5–2,9: умеренный уровень фрустрированности;

2,0–2,4; неопределенный уровень фрустрированности;

1,5–1,9: пониженный уровень фрустрированности;

0,5–1,4: очень низкий уровень;

0–0,5: отсутствие (почти отсутствие) фрустрированности.

Дезорганизующие эмоциональные состояния в режиме угнетения психики

Здесь следует назвать дистимию, депрессию, апатию, гипотимию, растерянность, тревогу, страх, бредовое настроение. Эти весьма разные по содержанию эмоциональные состояния имеют ряд общих признаков:

– личность практически не реагирует на внешние воздействия иначе, как при помощи дезорганизующего эмоционального состояния. Во всяком случае, разум и воля не помогают человеку быстро и успешно преодолевать неадекватность эмоциональных состояний, придавать им коммуникабельную форму;

– для восстановления эмоциональной нормы требуется время, покой, помощь окружающих, в том числе лечебная. Любое из дезорганизующих эмоциональных состояний может проявляться в пределах нормы или приобретать размеры психического расстройства, т. е. психопатологическую форму. Последняя возникает при наличии сопутствующих факторов.

Психопатологические расстройства состояний характеризуются общим измененным нервно-психическим тонусом.

В свою очередь, устойчивые изменения нервно-психического тонуса вызываются;

– органическими поражениями мозга. В этом случае расстройства наиболее обширные и глубокие;

– дефектами нервной системы. Обычно она ослаблена болезнями, психическими травмами;

– внешними причинами. Среди них такие, которые вызвали психический стресс, интоксикацию, травмы;

– соматическими заболеваниями. Болезнь того или иного органа вызывает нарушения сопряженных участков мозга, нервной системы, обмена веществ, что приводит к изменениям эмоционального и, нередко, интеллектуального отражения действительности.

Очень разные по своему проявлению расстройства состояний имеют, похоже, одну и ту же механику: отсутствует нормальная связь между интеллектом и эмоциями. Интеллект почему-либо (поражение мозга в результате стресса, интоксикации, травмы и т.п.) не оценивает должным образом внешние и внутренние воздействия, не выявляет их значимость для личности. Его управляющие команды не включают адекватные эмоциональные программы и наработанные стереотипы эмоционального поведения. Вместо адекватных эмоциональных программ и стереотипов автоматически все время вступает в действие один и тот же стереотип, свойственный личности.

Ее поведение становится неадекватным, оно не обусловлено видимыми причинами.

5.4. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге

Постарайтесь вспомнить все события, случившиеся с Вами в течение последнего года, и подсчитайте общее число «заработанных» вами очков.

Жизненные события

Баллы

1.

Смерть супруга (супруги).

100

2.

Развод.

73

3.

Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнером.

65

4 .

Тюремное заключение.

63

5 .

Смерть близкого члена семьи»

63

6.

Травма или болезнь.

53

7.

Женитьба, свадьба.

50

8.

Увольнение с работы.

47

9.

Примирение супругов.

45

10.

Уход на пенсию.

45

11.

Изменение в состоянии здоровья членов семьи.

44

12.

Беременность партнерши.

40

13.

Сексуальные проблемы.

39

14.

Появление нового члена семьи, рождение ребенка.

39

15.

Реорганизация на работе.

39

16.

Изменение финансового положения.

38

17.

Смерть близкого друга.

37

18.

Изменение профессиональной ориентации, смена места работы.

36

19.

Усиление конфликтности отношений с супругом.

35

20.

Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома).

31

21.

Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги.

30

22.

Изменение должности, повышение служебной ответственности.

29

23.

Сын или дочь покидают дом.

29

24.

Проблемы с родственниками мужа (жены).

29

25.

Выдающееся личное достижение, успех.

28

26.

Супруг бросает работу (или приступает к работе).

26

27.

Начало или окончание обучения в учебном заведении.

26

28.

Изменение условий жизни.

25

29.

Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение стереотипов поведения.

24

30.

Проблемы с начальством, конфликты.

23

31.

Изменение условий или часов работы.

20

32.

Перемена места жительства.

20

33.

Смена места обучения.

20

34.

Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска.

19

36.

Изменение привычек, связанных с вероисповеданием.

19

36.

Изменение социальной активности.

18

37.

Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (машины, телевизора).

17

38.

Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, нарушение сна.

16

39.

Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи.

15 '

40.

Изменение привычек, связанных с питанием (количество потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т. п.).

15

41.

Отпуск.

13

42.

Рождество, встреча Нового года, день рождения.

12

43.

Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения).

11

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Доктора Холмс и Раге (США) изучали зависимость заболеваний (в том числе инфекционных болезней и травм) от различных стрессогенных жизненных событий у более чем пяти тысяч пациентов. Они пришли к выводу, что психическим и физическим болезням обычно предшествуют определенные серьезные изменения в жизни человека. На основании своего исследования они составили шкалу, в которой каждому важному жизненному событию соответствует определенное число баллов в зависимости от степени его стрессогенности.

В соответствии с проведенными исследованиями было установлено, что 150 баллов означают 50% вероятности возникновения какого-то заболевания, а при 300 баллах она увеличивается до 90%.

Внимательно прочтите весь перечень, чтобы иметь общее представление о том, какие ситуации, события и жизненные обстоятельства, вызывающие стресс, в нем представлены. Затем повторно прочтите каждый пункт, обращая внимание на количество баллов, которым оценивается каждая ситуация. Далее попробуйте вывести из тех событий и ситуаций, которые за последние два года происходили в вашей жизни, среднее арифметическое (посчитайте — среднее количество баллов в 1 год). Если какая-либо ситуация возникала у вас чаще одного раза, то полученный результат следует умножить на данное количество раз.

Итоговая сумма определяет одновременно и степень вашей сопротивляемости стрессу. Большое количество баллов — это сигнал тревоги, предупреждающий вас об опасности. Следовательно, вам необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс. Подсчитанная сумма имеет еще одно важное значение — она выражает (в цифрах) вашу степень стрессовой нагрузки.

Для наглядности приводим сравнительную таблицу стрессовых характеристик.

Общая сумма баллов

Степень сопротивляемости стрессу

150-199

Высокая

200-299

Пороговая

300 и более

Низкая (ранимость)

Если, к примеру, сумма баллов - свыше 300, это означает реальную опасность, т. е. вам грозит психосоматическое заболевание, поскольку вы близки к фазе нервного истощения.

Подсчет суммы баллов даст вам возможность воссоздать картину своего стресса. И тогда вы поймете, что не отдельные, вроде бы незначительные события в вашей жизни явились причиной возникновения стрессовой ситуации, а их комплексное воздействие.

 

5.5. «Ціннісні орієнтації»

(Методика М. Рокича)
Система ціннісних орієнтації визначає змістовну сторону спрямованості особистості та складає основу її ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самої себе, основу світогляду й ядро мотивації життєвої активності, основу життєвої концепції і «філософії життя».

Найбільш розповсюдженою б наш час є методика вивчення ціннісних орієнтації М.Рокича, заснована на прямому ранжируванні списку цінностей.

М.Рокич розрізняє два класи цінностей;

термінальні - переконання в тому, що кінцева мета індивідуального існування варта того, щоб до неї прагнути;
інструментальні - переконання в тому, що якийсь образ дії або властивість особистості є переважаючим у будь-якій ситуації.

Цей розподіл відповідає традиційному розподілові на цінності-ці-лі та і цінності-засоби.
Респондентові пред'являються два списки цінностей (по 18 у кожнім) або на аркушах паперу в алфавітному порядку, або на картках. У списках обстежуваний присвоює кожній цінності ранговий номер, а картки розкладає у порядку значимості. Остання форма подачі матеріалу дає надійніші результати. Спочатку пред'являється набір термінальних, потім набір інструментальних цінностей.

Інструкція: «Зараз вам буде пред'явлений набір з 18 карток з позначенням цінностей. Ваша задача - розкласти їх у порядку значимості для вас принципів, якими ви керуєтесь у житті.

Кожна цінність указана на окремій картці. Уважно вивчіть картки і, вибравши ту, котра для вас найбільш значима, помістіть її на перше місце. Потім виберіть другу по значимості цінність і помістіть її за першою. Потім зробіть те саме з усіма картками, що залишилися. Найменш важлива залишиться останньою і займе 18-е місце.
Працюйте не поспішаючи, вдумливо. Якщо в процесі роботи ви змінете свою думку, то можете виправити свої відповіді, помінявши картки місцями. Кінцевий результат має відбивати вашу щиру позицію».

Стимульний матеріал.
Список А (термінальні цінності):

 1. активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість);

 2. життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що досягаються життєвим досвідом);

 3. здоров'я (фізичне і психічне);

 4. цікава робота;

 5. раса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і мистецтві);

 1. любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною);

 2. матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних утруднень);

 3. наявність гарних і вірних друзів;

 4. суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, товаришів) по роботі);

 1. пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної культури, інтелектуальний розвиток);

 2. продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей, сил і здібностей);

 3. розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне удосконалення);

 4. ровваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов'язків);

 1. свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках);

 2. щасливе сімейне життя;

 1. щастя інших (добробут, розвиток і удосконалення інших людей, усього народу, людства в цілому);

 1. творчість (можливість творчої діяльності);

 1. впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів).


Список Б (інструментальні цінності):

 1. акуратність (охайність), уміння тримати в порядку речі, порядок у справах;

 2. вихованість (гарні манери);

 3. високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання);

 4. життєрадісність (почуття гумору);

 5. ретельність (дисциплінованість);

 6. незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче);

 7. непримиренність до недоліків у собі й інших;

 8. освіченість (широта знань, висока загальна культура);

 9. відповідальність (почуття обов'язку, уміння тримати своє слово);

 1. раціоналізм (уміння здраво і логічно мислити, приймати обмірковані, раціональні рішення);

 2. самоконтроль (стриманість, самодисципліна);

 3. сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів;

 4. тверда воля (уміння настояти на своєму, не відступати перед труднотами);

 5. терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати Іншим їхні помилки й омани);

 6. широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички);

 7. чесність (правдивість, щирість);

 8. ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі);

 9. чуйність (дбайливість).


Достоїнствами методики є універсальність, зручність та економічність у проведенні обстеження й обробці результатів, гнучкість - можливість варіювати як стимульний матеріал (список цінностей), так і інструкції. Істотними її недоліками є вплив соціальної бажаності, можливість нещирості. Тому особливу роль у цьому випадку грають мотивація діагностики, добровільний характер тестування і наявність контакту між психологом і обстежуваним. Методику не рекомендується застосовувати з метою відбору й експертизи.

Для подолання зазначених недоліків і більш глибокого проникнення в систему ціннісних орієнтацій можливі зміни інструкцій, що дають додаткову діагностичну інформацію і дозволяють зробити більш обґрунтовані висновки. Так, після основної серії можна попросити обстежуваного ранжирувати картки, відповідаючи на такі питання.

 1. В якому порядку й в якому ступені (у відсотках) реалізовані ці цінності у вашому житті?

 2. Як би ви розташували .ці цінності, якби стали таким, яким мріяли?

 3. Як, на ваш погляд, це зробила б людина, досконала в усіх відношеннях?

 4. Як зробила б це, на вашу думку, більшість людей?

 5. Як це зробили б ви 5 або 10 років тому?

 6. Як це зробили б ви через 5 або 10 років?

 7. Як ранжирували б картки близькі вам люди?


Аналізуючи ієрархію цінностей, варто звернути увагу на їхнє угрупування досліджуваним у змістовні блоки за різними підставами. Так, виділяються «конкретні» і «абстрактні» цінності, цінності професійної самореалізації й особистого життя і т.д. Інструментальні цінності можуть групуватися в етичні цінності, цінності спілкування, цінності справи; індивідуалістичні і конформістські цінності, альтруїстичні цінності; цінності самоствердження і цінності прийняття інших осіб і т.д. Це далеко не всі можливості суб'єктивного структурування системи Ціннісних орієнтацій. Психолог повинен спробувати уловити індивідуальну закономірність. Якщо не удається виявити жодної закономірності, можна припустити несформованість у респондента системи цінностей або навіть нещирість відповідей.

Обстеження краще проводити індивідуально, але можливе й групове тестування.

5.6. Опитувальник нервово-психічної напруги ( Немчін Т.А.)

ІНСТРУКЦІЯ Уважно читайте твердження і поруч з ними позначайте знаком "+", якщо ви згодні, і знаком "-", якщо не згодні.

1. Наявність фізичного дискомфорту
А) повна відсутність яких-небудь неприємних фізичних відчуттів;
Б) мають місце незначні неприємні відчуття, що не заважають роботі;
В) наявність великої кількості неприємних фізичних відчуттів, що серйозно заважають роботі.

2. Наявність болісних відчуттів:
А) повна відсутність яких-небудь болів;
Б) болісні відчуття періодично з'являються, але швидко зникають і не заважають роботі;
В) мають місце постійні болісні відчуття, що істотно заважають роботі.

3. Температурні відчуття:
А) відсутність яких-небудь змін у відчутті температури тіла;
Б) відчуття тепла, підвищення температури тіла;
В) відчуття похолодання тіла, кінцівок, почуття ознобу.

4. Стан м'язового тонусу:
А) звичайний м'язовий тонус;
Б) помірне підвищення м'язового тонусу, почуття певної м'язової напруги;
В) значна м'язова напруга, посмикування окремих м'язів обличчя, шиї, рук (тики, тремор).

5. Координація рухів:
А) звичайна координація рухів;
Б) підвищення точності, легкості, координованості рухів під час писання, іншої роботи;
В) зниження точності рухів, порушення координації, погіршення почерку, утруднення при виконанні дрібних рухів, що вимагають високої точності.

6. Стан рухової активності загалом:
А) звичайна рухова активність;
Б) підвищення рухової активності, збільшення швидкості й енергійності рухів;
В) різке посилення рухової активності, неможливість усидіти на одному місці, метушливість, прагнення ходити, змінювати положення тіла.

7. Відчуття збоку серцево-судинної системи:
А) відсутність яких-небудь неприємних відчуттів з боку серця;
Б) відчуття посилення серцевої діяльності, що не заважає роботі;
В) наявність неприємних відчуттів з боку серця - частішання серцебиття, почуття тиску в ділянці серця, поколювання, болі в серці.

8. Прояви збоку шлунково-кишкового тракту:
А) відсутність яких-небудь неприємних відчуттів у животі;
Б) одиничні, швидко минущі і такі, що не заважають роботі, відчуття в животі. Почуття легкого голоду, періодичне "гурчання";
В) виражені неприємні відчуття в животі - біль, зниження апетиту, нудота, відчуття спраги.

9. Прояви з боку органів дихання:

А) відсутність яких-небудь відчуттів;
Б) збільшення глибини і частішання дихання, що не заважає роботі;
В) значна зміна дихання - задишка, почуття недостатності вдиху, "комок у горлі".

10. Прояви з боку видільної системи:
А) відсутність яких-небудь змін;

Б) помірна активізація видільної функції - більш часте бажання скористатися туалетом при повному збереженні здатності утриматися (терпіти);
В) різке частішання бажання скористатися туалетом, чи труднощі, навіть неможливість терпіти.

11. Стан потовиділення:
А) звичайне потовиділення без яких-небудь змін;
Б) помірне посилення потовиділення;
В) поява рясного "холодного" поту.

12. Стан слизової оболонки порожнини рота:
А) звичайний стан без яких-небудь змін;
Б) помірне збільшення слиновиділення;
В) відчуття сухості в роті.

13. Колір шкірних покривів:
А) звичайний колір шкіри обличчя, шиї, рук;
Б) почервоніння шкіри обличчя, шиї, рук;
В) блідний колір шкіри обличчя, шиї, поява на шкірі кистей рук "мармурового" (плямистого) відтінку.

14. Сприйнятливість, чутливість до зовнішніх подразників:
А) відсутність яких-небудь змін, звичайна чутливість;
Б) помірне підвищення сприйнятливості до зовнішніх подразників, що не заважає роботі;
В) різке загострення чутливості, відволікаємість, фіксація на сторонніх подразниках.

15. Почуття впевненості в собі, у власних силах:
А) звичайне почуття впевненості у власних силах, здібностях;
Б) підвищене почуття впевненості в собі, віра в успіх;
В) почуття непевності в собі, очікування невдачі, провалу.

16. Настрій:
А) звичайний настрій;
Б) піднесений, підвищений настрій, відчуття підйому, приємного задоволення роботою чи іншою діяльністю;
В) зниження настрою, пригніченість.

17. Особливості сну:
А) нормальний, звичайний сон;
Б) гарний, міцний, освіжаючий сон напередодні;
В) неспокійний, з частими пробудженнями і сновидіннями сон упродовж кількох попередніх ночей, зокрема, напередодні.

18. Особливості емоційного стану загалом:

А) відсутність яких-небудь змін у сфері емоцій і почуттів;
Б) почуття заклопотаності, відповідальності за роботу, що виконується, "азарт", активне бажання діяти;
В) почуття страху, паніки, розпачу.

19. Перешкодостійкість:
А) звичайний стан, без яких-небудь змін;
Б) підвищення перешкодостійкості в роботі/здатність працювати в умовах шуму й інших перешкод;
В) значне зниження перешкодостійкості, нездатність працювати при відволікаючих подразниках.

20. Особливості мови:
А)звичайна мова;
Б) підвищення мовної активності, збільшення гучності голосу, прискорення мови без погіршення її якості (логічності, грамотності тощо);
В) порушення мови - поява тривалих пауз, запинок, збільшення кількості особистих слів, заїкуватість, занадто тихий голос.

21. Загальна оцінка психічного стану:
А) звичайний стан;
Б) стан зібраності, підвищена готовність до роботи, мобілізованість, високий психічний тонус;
В) почуття втоми, незібраності, неуважності, апатії, зниження психічного тонусу.

22. Особливості пам'яті:
А) звичайна пам'ять;
Б) поліпшення пам'яті - легко пригадується те, що потрібно;
В) погіршення пам'яті.

23. Особливості уваги:
А) звичайна увага без яких-небудь змін;
Б) поліпшення здатності до зосередження, відволікання від сторонніх справ;
В) погіршення уваги, нездатність зосередитися на справі, відволікаємість.

24. Кмітливість:
А) звичайна кмітливість;
Б) підвищення кмітливості, гарна спритність;
В) зниження кмітливості, розгубленість.

25. Розумова працездатність:
А) звичайна розумова працездатність;
Б) підвищення розумової працездатності;
В) значне зниження розумової працездатності, швидка розумова стомлюваність.


26. Явище психічного дискомфорту:
А) відсутність яких-небудь неприємних відчуттів і переживань з боку психіки загалом;
Б) почуття психічного комфорту, підйому психічне діяльності або одиничні, слабко виражені, які швидко минають і не,заважають роботі, явища;
В) різко виражені, різноманітні і численні, які серйозно заважають роботі порушення з боку психіки.

27. Ступінь поширеності (генералізованості) ознак напруги:
А) одиничні, слабко виражені ознаки, на які не звертається увага;
Б) чітко виражені ознаки напруги, не лише такі, що н заважають діяльності, але, навпроти, що сприяють її продуктивності;
В) невелика кількість різноманітних неприємних ознак напруги, що заважають роботі різних органів і систем організм

28. Частота виникнення стану напруги:
А) відчуття напруги не розвивається практично ніколи;
Б) деякі ознаки напруги розвиваються лише за наявності реально важких ситуацій;
В) ознаки напруги розвиваються дуже часто і нерідко без достатніх на те причин.

29. Тривалість стану напруги:
А) дуже короткочасний, не більше кількох хвилин, швидко зникає ще до того, як минула складна ситуація;
Б) продовжуєтеся практично впродовж усього часу перебування в умовах складної ситуації і виконання необхідної роботи, припиняється невдовзі після її закінчення;
В) дуже велика тривалість стану напруги. Напруга не припиняється впродовж тривалого часу після складної ситуації.

30. Загальний ступінь виразності напруги:
А) повна відсутність чи дуже слабкий ступінь виразності;
Б) помірковано виражені, виразні ознаки напруги;
В) різко виражена, надмірна напруга.


ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ За оцінку "+", поставлену напроти пункту "А" нараховується 1 бал, напроти пункту "Б" - 2 бали, навпроти "В" - 3 бали. Міn – 30 балів, Мах-90 балів

- 30-50 балів - слабка нервово-психічна напруга;
- 51-70 балів - помірна нервово-психічна напруга;
- 71-90 балів - надмірна нервово-психічна напруга.

5.7. ОЦІНКА ЗАСОБІВ РЕАГУВАННЯ В КОНФЛІКТІ

За допомогою даного тесту (тест Томаса) виявляється можливим визначити власний стиль поводження в ситуації розбіжності. Усього таких стилів п'ять:

· Співробітництво

· Компроміс

· Уникання

· Пристосування

· Суперництво

Для того, щоб визначити, до якого способу схиляється людина, потрібно уважно прочитавши кожне з подвійних висловлень, вибрати те, що у більшому ступені відповідає тому, як він звичайно надходить і діє.

Після закінчення тестування випробуваному видаються результати за такою формою:

· співробітництво в _______% випадків

· компроміс у _________% випадків

· уникання в __________% випадків

· пристосування в __________% випадків

· суперництво в _________% випадків

6.Роль комунікативних здібностей у професійній спрямованості

6.1. ТЕСТ НА ОЦІНКУ САМОКОНТРОЛЮ В СПІЛКУВАННІ

М.Снайдер

Уважно прочитайте десять пропозицій, що описують реакції на деякі ситуації. Кожне з них ви повинні оцінити як вірне чи невірне стосовно до себе. Якщо пропозиція здається вам вірною чи переважно вірною, поставте поруч з порядковим номером букву "У", якщо невірною чи переважно невірною - букву "Н".

 1. Мені здається важким мистецтво копіювати звички інших людей.

 2. Я б, мабуть, міг зваляти дурня, щоб привернути увагу чи побавити навколишніх.

 3. З мене міг би вийти непоганий актор.

 4. Іншим людям здається, що я переживаю щось більш глибоко, чим це є насправді .

 5. У компаніях я рідко виявляюся в центрі уваги.

 6. У різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто поводжуся зовсім по-різному.

 7. Я можу відстоювати тільки те, у чому я щиро переконаний.

 8. Щоб процвітати в справах і у відносинах з людьми, я намагаюся бути таким, яким мене очікують бачити.

 9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не виношу.

 10. Я не завжди такий, який здаюся.

Люди з високим комунікативним контролем, по Снайдеру, постійно стежать за собою, добре знають, де і як поводитися , керують вираженням своїх емоцій. Разом з тим, у них утруднена спонтанність самовираження, вони не люблять непрогнозованих ситуацій. Їхня позиція: "Я такий, який я є в даний момент". Люди з низьким комунікативним контролем більш безпосередні і відкриті, у них більш стійке "Я", мало піддане змінам у різних ситуаціях.

Підрахунок результатів: по одному балі нараховується за відповідь "Н" на питання 1,5 і 7 і за відповідь "В" на всі інші. Підрахуйте суму балів. Якщо Ви щиро відповідали на питання, то про Вас, очевидно, можна сказати наступне:

0-3 бала - у Вас низький комунікативний контроль. Ваше поводження стійке, і Ви не вважаєте потрібним змінюватися в залежності від ситуацій. Ви здатні до щирого саморозкриття в спілкуванні. Деякі вважають Вас "незручним" у спілкуванні через вашу прямолінійність.

4-6 балів - у Вас середній комунікативний контроль, Ви щирі, але не стримані у своїх емоційних проявах, вважаєтеся у своєму поводженні з оточуючими людьми.

7-10 балів - у Вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите в будь-яку роль, гнучко реагуєте на зміну ситуації, добре відчуваєте і навіть у стані передбачати враження, що Ви робите на навколишніх.

  1. Тест по методике Ряховского предлагает возможность определить уровень коммуникабельности отдельного человека.

Испытуемому предлагается ответить на 16 вопросов. Отвечать на эти вопросы следует используя следующие  варианты ответов — «да», «иногда» и «нет»

Ключ к тесту Ряховского.

 •  За ответ «Да» начилсяется 2 балла.

 • За ответ  «Иногда» — 1 балл,

 • За ответ  «Нет» — 0 баллов.

Полученные  в результате тестирования баллы суммируются, и по классификатору, расположенному ниже,  определяется, к какой категории относится испытуемый.

Интерпретация  теста Ряховского.

От 30 до 31 балла

От 25 до 29 баллов

От 19 до 24 баллов

От 14 до 18 баллов

От 9 до 13 баллов

От 4 до 8 баллов

3 балла и менее

  1. Методика виявлення та оцінки комунікативних і організаторських здібностей школярів („Методика КОН-1”)

Інструкція випробуваному. Вам потрібно відповісти на всі запитання. Вільно висловлюйте свою думку по кожному з них і відповідайте: якщо ваша відповідь на запитання позитивна, то у відповідній клітинці бланку відповідей поставте знак „+”, якщо негативна, то „-”.

Вам потрібно уважно простежити за тим, щоб номер запитання й номер клітинки, де ви фіксуєте свою відповідь, співпали. Заповнюючи аркуш відповідей, майте на увазі, що запитання короткі й не можуть включити всі необхідні деталі. Уявіть собі типові ситуації й не задумуйтесь над дрібницями. Також не слід витрачати багато часу на обдумування, відповідайте швидко. Можливо на окремі запитання вам буде важко відповісти. Тоді намагайтеся дати ту відповідь, яку ви вважаєте більш правильною. Коли ви відповідаєте на будь-яке із запитань, не намагайтеся створити добре враження своїми відповідями. Зауважимо, що хороших і поганих запитань немає

Бланк запитань

1. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтесь?

2. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття вашої думки?

3. Чи довго вас турбує відчуття образи, завданої вам ким-небудь із товаришів?

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, яка виникла несподівано?

5. Чи є у вас прагнення до знайомств із новими людьми?

6. Чи подобається вам займатися громадською роботою?

7. Правда, що вам приємніше й простіше проводити час із книгою або за яким-небудь іншим заняттям, ніж із людьми?

8. Якщо виникли деякі перешкоди в реалізації ваших намірів, чи легко ви від них відступаєте?

9. Чи легко ви вступаєте в контакт із людьми, які значно старші вас за віком?

10. Чи любите Ви придумувати, організовувати зі своїми товаришами різні ігри та розваги?

11. Чи важко вам включитися в спілкування в новому товаристві?

12. Часто ви відкладаєте на наступні дні справи, які потрібно було б виконати сьогодні?

13. Чи легко вам вдається встановлювати контакт із незнайомими людьми?

14. Чи домагаєтесь ви, щоб ваші товариші діяли відповідно до ваших думок?

15. Чи важко ви адаптуєтесь в новому колективі?

16. Вірно, що у вас не буває конфліктів із товаришами через невиконання ними своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків?

17. Чи прагнете ви при нагоді познайомитися й поговорити з новою людиною?

18. Чи часто ви при вирішені важливих справ берете ініціативу на себе?

19. Чи дратують вас оточуючі люди, чи хочеться вам побути одному?

20. Правда, що ви погано орієнтуєтесь в незнайомій для вас ситуації?

21. Чи подобаєтеся вам постійно знаходитися серед людей?

22. Чи виникає у вас роздратованість, якщо вам не вдається закінчити розпочату справу?

23. Чи відчуваєте ви труднощі, незручність, сором’язливість, якщо доводиться виявляти ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною?

24. Чи правда, що ви стомлюєтесь від тривалого спілкування з товаришами?

25 Чи любите ви брати участь у колективних іграх?

26. Чи часто ви виявляєте ініціативу при вирішені питань?

27. Чи правда, що ви відчуваєте себе невпевнено серед мало знайомих вам людей?

28. Чи правда, що ви рідко прагнете довести свою правоту?

29. Чи вважаєте ви, що вам потрібно прикласти великі зусилля, щоб внести пожвавлення в незнайоме для вас товариство?

30. Чи брали ви участь у громадській роботі в школі?

31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю людей?

32. Правда, що ви намагаєтесь відстоювати свою думку або рішення, якщо воно не було одразу прийнято вашими товаришами?

33. Чи почуваєте ви себе невимушено, потрапляючи в незнайоме для вас оточення?

34. Чи з охотою ви приступаєте до організації різних заходів для своїх товаришів?

35. Чи правда, що ви почуваєте себе досить упевнено і спокійно, коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей?

36. Чи часто ви спізнюєтесь на ділові зустрічі, побачення?

37. Правда, що у вас багато друзів?

38. Чи часто ви опиняєтесь в центрі уваги своїх товаришів?

39. Чи часто ви соромитесь, відчуваєте невпевненість при спілкуванні з малознайомими людьми?

40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в колі великої групи своїх товаришів?

Бланк відповідей

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________________________________

Школа __________________ клас ______________ дата _______________

1 11 21 31

2 12 22 32

3 13 23 33

4 14 24 34

5 15 25 35

6 16 26 36

7 17 27 37

8 18 28 38

9 19 29 39

10 20 30 40

Аналіз результатів дослідження

А. Виявлення комунікативних здібностей

Визначенню комунікативних здібностей в анкеті присвячені всі непарні запитання: 1, 3, 5... 39. Всього - 20. При цьому 10 запитань прямі, а інші 10 - зворотні Особистість, яка володіє комунікативними здібностями на прямі запитання дає стверджувальну відповідь „так”, а на зворотні - заперечну „ні” Прямі запитання: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37. Зворотні запинання: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. Оцінюється кількість балів. Бал отримується, коли на пряме запитання дається відповідь „так”, а на зворотне - „ні”.

Б. Виявлення організаторських здібностей

Визначенню організаторських здібностей присвячені всі парні запитання 2, 4, 6... 40. Всього - 20 Опрацювання результатів проводиться аналогічно з опрацюванням результатів комунікативних здібностей. При цьому прямими запитаннями є - 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, а непрямими - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28; 32, 36, 40.

Оціночний коефіцієнт „К” комунікативних та організаторських здібностей визначається відношенням кількості відповідей, що співпали з питаннями кожного розділу до максимально можливого числа 20. При цьому використовується формула:

, або К=0,05

де К – числове значення коефіцієнта;

А - кількість відповідей, що співпали.

Шкала оцінок комунікативних здібностей

К

О

Рівень прояву комунікативних здібностей

0,10 - 0,45

1

Низький

0,46 - 0,55

2

Нижчий за середній

0.56 - 0,65

3

Середній

0,66 - 0,75

4

Високий

0,76 - 1,00

5

Дуже високий

Шкала оцінок організаторських здібностей

К

О

Рівень прояву організаторських здібностей

О,20 - 0,55

1

Низький

0,56 - 0,65

2

Нижчий за середній

0,66 - 0,70

3

Середній

0,71 - 0,80

4

Високий

0,81 - 1,00

5

Дуже високий

Особи, які отримали оцінку „1” (О = 1), характеризуються вкрай низьким рівнем прояву здібностей до комунікативної й організаторської діяльності. В осіб, які отримали оцінку „2” (О = 2), розвиток комунікативних і організаторських здібностей перебуває на рівні, нижче від середнього. Діти цієї групи не прагнуть до спілкування, відчувають себе незручно в новому товаристві і тому переважно проводять час на одинці із собою, обмежуючи коло своїх знайомств. Також вони відчувають труднощі у встановленні контактів із людьми й у виступах перед аудиторією. Погано орієнтуються в незнайомій ситуації, коли доводиться відстоювати свою думку. Важко переживають образи. Виявлення ініціативи в громадській діяльності вкрай низьке. У багатьох справах вони намагаються уникнути прийняття самостійних рішень.

Особи, які отримали оцінку „3” (О = 3), відносяться до групи середнього рівня прояву комунікативних і організаторських здібностей. Володіючи в цілому середніми показниками, діти цієї групи прагнуть до контакту з людьми, не обмежують кола своїх знайомив, відстоюють свою думку, планують роботу. В той же час потенціал цих здібностей не відзначається високою самостійністю. Ця група осіб має потребу в формуванні й розвитку комунікативних і організаторських здібностей.

Особи, які отримали оцінку „4” (О = 4), відносяться до групи з високим рівнем прояву комунікативних і організаторських здібностей. Вони не розгублюються в нових умовах, швидко знаходять друзів, постійно намагаються розширити коло своїх знайомих, займаються громадською діяльністю, допомагають близьким, друзям, виявляють ініціативу в спілкуванні із задоволенням беруть участь в організації громадських заходів, можуть самостійно прийняти рішення в складній ситуації. Усе це вони роблять згідно внутрішніх прагнень.

Особи, що отримали оцінку „5” (О = 5), володіють дуже високим рівнем прояву комунікативних і організаторських здібностей. Вони відчувають необхідність у комунікативній і організаторській діяльності і активно прагнуть до неї. Для них характерні швидка орієнтація в складних ситуаціях та невимушеність поведінки в новому колективі. Вони ініціативні у важливій справі. У складній ситуації приймають самостійні рішення, відстоюють свою думку й домагаються визнання товаришів. Також люди цього типу спроможні внести пожвавлення в незнайоме товариство і люблять організовувати різні ігри, заходи. Вони наполегливі в діяльності і самі шукають справу, яка б задовольнила їх потребу в комунікативній і організаторській діяльності.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие. - 2-е изд. - М, 1999. - 320 с.

 2. Айзенк Г.Ю. Проверьте свои интеллектуальные способности / Пер. с англ. А.Н. Лука, И.С. Хорола. - 2-е изд. - Рига, 1992. - 176 с.

 3. Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия для менеджеров. - Л., 1991. - 164 с.

 4. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - СПб., 2001. - 688 с.

 5. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз. - М., 1995. - 160 с.

 6. Батаршев А.В. Многофакторный личностный опросник Р.Кэттелла: Практическое руководство. - Таллин, 2000. - 88 с.

 7. Бернс Р.С, Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи: введение в понимание детей через кинетические рисунки / Пер. с англ. - М., 2000. - 146 с.

 8. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. - СПб., 2000. - 440 с.

 9. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория, практика применения к исследованию личности ребенка. - М., 2001. - 352 с.

 10. Бурлачук Л. Ф. О дилетантстве в психологической диагностике // Вопросы психологии. - 1993. - № 5.

 11. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб., 1999. - 528 с.

 12. Венгер А.Л., Цукерман Г.А.. Психологическое обследование младших школьников. - М.: Владос-Пресс, 2005. - 159 с.

 13. Волкова А.Н., Трапезникова Т.М. Методические приемы диагностики супружеских отношений // Вопросы психологии.- 1985. - № 5.- С.110-116.

 14. Гозман Л.Я., Кроз М.В., Латинская М.В. Самоактуализационный тест. - М., 1995. - 43 с.

 15. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений: Практикум. - СПб., 1999. - 224 с.

 16. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. - М., 2001. - 272 с.

 17. Драгунский В.В. Цветовой личностный тест: Практич. пособие. - М.; Минск: АСТ; Харвест, 2001. - 445 с.

 18. Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности / Под ред. В.Н.Панферова. - Псков, 1994. - 280 с.

 19. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: Учебник. - 2-е изд., перераб. - М., 1995. - 112 с.

 20. Зиверт X. Ваш коэффициент интеллекта. Тесты. - М., 1997. - 164 с.

 21. Зиверт X. Тестирование личности / Пер. с нем. - М.. 1997. - 198 с.

 22. Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р.Кеттелла. - СПб., 2001. - 112 с.

 23. Кеттелл Р.Е., Эбер Г.У., Тицуска Н.М. Руководство по работе с 16-ти факторным опросником. - Л., 1970. - 220 с.

 24. Корнилова Т.В. Диагностика мотивации и готовности к риску. - М., 1997. - 232 с.

 25. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. - 2-е изд., дополненное. - М., 2001. - 160 с.

 26. Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма: Пособие для школьных психологов. - М., 1995. - 48 с.

 27. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов. - М., 1996. - 384 с.

 28. Левкович В.П., Зуськова О.Э. Методика диагностики супружеских отношений // Вопросы психологии. - 1987. - № 4. - С.128-134.

 29. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). - 2-е изд. - М., 2000. - 18 с.

 30. Люшер М. Цветовой тест Люшера / Пер. с англ. - СПб., 2002. - 192 с.

 31. Маховер К. Проективный рисунок человека / Пер. с англ. - М., 2000. - 154 с.

 32. Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. - СПб., 2001. - 256 с.

 33. Миллер С. Психология развития: методы исследования. - СПб., 2002. - 464 с.

 34. Минияров В.М. Коррекционно-диагностическая работа учителя. - Самара, 1996. - 180 с.

 35. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - М., 1987. - 304 с.

 36. Остер Дж., Гоулд П. Рисунок в психотерапии. Методическое пособие для слушателей курса "Психотерапия". - М., 2001. - 184 с.

 37. Практикум по возрастной психологии / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. - СПб, 2001. - 688 с.

 38. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие / Под общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. - СПб.: Питер, 2000. - 560 с.

 39. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности/ Под ред. Г.С.Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. - СПб., 2001. - 448 с.

 40. Практикум по психофизиологической диагностике: Учеб. пособие / Э.М. Казин, Н.Г. Блинова, Л.Н. Игишева и др. - М.: Владос, 2000. - 127 с.

 41. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И.П. Волкова. - СПб.: Питер, 2002. - 285 с.

 42. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Редактор-составитель ДЛ. Райгородский. - Самара. 1998. - 672 с.

 43. Проективная психология / Пер. с англ. - М., 2000. - 528 с.

 44. Пряжников Н.С. Методы профессионального и личностного самоопределения: Учебно-методическое пособие. - М., 2002. - 400 с.

 45. Ратанова Т.А., Золоторева Л.И., Шляхта Н.Ф. Методы изучения и психодиагностика личности. - М., 1997. - 219 с.

 46. Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности: Учебное пособие. - М., 1998. - 264 с.

 47. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности: Учебное пособие. - СПб., 2001. - 224 с.

 48. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: В 2 кн. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1998. - Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. - 384 с.

 49. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: В 2 кн. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1998. - Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. - 480 с.

 50. Романова Е.С., Потемкина С.Ф. Графические методы в психологической диагностике. - М., 1992. - 256 с.

 51. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. - М., 1999. - 448 с.

 52. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. Приложение. - М., 1999. - 304 с.

 53. Рукавишников А.А., Соколова М.В. Факторный личностный опросник Р.Кеттелла - 95. - СПб., 1995. - 90 с.

 54. Руководство практического психолога: Готовность к школе: развивающие программы. Методическое пособие / Под ред. И.В.Дубровиной. - 5-е изд. - М, 1999. - 96 с.

 55. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы психолога. - М.: АРКТИ, 2003. - 207 с.

 56. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. - СПб.: Речь, 2005. - 373 с.

 57. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. - СПб, 2002. - 350 с.

 58. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. - М., 1997. - 480 с.

 59. Собчик Л.Н. Метод портретных выборов. Адаптированный тест Сонди. Практическое руководство. - СПб., 2002. - 128 с.

 60. Собчик Л.Н. Мотивационный тест Хекхаузена. Практическое руководство. - СПб., 2002. - 16 с.

 61. Собчик Л.Н. МЦВ - метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. Практическое руководство. - СПб., 2001. - 112 с.

 62. Собчик Л.Н. Рисованный апперцептивный тест. - СПб., 2002. - 32 с.

 63. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ. - СПб, 2000. - 219 с.

 64. Тесты детской апперцепции (CAT, CAT-H, CATS). Справочное руководство / Пер. с англ.; Общ. ред. Галанов А.С. - М., 1997. - 35 с.

 65. Цветкова Л.С. Методика диагностического нейропсихологического обследования детей. - М., 1997. - 85 с.

 66. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. - М., 2000. - 128 с.

 67. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М., 1998. - 512 с.

 68. Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 315 с.

 69. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. - СПб, 2002. - 480 с.

 70. Шмелев А.Г. Основы психодиагностики: Учеб. пособие. -Ростов н/Д: Феникс, 1996. - 544 с.

 71. Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии: Методическое пособие. - М.: Фолиум, 1996. - 48 с.

133

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.