Тематичне оцінювання МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ - РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (др.пол. XIX – поч. XX СТ.)

Опис документу:
Зразок тестових завдань до уроку історії в 9 класі. Завдання різного типу складності можуть бути використані, як для тематичного, так і для поточного оцінювання навчальних досягнень учнів. Можна застосовувати для одного або для декількох учасників.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тест: "09-10-МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ - РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (др.пол. XIX – поч. XX СТ.)".

Завдання №1

Подане зображення ілюструє

1)

Троїстий союз

2)

Союз трьох імператорів

3)

Антанта

4)

Віденський союз

Завдання №2

Колоніальна експансія Німеччини у 80-х рр. XIX ст. була спрямова­на на:

1)

Близький Схід

2)

Латинську Америку

3)

Європу

4)

Африку

Завдання №3

З якими державами на початку XX ст. Франція уклала союз під назвою «Антанта»?

1)

Італією та Німеччиною

2)

Англією та США

3)

Росією та Англією

4)

Англією та Італією

Завдання №4

З якою країною США в 1898 р. вели війну за колоніальні володіння?

1)

Португалією.

2)

Францією;

3)

Англією

4)

Іспанією;

Завдання №5

Щоб оволодіти Ляодунським півостровом, Японія у 1904 р. розпочала війну проти:

1)

Монголії.

2)

Росії;

3)

Кореї

4)

Китаю;

Завдання №6

Колоніальна імперія Англії в період 1870–1914 рр. була:

1)

найменшою, поступаючись іншим колоніальним державам;

2)

найбільшою у світі

3)

на початок ХХ ст. майже не залишилось жодної колонії.

4)

дорівнювала французькій колоніальній імперії;

Завдання №7

Францію кінця XIX ст. називали «державою-рантьє», тому що:

1)

Франція створювала великі підприємства, а потім їх перепродавала іншим державам;

2)

значна частина її населення жила на відсотки зі своїх вкладів, що надавалися в борг іншим державам;

3)

Франція створювала підприємства на території своїх колоній і зарахунок цього процвітала;

4)

Франція створювала спільні підприємства з іншими державами і жила за рахунок отриманих прибутків;

Завдання №8

Принцип «блискучої ізоляції», якого дотримувалася Англія у XIX ст., передбачав:

1)

економічну блокаду основних економічних конкурентів.

2)

неучасть у військових союзах;

3)

розрив усіх міжнародних договорів, які були укладені в цей період.

4)

невтручання в міжнародні конфлікти;

Завдання №9

З чим був пов’язаний Панамський скандал початку XX ст.?

1)

з відставкою Ж. Буланже з посади військового міністра.

2)

зі спробою французької розвідки спровокувати повстання в Панамі, щоб загарбати цю територію;

3)

Корупційною діяльністю чиновників з підтримки афери компанії, яка будувала Панамський канал;

4)

зі спробою французьких військ здійснити інтервенцію в Панамі;

Завдання №10

США до кінця XIX ст. не здійснювали активної колоніальної політики, тому що:

1)

їм вистачало сировини, ринків збуту та робочої сили на власній території;

2)

намагались уникнути воєнних конфліктів з іншими державами, що володіли колоніями.

3)

вони воювали проти індіанців, які вели активну партизанську війну проти білих американців;

4)

у них була відсутня постійна армія і не досить сильним був військо­во-морський флот;

Завдання №11

Незалежність держави у зовнішніх і внутрішніх справах:

1)

нейтралітет;

2)

автономія;

3)

конкордат

4)

суверенітет;

Завдання №12

Система заходів, які застосовуються до держави, щоб порушити її зов­нішні зв’язки і примусити виконувати певні дії або утримуватися від них:

1)

оточення.

2)

бойкот;

3)

блокада;

4)

облога;

Завдання №13

Розширення, поширення сфери впливу, панування в різних областях, у тому числі за допомогою дипломатичного тиску або збройного вторг­нення:

1)

еміграція;

2)

експансія;

3)

інтервенція;

4)

деколонізація.

Завдання №14

Позначте період, протягом якого відбувалося формування воєнно-політичного блоку Антанта.

1)

1904–1906 рр

2)

1903–1906 рр.

3)

1905–1907 рр.

4)

1904–1907 рр.

Завдання №15

Яка територія була отримана Італією в результаті перемоги над Туреччиною у 1911 р.?

1)

Марокко

2)

Філіппіни

3)

Трансвааль

4)

Лівія

Завдання №16

Яка країна виявилася лідером у «гонці озброєнь» на початку ХХ ст.?

1)

Німеччина;

2)

Великобританія;

3)

Франція.

4)

Росія;

Завдання №17

До «Союзу трьох імператорів» увійшли:

1)

Вільгельм І, Франц-Йосиф І, Микола ІІ.

2)

Вільгельм І, Олександр ІІ, Едуард VII;

3)

Олександр ІІ, Франц-Йосиф І, Вільгельм ІІ;

4)

Франц-Йосиф І, Вільгельм І, Олександр ІІ;

Завдання №18

Які держави підписали договір — «сердечну угоду», що дав назву вій­ськово-політичному союзу — Антанті?

1)

Росія й Англія;

2)

Франція і Росія;

3)

Німеччина і Росія;

4)

Франція й Англія;

Завдання №19

Яка з локальних воєн кінця ХІХ — початку ХХ ст. поклала початок бо­ротьбі за переділ світу?

1)

італо-турецька

2)

іспано-американська;

3)

російсько-японська;

4)

англо-бурська;

Завдання №20

Виберіть правильний склад учасників Троїстого союзу:

1)

Німеччина, Австро-Угорщина, Франція;

2)

Німеччина, Австро-Угорщина, Італія;

3)

Австро-Угорщина, Італія, Туреччина;

4)

Росія, Болгарія, Німеччина, Австро-Угорщина

Завдання №21

Локальні війни на зламі століть велись з метою:

1)

посилення військового авторитету;

2)

переділу колоніальних володінь;

3)

збільшення торгівлі;

4)

поширення своєї релігії на захоплені землі

Завдання №22

Антанта утворилась у:

1)

1912 р.

2)

1900 р.;

3)

1907 р.;

4)

1904 р.;

Завдання №23

Троїстий союз склався у:

1)

Середина 80-х

2)

Кінці 70-х

3)

Початок 80-х

4)

Кінець 80-х

Завдання №24

Троїстий союз був спрямований проти

1)

Англії та Росії

2)

Франції та Італії

3)

Росії та Франції

4)

Росії та Італії

Завдання №25

Виберіть правильне твердження:

1)

У кінці XIX століття розгорнулась боротьба за переділ світу

2)

У кінці XIX століття була створена міжнародна організація, що мала вирішувати конфлікти між країнами дипломатичним шляхом;

3)

У кінці XIX століття припинилась боротьба пригноблених народів за свободу.

4)

У кінці XIX століття гонка озброєнь унеможливила збройний конфлікт між військово – політичними блоками;

Завдання №26

Що хотів підкреслити карикатурист своєю карикатурою на Троїстий союз:

1)

Сердечність угоди

2)

Нерівноправність Німеччини

3)

Нерівноправність Італії

4)

Нерівноправність Австро-Угорщини

Завдання №27

Який регіон Європи отримав назву “пороховий льох”?

1)

Балкани

2)

Росія

3)

Італія

4)

Західна Європа

Завдання №28

Коли було створено Союз трьох імператорів?

1)

1882 р.

2)

1907 р.

3)

1864 р.

4)

1873 р.

Завдання №29

Який внесок в науку зробили вчені Іммануїл Кант (1724–1804), Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770–1831), Людвіг Феєрбах (1804–1872)?

1)

винайшли для виробництва чавуну, заліза та сталі обертову піч – конвертер

2)

сконструювали нові мотори, які працювали на рідкому пальному – двигуни внутрішнього згоряння

3)

німецькі філософи

4)

основоположники німецької літератури нового часу

Завдання №30

Позначте назву головної праці Ч. Дарвіна, в якій він довів, що в природі відбувається природний добір:

1)

«Походження людини»

2)

«Походження світу»

3)

«Походження природи»

4)

«Походження видів»

Завдання №31

Вкажіть особу. Створив військово-польову хірургію. На полі бою він робив операції під наркозом, накладав гіпсові пов'язки. Війну він називав «травматичною епідемією»

1)

Роберт Кох

2)

Микола Пірогов

3)

Ежен Шеврель

4)

Луї Пастер

Завдання №32

Яке наукове відкриття зумовило появу зображеної карикатури?

1)

відкриття Г. Меллером причин генетичних мутацій

2)

установлення Г. Менделем основних закономірностей спадковості

3)

обґрунтування Ч. Дарвіном теорії еволюції шляхом природного добору

4)

відкриття Т. Морганом явища зчепленого успадкування

Завдання №33

Х-промені було названо на честь:

1)

Луї Пастера

2)

Вільгельма Рентгена

3)

Миколи Пирогова

4)

Роберта Коха

Завдання №34

Позначте прізвище винахідника паровоза:

1)

П. Мартен;

2)

Дж. Ватт;

3)

Дж. Стефенсон;

4)

Р. Фултон.

Завдання №35

Позначте назву каналу, який відкрився у 1869 р.:

1)

Кільський;

2)

Суецький.

3)

Волго-Донський;

4)

Панамський;

Завдання №36

Прикрасою якого міста є ця споруда?

1)

Лондон

2)

Москва

3)

Вашингтон

4)

Париж

Завдання №37

Позначте прізвище винахідника телефону:

1)

А. Белл;

2)

Д. Юз.

3)

Ж. Бодо;

4)

Т. Едісон;

Завдання №38

Брати Райт, А.Фарман, Л.Блеріо, І. Сікорський, М.Жуковский свої винаходи зробили у галузі:

1)

авіації;

2)

радіопромисловості.

3)

автомобілебудування;

4)

виробництва сталі;

Завдання №39

Позначте прізвище будівника 312-метрової споруди, відкритої 1889 р. у Парижі:

1)

Г. Ейфель;

2)

О. Вагнер

3)

Й. Ольбріх;

4)

Л. Саллівен.

Завдання №40

Який вид повітряного транспорту на початку ХХ століття був найпотужніший:

1)

Дирижаблі

2)

Аеростати

3)

Гелікоптери

4)

Літаки

Завдання №41

Позначте прізвище винахідника кулемета:

1)

Кольт

2)

Маузер

3)

Максим

4)

Наган

Завдання №42

У кінці ХІХ століття в освіті розвинутих країн:

1)

Церкву позбавляють впливу на школи

2)

Зростає вплив церкви на освіту

3)

Держава не втручається в стосунки церкви і школи

4)

Забороняються приватні школи

Завдання №43

Про що йде мова: «одне з найбільших завоювань суспільства на межі століть. Сприяли його перемозі: гострота політичної боротьби (в розвинутих країнах) та поширення ротаційних машин і лінотипів. Зовнішні прояви цього явища: поширення щоденних газет, поява агентств новин».

1)

Свобода совісті

2)

Свобода слова

3)

Відокремлення освіти від церкви

4)

Свобода зборів

Завдання №44

У 1820 р. російська морська експедиція під керівництвом ___________ відкрила новий материк — Антарктиду.

1)

Миколи Миклухо-Маклая

2)

Роберта Берка

3)

Тадея Беллінсгаузена

4)

Девіда Лівінгстона

Завдання №45

Позначте назву країни, представниками якої в літературі були Стендаль, В. Гюго, О. Бальзак:

1)

Франція

2)

Англія

3)

Італія

4)

Німеччина

Завдання №46

«Людина - частина природи» - так вважали:

1)

Натуралісти

2)

Класицисти

3)

Романтики

4)

Реалісти

Завдання №47

Віртуозним скрипалем був:

1)

Бах

2)

Гайдн

3)

Паганіні

4)

Вагнер

Завдання №48

Хто відродив Олімпійські ігри:

1)

Саді Карно

2)

Кубертен

3)

Джеймс Нейсміт

4)

Йоганн Гутс-Мутс

Завдання №49

Перші Олімпійські ігри новітньої історії відбулися:

1)

У Греції

2)

У Франції

3)

У Англії

4)

У Німеччині

Завдання №50

Батьківщиною сучасного футболу можна вважати:

1)

Англію

2)

Грецію

3)

Францію

4)

Німеччину

Завдання №51

Батьківщиною баскетболу можна вважати:

1)

Бразилію

2)

Францію

3)

США

4)

Англію

Завдання №52

Кого з діячів мистецтва другої половини XIX ст. називали «королем вальсу»?

1)

Йоганна Штрауса

2)

Людвіга ван Бетховена

3)

Вольфганга Амадея Моцарта

4)

Фредеріка Шопена

Завдання №53

Розвиток кубізму привів до створення художником _______________ нового напрямку в мистецтві авангарду — супрематизму

1)

Клод Моне

2)

Огюст Ренуар

3)

Пабло Пікассо

4)

Казимир Малевич

Завдання №54

Американський винахідник, який спроектувавшестизарядний револьвер з обертовим барабаном;

1)

П.Нахімов

2)

С.Кольт

3)

Ж.Ламарк

4)

В.Скотт

Завдання №55

Течія громадської думки в 60-х р. ХІХ ст., що ставила перед собою за­вдання особистого звільнення від родинних і побутових забобонів, від тягаря вікових звичаїв, традицій, моральних норм, сліпого поклоніння авторитетам:

1)

нігілізм.

2)

шовінізм;

3)

анархізм;

4)

антагонізм

Завдання №56

З яким прізвищем пов’язаний перший випуск масової стандартизо­ваної продукції й переходом до конвеєрного виробництва наприкінці ХІХ ст.?

1)

Г. Форд;

2)

Е. Батлер;

3)

А. Хаммель

4)

А. Пежо;

Завдання №57

Відкрив періодичний закон хімічних елементів

1)

Д. Менделєєв

2)

Дж. Томсон

3)

І. Павлов

4)

А. Вейсман

Завдання №58

Який континент відкритий у ХІХ ст?

1)

Євразія

2)

Австралія

3)

Африка

4)

Антарктида

Завдання №59

Встановіть відповідність

1)

Джордж Еверест

1)

опис гори Джомолунгма

2)

Девід Лівінгстон

2)

дослідження природи та населення Океанії

3)

Роберт Берк

3)

подорожі Центральною та Південною Африкою

4)

Микола Миклухо-Маклай

4)

вперше перетнув Австралію з півдня на північ

5)

дослідження внутрішніх районів Сибіру

Завдання №60

Встановіть відповідність

1)

Роберт Фултон

1)

телеграфний апарат

2)

Рудольф Дизель

2)

пароплав

3)

Семюел Морзе

3)

мотор внутрішнього згорання

4)

Брати Люм’єр

4)

кіно

5)

військова техніка

Завдання №61

Встановіть правильну послідовність

1)

Союз трьох імператорів

2)

Антанта

3)

Кримська війна

4)

Троїстий союз

Завдання №62

Укажіть суспільно-політичні події другої половини ХІХ ст.

1)

«революція Мейдзі» в Японії

2)

третій поділ Речі Посполитої

3)

створення «Священного союзу»

4)

приєднання Папської області до Італійського королівства

5)

французько-російська війна

6)

«Реконструкція Півдня» в США

7)

повстання декабристів у Росії

Завдання №63

Виберіть три характерні риси міжнародних відносин у кінці XIX - на початку XX ст.:

1)

Загострення російсько - французьких відносин

2)

Прискорення економічного та інтелектуального прогресу.

3)

Гонка озброєнь;

4)

Виникнення руху неприєднання

5)

Поширення руху пацифістів;

6)

Початок державного регулювання соціально-економічних процесів;

7)

Сповільнення технічного прогресу;

Завдання №64

Позначте представників літератури

1)

Бетховен

2)

Гайдн

3)

Вагнер

4)

Байрон

5)

Бах

6)

Гюго

7)

Лермонтов

Завдання №65

Позначте прізвища видатних німецьких композиторів

1)

Ф. Ліст;

2)

Я. Сібеліус.

3)

Р. Вагнер;

4)

Н. Паганіні;

5)

Ф. Шуберт

6)

Л. Ван Бетховен;

7)

Ф. Шопен;

Завдання №66

Позначте композиторів:

1)

Верді

2)

Скотт

3)

Гюго

4)

Байрон

5)

Бетховен

6)

Стендаль

7)

Бах

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
2
міс.
0
1
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!